a magyar llami szt nd j adminisztr ci j nak egyes k rd sei van r en ta
Download
Skip this Video
Download Presentation
A magyar állami ösztöndíj adminisztrációjának egyes kérdései Vanó R enáta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

A magyar állami ösztöndíj adminisztrációjának egyes kérdései Vanó R enáta - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

FIR Fórum - 2014. június 12. A magyar állami ösztöndíj adminisztrációjának egyes kérdései Vanó R enáta. III. A tanulmányi adminisztráció pontosságának relevanciája I.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A magyar állami ösztöndíj adminisztrációjának egyes kérdései Vanó R enáta' - evonne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
iii a tanulm nyi adminisztr ci pontoss g nak relevanci ja i
III. A tanulmányi adminisztráció pontosságának relevanciája I.
 • Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) az állami ösztöndíjas hallgatók jognyilatkozatban vállalt, az Nftv. 48/A. § szerinti kötelezettségeit a FIR adattartalma alapján állapítja meg és tartja nyilván.

OH-HÖSZ II.

Nftv. 48/A. § b)

OH-HÖSZ I.

TR

Nftv. 48/N. § (3)

Nftv. 48/A. § d)

Nftv. 48/A. § c)

Az OH nyilvántartása és hatósági döntései a fentiek szerint nyilvántartott adatokon alapulnak!

Visszatérítési kötelezettség

beiratkoz s tsorol s magyar llami szt nd j nyilatkozat
Beiratkozás – átsorolás: magyar állami ösztöndíj nyilatkozat

A központi felvételi eljárás során a 14A-ban felvett hallgatókat az eddigi évekhez hasonlóan a besorolási döntésben tájékoztatjuk a magyar állami ösztöndíj igénybevételének sajátos, az Nftv-ben rögzített feltételeiről, és arról, hogy a beiratkozáskor nyilatkoznak.

A hallgatók a besorolási döntéssel egy kétoldalas tájékoztatót kapnak a feltételekről.

Kérés a FOI-k felé:

 • A beiratkozási lapon a tavalyi évben használt nyilatkozat szövegét javasoljuk használni!
 • A nem központi eljárással felvett hallgatók (hitéleti képzések, határontúliképzések) tájékoztatására a FOI-kat kérjük! Ezekkel a felvettekkel az Oktatási Hivatal nem kerül kapcsolatba!
slide4
A nyáron ösztöndíjas képzésre átsorolt korábbi önköltséges hallgatókat is nyilatkoztassák le a FOI-k!
 • Átsorolásnál az állami támogatott – költségtérítéses; magyar állami ösztöndíjas – önköltséges hallgatókat külön kezeljék!
 • Magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formára a FIR-becsak nyilatkozatot tett hallgató jelenthető (hatósági ellenőrzés része)!
h sz hat s gi hat rozatok 1
HÖSZ hatósági határozatok 1.
 • Nftv. 48/A. § a) bek. szerinti KKK másfélszeres határidő lejárt 03. 31-én a 12A-ban kezdett 2 féléves mesterszakosok esetében.(Hi: őszi félévet követő 03.31., tavaszi félévet követő 08.31.)

Kiadott visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatok száma: 156 db .

Tapasztalatok, kérés a FOI-k felé:

 • A hallgató a határidőt megelőzően kérheti a KKK másfélszeres határidejének felfüggesztését nyelvvizsga megszerzése érdekében folytatott felnőttképzési tanfolyamra vagy külföldi tanulmányokra hivatkozással. (Nftv. 48/N. § (1)-(2).) Nem élnek vele egyelőre a hallgatók (4 db. kérelem). Tájékoztatásban kérjük a TO-k segítségét.
 • Művésztanárok: nyújtsanak be fellebbezést, felfüggesztési kérelmet.
 • Oklevél kiállítása és kiadása a záróvizsgát követő 30 napon belül!
h sz hat s gi hat rozatok 2
HÖSZ hatósági határozatok 2.

2. Oklevélszerzés és a 20 éves időszakban a munkavállalási kötelezettség megállapítása– 2014. augusztusában

Várható oklevélszerzést megállapító határozatok száma: 10.000 - 11.000 db. (elsősorban a 12 A-ban kezdett mesterszakosok és FSZ-esek)

(2013-ban kiadott: 813 db; 2014-ben kiadott: 859 db.)

Tapasztalatok, kérés a FOI-k felé:

 • Oklevél kiállítása és kiadása a záróvizsgát követő 30 napon belül!
 • Oklevél adatok pontos és határidőn belüli lejelentése a FIR-ben (15 nap)
 • Adóazonosító jel és TAJ szám kötelező jelentése a FIR-be!
h sz hat s gi hat rozatok 2 folyt
HÖSZ hatósági határozatok 2. (folyt.)
 • Az átvétellel kapcsolatos problémák oklevélszerzés esetén:
   • Több esetben előfordult, hogy a hallgatónak korábban kiadtunk Nftv. 48/M. § (2) bek. szerinti határozatot, melyben közöltük, hogy a magyar állami ösztöndíjhoz fűződő kötelezettségei megszűntek. 1-2 félév elteltével ugyanazon hallgató ugyanazon képzésén OKLEVELET SZEREZ (IGAZ, ÁTVÉTELLEL MÁSIK INTÉZMÉNYBEN)! Ket. 114. § alapján egy éven belül döntésemet visszavonhatom, azonban egy éven túl nem.
   • Átvétel esetén, ha az elbocsátó intézményben nem jelzi a hallgató hogy átveszik, és nem azonos időben, hanem később szünteti meg a jogviszonyát: két támogatott félévet is felhasználhat.
h sz hat s gi hat rozatok 3
HÖSZ hatósági határozatok 3.

3. Hjv. megszűnést követő visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat helyett jelenleg egyenlegközlő kiadása

2014. március 14-én módosult a 248/2012. (VIII.31.) Korm. rend. 1. §(1) bekezdése.

Új szöveg: 1. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 48/A. § c) és d) pontja szerinti visszatérítési kötelezettség alkalmazása során

a) az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatot az Oktatási Hivatal (a továbbiakban Hivatal)

aa)– az átvétel kivételével – a hallgatói jogviszony, illetve a párhuzamos képzés esetén az adott képzés megszűnése után indult általános felvételi eljárást követő év január 31-éig

(…) hozza meg.

h sz hat s gi hat rozatok 4 5
HÖSZ hatósági határozatok 4-5.

4. Alap – és mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén egy félévig, osztatlan képzés esetén két félévig folytatott tanulmányokat, 48/M. (2) bekezdés alapján kötelezettség megszűnését közlő határozat

5. Egyenlegközlő sikeres kimeneti vizsga, abszolutórium esetén (KKK szerinti másfélszeres időn belül)

Oklevelet még nem szerzett, a KKK szeritni másfélszeres időn belül van. Közöljük az oklevélszerzés határidejét és felhívjuk a figyelmet a felfüggesztés lehetőségére.

h sz hat s gi hat rozatok 6
HÖSZ hatósági határozatok 6.

6. Éves tanulmányi egyenlegközlő – 2014. október-novemberben

A 12A-ban, 13K-ban, 13A-ban felvett vagy magyar állami ösztöndíjas képzésre átsorolt és tanulmányaikat még mindig folytató hallgatók számára.

A határozatok várható száma: cc. 90.000 db.

Tapasztalatok, kérés a FOI-k felé:

 • A 13A-ban beiratkozott hallgatók nem írtak alá ösztöndíjszerződést, hanem nyilatkoztak a beiratkozási lapon. Számos hallgató nincs tisztában a magyar állami ösztöndíj feltételeivel. Az őszi TEK-ben azonban értesülnek az eddig igénybe vett ösztöndíj összegről és bizonyos képzési adataikról. Kérdésekkel fordulhatnak a TO-k felé. Kérjük tájékoztassák a hallgatókat (Nftv. 48/A.-48/S. §§), adják meg nekik a [email protected] tematikus e-mail címet, ha kérdésük adódik.
h sz adatellen rz si szab lyok a fir ben
HÖSZ adatellenőrzési szabályok a FIR-ben

HÖSZ hibahatás: A magyar állami ösztöndíj tekintetében a nyilvántartott adatokat torzítja az adat hibája

HÖSZ hatású hibajegyek (29 db): H0016, H0017, H0018, H0019, H0012, H0013, H0014, H0021, H0022, H0030, H0031, H0033, H0035, H0061, H0062, H0064, H0066, H0070, H0071, H0101, H0102, H0109, H0110, H0196, H0211,H0257, H0282,H0296, H0297,

Új HÖSZ hatású hibajegyek (2 db):

H0318: A képzés önköltsége nem azonosítható.

Leírás: A meghirdethető képzés, a képzés telephelye, a képzés nyelve, a képzés munkarendje, a képzés felvételi éve és felvételi eljárása alapján a képzés önköltsége nem azonosítható.

H0319: A meghirdethető képzés nem azonosítható.

A hallgató képzésének elsődleges képzési eleme és a kapcsolódó további képzési elemek alapján a meghirdethető képzés nem azonosítható.

h sz adatellen rz si szab lyok a fir ben folyt
HÖSZ adatellenőrzési szabályok a FIR-ben (folyt.)

Tervezett változtatások:

 • Hibahatást kettéválasztjuk: HÖSZK és HÖSZT –re, azaz kizáró és torzító hibákra
 • Szeptembertől új adatellenőrzési szabályok várhatók, illetve bizonyos meglévők pontosítása HÖSZ szempontból
 • Szeptembertől bevezetésre kerülő új szabály: a levelező, távoktatásos vagy esti munkarendű magyar állampolgárságú magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató TAJ száma nincs megadva.

Kérés a FOI-k felé:

 • A 12A-ban tanulmányaikat megkezdett mesterszakosok és FSZ-esek esetén a H0021-es és a H0022-es hibára június folyamán szűrést végzünk. Intézményi szinten leszűrjük azokat a képzéseket, amelyek a fenti hibákat kapták. A FOI-kat 15 napos határidővel kérjük a hibák kijavítására.
h sz adatellen rz si szab lyok a fir ben folyt1
HÖSZ adatellenőrzési szabályok a FIR-ben (folyt.)

Kérés a FOI-k felé:

 • A 12A-ban tanulmányaikat megkezdett mesterszakosok és FSZ-esek esetén a H0021-es és a H0022-es hibára június folyamán szűrést végzünk. Intézményi szinten leszűrjük azokat a képzéseket, amelyek a fenti hibákat kapták. A FOI-kat 15 napos határidővel kérjük a hibák kijavítására.

H0021 - a hallgató TAJ száma nincs megadva

H0022 – a hallgató adóazonosító jele nincs megadva

tv tel k pz sv lt s lejelent s probl m ja for ever
Átvétel-képzésváltás lejelentés problémája – forever
 • Képzésváltás intézményen belül:

          KVB kezdet összesen, amihez nincs KMK vég: 7.426

KMK vég összesen, amihez nincs KVB kezdet: 15.816

 • Intézményi átvétel:

         AKM kezdet összesen, amihez nincs KAK vég: 18.735

       KAK vég összesen, amihez nincs AKM kezdet: 4.776

 • Intézményi jogutódlás:

        JGU kezdet összesen, amihez nincs KJU vég: 6.454

        KJU vég összesen, amihez nincs JGU kezdet: 2.865

ad