In Memoriam - PowerPoint PPT Presentation

Georgia
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
In Memoriam PowerPoint Presentation
Download Presentation
In Memoriam

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
In Memoriam
424 Views
Download Presentation

In Memoriam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. În memoria celor ucişi de cancer şi a tuturor celor învinşi de boli năprasnice

  2. Veţi trăi mereu în inimile noastre.

  3. Nu vă vom uita niciodată !

  4. Dumnezeu să vă odihnească în pace !

  5. „Cel din urmă vrăjmaş care va fi nimicit este moartea.” 1 Corinteni 15, 26

  6. Alecsandru Puiu Tacu 1933 ~ 2005