In Memoriam - PowerPoint PPT Presentation

guest3501
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
In Memoriam PowerPoint Presentation
Download Presentation
In Memoriam

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
In Memoriam
453 Views
Download Presentation

In Memoriam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. In memoria celor ucisi de cancer si a tuturor celor invinsi de boli naprasnice

  2. Veti ramîne mereu în inimile noastre.

  3. Nu va vom uita niciodata !

  4. Dumnezeu sava odihneasca în pace !

  5. Alecsandru Puiu Tacu 1933 - 2005

  6. „Cel din urma vrajmas care va fi nimicit este moartea.” 1 Corinteni 15, 26