milj kommune no n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miljøkommune.no PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miljøkommune.no

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Miljøkommune.no - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Miljøkommune.no. Nettbasert veileder for kommunale saksbehandlere innen planlegging og miljøforvaltning. Miljøkommune.no. Hva er Miljøkommune.no?. En nettbasert veileder for kommunale saksbehandlere innen planlegging og miljøforvaltning som

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Miljøkommune.no


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
milj kommune no

Miljøkommune.no

Nettbasert veileder for kommunale saksbehandlere innen planlegging og miljøforvaltning

hva er milj kommune no
Hva er Miljøkommune.no?
 • En nettbasert veileder for kommunale saksbehandlere innen planlegging og miljøforvaltning som
  • Sier hva kommunen som myndighet kan beslutte og hvordan oppgavene kan løses
  • Forteller hva kommunen skal gjøre av lovpålagte oppgaver
  • Samler alt lovverk og alle fagområder under Miljøverndepartementet på ett sted
hvorfor milj kommune no
Hvorfor Miljøkommune.no?
 • Kommunene har et stort ansvar innen plan og miljø
 • Mange opplever at de har begrensede ressurser og store fagområder
 • Omfattende regelverk og mange veiledere, som i dag er både spredt og uoversiktlig
 • All informasjon på ett sted
hva finner du
Hva finner du?
 • Kommunens myndighet og oppgaver sortert etter tema
 • Forslag om hvordan oppgavene kan løses
  • Flytskjema for saksgang og mulige utfall
  • Maler for søknadsskjema og brev
  • Sjekklister
  • Gode argumenter til saksbehandlingen
  • Eksempler på tidligere behandlede saker
  • Forklaring på sentrale faguttrykk
  • Lenker til kartverktøy, databaser og nettportaler
for hvem
For Hvem?

Kommunale saksbehandlere

- spesielt rettet mot små og mellomstore kommuner

Også andre kan ha nytte av nettsiden

 • Kommunal administrasjon og politikere
 • Regionale myndigheter
 • Organisasjoner og næringsliv
 • Kommunens innbyggere
hva er ikke med
Hva er ikke med?

Lover og regelverk som ikke er under Miljøverndepartementet, blant annet

 • Byggesaksdelen i plan- og bygningsloven
 • Særlover om landbruk, samferdsel, energi, helse,

m.m.

 • Samfunnssikkerhet og beredskap
ferdig 1 1 2014
Ferdig 1.1.2014
 • Det er lagt opp til 3 lanseringer
 • 1. Våren 2012
 • Ha laget et fungerende nettsted med de fleste temasider og enkelte oppgavehjelper
 • 2. Årsskiftet 2013
 • Resten av temasidene samt flere oppgavehjelper ferdige
 • 3. Årsskiftet 2014
 • Nettsiden går over i driftsfase
produksjon og kvalitetssikring
Produksjon og kvalitetssikring

For å treffe målgruppens behov har prosjektet brukt

 • Kommunale referanser
 • Brukertest
 • Spørreundersøkelse
hva inneholder temasidene
Hva inneholder temasidene?
 • Presentasjon av tema
 • Kommunens myndighet
 • Kommunens oppgaver
 • Kommunens handlingsrom
oppgavehjelp
Oppgavehjelp

Forslag til hvordan oppgaven kan løses

 • Flytskjema som viser hvert ledd i saksgangen
 • Hvert ledd i flytskjemaet har en tilhørende forklaring
 • Eksempler på gode eller typiske saker
 • Argumenter til begrunnelser
 • Lenker til veiledere eller nettsider for mer informasjon
 • Lenker til avsnitt i lover og forskrifter
maler
Maler
 • Hver oppgavehjelp har en rekke maler
 • Brevmaler tilpasset saken
 • Søknadsskjema
 • Veiledninger for publikum
 • Sjekklister til saksbehandlingen

Malene vil også være tilgjengelige fra nettstedets forside, og finnes i begge målformer.

st ttefunksjoner
Støttefunksjoner
 • Kart og databaser; Naturbasen, Askeladden,

Matrikkelen, geoNorge, grunnforurensing, m.m.

 • Lenker; samling av aktuelle lenker for nettsiden
 • Ordforklaringer; forklaring av faguttrykk i tekstene
 • Veiviser i miljølovverket; Miljøverndepartementets

oversikt over lover og forskrifter

tilbakemeldinger
Tilbakemeldinger
 • Helt avgjørende at kommunene gir tilbakemeldinger
 • Bruk gjerne ”kontakt oss” for generelle spørsmål.
 • Bruk gjerne kontaktskjema nederst på hver oppgavehjelp ved faglige spørsmål.
ildd pen
Ilddåpen!
 • Mars 2012 sender vi nettstedet til kommunale saksbehandlere for gjennomgang
 • Sammen med en spørreundersøkelse på navigering, informasjonssøk, saksbehandling og faglig innhold