zrealizowane projekty z zakresu turystyki i sportu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zrealizowane projekty z zakresu turystyki i sportu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zrealizowane projekty z zakresu turystyki i sportu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Zrealizowane projekty z zakresu turystyki i sportu - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Zrealizowane projekty z zakresu turystyki i sportu. Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa. Plan prezentacji. O LGD Dobra Widawa. Rozwój turystyki a LSR Dobrej Widawy. Zrealizowane projekty. 3.1. Stradomia Wierzchnia. 3.2. Noc Świętojańska. 3.3. Agroturystyka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zrealizowane projekty z zakresu turystyki i sportu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zrealizowane projekty z zakresu turystyki i sportu

Zrealizowane projekty z zakresu turystyki i sportu

Lokalna Grupa DziałaniaDobra Widawa

Jarocin 2012

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • O LGD Dobra Widawa.
 • Rozwój turystyki a LSR Dobrej Widawy.
 • Zrealizowane projekty.

3.1. Stradomia Wierzchnia.

3.2. Noc Świętojańska.

3.3. Agroturystyka.

1 o lokalnej grupie dzia ania dobra widawa
1. O Lokalnej Grupie Działania Dobra Widawa

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest stowarzyszeniem powstałym na wypracowanym partnerstwie trójsektorowym:

 • sektora publicznego,
 • sektora gospodarczego,
 • sektora społecznego.
1 o lokalnej grupie dzia ania dobra widawa1
1. O Lokalnej Grupie Działania Dobra Widawa
 • Długołęka,
 • Czernica,
 • Dobroszyce,
 • Oleśnica,
 • Dziadowa Kłoda,
 • Bierutów,
 • Syców,
 • Międzybórz
 • Wilków
1 o lokalnej grupie dzia ania dobra widawa2
1. O Lokalnej Grupie Działania Dobra Widawa

Logo Lokalnej Grupy DziałaniaDOBRA WIDAWA

2 rozw j turystyki a lsr dobrej widawy
2. Rozwój turystyki a LSR Dobrej Widawy

Jednym z celów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dobra Widawa jest rozwój turystki w regionie jako głównego czynnika rozwijającego gospodarkę. Obszar LGD pomimo niewątpliwych atutów związanych z położeniem w sąsiedztwie Wrocławia oraz walorami krajobrazu, przyrody i ciekawej historii wykorzystuje je w niewielkim stopniu. Stąd też działania LGD koncentrujące się na wsparciu infrastruktury turystycznej, opracowaniu ofert, promocji i działaniach aktywizujących markę Skarby Dobrej Widawy oraz pokazywanie mieszkańcom obszaru Doliny Dobrej i Widawy, że aktywność w tym obszarze może generować dochody i rozwijać gospodarkę regionu. Mając na uwadze powyższe określono w LSR Cel szczegółowy „Rozwój turystyki”. Realizacja działań w ramach tego celu ma przyczynić się do powstania markowego produktu turystycznego wyróżniającego region Dobrej Widawy.

3 1 stradomia wierzchnia
3.1. Stradomia Wierzchnia

W 2010 roku gmina Syców złożyła do LGD projekt dotyczący „Zagospodarowania terenu zalewu rekreacyjnego w Stradomii Wierzchniej wraz z zakupem wyposażenia“.

3 1 stradomia wierzchnia1
3.1. Stradomia Wierzchnia

Obiekt początkowo miał charakter specjalistycznej szkółki leśnej, która 10 listopada 1995 roku została przekształcona w arboretum. Powstanie arboretum leśnego wiązało się ściśle z realizowanym przez nadleśnictwo Syców „programem zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010“. Sycowskie arboretum jest obecnie największym w kraju obiektem tego typu, bowiem jego powierzchnia wynosi 651,22 ha.

3 2 noc wi toja ska
3.2. Noc Świętojańska

LGD w ramach działań aktywizujących społeczność lokalną organizuje cyklicznie imprezę polegającą na popularyzacji czynnej turystyki w regionie. Jest to połączenie rajdu rowerowego oraz spływu kajakowego w czasie Nocy Świętojańskiej.

3 3 agroturystyka
3.3. Agroturystyka

Agroturystyka na obszarze Partnerstwa Dobra Widawa jest jednym z kluczowych elementów rozwoju i promocji turystyki. Podlega ona ciągłemu rozwojowi i tworzy szansę na aktywizację i poprawę sytuacji ekonomicznej rodzin rolniczych z terenu Dolnego Śląska.

3 3 agroturystyka1
3.3. Agroturystyka
 • Chrząstawa Mała (gm. Czernica)
 • Dębnik (gm. Wilków),
 • Kątna (gm. Długołęka),
 • Kiełczów (gm. Długołęka),
 • Nowica (gm. Dobroszyce),
 • Sadków (gm. Dobroszyce),
 • Zbytowa (gm. Bierutów),
 • Dobroszyce (gm. Dobroszyce).
dzi kuj za uwag
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Lokalna Grupa DziałaniaDobra Widawa