Latvijas sievie u un profesion u biedr ba
Download
1 / 18

Latvijas sieviešu un profesionāļu biedrība - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Latvijas sieviešu un profesionāļu biedrība. Aiva Vīksna, Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, izpilddirektore Biedrība LĪDERE, valdes priekšsēdētāja Latvijas Darba devēju konfederācija, viceprezidente 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Latvijas sieviešu un profesionāļu biedrība' - thanos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Latvijas sievie u un profesion u biedr ba

Latvijas sieviešu un profesionāļu biedrība

Aiva Vīksna,

Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, izpilddirektore

Biedrība LĪDERE, valdes priekšsēdētāja

Latvijas Darba devēju konfederācija, viceprezidente

2010


Biedrība LĪDERE ir sabiedriska organizācija, kura apvieno Latvijas sievietes - uzņēmējas un profesionāles savā jomā.

Biedrību 2003. gada 3. februārī dibināja 8 uzņēmējas un profesionāles

Šobrīd LĪDERE apvieno 37 biedres un ir pārstāvniecība Rēzeknē -

“Uzņēmīgo sieviešu klubs SENTIO”


Biedr bas darb bas m r is
Biedrības darbības mērķis

aktivizēt mentoringa kustību Latvijā,

atbalstīt topošās un esošās uzņēmējas Latvijas pilsētās un laukos,

paaugstināt sieviešu īpatsvaru kvalificētu uzņēmumu dibināšanā un jaunu darbavietu veidošanā,

nodrošināt vienkopus brīvi pieejamas informācijas un konsultācijas iespējas.


Biedr bas uzdevumi
Biedrības uzdevumi

 • Veicināt sieviešu uzņēmumu sadarbību ar institūcijām, kas nodarbojas ar mazo un vidējo uzņēmumu atbalstu Latvijā un ārvalstīs.

 • Piesaistīt papildu finansējumu biedrības projektiem.

 • Radīt vienotu koordinācijas, informācijas un konsultācijas sistēmu, kas būtu pieejama sievietēm Latvijas pilsētās un laukos.

 • Celt sieviešu pašapziņu, radīt uzņēmumu veidošanai labvēlīgu vidi.

 • Koordinēt sieviešu, uzņēmēju, darba procesu, noskaidrot šķēršļus un meklēt risinājumus.

 • Veicināt topošo un esošo sieviešu, uzņēmēju,

  sadarbību un pieredzes apmaiņu Latvijā,

  kā arī citās valstīs.

 • Organizēt labdarības akcijas un pasākumus.


M s realiz jam savu m r i organiz jot mentoringa programmu uz m jiem
Mēs realizējam savu mērķi, organizējot mentoringa programmu uzņēmējiem

 • Biedrība LĪDERE sadarbībā ar Somijas Sieviešu uzņēmēju aģentūru (Women’s Enterprise Agency (Finland)) un ar LR Ekonomikas ministrijas atbalstu uzsāka pirmo mentoringa programmu uzņēmējiem Latvijā 2005. gada februārī

 • Sadarbības partneri projekta ietvaros:

  • Somijas Sieviešu uzņēmēju aģentūra

  • LR Ekonomikas ministrija

  • Reģionālie partneri

 • Darbu ir noslēgušas 10 programmas

 • 2 programmas turpina darbu

 • KOPĒJAIS programmu skaits - 12


Biedr bas l dere organiz t s mentoringa programmas uz m jiem
Biedrības LĪDERE organizētās mentoringa programmas uzņēmējiem

Mentoringa programma uzņēmējiem ir bez maksas. Vienā programmā ir ne vairāk kā 10-12 pāri un programmas ilgums ir 12 mēneši.

Programmas ietvaros pieredzējuši uzņēmēji (mentori) dalās pieredzē ar jaunajiem / topošajiem uzņēmējiem (pieredzes pārņēmējiem).

Programmas mērķis ir atbalstīt topošos un esošos uzņēmējus Latvijas pilsētās un laukos, veicināt jaunu uzņēmumu dibināšanu un jaunu darbavietu veidošanu, nodrošināt vienkopus brīvi pieejamas informācijas un konsultācijas iespējas.


Mentoringa programmu rezult ti
Mentoringa programmu rezultāti uzņēmējiem

 • 299 dalībnieki ir piedalījušies mentoringa programmu uzņēmējiem darbā

  laika posmā no 2005 līdz 2010:

  • 143 mentori - pieredzējuši uzņēmēji

   • 119 sievietes

   • 24 vīrieši

  • 156 pieredzes pārņēmēji - jaunie uzņēmēji

   • 137 sievietes

   • 19 vīrieši


Mentoringa programmu rezult ti1
Mentoringa programmu rezultāti uzņēmējiem

Pieredzes pārņēmēju uzņēmumi


Mentoringa programmu rezult ti2
Mentoringa programmu rezultāti uzņēmējiem

Dalībnieku novērtējums


Citas svar g k s biedr bas aktivit tes
Citas svarīgākās biedrības aktivitātes uzņēmējiem

 • No 2003. gada - PĒTĪJUMS “Sieviete uzņēmējdarbībā”.

 • No 2004. gada - PROJEKTS “DALĪSIMIES PIEREDZĒ”:

  • Konference Latvijas uzņēmējiem un augsta līmeņa vadītājiem;

  • Ceļvedis Latvijas uzņēmējām “LĪDERE”.

 • Lekcijas studentiem un jaunajiem uzņēmējiem Latvijas reģionos


Projekti ar kuriem m s lepojamies
Projekti, ar kuriem mēs lepojamies uzņēmējiem

 • 04.02.2008.— Pasākumu kopums MENTORINGA DIENA

  • Seminārs: MENTORINGA LABĀS PRAKSES PIEMĒRI

  • IZSTĀDE UN KONTAKTU BIRŽA

  • KONKURSA “GADA MENTORS 2007” NOSLĒGUMA PASĀKUMS

  • Informatīvās brošūras “MENTORINGA ABC” izdošana

 • 01.08.2008.-06.08.2008. - MENTORINGA MEISTARDARBNĪCA. RIETUMI - AUSTRUMI

  Biedrība Līdere organizēja mentoringa meistardarbnīcu, kurā piedalījās piecas pārstāves no Afganistānas Sieviešu Biznesa Federācijas ( Afgan Women's Business Federation ). Tās laikā notika divu dienu intensīva pieredzes un profesionālo zināšanu apmaiņa.

  Projekts tapa sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju,

  LR Aizsardzības ministriju,

  kā arī ar uzņēmēja Valērija Belokoņa personīgo

  līdzdalību un ieguldījumu.


Projekti ar kuriem m s lepojamies1
Projekti, ar kuriem mēs lepojamies uzņēmējiem

22.10.2008.-23.10.2008.— KONFERENCE “Stiprinot sievietes lomu sabiedrībā, biznesā un attīstībā“

Konference ar piecu Irākas uzņēmēju un līderu dalību deva iespēju gūt plašākas teorētiskās un praktiskās zināšanas pie zinošiem lektoriem un profesionāļiem tādās jomās kā uzņēmējdarbības vide Latvijā un Irākā, sievietes loma mūsdienu sabiedrībā, sieviete politikā, biznesā un personības attīstība, mentorings teorijā un praksē.

Projekts tapa sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju.

25.04.2009.— Vislatvijas sieviešu konference “Sieviete ekonomikā, politikā, sabiedrībā - pakļaujot pārmaiņas”

Rīkoja - Eiropas parlamenta deputāte Prof. Inese Vaidere,

biedrība LĪDERE un

Latvijas Lauku sieviešu apvienība


Projekti ar kuriem m s lepojamies2
Projekti, ar kuriem mēs lepojamies uzņēmējiem

18.06.2010.— II Vislatvijas sieviešu konference “Atvērtie apvāršņi – uzņēmējdarbība, pašapziņa, motivācija”

Rīkoja - Eiropas parlamenta deputāte Prof. Inese Vaidere,

biedrība LĪDERE un

Latvijas Sieviešu Nevalstisko Organizāciju Sadarbības Tīkls.

17. 02.2010. – 30.04.2010. Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes balva: Konkurss “ATDZIMT NO PELNIEM!”Lai cildinātu sievietes uzņēmējas un veicinātu sieviešu savstarpējo solidaritāti, Eiropas Parlamenta deputāte SANDRA KALNIETE izsludināja konkursu “ATDZIMT NO PELNIEM” un biedrība LĪDERE tehniski atbalstīja konkursa norisi. Par pirmo konkursa "Atdzimt no pelniem" galvenās balvas ieguvēju kļuva SIA "Aglonas maize" direktore un Maizes muzeja izveidotāja Vija Ancāne.       Visas 27 pretendentes saņēma ceļazīmes uz Briseli 2010. gada 13. un 14. septembrī, kur viņas varēja iepazīties ar Eiropas Parlamenta un citu ES institūciju darbu.


Projekti ar kuriem m s lepojamies3
Projekti, ar kuriem mēs lepojamies uzņēmējiem

2009.gada jūlijs— Priekšlikumi valdībai mikro- un mazo uzņēmēju atbalstam

Biedrība LĪDERE sadarbībā ar LDDK ir sagatavojusi priekšlikumus valdībai par mikro un mazo uzņēmumu uzsākšanas un attīstības veicināšanu. Priekšlikumi sagatavoti balstoties uz veikto aptauju, kuras laikā tika aptaujāti vairāk kā 230 Latvijas mikro un mazo uzņēmumu vadītāji.

Aptaujā saņemtās atbildes tika apkopotas priekšlikumos mikro un mazo uzņēmumu darbības uzsākšanai un attīstībai. Sagatavotie priekšlikumi tika iesniegti LR Ekonomikas ministrijai.

2009.gada oktobris - Mazo un vidējo uzņēmēju (MVU) sadarbības platformas izveide

Pēc LDDK aicinājuma 23 mazos un vidējos, kā arī

mikrouzņēmumus pārstāvošās biedrības,

tai skaitā arī LĪDERE, un darba devēju organizācijas

no visas Latvijas vienojās par kopīgas rīcības

nepieciešamību MVU aizsardzībai,

atbalstam un finanšu resursu pieejamības jautājumu

risināšanai.


Projekti ar kuriem m s lepojamies4
Projekti, ar kuriem mēs lepojamies uzņēmējiem

2009.gada marts - decembris "LAUZIET DZIMUMU STEREOTIPUS, DODIET TALANTAM IESPĒJU!”

2009. gada 24. martā biedrība LĪDERE kļuva par partneri Latvijā Eiropas Savienības finansētajā projektā kuru īstenoja Starptautiskās drošības organizācijas Starptautiskais apmācību centrs, Turīnā (Itālija).

Iniciatīvas mērķis bija pievērst uzņēmēju uzmanību ieguvumiem, laužot dzimumu stereotipus un veicinot pilnvērtīgu talantu potenciālu izmantošanu uzņēmumā.

Projekta ietvaros tika īstenotas dažādas sabiedrisko attiecību aktivitātes, kā arī noorganizēti trīs vienas dienas semināri Rīgā, Rēzeknē un Iecavā.

Latviešu valodā ir pieejams izdevums MVU konsultantiem

un cilvēkresursu vadītājiem, kas apkopo dažādu informāciju

no pētījumiem, terminu skaidrojumu, statistikas datiem

un praktiskiem vingrinājumiem, kas pamato talantu

izmantošanas ieguvumus uzņēmumu darbībā.


Projekti ar kuriem m s lepojamies5
Projekti, ar kuriem mēs lepojamies uzņēmējiem

2010.gada marts - oktobris

Pilotprojekts “KARJERAS MENTORINGS UN KOUČINGS”

Ar mērķi atbalstīt cilvēkus, kas zaudējuši darbu un vēlas aktīvi un mērķtiecīgi darboties, lai rastu jaunas karjeras iespējas turpmāk vai izveidotu paši savu uzņēmumu, biedrība LĪDERE sadarbībā ar NVA un biedrībām “Nāc un dari!” un „ICF Latvia” piedāvāja iespēju programmu „Karjeras mentorings un koučings”.

Projekta ietvaros 15 aktīviem bezdarbniekiem tika piedāvāta iespēja saņemt mentoru vai kouču konsultācijas, kuru mērķis būs karjeras maiņa, attīstība jeb sava uzņēmuma izveidošana.

Pēc atlases intervijām tika izveidoti 7 mentoringa novirziena sadarbības pāri un 8 koučinga novirziena sadarbības pāri un 15.04.2010. pāri oficiāli uzsāka sadarbību 6 mēnešu ilgumā un par rezultātiem ziņos noslēguma pasākumā 15.10.2010.


Turpm kie pl ni
Turpmākie plāni uzņēmējiem

KARJERAS MENTORINGS

PĀRROBEŽU MENTORINGS

E-MENTORINGS

OFICIĀLI PIEVIENOTIES UZŅĒMĒJU -

VĒSTNEŠU KUSTĪBAI U.C.


Paldies par uzman bu aiva@lid lv lidere@lid lv www lidere lv

Paldies par uzmanību! uzņēmējiemaiva@lid.lvlidere@lid.lvwww.lidere.lv


ad