Nov finan n perspektiva a krize euroz ny
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Nová finanční perspektiva a krize eurozóny. Lubor Lacina Mendelova universita v Brně Jean Monnet Centre of Excellence. Krize eurozóny a rozpočet EU. E vropský integrační projekt se dostal na křižovatku Tři možné cesty řešení :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - teva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nov finan n perspektiva a krize euroz ny

Nová finanční perspektiva a krize eurozóny

Lubor Lacina

Mendelova universita v Brně

Jean Monnet Centre of Excellence


Krize euroz ny a rozpo et eu
Krize eurozóny a rozpočet EU

 • Evropský integrační projekt se dostal na křižovatku

 • Tři možné cesty řešení:

  • Prohloubení integrace – vytvoření politické unie s federálním rozpočtem

  • Zachování současného stavu

  • Disintegrace – návrat ke společnému trhu a národním měnám

 • Krize eurozóny potvrdila omezenou stabilizační kapacitu rozpočtu EU


Co napsali jin
Co napsali jiní..

 • MacDougall, D. (1977): Report of the Study Group on the Role of Public Finance in European Integration.Brussels, European Commission.

 • Sapir, A. (2003): ‘An Agenda for a Growing Europe. Making the EU Economic System Deliver’, Report of an Independent High-Level Study Group established on the initiative of the President of the European Commission.

 • P. De Grauwe (2004): „Without political integration the eurozone will be like house without roof“.

 • Pisani, J. – Wolff, G. (2012): Options for a Euro-Area Fiscal Capacity


Status quo
Status Quo

 • Omezená velikost rozpočtu EU ve srovnání s federálními i národními rozpočty – omezená redistribuční funkce a zcela chybějící stabilzační funkce

 • Víceletá perspektiva – omezená flexibilita

 • Z historických důvodů většina výdajů na zemědělskou a regionální politiku

 • Omezené vlastní zdroje – žádná daň EU – závislost na příspěvcích členských států

 • „Juste retour“ problém – rozdělení na čisté přispěvatele a příjemce


Proces vyjedn v n o mff
Proces vyjednávání o MFF

 • Komise připravuje návrh

 • Evropský parlament má právo veta, ALE

 • Rada stanovuje strop rozpočtu – na úrovni Rady převažují národní zájmy nad zájmy Společenství


Navrhovan sm r reformy
Navrhovaný směr reformy

 • Zvýšení stropu rozpočtu EU (2 – 5% EU HND);

 • Posílení stabilizační funkce rozpočtu EU (podoba fungování ESM);

 • Nalezení vlastního zdroje příjmů (např. podíl na dani z příjmu právnických osob);


N vrh bruegel think tank
Návrh Bruegel Think Tank

 • Federální rozpočet – přesun sociálního pojištění a části korporátní daně do příjmů rozpočtu EU

 • Přerozdělení (transfery) na základě kritéria odchylky od potenciálního HDP

 • Posílení stabilizační kapacity spojené s výraznou ztrátou fiskální autonomie členských států (fiskální unie)


Vlastn n vrh i
Vlastní návrh (I.)

 • Jakékoliv zvýšení rozpočtu EU musí být spojeno s poklesem relativní velikosti národních rozpočtů

 • Nesmí dojít k trvalým transferům do členských zemí a navýšení rozpočtu EU nesmí být spojeno s růstem daňové zátěže občanů a firem EU

 • Je nutné oslabit dominanci Rady EU při stanovení stropu finanční perspektivy

 • Současné prostředky v EMS by měly být přesunuty do rozpočtu EU nebo nově vzniklého rozpočtu eurozóny

 • Stanovení jasných kritérií pro poskytování transferů (vyrovnávání asymetrických šoků)


Vlastn n vrh ii
Vlastní návrh (II.)

 • Schéma založené na doporučeních teorie OCA

 • Míra divergence - význam asymetr. šoku:

  • 1 minus korelace HDP (čím vyšší indikátor tím vyšší transfery)

  • Podobnoszt s návrhem Pisani – Ferry – Wolff transfery na základě velikosti produkční mezery


Vlastn n vrh iii
Vlastní návrh (III.)

 • Reforma vlastních zdrojů – nové vlastní zdroje:

  • Daň z finančních transakcí

  • Sociální pojištění

  • Část daně ze zisku právnických a fyzických osob

 • Reforma výdajů

  • Přesun financování zemědělské politiky na národní rozpočty a výrazné omezení politiky HSS jen na nejchudší regiony

  • Posílení nástrojů na podporu růstu a konkurenceschopnosti (např. podpora přílivu PZI a reforem trhu práce včetně růstu mobility)

  • Financování obranné politiky z rozpočtu EU (úspory z rozsahu)

  • Pouze dočasné transfery zemím zasaženým asymetrickým šokem (pouze za podmínky provádění reforem)


Pro k reform nedo lo
Proč k reformě nedošlo?

 • EU není politickou unií, stále převládají národní zájmy nad zájmy Společenství;

 • Neochota národních vlád (politiků) vzdát se kontroly nad částí daní vybraných v členských zemích

 • Negativní postoj tzv. čistých přispěvatelů k vyšší míře přerozdělování (UK. Nizozemí, Německo, Švédsko)

 • První by musela být nalezena shoda na harmonizaci výpočtu daňových základů

 • EU vers. Eurozóna (vlastní rozpočet pro EU a vlastní pro země eurozóny?)


Ztracen p le itost
Ztracená příležitost?

Probíhající krize eurozóny a nastavené mechanismy jejího řešení jsou příležitostí pro diskusi o významné reformě rozpočtu EU:

 • Krize posílala debatu o nutnosti posílení stabilizační role rozpočtu EU. Zatím však chybí konkrétní návrhy.

 • Jakékoliv jednání o podstatné reformě bude vyžadovat podporů politických reprezentací členských zemí – hledání kompromisů je časově náročné

 • Podstatnou reformu rozpočtu lze očekávat až v rámci diskuse o podobě MFF po roce 2020