slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
In memoriam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 118

In memoriam - PowerPoint PPT Presentation


 • 350 Views
 • Uploaded on

In memoriam. Voldemar Arro matemaatikainstituudi emeriitdotsent Evald Kalm – automaatikainstituudi emeriitdotsent Aino Karusoo – inglise keele õppejõud Uuve Kirso – keemiainstituudi endine töötaja Heljut Liin – elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituudi emeriitdotsent

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'In memoriam' - thanos


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
in memoriam
In memoriam
 • Voldemar Arro matemaatikainstituudi emeriitdotsent
 • Evald Kalm – automaatikainstituudi emeriitdotsent
 • Aino Karusoo – inglise keele õppejõud
 • UuveKirso – keemiainstituudi endine töötaja
 • Heljut Liin – elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituudi emeriitdotsent
 • Aime Pärl – keemiainstituudi töötaja
 • Juta Schifrin – keemiainstituudi endine töötaja
 • Enn Siimer – endine polümeermaterjalide instituudi vanemteadur
 • Jüri Sutt – ehitustootluse instituudi professor
in memoriam1
In memoriam
 • Konstantin Tippo – masinaehituse instituudi emeriitdotsent
 • Peep Sürje – rektor aastatel 2005–2010
 • Raivo Tamkivi – endine Tallinna teduspark Tehnopol juht
 • Harald Adam Velner – keskkonnatehnika instituudi emeriitdotsent
 • Ants Veski – soojusenergeetika insttituudi emeriitprofessor
 • Frederik Vichman – matemaatikainstituudi emeriitdotsent
 • Kuulo Vimmsaare – sotsiaalteaduskonna emeriitprofessor
 • Rein Võrk – elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituudi emeriitdotsent
levaade tt 2012 2013 ppeaastast eesm rgid 2013 2014 ppeaastaks

Ülevaade TTÜ 2012/2013. õppeaastast, eesmärgid 2013/2014. õppeaastaks

rektor Andres Keevallik

teemad
Teemad
 • Haridus- ja teaduspoliitiline taust
 • Liikmeskond ja struktuur
 • Õppetöö
 • Teadustöö
 • Rahvusvahelistumine ja innovatsioon
 • Finants-majandustegevus
 • Haldustegevus
 • Kommunikatsiooni- ja meediategevus
 • Kultuur ja sport
haridus ja teaduspoliitiline taust1
Haridus- ja teaduspoliitiline taust
 • Rakendub kõrgharidusreform 2013–2015
 • Haldus- ja tulemuslepingud ülikoolidega (28.01.2013)

Haldusleping 3 aastat:

  • TTÜ vastutab õppekavagruppides
   • tehnika, tootmine, tehnoloogia
   • arhitektuur ja ehitus
   • transporditeenused
   • ärindus ja haldus
  • TTÜ vastutab koos TÜ-ga õppekavagruppides
   • informaatika ja infotehnoloogia
   • füüsikalised loodusteadused

Osakoormusega õpe: ärikorralduse ja halduskorralduse magister

Jätkuvad läbirääkimised TÜ-ga, EMÜ-ga ja EKA-ga.

haridus ja teaduspoliitiline taust2
Haridus- ja teaduspoliitiline taust

Tulemusleping 2013:

 • Vastuvõtt 1800 üliõpilast vastutusvaldkondades
 • Finantseeritakse 76 doktoranti

TTÜ seadus

ettevalmistused institutsionaalseks akrediteerimiseks 2012 2013
Ettevalmistused institutsionaalseks akrediteerimiseks 2012-2013
 • Moodustatud on institutsionaalset akrediteerimist ettevalmistav juhtrühm ja valdkondlikud töögrupid
 • Teostatud SA Archimedes kvaliteedijuhtimise jätkuprojekt „TTÜ juhtimissüsteemi arendamine“
 • Korraldatud:
  • haldus-tugistruktuuriüksuste juhtide seminar
  • koolitus eneseanalüüsi aruande kirjutajatele
 • Koostamisel on TTÜ juhtimissüsteemi käsiraamat (valmib september 2013)
ettevalmistused institutsionaalseks akrediteerimiseks 201 3 201 4
Ettevalmistused institutsionaalseks akrediteerimiseks 2013-2014
 • Ettevalmistavate koolituste korraldamine TTÜ töötajatele ja üliõpilastele (sügis 2013, kevad 2014)
 • Eneseanalüüsi aruande koostamine:
  • eestikeelne versioon - november–detsember 2013
  • inglisekeelne versioon - juuli 2014
 • Rahvusvahelise ekspertide grupi külastus 15.10–19.10.2014
 • Lõplik hindamisaruanne 13.12.2014
arengukavade muutmine 2013 a
Arengukavade muutmine 2013. a
 • Teaduskondade ja asutuste arengukavade analüüs ja vajalik muutmine viia lõpule hiljemalt 20. oktoobriks 2013
 • Ülikooli valdkondlike strateegiate läbivaatamine ja vajadusel muutmine-täiendamine viia läbi oktoobris-novembris 2013
 • Ülikooli arengukava muudatused esitada vastuvõtmiseks ülikooli nõukogule novembris 2013
haridus ja teaduspoliitiline taust3
Haridus- ja teaduspoliitiline taust
 • Rakendusid Eesti Teadusagentuuri uued finantseerimismeetmed
  • institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
  • personaalne uurimistoetus (PUT)
 • Ettevalmistamisel on järgmise struktuurifondide perioodi T&A eelarve
 • Tähtajatud töölepingud õppejõududele ja teaduritele
 • Riigieelarve seaduse eelnõu, ülikoolide finantsplaanid
tallinna tehnika likool
Tallinna Tehnikaülikool
 • Asutatud 1918, ülikooli staatus 1936
 • Liikmeskond:
 • Üliõpilasi − 13331
 • Töötajaid − 2036, neist
 • 1147 − akadeemilisi ametikohti, neist
 • 614 − õppejõudu, neist
 • 143 − professorid
 • 533 − teadustöötajad
 • Eelarve 99,3 mln EUR

Akadeemilise personali:

keskmine vanus 48

keskmine palk 1654 €

professori keskmine palk 2886 €

akadeemiline struktuur
Akadeemiline struktuur
 • Teaduskonnad:
 • ehitusteaduskond
 • energeetikateaduskond
 • infotehnoloogia teaduskond
 • keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond
 • majandusteaduskond
 • matemaatika-loodusteaduskond
 • mehaanikateaduskond
 • sotsiaalteaduskond

8 teaduskonda

36 instituuti

10 keskust

24 laboratooriumit

115 õppetooli

4 lektoraati

asutused
Asutused
 • TTÜ Geoloogia Instituut
 • Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskus
 • TTÜ Küberneetika Instituut
 • TTÜ Meresüsteemide Instituut
 • TTÜ Raamatukogu
 • TTÜ Tehnomeedikum
 • TTÜ Kuressaare Kolledž
 • Väikelaevaehituse kompetentsikeskus
 • TTÜ Tallinna Kolledž
 • TTÜ Tartu Kolledž
 • TTÜ Virumaa Kolledž
 • Põlevkivi kompetentsikeskus
 • TTÜ Sertifitseerimisasutus
suuremad struktuurimuudatused 1
Suuremad struktuurimuudatused (1)
 • TTÜ nõukogu otsusega
 • muudeti avaliku halduse instituudi nimetus Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudiks
 • moodustati elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi ning elektrotehnika aluste ja elektrimasinate instituudi baasil elektrotehnika instituut
 • lõpetati majandusteaduskonna majandusuuringute teaduskeskuse tegevus ning ühendati majandusteaduskonna koolituskeskus TTÜ avatud ülikooliga
 • moodustati ehitusteaduskonnas arhitektuuri- ja urbanistikainstituut, kuhu viidi üle insenerigraafika keskus, mis nimetati ümber insenerigraafika lektoraadiks
suuremad struktuurimuudatused 2
Suuremad struktuurimuudatused (2)
 • TTÜ nõukogu otsusega
 • otsustati jätkata läbirääkimisi Eesti Mereakadeemia ühinemiseks TTÜ-ga
 • Lõpetab tegevuse majandusteaduskonna avaliku sektori majanduse instituut, mis korraldatakse ümber
  • avaliku sektori ökonoomika õppetool ja majanduspoliitika õppetool ühendatakse rahanduse ja majandusteooria instituudi majandusteooria õppetooliga
  • keskkonnaökonoomika õppetool viiakse üle ärikorralduse instituuti
  • Majandussotsioloogia õppetool viiakse üle rahvusvaheliste suhete instituuti
li pilaste vastuv tukonkurss 2008 2012 konkurss re ppekohtadele 2013 konkurss ppekohale
Üliõpilaste vastuvõtukonkurss 2008-2012 konkurss RE õppekohtadele, 2013 konkurss õppekohale
 • Eelnevate aastate RE konkurss ei ole võrreldav 2013 konkursiga õppekohale.Vastuvõtu alused on muutunud.
tulemuslepingu j rgne i taseme vastuv tu t itmine
Tulemuslepingu järgne I taseme vastuvõtu täitmine*

Andmeid slaidil on korrigeeritud pärast avakoosolekut

 • * seisuga 23.08.2013
li pilaste arv ppeaasta algul
Üliõpilaste arv õppeaasta algul
 • * seisuga 23.08.2013; ülejäänud aastad seisuga 01.10
ppekavad millele toimus vastuv tt
Õppekavad, millele toimus vastuvõtt
 • Õppetöö algab 104-l õppekaval
 • Halduslepingu järgne kohustus
 • Eesmärk arengukavas
uued ppekavad 2013
Uued õppekavad 2013
 • Arhitektuur (Int)
 • Hajaenergeetika (M, ühisõppekava EMÜ-ga)
 • Elektroonika ja telekommunikatsioon (B, liidetud kava)
 • E-riigi tehnoloogiad ja teenused (M, ingl.)
 • Puidu- ja plastitehnoloogia (M, ingl.)
 • Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika (M, ühis TÜ-ga)
 • Kinnisvara korrashoid (Rak, Tallinna Kolledž, õppekavagrupi muutus)
 • Ehitus (Int, Tartu Kolledž, ”oma” peaerialad)
rahvusvahelised ppekavad eesti avalik iguslikes likoolides
Rahvusvahelised õppekavad* Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides
 • * Bakalaureuse-, magistri- ja integreeritud õppekavad, millel toimus vastuvõtt võõrkeelsesse (inglise, vene) õppesse
ettev tlus pe
Ettevõtlusõpe
 • Ettevõtlusõpekäsitleb kompleksselt ettevõtte loomise või selle arendamise protsessi.

Õppekava statuudi kohaselt on hiljemalt 2015/2016. õppeaasta alguseks kõikidel õppekavadel ja õppetasemetel kohustus õpetada ettevõtlusaineid minimaalselt 4 EAP mahus.

it akadeemia ja iktp
IT Akadeemia ja IKTP
 • IT Akadeemia:
 • 2012 eelarve 529 649€, täitmine 429 002€
 • 2013 eelarve 1 429 825€
 • IT Akadeemia programm katab kolme TTÜ õppekava:
  • Informaatika (B, alates 2012)
  • Küberturve/Cyber security (M, alates 2012, partner TÜ)
  • Arvutisüsteemid/Computer and Systems Engineering(M, alates 2013)
 • 7 rahvusvahelist konkurssi, 4 konkursi läbinud õppejõudu
 • Uus küberkaitse professori ametikoht
 • Stipendiumid: u 100-le tudengile semestris, 3 õppemaksuvabastust 2012/2013
it akadeemia ja iktp1
IT Akadeemia ja IKTP
 • IKTP (Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP) rakendusprogramm):
 • 2012 eelarve 373 094 €, täitmine 297 286 €
  • Õppekavade kvaliteedihindamine (14 kava)
  • Õppekavade konsolideerimine, kvaliteedi tõstmine ja uute õppekavade loomine (nt E-riigi tehnoloogiad ja teenused)
  • Õppe- ja teadustöö toetamine (28 konkurssi, sh 12 rahvusvahelist; 2 uut professori ametikohta)
 • 2013 eelarve 801 501 €
  • Õppekavade konsolideerimine, kvaliteedi tõstmine ja uute õppekavade loomine
  • Õppe- ja teadustöö toetamine
ppekavade ja ppekavagruppide kvaliteedihindamine
Õppekavade ja õppekavagruppide kvaliteedihindamine
 • IT õppekavagruppi kuuluvate õppekavade (14 õppekava) kvaliteedihindamise läbimine
 • TTÜ Virumaa Kolledži õppekavale Hoonete ehitus saadi läbi kordushindamise tähtajatu õigus antud õppekavagrupis õpet läbi viia
 • Ehitusteaduskonnas koostati arhitektiõppe 5 aastane integreeritud õppekava. Lisaks olemasolevale õigusele arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupis kõikidel õppetasemetel õpet läbi viia, taotleti õigust väljastada arhitektuurimagistri kraadi. Õigus kraadi anda anti tähtajaliselt kuni 31.12.2016.
2013 vastuv tu populaarsemad kavad
2013 vastuvõtu populaarsemad kavad
 • Avalduste esitamise järgi:
 • Ärindus: kohtade arv 90; konkurss 5,74
 • Informaatika: kohtade arv 200; konkurss 2,17
 • Avaliku sektori majandus: kohtade arv 60; konkurss 5,17
 • Geenitehnoloogia: kohtade arv 40, konkurss 6,43
 • Äriinfotehnoloogia: kohtade arv 125, konkurss 1,9
 • Rahvusvaheline majandus ja ärikorraldus:
 • kohtade arv 15, konkurss 14,67
 • Arvutisüsteemid: kohtade arv 125, konkurss 1,63
 • Logistika: kohtade arv 50, konkurss 4,04
 • Majandusarvestus:
 • kohtade arv 15, konkurss 13,6 (Rak, Tallinna Kolledž)
2013 vastuv tu v hepopulaarsed kavad
2013 vastuvõtu vähepopulaarsed kavad
 • Vastuvõtt alla 10:
 • Keskkonnatehnika (I): kohti 55, tuleb 8
 • Tehniline füüsika (M): kohti 15, tuleb 6
 • Maateadused (M): kohti 15, tuleb 8
 • Elektroonsed süsteemid (Kuressaare kolledž, õppetööd ei alustata)
 • Suur alatäituvus võrreldes piirarvudega*:
 • Transpordiehitus (I): kohti 40, tuleb 21
 • Elektroonika ja telekommunikatsioon(B):kohti 90,
 • tuleb 33
 • Geotehnoloogia (B): kohti 30, tuleb 11
 • Materjalitehnoloogia (B): kohti 40, tuleb 29
 • Tehniline füüsika (B): kohti 30, tuleb 14
 • Tootearendus ja tootmistehnika (B): kohti 163, tuleb 69
 • * Loetelu ei ole täielik, alatäituvusega kavu esimesel astmel kokku 19
li pilaste hariduse kvaliteedi t r hmade tegevus
Üliõpilaste hariduse kvaliteedi töörühmade tegevus
 • On tegutsenud 2 viimast õppeaastat
 • 634 lk süstematiseeritud tagasisidet
 • Töögruppides osalenud tudengeid – 560
 • 2013/2014 kavas:
 • Laiem ring sihtgruppe: doktorandid, välistudengid, kaugõppijad, venekeelsed tudengid ja kõigi kolledžite üliõpilased
 • Tagasiside rakendamise süsteemsuse kasvatamine, parendustulemuste jälgimine ja avalikustamine
 • Kolleegid, hindame tudengite initsiatiivi ja arvestame tagasisidega!
aasta ppej ud 2012
Aasta õppejõud 2012
 • Ehitusteaduskond – dotsent AlvinaReihan
 • Energeetikateaduskond – dotsent Peeter Raesaar
 • Infotehnoloogia teaduskond – assistent Margit Aarna
 • Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond –
 • vanemteadur Marina Krivševskaja
 • Majandusteaduskond – lektor Lehte Alver
 • Matemaatika- ja loodusteaduskond – assistent Marju Laasik
 • Mehaanikateaduskond – dotsent Janek Luppin
 • Sotsiaalteaduskond – lektor PawanDutt
 • TTÜ Kuressaare Kolledž – lektor Eeve Kärblane
 • TTÜ Tallinna Kolledž – lektor KristoKrumm
 • TTÜ Tartu Kolledž – lektor Karin Muoni
 • TTÜ Virumaa Kolledž – lektor Natalja Ivleva
aasta e ppej ud
Aasta e-õppejõud

e-Õppe Arenduskeskusee-kursuse kvaliteedimärk 2013:

 • vanemteadur Raido Puust (Ehitusteaduskond) - "Veetorustikud ja modelleerimine„

TTÜ e-tegija 2013:

 • professor Jaan Kers - Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna e-õppekava „Puidu- ja plastitehnoloogia“ väljatöötamise initsiaator ja organiseerija

e-Õppe Arenduskeskusee-kursuse kvaliteedimärk 2012:

 • lektor Kaire Viil (Virumaa Kolledž) „Erialane eesti keel kütuse tehnoloogia erialale“
 • lektor Silver Toompalu (Tallinna Kolledž) „Statistika“
2012 2013 p hitulemused
2012/2013 põhitulemused
 • Struktuursed muutused, mis võimendavad TTE ja LTT õppekavade arengut:
  • Arhitektuuri- ja urbanistikainstituut alates 1.05.2013
  • Elektrotehnika instituut alates 1.01.2013
 • Kahe uue ühisõppekava kinnitamine ja vastuvõtu alustamine
  • Biomeditsiinitehnika ja meditsiiifüüsika TÜ-ga
  • Hajaenergeetika EMÜ-ga
 • Arhitektuuri integreeritud õppe läbiviimise õiguse saamine
 • Uute rahvusvaheliste õppekavade väljatöötamine
 • Arvutisüsteemide (M) õppekava lülitamine kolmanda TTÜ õppekavana IT Akadeemia õppekavade koosseisu
 • Üliõpilaste tagasiside kvaliteedi töögruppide tegevus ja tulemuslikkus
 • Süvaõppe võimaluste süstematiseerimine ja avalikustamine
2012 2013 eba nnestumised ja tasakaalustavad tegevused
2012/2013 ebaõnnestumised ja tasakaalustavad tegevused
 • Marginaalsed muutused esmakursuslaste väljalangevuses ja katkestamise määras
  • Lahendus: Konkreetsem ja kiirem informeeritus üliõpilaste edasijõudmisest, ennetavad tegevused
 • Üksmeelse lahenduse puudumine õppekavade arvu vähendamiseks, et täita halduslepingus seatud kohustust
  • Tänane tulemus: On olemas osaline õppekavade arendusplaan kuni 2015 aastani
  • Lahendus: Moodustatakse töörühm eri vaatenurki esindavatest pooltest, mis lähtudes ka 2013 vastuvõtu analüüsist jt andmetest kohustub k.a lõpuks välja töötama õppekavade arendusplaani 2015/2016 aastani
ppetegevuse fookus 201 3 201 4
Õppetegevuse fookus 2013-2014
 • Õppekavade arendus ja ökonoomika
  • Uued rahvusvahelised ja teaduskondade ülesed õppekavad (nt Integrated Engineering)
  • Õppekavade liitmine (nt Meretehnika Kuressaare Kolledžis)
  • Tehnikaõpetaja ühisõppekava (partner TLÜ)
  • Küberfüüsikaliste süsteemide peaeriala Tartu Kolledžis
 • Jätkub plagiaadituvastussüsteemi arendamine ja juurutamine koostöös TÜ jt ülikoolidega
 • TTÜ akadeemilise eetika koodeks
it arengud 2012 2013
IT arengud 2012/2013
 • TTÜ IT finantseerimise (osakond ja projektid) kogumaht on 2013. aastal 1 366,5 tuh€
 • IT teenuste (baasteenused) kataloogikokkuleppimine:
  • on määratudhaldurid,
  • on defineeritud kvaliteedinäitajad, sh:
   • teenustenimekiriiseteeninduskeskkonnas
   • igaleteenusele1h koolitusplokiloominesisekoolituseraamesjne.
 • IT rahastusreform: On olemas lahendus IT baasteenusterahastamisekspearahapõhimõttel
 • Arengutakistus: vajatakse lisaks kolme spetsialisti: PL/SQL programmeerija, PHP arendaja, Linux süsteemiadministraator
it arengutulemused 2012 2013
IT arengutulemused 2012/2013
 • Üleülikooliline identiteedihaldus (Uni-ID) + kasutaja iseteenindus
 • Teadusarvutuste teenuse käivitamine ja juhtimine IT osakonnast
 • IT kasutajatoe iseteeninduskeskkonna juurutamine
 • Pilvemail ja kontoritarkvara kui teenus (Software as a service)
 • Tugisüsteemide arendused (DLX; NAV; Loobumine Archibus/FM'st)
 • IKT hangete tsentraliseerimine
 • Õppeinfosüsteemi kohaldamine haridusreformiga
 • Eesmärgid:
  • INTRA domeeniarvuti kõigile töötajatele
  • Ettevalmistused TTÜ siseportaali arenduseks
  • Andme- ja kõnesideplatvormide moderniseerimine (IPv6 katsetused, DirectAccess, Uus Core network+seire, ettevalmistused VoIP tehnoloogia kasutuselevõtuks)
ppeinfos steemi areng
Õppeinfosüsteemi areng
 • 2012 ÕIS arendamise eelarve: 121 000 €
 • 2013 ÕIS arendamise eelarve: 270 000 €
 • Arendustööde valiku osas on otsustav ja kontrolliv roll ÕIS-i arendusgrupil, kuhu kuuluvad õppeprorektor, õppeosakonna, teaduskondade, kolledžite, IT osakonna esindajad.
 • ÕIS arendused 2012/2013:
 • Täiendusõppe moodul (TÕIS), ühisarendus koos TLÜ-ga
 • Õpperuumide broneerimise moodul
 • Kõrgharidusreformiga seotud muudatused ja arendused
 • Uuendatud tagasisidesüsteem
 • Uuendatud kasutajate autentimine
 • Täiendatud statistika
eesti riiklikud teaduspreemiad 2013
Eesti riiklikud teaduspreemiad 2013
 • Elutöö preemia materjaliteaduse instituudi professorile Enn Mellikovile pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest
 • Aastapreemia sotsiaalteadustes Rainer Kattelile tööde tsükli „Innovatsiooni- ja majanduspoliitika areng ja juhtimine Kesk- ja Ida-Euroopa riikides 2000ndatel aastatel“ eest
 • Aastapreemia tehnikateadustes Tarmo Soomerele tööde tsükli „Merelt lähtuvate ohtude kvantifitseerimine ja minimeerimine Läänemere ranniku kontekstis“ eest
riiklikud teaduse tippkeskused
Riiklikud teaduse tippkeskused
 • Arvutiteaduse tippkeskus (juht prof Tarmo Uustalu)
 • Integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskus
 • (juht prof RaimundUbar)
 • Keemilise bioloogia tippkeskus (TTÜ-st prof Mati Karelsoni ja prof Margus Lopi juhitavad uurimisgrupid)
 • Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus (TTÜ-st prof Erkki Truve uurimisgrupp)
 • Mesosüsteemide teooria ja rakendused (TTÜ-st juhtivteadur Malle Krunksi uurimisgrupp)
 • Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus (juht prof Jüri Engelbrecht)
 • Tippkeskus „Kõrgtehnoloogilised materjalid jätkusuutlikuks arenguks“
 • (TTÜ-st prof Enn Mellikovi uurimisgrupp)
edukad doktorantide juhendajad viimase viie aasta jooksul
Edukad doktorantide juhendajad viimase viie aasta jooksul
 • Professorid:
  • Wolfgang Drechsler
  • Toomas Paalme
  • Tarmo Soomere
  • Raimund Ubar
 • on viimase 5 aasta jooksul juhendanud 6 kaitsnud doktoranti.
doktorikoolid
Doktorikoolid
 • TTÜ T&A strateegia kohaselt on aastaks 2015 valdav
 • osa doktoriõppest koondunud doktorikoolidesse.

TTÜ koordineeritavad doktorikoolid:

 • Ehituse ja keskkonnatehnika doktorikool
 • Energia- ja geotehnika doktorikool II
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

Partnerina osaletakse järgmistes doktorikoolides:

 • Biomeditsiinijabiotehnoloogiadoktorikool
 • Doktorikool “Funktsionaalsedmaterjalidjatehnoloogiad”
 • Eestimatemaatikajastatistikadoktorikool
 • Maateadustejaökoloogiadoktorikool
 • Majandusejainnovatsioonidoktorikool
slide57
Eesti ülikoolide rahastamine HTM-i ja ETF/ETAG-i vahenditest (summaarselt: baas, siht+infra, grandid, IUT+infra, PUT)
slide58

Riiklike T&A programmide konkursside tulemused

 • TTÜ on seni riiklike programmide raames väljaantud toetustest saanud kokku 30,1% (13,86 mln €), sh:
 • Energiatehnoloogia programm
  • TTÜ osa eraldatud toetusest 66,4% (4,83 mln €)
 • IKT programm
  • TTÜ osa eraldatud toetusest 40,4% (2,24 mln €)
 • Materjalitehnoloogia programm
  • TTÜ osa eraldatud toetusest 37,6% (3,63 mln €)
 • Keskkonnatehnoloogia ja –kaitse programmid
  • TTÜ osa eraldatud toetusest 15,4% (1,95 mln €)
 • Biotehnoloogia programm
  • TTÜ osa eraldatud toetusest 14,5% (1,03 mln €)
 • Tervishoiutehnoloogia programm
  • TTÜ osa eraldatud toetusest 3,3% (0,12 mln €)
tehnoloogia arenduskeskused 2009 2015
Tehnoloogia Arenduskeskused 2009-2015

EASi toetusel ning koostöös ettevõtluspartneritega

jätkus viie TTÜ osalusega tehnoloogia

arenduskeskuse (TAK) tegevus:

 • Elektroonika-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia AK
 • Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide TAK
 • Tarkvara Tehnoloogiate ja Rakenduste AK
 • Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia AK
 • Vähiuuringute TAK
eesti teaduse infrastruktuuri teekaart investeeringute kava 11 03 2011 a
Eesti Teaduse Infrastruktuuri Teekaart,investeeringute kava (11.03.2011.a.)

TTÜ osaleb partnerina viies Teekaardi objektis: 

 • Nanomaterjalid - uuringud ja rakendused, projektijuht TTÜ-s Enn Mellikov (4 940 370 €)
 • Eestikeskkonnaobservatoorium, projektijuht TTÜ-s Urmas Lips (4 243 734€)
 • Eestiteadusarvutusteinfrastruktuur, projektijuht TTÜ-s Jaak Simm (2 812 113 €)
 • Loodusteaduslikudkogud ja andmevõrgustik, projektijuht TTÜ-s Olle Hints(2 243 299 €)
 • Eesti keeleressurssidekeskus, projektijuht TTÜ-s Einar Meister(1 229 986 €)
t a sihtevalveerimine 2012 2013
T&A sihtevalveerimine2012-2013
 • 2012 - sihtevalveeriminekasvatusteadustes

Hinnati perioodi 2007-2011 tulemusi.

 • 2013 - sihtevalveerimineenergeetikas ja ehituses
 • Hinnatakse perioodi 2008-2013 tulemusi:
  • Energeetikaalaste uuringute sihtevalveerimine. Eneseanalüüsi raport esitati 01. juulil 2013. Eksperdid külastavad TTÜ-d 23.-24. septembril.
  • Ehitusalase teadustegevuse sihtevalveerimine. Eneseanalüüsi aruande esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2013.
rahvusvahelised ppekavad eesti avalik iguslikes likoolides bakalaureuse ja magistri pe
Rahvusvahelised õppekavad Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides(bakalaureuse- ja magistriõpe)
mobiilsus
Mobiilsus
 • TTÜ tudengite aktiivsus mobiilsusprogrammides osalemises kasvas võrreldes eelneva õppeaastaga 20%.
 • Igal aastal käib väliskõrgkoolides õpetamas ligikaudu 40 TTÜ õppejõudu.
 • Aastal 2012 osales TTÜ kolmeteistkümnel välisriigis toimunud haridusmessil.
 • Igal aastal käib Silicon Valleys kevadel ja sügisel grupp tudengeid nädalasel õppereisil.
v tmekliendid
Võtmekliendid
 • Eesti ettevõtted
 • Riigi Kinnisvara AS
 • Eesti Energia AS
 • Elering AS
 • VOPAK E.O.S. AS …jt.
 • Ministeeriumid ja valitsusasutused
 • Kaitseministeerium
 • Politsei- ja piirivalveamet
 • Välisettevõtted
 • Mitsubishi Motors Corporation
 • Ericsson Eesti AS
 • SamsungElectronicsBaltics
 • Abeking & Rasmussen
 • KvadratSG Ltd…jt.
osaluspoliitika
Osaluspoliitika
 • Uuendati „Tallinna Tehnikaülikooli eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise eeskiri“.
 • TTÜ osaleb aktsionäri, osaniku või liikmena kokku 54 erinevas äriühingus, mittetulundusühingus ja sihtasutuses.
 • TTÜ osaleb 2013. aastal koostööpartnerina 16 klastris.
iek tegevused 2012 2013
IEK tegevused 2012/2013
 • Välisekspertide kaasamine
  • TTÜ patendiportfelli analüüs välisekspertide poolt
 • Rahastu Prototron
  • Koostöös Swedbanki ja Tallinna Teaduspark Tehnopoliga
  • Eesmärgiks toetada innovaatiliste ideede kujundamist esimeseks valmistooteks ehk prototüübiks
  • Rahastus 7 projektile kogusummas 62 000 €
  • Esimeses TTÜ voorus laekus 23 taotlust, 8 taotlusel oli näidatud seos TTÜ-ga. Vooru võitja kuulutatakse välja oktoobri alguses.
 • TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse MEKTORY maja aadressil Raja tn. 15
mektory majas praegu toimuvad s ndmused
MEKTORY majas praegu toimuvad sündmused
 • Projekti juhivad mehhatroonikainstituudi direktor prof Mart Tamre ja Kadri Tamre (Innsbrucki ülikool).
eelarve t itmine 2012
Eelarve täitmine 2012
 • 2012. a eelarve täideti ca 97% ulatuses.
 • Võrreldes eelarvega oli tegelik tulu suurem õppetegevuse osas.
 • Teadustegevuse osas oli eelarve alatäidetud.
 • Murelikuks teeb alalaekumine siseriiklike ja välislepingute osas. Üheks põhjuseks on projektide juhtimisele vähese tähelepanu pööramine.
 • TTÜ-l oli 31.12.2012 seisuga Archimedese vastu nõudeid 9,1 mln € ulatuses (2013 esimesel poolaastal 7,5 mln€).
2013 aasta eelarve t itmine esimesel poolaastal
2013. aasta eelarve täitmine esimesel poolaastal
 • Õppetegevuse osas on eelarve täitmine ca 51,3% sh
  • RKT eelarve täitmine ca 53,3%
  • tasulise tasemeõppe eelarve täitmine ca 54%
  • täienduskoolituse (sh AÜ) eelarve täitmine ca 90%
  • muu õppetegevuse eelarve täitmine ca 22%
 • Teadustegevuse osas on eelarve täitmine ca 36,9% sh
  • riigieelarvelise (HTM) teadustegevuse eelarve täitmine ca 48%
  • siseriikliku teadustegevuse eelarve täitmine ca 34%
  • teaduse välisrahastamine eelarve täitmine ca 29,4%
 • Majandustegevuse osas on eelarve täitumine ca 43,3%
 • Täiendavate tegevustulude osas on eelarve täitumine ca 26%
2013 a esimese poolaasta majandustegevusest 1
2013. a esimese poolaasta majandustegevusest (1)
 • Bilansis nõuded projekte sihtfinantseerivate asutuste vastu ca 15,6 mln € (võrreldes aasta algusega on nõuded samal tasemel)
 • Ülikoolile tehtud ettemaksud moodustavad kokku ainult 7 mln € . Seega projektide all on kinni 8,6 mln €.
 • On vajalik kiirendada projektidest raha „kojutoomist“ (väljamaksetaotluste ja aruannete esitamist).
 • Projektidele on vaja hakata küsima ettemakse.
2013 a esimese poolaasta majandustegevusest 2
2013. a esimese poolaasta majandustegevusest (2)
 • Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on vähesel määral vähenenud ülikooli tulu majandustegevusest (ca 83 tuhat €)
 • Tegevuste sihtfinantseerimine riigieelarvest on vaadeldud perioodil 17,6 % (2,7 mln €) võrra suurenenud
 • Esimese poolaasta tegevuskahjum oli -884 tuhat € (eelmise aasta samal perioodi üle -92 tuhat €). Kahjumi suurenemine on tingitud infrastruktuuri projektidest finantseerimise vähenemisest 2013. a
2013 a esimese poolaasta majandustegevusest 3
2013. a esimese poolaasta majandustegevusest (3)
 • Tööjõukulud suurenesid 14% ja muud tegevuskulud 7% (põhiliselt suurenesid kinnistute hoolduskulud ja põhivara soetuste käibemaksu kulu)
 • Tööjõukulude suurenemine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tingitud eeskätt arvutusmetoodika muutusest (puhkusereservi enam ei arvutata, puhkuseraha läheb otse kuludesse)
2013 a esimese poolaasta negatiivsed eelarvej gid 1
2013. a esimese poolaasta negatiivsed eelarvejäägid (1)

Seisuga 30.06.2013 oli negatiivse eelarvejäägiga kolm teaduskonda:

 • Ehitusteaduskond
 • (ca -134 tuhat € osaliselt seoses projekti rahastamisega, kuid ka arhitektuuri- ja urbanistikainstituudi ning logistikainstituudi asutamisega ja „vana probleem“ insenerigraafika keskusega)
 • Majandusteaduskond
 • (ca -136 tuhat €; avaliku sektori majanduse instituut (likvideerimisel) ning rahanduse ja majandusteooria instituut; kavandatud abinõud)
 • Matemaatika-loodusteaduskond
 • (negatiivne jääk tekkis 2012. a seoses ISBK tegevusega ca –854 tuhat €)
2013 a esimese poolaasta negatiivsed eelarvej gid 2
2013. a esimese poolaasta negatiivsed eelarvejäägid (2)
 • Negatiivse eelarvejäägiga asutused:
 • Tartu Kolledž (ca -271 tuhat €, ebaselged miinuse vähendamise võimalused)
 • Meresüsteemide Instituut (ca -840 tuhat €; paljuski seotud projektide finantseerimisega, kuid vajalik täiendavalt analüüsida laeva kasutamist)
 • Tehnomeedikum (ca -431 tuhat €; vajalik kavandada konkreetsed tegevused miinuse vähendamiseks arvestades ebaselgeid finantsperspektiive)
 • TTÜ Virumaa Kolledž (ca -247 tuhat €, seotud projektide finantseerimisega)
2013 a arengusuundumused 1
2013. a arengusuundumused (1)
 • Võib eeldada, et tegevustoetus kasvab 2014. a ca 4 mln € ja tegevustoetuse kogumaht ulatub 28 mln euroni
 • Samal ajal väheneb tasulise tasemeõppe tulu eeldatavalt 1,5 mln €
 • Tegevustoetuse juurdekasv:
  • REV tulu kompenseerimiseks 1,2 mln €
  • Arengufondi (2013. ja 2014. a eest) 1,3 mln €
  • Eelarvekulude katteks, mida 2013. a kaeti reservidest 0,9 mln €
  • Üldkulude juurdekasvu katteks 0,7 mln €
2013 a arengusuundumused 2
2013. a arengusuundumused (2)
 • Ülikooli eelarve koostamise ja tegevustoetuse jaotamise põhimõtted jäävad endisteks (vt nõukogu juunikuu otsus), va mõlemal semestril kompenseeritakse struktuuriüksustele REV tulu vähenemine.
 • Prognoosime ülikooli töötajate töötasu kasvu keskmiselt 5%. Diferentseeritud on astmepalkade miinimumtasusid lisaks tööstaažile ka sõltuvalt töötaja tööoskusest ja panusest.
 • Kindlasti tuleb saavutada õppekulude kokku hoid õppekavade reformi kaudu (on ka halduslepingu ülesanne). See jääb üheks töötasu suurendamise aluseks.
haldustegevus
Haldustegevus
 • VI õppehoone – lepinguline maksumus 11,4 mln €, valmimise tähtaeg aprill 2013
 • Testmaja – 0,5 mln €, valmimise tähtaeg juuni 2013
 • Kliinilise meditsiini instituudi ruumid Sütiste teel, 20 000 €, valmimise tähtaeg september 2013
 • IT teaduskonna kolimine uutesse ruumidesse
 • Veetorn Tallinna linnalt
 • TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse rajamine, lepinguline maksumus 2,55 mln €, valmimise tähtaeg sügis 2013
haldustegevus1
Haldustegevus
 • TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse uus puursüdamike hoidla, lepinguline maksumus 157 400 €, valmimise tähtaeg sügis 2013
 • Mektory maja esimese etapi valmimine, lepinguline maksumus 480 000 €, valmimise tähtaeg september 2013
 • V korpuse renoveerimine, tähtaeg aprill 2014
 • Põlevkivi Kompetentsikeskuse ehitus
 • Staadioni detailplaneeringu algatamine, lepinguline maksumus 35 000 €, valmimise tähtaeg orienteeruval II poolaasta 2014
 • Üliõpilasküla laienduse detailplaneeringu alustamine, lepinguline maksumus 40 000 €, valmimise tähtaeg II kvartal 2015
kommunikatsiooni ja meediategevus 1
Kommunikatsiooni- ja meediategevus (1)
 • TNS Emori2013. a mai ülikoolide maineuuring:
 • TTÜ-d peab mainekaimaks ülikooliks 47%vastanutest (2012. a 44%, 2011. a 42%, 2010. a 39%)
 • Maine paranes:
 • +10% vanuserühmas 15-24 a (2012. a 40%, 2013. a 50%)
 • +13% vanuserühmas 50-64. a (2012. a 37%, 2013.a 50%)
 • Oluliselt on kasvanud nende osakaal, kelle arvates TTÜ pakub kõrgetasemelist haridust, on usaldusväärne, tööturul kõrgelt hinnatud.
kommunikatsiooni ja meediategevus 2
Kommunikatsiooni- ja meediategevus (2)
 • Siseriiklik vastuvõtukampaania (internet, välimeedia, trükimeedia, raadio)*abiturientide arv -7% võrreldes 2012. a

Märgatavus: 81% (TÜ 59%)

Meeldivus: 84% (TÜ 78%)

 • Näost näkku kontakt 4 100 abituriendiga, koostöö ca 100 kooliga, ettevõtetega (Eesti Energia, ABB, ITL jt), 2 korda enam osalejaid üritustel, e-post ja telemarketing
 • Mais eelistas TÜ-d 50%VS TTÜ-d 45%edasiõppimisvalikuna (nimetada kuni 3 kõrgkooli)
 • Juulis oli avalduse esitanud TÜ-sse 62% VS TTÜ-sse 50% (nimetada kuni 3 kõrgkooli)
 • Sisseastumisavaldusi: 10 505 (seisuga 07.07.2013)
kommunikatsiooni ja meediategevus 3
Kommunikatsiooni- ja meediategevus (3)
 • Uudislugude, pressiteadete, populaarteaduslike artiklite jt sõnumite avaldamine

4 700 (+12% võrreldes 2012. a)

 • Teaduse populariseerimine (AK teaduslood, „Rakett 69“ salvestused, „Püramiidi tipus“, raadiosaated „Labor“ ja „Kukkuv õun“, teadusajakirjanike visiit jt)

keskmiselt 2 arvamusartiklit nädalas

 • Vilistlasportaali arendamine, uudiskirja levitamine, portaaliga liitujaid ca 2 000 (august 2013)
 • Uute e-kanalite kasutuselevõtt (m.ttu.ee, virtuaalne majajuht jt)
 • Kollektiivi ühendavate sündmuste korraldamine

+15% osalejat (võrreldes 2012. a)

kommunikatsiooni ja meediategevus 5
Kommunikatsiooni- ja meediategevus (5)
 • Eesmärgid 2013/14
 • TTÜ maine/brändi tuntuse kasv 50%-ni
 • Sisseastujate turuosa suurendamine 24%-ni (I aste), 36%-ni (II aste)
 • Sisseastujate (I aste) osakaalu suurendamine 70%-ni, kelle reaalainete tulemused >60 punkti
 • Meediamainingute kasv 23%-ni avalik-õiguslike ülikoolide mainingutest
 • Vilistlasandmebaasi kasvatamine 3 000-ni
 • Rahulolu siseinfo liikumisega 84%-ni
tippsport tt s
Tippsport TTÜ-s
 • TTÜ võrkpallimeeskond võitis Schenker liigas kuldmedali ja Eesti meistrivõistlustel pronksmedali
 • TTÜ korvpallimeeskond oli rahvusvahelise üliõpilaste korvpalliliiga (ISBL) võitja ja saavutas universiaadil ajaloolise 7. koha
 • TTÜ saalihokimeeskond pälvis Eestis hõbemedali
 • Kristiina Kuusk krooniti vehklemises Euroopa meistriks
tippsport tt s1
Tippsport TTÜ-s
 • TTÜ võrkpallimeeskond
tippsport tt s2
Tippsport TTÜ-s
 • TTÜ korvpallimeeskond ISBL võit
tippsport tt s3
Tippsport TTÜ-s
 • TTÜ korvpallimeeskond universiaadil
tippsport tt s4
Tippsport TTÜ-s
 • TTÜ saalihokimeeskond võitis hõbemedali Eesti meistrivõistlustel
taidluskollektiividest
Taidluskollektiividest
 • Akadeemiline Meeskoor Buenos Airesis
taidluskollektiividest1
Taidluskollektiividest
 • Inseneride Meeskoor 25
taidluskollektiividest2
Taidluskollektiividest
 • Akadeemiline Naiskoor võitis Kuldmedali rahvusvahelisel koorifestivalil Tamperes juunis 2013
taidluskollektiividest3
Taidluskollektiividest
 • Kammerkoor pälvis III koha ja Kulddiplomi rahvusvahelisel koorimuusika festivalil Hispaanias juulis 2013
taidluskollektiividest4
Taidluskollektiividest
 • Rahvatantsuansambel Kuljus 65