slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktywny Kibic+ Działania Ministerstwa Sportu i Turystyki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktywny Kibic+ Działania Ministerstwa Sportu i Turystyki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
tilden

Aktywny Kibic+ Działania Ministerstwa Sportu i Turystyki - PowerPoint PPT Presentation

125 Views
Download Presentation
Aktywny Kibic+ Działania Ministerstwa Sportu i Turystyki
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aktywny Kibic+ Działania Ministerstwa Sportu i Turystyki

  2. Podstawy • Regulacje międzynarodowe, w tym Biała Księga na temat Sportu, Europejska Konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych,a w szczególności meczów piłki nożnej • Regulacje krajowe, w szczególności ustawaz dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych • Strategie i programy krajowe

  3. Aktywny Kibic+ • cykl warsztatów realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, • zwiększenie zasięgu planowanychi realizowanych projektów poprzez wypracowanie nowych rozwiązań, które pozwolą rozwinąć kulturę kibicowania, • do udziału zaproszono przedstawicieli podmiotów państwowych oraz organizacji związanych ze sportem w Polsce.

  4. Aktywny Kibic+ - opisany i zdefiniowany jako platforma komunikacji

  5. Polska Kibicuje • kontynuacja projektu „Aktywny Kibic+” – realizacja rekomendacji projektu • idea projektu – warsztaty, mające na celu tworzenie platformy dla osób, organizacji, instytucji działających w obszarze rozwoju idei pozytywnego kibicowania w Polsce, • źródło inspiracji i merytorycznej wiedzy: a) strategia PR i marketingowa, b) zarządzanie projektem społecznym, c) komunikacja w zespole projektowym i jej przełożenie na efekt marketingowy, d) źródła finansowania projektów.

  6. Polska Kibicuje – wypracowane elementy • Zbiór praktyk w pozyskiwaniu środków publicznych na realizację projektów • Określenie kluczowych zasad pozyskiwania środków publicznych • Określenie oczekiwań poszczególnych grup interesariuszy

  7. Skuteczny Trener – dobrym wychowawcą • Kim jest dobry trener? • Relacja trenera z dzieckiem (zawodnikiem) • Konsekwencje różnych postaw wychowawczych • Bariery komunikacyjne • Budowanie poczucia własnej wartości • Motywowanie do współpracy • Kierowanie zespołem sportowym • Sytuacje konfliktowe

  8. Dziękuję za uwagę!