Tworzenie dokumentacji projekt w
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Tworzenie dokumentacji projektów. Co składa się na dokumentację?. Stałe raporty i sprawozdania z prac nad projektem Aktualizowany na bieżąco dziennik projektu Rejestry problemów i zmian w projekcie Dokumentacja spotkań z klientem i w zespole projektowym. Budowanie dokumentacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - thane-glenn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Co sk ada si na dokumentacj
Co składa się na dokumentację?

 • Stałe raporty i sprawozdania z prac nad projektem

 • Aktualizowany na bieżąco dziennik projektu

 • Rejestry problemów i zmian w projekcie

 • Dokumentacja spotkań z klientem i w zespole projektowym


Budowanie dokumentacji
Budowanie dokumentacji

 • Wykonywanie dokumentacji na bieżąco podczas tworzenia projektu

 • Dokumentacja jako jeden z elementów komunikacji w procesie projektowania

 • Przekazywanie sobie zadań projektowych przez uczestników procesu poprzez przekazywanie dokumentacji

 • Tworzenie dokumentacji na podstawie raportów i sprawozdań uczestników


Eliminowanie b d w w realizacji
Eliminowanie błędów w realizacji

 • Dokładność zapisu

 • Jasność interpretacji


Zawarto dokumentacji
Zawartość dokumentacji

 • Zapis całej historii procesu projektowego

 • Wszystkie decyzje i zdarzenia

 • Powody przyjętych rozwiązań dla długoterminowych projektów


Metodyki
Metodyki

 • Własne metodyki różnych organizacji

 • Project Control Book

 • Standard IEEE-830


Metodyki1
Metodyki

 • Różne metody, zazwyczaj każda organizacja wypracowuje własne wykorzystując odrębne zestawy dokumentów i formularzy

 • Standaryzacja form ważna jako materiał porównawczy oraz dla przyszłych projektów

 • Prowadzenie różnych dokumentacji równocześnie


Ksi ka kontrolna metodyki firmy ibm
Książka kontrolna metodyki firmy IBM

 • Otwierana na początku ustanowienia projektu i prowadzona przez cały czas jego trwania

 • Jednoznaczna dokumentacja wykonywana poprzez wypełnianie zapisów i formularzy w kolejnych rozdziałach

 • Dokumentowanie wspomagane oprogramowaniem wspierającym pracę grupową i tworzącym jej wersje elektroniczne


Ksi ka kontrolna metodyki firmy ibm zawarto merytoryczna
Książka kontrolna metodyki firmy IBM – zawartość merytoryczna

0. Standardy i procedury

1. Zarządzanie organizacją i ludzie

2. Planowanie i estymacja

3. Hierarchiczna struktura prac (WBS)

4. Śledzenie postępu

5. Przeglądy

6. Raporty

7. Zarządzanie ryzykiem

8. Zarządzanie zmianami

9. Zarządzanie rezultatami

10. Zarządzanie problemami

11. Zarządzanie błędami i uchybieniami

12. Zarządzanie jakością

13. Korespondencja

14. Informacje podstawowe

15. Zarządzanie finansami

16. Zarządzanie kontraktem

17. Zarządzanie dostawami


Project control book 2 pcb 2
Project Control Book 2 (PCB 2) merytoryczna

 • Książka Kontrolna Projektu opracowana na platformie Lotus Notes z pełnym wykorzystaniem funkcjonalności tego systemu w zakresie zarządzania dokumentami i pracy grupowej.

 • dokumentowanie wszelkich istotnych z punktu widzenia projektu decyzji i aktywności. Wewnętrzne powiązania pomiędzy dokumentami ułatwiają wypełnianie formularzy zgodnie ze zdefiniowanymi procesami.


Project control book 2 pcb 2 rozdzia y
Project Control Book 2 (PCB 2) - rozdziały merytoryczna

 • Standardy i procedury - standardowe i nowe procedury.

 • Organizacja - role i przypisane im osoby, zakres obowiązków, odpowiedzialność

 • Punkty węzłowe - opisy i terminy.

 • Plany - plan bazowy, kolejne modyfikacje i aktualny plan projektu.

 • Spotkania - agenda, raport, decyzje.

 • Ryzyka - identyfikacja, analiza, decyzja, monitorowanie.

 • Zmiany - żądanie, analiza, decyzja.

 • Problemy - raport, analiza, decyzja.

 • Błędy - raport, analiza, decyzja.

 • Kontrakty z klientem - kontrakt, aneksy, ustalenia.

 • Kontrakty z podwykonawcami - kontrakt, aneksy, ustalenia.


Standard dokumentacji ieee 830 1
Standard dokumentacji IEEE-830 merytoryczna1

Specyfikacje ANSI/IEEE Std 830-1984

 • Wstęp

 • Cel

  • Opis celu projektu, kontrakt, docelowa grupa odbiorców

 • Zasięg

  • Produkty softwearowe

  • Ich wymagania funkcjo- i niefuncjonalne

 • Definicje, pojęcia i skróty

  • Wszystkie terminy potrzebne odbiorcy w rozumieniu treści dokumentacji

 • Nawiązania

  • Bibliografia wszystkich dokumentów wykorzystanych w dokumentacji

 • Ogólne


Standard dokumentacji ieee 830 2
Standard dokumentacji IEEE-830 merytoryczna2

 • Ogólne czynniki wpływające na wymagania systemowe

 • Produkt

  • Porównanie z innymi produktami, systemami

  • Opis zależnych systemów i ich interfejsów w porównaniu z obecnym

  • Opis zewnętrznych interfejsów systemu

  • Opis wymaganego sprzętu na którym system ma pracować

 • Funkcjonalność systemu

 • Charakterystyka użytkownika

  • Wykształcenie, doświadczenie, techniczne kompetencje,

   Częstotliwość użytkowania systemu

 • Ogólne wymagania

  • Interfejs, język, platforma systemowa, bezpieczeństwo


Norma iso 9001
Norma ISO 9001 merytoryczna

 • Nadzór nad dokumentacją i danymi.

  • Wszystkie dokumenty dotyczące systemu jakości muszą być nadzorowane. Dokumenty systemu jakości to księga jakości, procedury i instrukcje, a także dokumenty z danymi. Przed wydaniem dokumenty powinny być poddawane przeglądom i zatwierdzane przez uprawnione osoby. Nadzór powinien zapewnić, aby:

   potrzebne dokumenty znajdowały się w miejscach, gdzie są wykorzystywane,

   dokumenty nieaktualne były wycofywane ze wszystkich miejsc, gdzie uprzednio je dostarczono, dokumenty nieaktualne, zachowywane z przyczyn prawnych, były odpowiednio oznaczone.

   Niedopuszczalne jest, aby zmiany w dokumentach były wprowadzane przez osoby do tego nieupoważnione. Każda zmiana musi być wyraźnie zaznaczona, aby upewnić się, że wszystkie egzemplarze danego dokumentu są identyczne. Zmiany dokonywane powinny być przez służby, które wykonały przegląd i zatwierdziły dokument.