Az egyes ad t rv nyek 2012 vt l hat lyba l p v ltoz sai
Download
1 / 46

- PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Az egyes adótörvények 2012. évtől hatályba lépő változásai. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII .törvény. Áfa törvény. 2006/112/EK irányelv közös hozzáadott –értékadó rendszer 2008/8/,2008/9/,2008/117/ EK tanácsi irányelv 282/2011/EU rendelet (végrehajtási rendelet)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tex


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Fa t rv ny
Áfa törvény .törvény

2006/112/EK irányelv közös hozzáadott –értékadó rendszer

2008/8/,2008/9/,2008/117/ EK tanácsi irányelv

282/2011/EU rendelet (végrehajtási rendelet)

2012.évi XLIX. törvény (ÁFA+ART)


L nc gyletek 2012
Láncügyletek 2012 .törvény

Láncügyletek közbenső vevői minőségében eljáró szereplőinek az adójogi megítélése!

Bizonyítási lehetőség a szállítói minőségben történő eljárásra!


L nc gyletek 20121
Láncügyletek 2012 .törvény

A = Magyar

B = Német

C = Ukrán


L nc gyletek 20122
Láncügyletek 2012 .törvény

MAGYAR

MAGYAR

MAGYAR

MAGYAR

ROMÁNIllet k
ILLETÉK .törvény

Tényleges használat

apa

Bejegyzett földhasználat

Erdő adásvétel

gyermek


Mez gazdas gi tev kenys g1
Mezőgazdasági tevékenység .törvény

Termékértékesítés:

Magánszemélyek felé-

Bizonylat- számla,kiállító a szállító/termelő/, kompenzációs felár nem hárítható át.


Mez gazdas gi tev kenys g2
Mezőgazdasági tevékenység .törvény

Termékértékesítés:

Adóalanyok /nem különleges jogállású/felé

Bizonylat –felvásárlási jegy,kiállító a vevő

Közösség más tagállami adóalanyai ill. harmadik országbeli adóalanyok felé

Bizonylat- számla,kiállító a szállító/termelő/, kompenzációs felár hárítható át.


Mez gazdas gi tev kenys g3
Mezőgazdasági tevékenység .törvény

Különleges jogállás rendszere:

Mezőgazdasági tevékenységen kívüli bevétel < 5 millió Ft.

Mezőgazdasági tevékenységen kívüli bevétel > 5 millió Ft. (Ha a teljes bevételen belül éves szinten a mezőgazdasági a több)


Ford tott ad z s a mez gazdas gban
FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN .törvény

termelő

kereskedő

Feldolgozó,

állattenyésztő

visszaigénylő

FAD-FAD

befizető


Ford tott ad z s a mez gazdas gban1
FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN .törvény

Mg. Termékekre kiterjesztve 2012 07.01-től142§ i,pont

Hatályát veszti 2014.07.02.

6/A számú mellékletben lévő termékekre terjed ki.


Ford tott ad z s a mez gazdas gban2
FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN .törvény

6/A számú mellékletben lévő termékekre terjed ki. (kereskedelmi vámtarifa szerint)

Kukorica,búza és kétszeres,árpa,rozs,zab

Triticale,napraforgó-mag törve is

Repce vagy olajrepcemag törve is

Szójabab törve is


Ford tott ad z s a mez gazdas gban3
FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN .törvény

6/A számú mellékletben lévő termékekre terjed ki. (kereskedelmi vámtarifa szerint)

Kukorica(vtsz.1005)

Vetés

Élelmezés

Takarmányozás

Főzni való csemegekukorica kivétel!


Ford tott ad z s a mez gazdas gban4
FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN .törvény

Teljesítés időpontja- átmeneti szabályok

60§-tól eltérő rendelkezések!(tényleges teljesítés ha a számla egyéb okirat átvétele 07.01. előtti)

Előleg kezelése! Tényleges teljesítés 07.01. előtt.


Ford tott ad z s a mez gazdas gban5
FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN .törvény

Főszabály:

A fordított adózást abban az esetben kell alkalmazni, ha az adó megállapítására előírt időpont 2012. július 1-jére vagy azt követő időszakra esik.


Ford tott ad z s a mez gazdas gban6
FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN .törvény

A fordított adózást az 58. § alá tartozó ügyletek esetén az alábbiak szerint kell megállapítani:

Ha a fizetési határidő megelőzi 2012.07.01-jét, az adófizetést egyenes áfa szabályai szerint kell teljesíteni.


Ford tott ad z s a mez gazdas gban7
FORDÍTOTT ADÓZÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN .törvény

Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja:

Számla kézhezvételének időpontja

Ellenérték megtérítésének időpontja

A teljesítést követő hónap 15. napja

A legkorábbi időpont szerint hatályos adómértéket kell alkalmazni


Egyenes ford tott
EGYENES-FORDÍTOTT .törvény

EGYENES 27%

07.01.

Elszámolási időszak!

06.30.


Egyenes ford tott1
EGYENES-FORDÍTOTT .törvény

FAD

07.01.

Elszámolási időszak!

06.30.


Egyenes ford tott2
EGYENES-FORDÍTOTT .törvény


Egyenes ford tott3
EGYENES-FORDÍTOTT .törvény


Egyenes ford tott4
EGYENES-FORDÍTOTT .törvény


Egyenes ford tott el leg
EGYENES-FORDÍTOTT ELŐLEG .törvény

végszámla

12,7 millió Ft

Előleg:

12,7 millió Ft

Végszámla(nettó)

24 millió Ft

Végszámla(bruttó)

30 millió Ft


Egyenes ford tott el leg1
EGYENES-FORDÍTOTT ELŐLEG .törvény

12,7millió Ft előleg

24 millió Ft végszámla nettó étéke

24 millió- 10 millió=14 millió Ft

Fizetendő 14 millió Ft * 27%( fordított áfás)


Egyenes ford tott el leg2
EGYENES-FORDÍTOTT ELŐLEG .törvény

10 millió Ft nettó előleg

30 millió Ft végszámla bruttó étéke

23,622 millió Ft végszámla nettó étéke

23,622millió- 10 millió=13,622 millió Ft

Fizetendő 13,622 millió Ft * 27%( fordított áfás)


Egyenes ford tott el leg3
EGYENES-FORDÍTOTT ELŐLEG .törvény

12,7millió Ft előleg

12,7millió Ft végszámla

Fizetendő 0Ft

A teljes összeg egyenes áfás


Ford tott ad z s
Fordított adózás .törvény

A bevallásban nyilatkozni kell az mg. beszerzésről ill. a termékértékesítésről is !

Kötelező tartalom termékértékesítésnél:

Vevő adószáma, termékértékesítés teljesítésének napja (55§,58§)

Kereskedelmi vámtarifa szerinti bontásban az értékesített termék adóalapjáról ,mennyiségéről.


Ford tott ad z s1
Fordított adózás .törvény

A bevallásban nyilatkozni kell az mg. beszerzésről ill. a termékértékesítésről is !

Kötelező tartalom termékbeszerzésnél:

eladó adószáma,termékértékesítés teljesítésének napja (55§,58§)

Kereskedelmi vámtarifa szerinti bontásban a beszerzett termék adóalapjáról ,mennyiségéről.


Ford tott ad z s2
Fordított adózás .törvény

Gyakorított áfa elszámolás is kérhető az Áfa tv.142§ i, pontjára hivatkozással:

Éves-negyedéves

Havi negyedéves

Július 1 előtt is!!!


Ad levon s
Adólevonás .törvény

Személygépkocsi és egyéb jármű bérbevétele estén levonható az áfa:

Adóköteles ill. adómentes tevékenység esetén arányosítási kötelezettség.

2012.01.01. követő felek közötti elszámolási időszakra alkalmazható először!


Fa visszaig nyl s
Áfa visszaigénylés .törvény

30 nap 500e Ft- 1000e Ft

45 nap ( Pü-i rendezettségi szabály)

75 nap ( Pü-i rendezetlenség esetén)

Hatályos: 2012.02.01-től

Ha az adózó az általános forgalmi adó visszaigénylésénél valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz (köztartozás, adótartozás, stb.) terhére az adóhatóság a bevallásban visszaigényelt adó összegének 5%-áig, de magánszemély adózó esetében legalább 200 ezer forintig, más adózó esetében legalább 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.Sz ml z s
Számlázás .törvény

Kp.,kp. helyettesítő eszközzel történő fizetés

estén haladéktalanul

15 napon belül áfás jogügylet esetén

Az” Ésszerű idő”

Áfa mentes jogügyleteknél 15 napon túl


Sz mla korrekci
Számla korrekció .törvény

Kézi számla

Számítógépes számla

Kézi javítás

Számlával egy tekintet alá

eső okirat

stornó

stornó

Számlával egy tekintet alá

eső okirat


Sz ml z s1
Számlázás .törvény

- Kézi számla /APEH sorszámtartomány/

- Számítógépes számla /számlázó program megfelelősége/

- Elektronikus számla /elektronikus aláírás, dátumbélyegző./

EDI rendszer alkalmazása!


Sz mla korrekci1
Számla korrekció .törvény

Számla sztornírozás ,helyesbítés vevőnél a számla megkapásának az időszaka az irányadó/kötelezettség növekedés estén legkésőbb a kibocsátást követő hónap 15. napja/

Számlakibocsátó esetén ha kötelezettség csökken,amikor a jogosult rendelkezésére áll az okirat az az adó elszámolási időszak az irányadó.

Ha nő a kötelezettség akkor az eredeti adó megállapítási időszak az irányadó

Előleg esetén a pénz visszafizetése

Érvénytelenítő ,módosító számla


Sz mla korrekci ford tott fa
Számla korrekció /fordított áfa/ .törvény

Az egyenes helyett fordítottan számláztak

Szállító: önellenőrzéssel kell korrigálni az eredeti időszakra

Vevő: a fordított szabályai szerint megállapított adót önellenőrzéssel rendezi, az áthárított adót módosító okirat alapján a teljesítéssel érintett adó elszámolási időszakban v. az elévülési időn belül bármikor levonhatja


Sz mla korrekci ford tott fa1
Számla korrekció /fordított áfa/ .törvény

2008 02-hó 1000000 Ft „álvány bérbeadás”

A bérbeadás tekintetében havi elszámolásban állapodtak meg .

/a fordított adózás szabályai szerint kiállított számlát 2008 .02. 12-én vette át a vevő/

Vevő ill. szállító is 02 havi áfa bevallásába szerepeltette a számlát


Sz mla korrekci ford tott fa2
Számla korrekció /fordított áfa/ .törvény

A” korrigáló” bizonylatot szeptember 16-án átadja a vevőnek melyen egyenes áfás tétel található.

Számlakibocsátó : önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség növekedést vall 200000 ft értékben

Vevő: önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség növekedést ill. csökkenést vall 200000 ft értékben

Levonható áfaként veheti figyelembe februártól a 200000 ft-os tételt.


Sz mla korrekci ford tott fa3
Számla korrekció /fordított áfa/ .törvény

Fordított helyett egyenesen számláztak

Szállító:önellenőrzéssel kell korrigálni az eredeti időszakra

Vevő: az egyenes adózás szabályai szerint megállapított adót önellenőrzéssel rendezi,a fordított adót a módosító okirat alapján az áfa tv. 60§ szerinti időpontban köteles rendezni


Sz mla korrekci ford tott fa4
Számla korrekció /fordított áfa/ .törvény

2008 01-hó 1000000 Ft „takarítás”

A takarítási szolgáltatás tekintetében havi elszámolásban állapodtak meg .(fiz. határidő: 02.20.)

/az egyenes adózás szabályai szerint kiállított számlát 2008 .02. 12-én vette át a vevő az ellenértéket 01.18-án kifizették/

Vevő ill. szállító is 02 havi áfa bevallásába szerepeltette a számlát


Sz mla korrekci ford tott fa5
Számla korrekció /fordított áfa/ .törvény

A” korrigáló” bizonylatot szeptember 16-án átadja a vevőnek .

Számlakibocsátó : önrevíziózza a 02 hónapot kötelezettség csökkenést vall 200000 ft értékben

Vevő: önrevíziózza a 01 hónapot fizetendő ill. levonható adót vall 200000 ft értékben

fizetendő áfaként szerepelteti februárban a 200000 ft-os tételt.


Sz mla korrekci2
Számla korrekció .törvény