slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség. Köszöntöm a konferencián résztvevőket. Orosz Zoltán pv. alezredes vagyok, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltségének vezetője. Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség' - teva


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

Köszöntöm a konferencián résztvevőket

Orosz Zoltán pv. alezredes vagyok,

a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

VIII. Kerületi Kirendeltségének vezetője

a v delmi bizotts g feladatrendszer ben el rt min s tett id szaki tervek

A Védelmi Bizottság feladatrendszerében előírt minősített időszaki tervek

01-es

riasztási, értesítési és készenlétbe helyezési terve

03-as

eseménykövető és jelzőrendszer (monitoring) terve

10-es

a fegyveres szervek és a lakosság élelmiszerrel és elemi köz-szükségleti cikkekkel történő ellátásának terve

17-es

kulturális javak védelmének terve

18-as

a közigazgatás mozgósítási feladatainak terve

19-es

tömegtájékoztatási terve

20-as

katasztrófa-elhárítási terve

21-es

a polgári védelmi tevékenység irányításának terve

slide5

Békeidőszaki terveink

Általános polgári védelmi terv

Veszélyelhárítási terv

Veszélyelhárítási részterv (speciális mellékletek)

Kerületi Polgári Védelmi szervezetek megalakítási terve

Speciális lakosságvédelmi terv

Rendkívüli időszaki működési hely (RIMH) terv

K A T A S Z T R Ó F A E L H Á R Í T Á S I

T E R V

(A HIVATALI KATASZTRÓFAÜGYELETES FELADATAINAK ELLÁTÁSÁHOZ)

slide6

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

I. Általános feladat és célmeghatározás:

A katasztrófa-elhárítási terv elemi csapás vagy ipari katasztrófa esetén a hivatal részéről végrehajtandó lakosságvédelmi feladatokat tartalmazza.

A terv célja:

A közvetlen beavatkozó rendvédelmi szervek (mentők, tűzoltók, rendőrség, polgári védelem, tűzszerészek. ) életveszély - elhárítási feladatainak elvégzése után jelentkező önkormányzati, hivatali tevékenységek, segítségnyújtások végzése.

A katasztrófaügyeletes közvetlen életveszély-elhárításban, mentésben nem vesz és nem is vehet részt !!

slide7

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

. A Katasztrófaügyeletes általános feladatai, tevékenysége:

Megnevezése: Kerületi Katasztrófavédelmi ügyeletes

( Továbbiakban: Katasztrófaügyeletes )

Aktivizálása: A bekövetkező katasztrófa eseményt követően 1 órán belül.

Alárendeltsége: - közvetlenül alá van rendelve:

- a VIII. ker. Polgármesterének ( VÉB elnöke, polgári védelem vezetője )

- a VIII. ker. Jegyzőjének ( VÉB titkára, hivatalvezető )

Fölérendeltsége: - a polgármesteri hivatal közreműködő osztályainak és

munkatársainak, az érintett lakosoknak.

2. A Katasztrófaügyeletes vezénylése :

- 2 hetes váltással 2 fő látja el. ( 1 fő Katasztrófaügyeletes., 1 fő munkatárs )

- A Katasztrófaügyeletes és munkatársának vezénylése a hivatal dolgozóiból, a polgári védelmi kirendeltség-vezető által vezetett és havonta pontosított beosztás (szolgálatvezénylés) alapján történik.

- A Katasztrófaügyeletes tevékenység átadás-átvétele kéthetente hétfőn 10,00 óráig történjen meg.

vesz lyeztet hat sok
Veszélyeztető hatások

A BM 20/1998. sz. rendelet 11 § (1) bekezdésében meghatározott veszélyeztető hatások közül :

 • Épületomlás, közmű meghibásodás
 • Migrációs veszélyeztetettség
 • Rendkívüli időjárási viszonyok miatti veszélyek
 • Veszélyes anyagok közúti szállítása (ADR)
 • Közvetett vegyi veszélyeztetettség a szomszédos kerületek felől
f ldrajzi demogr fiai adataink
Földrajzi , demográfiai adataink
 • A VIII. kerület a főváros területének a mértani közepén fekszik.
 • Északon az VII. és a XIV. kerület, nyugaton az V. kerület, délen a IX. kerület, keleten a X. kerület határolja.
 • A kerület egésze sík terület.
 • A kerület területe: 6,85 km2,
 • A zöld terület nagysága: kb. 1 km2,
 • Beépítettsége: 75 % - os.
 • A lakosság száma: 77.431 fő
 • Népsűrűség: 11.387 fő/km2
kiemelt k zint zm nyek
Kiemelt közintézmények:
 • Magyar Rádió
 • SEMMELWEIS EGYETEM
 • Szabó Ervin Főkönyvtár
 • Nemzeti Múzeum

Egyéb fontosabb kerületi intézmények:

Keleti pályaudvar

Józsefvárosi pályaudvar

Józsefvárosi (Négy tigris) kínai piac

Rákóczi téri, Teleki téri piac

Kerepesi úti Nemzeti Panteon

Corvin- köz, Corvin mozi

Köztársaság téri MSZP Pártszékház

Visi u-i FIDESZ Pártszékház

Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság

Fővárosi Közterület fenntartó RT. központja

Fővárosi Gázművek Zrt. Központja

OEP Kerepesi úti központi székháza

MTK, BKV Rt. stadionjai

Orcy kert

f bb k zleked si tvonalak csom pontok
Főbb közlekedési útvonalak, csomópontok:
 • Főbb útvonalak: Kőbányai út, Könyves Kálmán krt., Hungária krt., Üllői út, József krt.
 • A kerület területén 8 jelentős közlekedési csomópont (Baross tér, Blaha Lujza tér, Orczy tér, Nagyvárad tér, Kálvin tér, Astoria, Népstadion, Kőbányai út – Könyves Kálmán krt. – Hungária krt.) található.
 • 2-es METRÓ Astoria, Blaha Lujza tér, Keleti pu, Stadionok,
 • 3-as METRÓ Népliget, Nagyvárad tér, Klinikák, József krt., Kálvin tér
a ker let vesz lyeztetetts g nek rt kel se
A kerület veszélyeztetettségének értékelése:
 • A veszélyeztetettség felmérése és elemzése alapján elsődlegesen öt lényeges, veszélyeztető forrással kell számolni:
 • 1. a Városligeti Műjégpálya hűtésére használt ammónia
 • 2. az NSI Műjégpálya hűtésére használt ammónia
 • 3. a Renal Rt. területén tárolt klór
 • 4. a West Star Plus Kft. MIRELIT Budapest Hűtőház ammónia
 • 5. DREHER Sörgyárak Rt. ammónia
egy ttm k d s

Együttműködés

A kerületi VÉB:

(Rendőrkapitányság, Tűzőrség, ÁNTSZ, Polgári Védelem, Polgármesteri Hivatal)

Intézmények, egyéb együttműködők:

Józsefvárosi Vagyonkezelő Rt.

Józsefváros Közbiztonságáért Kht. (Térfigyelő kamerák)

Józsefvárosi Kerületőrség

Józsefvárosi Polgárőrség

Józsefvárosi Közterület-felügyelet

Gázművek, Vízművek, FKF Rt.

rendk v li helyzetre t rt nt int zked sek
Rendkívüli helyzetre történt intézkedések:
 • Javaslatomra A Kerületi VÉB összeült:
 • (Rendőrség, Tűzoltóság, ÁNTSZ, PM hivatal, EMÜ intézmények vezetői)
 • 1. Az azonnali intézkedések és halaszthatatlan beavatkozások sorrendjét felállítottuk.
 • 2. Létrehoztunk egy telefonos kárbejelentő pontot, ahol a lakossági bejelentéseket gyűjtöttük.
 • 3. A biztosítókkal történő kapcsolattartásra kijelöltünk egy személyt.
 • 4. Helyszíni bejárással az érintett lakosságot a mentési, kárelhárítási sorrend szükségességéről tájékoztattuk.
 • 5. Létrehoztunk egy átmeneti gyűjtőhelyet , ahol a károsultak személyesen is bejelentést tehettek, ásványvizet, szendvicset biztosítottunk.
 • 6. A mentési és kárbejelentési tevékenység koordinálásával a Polgármester Úr felhatalmazott.
leggyakrabban bek vetkezett vihark rok
Leggyakrabban bekövetkezett viharkárok

Fakidőlés: Épületekre, Gépjárművekre,

Közutakra, Járdákra,

Villamos, Trolibusz felsővezetékekre

Épületkárok:Tetőhéjazat megbontása,

Tűzfalak leomlása, részleges kidőlése

Ablakok, nyílászárók rongálódása, üvegkár

Csatornák, bádoglemezek leszakadása,

Lehulló cserepek által okozott károk

Hirdető és reklámtáblák kidőlése

Erős szél miatti égéstermék visszaáramlások

slide17

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

Orczy kertben bekövetkezett károk:

Roma alkotmányünnep alatt 15 ezer résztvevő

(Augusztus 20-án 21-óra után)

Kidőlt a Nagyvárad téri főkapu

Elektromos vezetékek elszakadtak

Fák tömegesen kidőltek, kicsavarodtak

Köztéri világítótestek összetörtek

Játszótéri elemek összetörtek

A nagysátor (140 m2) elszakadt, összedőlt

A színpadok megrongálódtak

A kerítések, korlátok összetörtek

A Büfé épületének tetőszerkezete megrongálódott, részlegesen leszakadt

Napernyők, kerti bútorok összetörtek, elrepültek

Raktárépület teteje beszakadt, beázott

A Kresz-parkban lévő lámpák és berendezési tárgyak összetörtek

A telefonkábelek elszakadtak

Villanyoszlopok kidőltek, a rádőlt fáktól

A kertből átdőlő fa a SOTE nyomdájának tetőszerkezetét megrongálta

A nyilvános ivókút összetört, csőtörés, vízömlés

Épületekben nagyon sok üvegkár keletkezett

A kertben parkoló gépkocsik közül 4 db totálkárosra sérült

Érdekesség: Kb. 50 gyerek elvesztette hozzátartozóit, a rendőrségi kocsikba menekültek

slide18

Viharok által okozott károk Józsefváros területén 2006. augusztus 20-án, 2007. Január 29-én

polg rmesteri k sz n lev l

Polgármesteri Köszönőlevél

A kerület Polgármestereként megköszönöm a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a Kerületi Rendőrkapitányság, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. kerületi kirendeltsége, a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft., és a Józsefvárosi Közterület-felügyelet személyi állományának, dolgozóinak áldozatos, erejükön felül végzett munkáját, amelyet az augusztus 20-án este, a Fővárosra és ezen belül a VIII. kerületre váratlanul lecsapó pusztító erejű vihar által keletkezett károk felszámolásában tanúsítottak.

Kívánok munkájukhoz további szakmai sikereket jó egészséget.

Budapest, 2006. augusztus 22.

Csécsei Béla polgármester

slide20

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság VIII. Kerületi Kirendeltség

Köszönöm a figyelmüket