Download
projekt t dy 4 b les a lidsk obydl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt třídy 4. B – les a lidská obydlí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt třídy 4. B – les a lidská obydlí

Projekt třídy 4. B – les a lidská obydlí

619 Views Download Presentation
Download Presentation

Projekt třídy 4. B – les a lidská obydlí

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt třídy 4. B – les a lidská obydlí Mgr. Ivana Antonová

 2. V hodinách přírodovědy si žáci připravili projekt na téma ekosystém les a ekosystém okolí lidských obydlí. S naším projektem jsme seznámili žáky třídy IV. A, V. A a V. B ve dnech 23. , 24. a 25. dubna 2013. V ekosystému les žáci hovořili o stromech, lesním podrostu, houbách a o zvířatech, které v lese žijí. V ekosystému lidská obydlí si žáci připravili témata o ovocných stromech a jejich plodech, o druzích zeleniny a významu ovoce a zeleniny pro lidský organizmus. Připravili si také témata o zvířatech, která se v daném ekosystému vyskytují. Oba projekty byly doplněny prezentacemi, videi a zvuky zvířat. Žáci, kteří náš projekt zhlédli si mohli získané informace prověřit v připravených křížovkách, kvízech a lotu. Každý žák si mohl vyrobit zvířátko - buďto pejska, sovu nebo si mohl vybarvit sádrový odlitek zvířátka.

 3. Ekosystém les

 4. Připravili jsme si projekt na téma les

 5. Ekosystém okolí lidských obydlí

 6. Připravili jsme si projekt na téma lidská obydlí

 7. 1.Stanoviště : Křížovka

 8. 2. Stanoviště : Kvíz I.

 9. 3. Stanoviště : Kvíz II.

 10. 4. Stanoviště : Výroba pejska

 11. 5. Stanoviště : Výroba sovy

 12. 6. Stanoviště : Stromy

 13. 7. Stanoviště : Ptáci

 14. 8. Stanoviště : Výroba odlitku

 15. 9. Stanoviště : Hra - loto

 16. 10. Stanoviště : Hra - loto

 17. 11. Stanoviště : Pexeso

 18. 12. Stanoviště : Pexeso

 19. 13. Stanoviště : Hra - puzzle

 20. 14. Stanoviště : Hra - puzzle

 21. Připravili jsme si projekt na téma les

 22. Připravili jsme si projekt na téma les

 23. Připravili jsme si projekt na téma les

 24. Připravili jsme si projekt na téma les

 25. Připravili jsme si projekt na téma les

 26. Připravili jsme si projekt na téma lidská obydlí

 27. Připravili jsme si projekt na téma lidská obydlí

 28. Připravili jsme si projekt na téma lidská obydlí

 29. Připravili jsme si projekt na téma lidská obydlí

 30. Připravili jsme si projekt na téma lidská obydlí

 31. Prezentace : Mgr. Ivana Antonová Hudba : Ernesto Cortazár : My Way