slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VISIONSPROCES Aalborg kommune Skoleforvaltningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
VISIONSPROCES Aalborg kommune Skoleforvaltningen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

VISIONSPROCES Aalborg kommune Skoleforvaltningen - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

VISIONSPROCES Aalborg kommune Skoleforvaltningen. ”Skolevæsnet i Aalborg skal op i et nyt gear”. ”Vi skaber et godt liv i et godt samfund”. Nemmere Sjovere Bedre. AGORA. Thøger, Andreas og Jakob. Visionsprocessens faser og logikker Involvering = Implementering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VISIONSPROCES Aalborg kommune Skoleforvaltningen' - gage-pierce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VISIONSPROCES

Aalborg kommune Skoleforvaltningen

slide4

Nemmere

 • Sjovere
 • Bedre
agora

AGORA

Thøger, Andreas og Jakob

visionsprocessens faser og logikker involvering implementering

Visionsprocessens faser og logikkerInvolvering = Implementering

Involverende demokratiprocesser i stor scala

vision for aalborg skolev sen
Vision for Aalborg skolevæsen

Visionsprocessen forløber over de kommende ca. 7 måneder og vil være en særdeles inddragende proces hvor:

 • 200 ledere
 • 4000 medarbejdere
 • 20.000 børn og deres forældre
 • Forenings- og erhvervsliv
 • Politikere og ungepolitikere

Inddrages i aktivt at producere en klar, tydelig og nyttig vision for skolerne i Aalborg.

m l pr misser
Mål & Præmisser
 • Alle 20.000 elever har været direkte involveret i aktiviteter tilknyttet visionsprocessen og oplever sig repræsenteret og centrale i visionsprocessen.
 • Alle 4200 medarbejdere har bidraget aktivt til tilblivelsen af visionen også udover den del af processen der foregår i ”Gigantium”
 • Alle 4200 medarbejdere oplever sig som de vigtigste aktører i skabelsen og realiseringen af visionen, og de kan allerede i 2014 se hvilke handlinger, der bør være deres første individuelle bidrag til realiseringen af visionen.
 • Alle 4200 medarbejdere kan se gode muligheder for at øge kvalitet, motivation og arbejdsglæde for dem selv og eleverne gennem realiseringen af visionen.
 • Alle forældre har reelt haft mulighed for at bidrage til visionen direkte og repræsenteret.
 • Forældrebestyrelser og elevråd skal spille en aktiv rolle i skabelse af visionen
 • Foreninger, kultur og erhvervsliv skal være en del af processen og har haft gode muligheder for at forpligtige sig, enten direkte eller repræsenteret.
 • Sociale medier skal gennem processen bevise sit værd som en mulig vej til styrket inddragelse og styrkelse af demokratiske processer.
 • Det politiske udvalg skal sammen med U-FL være synlige, ramme- og målsættende for processen, og de skal være insisterende på inddragelse.
 • Ungebyrådet skal være reelt inddraget i både proces og udvikling af produkt.
vision
Vision

HVORFOR

 • Vi vil skabe kvalitet
 • Vi vil skabe arbejdsglæde
 • Vi vil skabe respekt og samarbejde

HVORDAN

 • Alle med tilknytning til skoleområdet skal bidrage til den vision der skal være pejlemærket for de kommende års arbejde og udvikling.
 • Visionen skal blive konkret og nærværende for vores praksis
 • De kommende 7 måneder arbejdes der i tre faser:
  • Åbnefase – Mange stemmer aktiveres, fremtiden produceres.
  • Ordnefase – Vi skaber retning
  • Lukkefase – Vi leverer et brugbart resultat
slide11

Ved organisationens vision forstår vi:

Valg af retning for organisationen, hvor ledelsen/medarbejdere har udviklet et mentalt billede af en mulig og ønskværdig fremtidig position.

Det afgørende i i udviklingen er, at visionen udtrykker en realistisk, troværdig og attraktiv fremtid for organisationen – en fremtid, der på afgørende områder er bedre end den nuværende

slide12

“I believethatthis nation shouldcommititself to achieving the goal, beforethisdecade is out, of landing a man on the moon 
and returninghimsafely to the earth.”

 • JFK, Man on the Moon Speech
Joint Session of Congress May 25, 1961

Alle syv nøglekomponenter for en stærk vision er tilstede:

 • HVEM - (the nation)
 • HVAD - (land on the moon)
 • HVORDAN - (land a man on the moon)
 • LØFTE - (returnhimsafely)
 • GEOGRAFISK FOKUS (Beskeden var til USA og Verden)
 • MÅL - (land a man on the moon and returnhimsafely)
 • HVORNÅR - (by the end of the decade.)
bne fase stemmer aktiveres fremtiden produceres
Åbne fase: Stemmer aktiveres, fremtiden produceres

Prøvehandlingerialle team

Leder

Seminar U-FL:

“Den

store

Fortælling”

Intention +

proces

Prøvehandlingerialle team

Elevaktiviteter

Seminar:

Visions

agenter

Elevrådsformænd +

kontakt

Lærere

Logo

Seminar:

Visions

agenter

Elevrådsformænd

Kontakt Lærere

Åben skole

”GreenRoom”

Åben skole

med

interessenter omkring den enkelte

Skole

September - Oktober

ordne fase vi skaber retning
Ordne fase: Vi skaber retning

Leder

Seminar –

udvidet FL

Live streaming

GIGANTIUM

Bogproces

Visionsproces

Prototyper laves

Greenroom

Interessent

visionsseminarer

November - Januar

lukke fase vi leverer brugbare resultater
Lukke fase: Vi levererbrugbare resultater

Målseminar for

Skolelederne

– Udvidet FL

Dokument gennemskrives

Dokument gennemskrives

Vision/Mission

Dokument afleveres til

Gennemskrivning før politisk

behandling

Dokument afleveres til

politisk behandling

Januar - Februar

slide18

“BUDDY SKOLER”

 • OPGAVE/ANSVAR:
 • Spørgehinandentilråds
 • Opdaterehinanden
 • Engagerehinandenogspilhinandengode

Skole B

Skole A

Skole C

slide19

Retten til Holdning

 • Vs.
 • Pligten til Handling
kommunikation
KOMMUNIKATION
 • Facebook er gennemgående kommunikations kanal
  • Kan aktivere mange og kan påvirke selvforståelsen i positiv retning
  • Gør det muligt at samle valid datagrundlag til at formulere vision
 • Supplerende kanaler
  • Nyhedsbreve
  • Info mails
  • Video oplæg
  • Lederoplæg
  • Bogudgivelse
  • Medier
 • MEGET KOMMUNIKATION FRA MANGE = KVALITET
slide22

Visionsprocessens forskertilknytning

Anders Kristian Munk

Lektor

Teknoantropologi, AAU-CPH

Anders Koed Madsen

Adjunkt

Teknoantropologi, AAU-CPH

baggrund for brugen af digital metode
Baggrund for brugen af digital metode

Digitale metoder udnytter de særlige kvaliteter ved data fra sociale medier som f.eks. Likes, delinger, hashtags, posts, billeder og videoer:

 • Data er produceret af en bred vifte af aktører som en del af deres daglige praksis. Der er således mindre ’forsker-påvirkning’ af det indsamlede data.
 • Data produceres kontinuerligt i ’real-tid’. Der er således mulighed for konstant feedback på visions-processen.
 • Data er baseret på relationelle sammenhæge. Der er således mulighed for at visualisere overraskende og dynamiske grupperinger i forhold til diskussionen om skolevæsenet.
 • Data er både kvantitativt og kvalitativt. Der er således mulighed for at visualisere interessante sammenhænge og derefter gå i dybden med det kvalitative indhold.
slide25

PÆD.PERS

LEDERE

ELEVER

POLITIKERE

FORÆLDRE

INTERESSENTER

eksempel sofie og michael
Eksempel – Sofie og Michael

Sofie på seks er lige startet i skole og kommer glad hjem fra skole – Far Michael spørger til hendes dag.

 • M: Du ser glad ud – Hvad er der sket i skolen i dag?
 • S: Vi skulle fortælle om os selv til hele klassen og jeg var så nervøs – men det gik godt
 • M: Stærkt – Hvad skete der? – Hvad gjorde læreren? Hvad gjorde du? Hvad gjorde de andre børn?
 • S: Læreren tog mig i hånden i starten! Jeg snakkede bare! De andre børn klappede!

Michael går på FB og skriver #forældre ”det lille eksempel” + hans udtryk for at dette er en god praksis – exceptionel praksis

opgaver for ledere
Opgaver for ledere
 • Motivere til brug af FB
 • Elever
 • Forældre
 • Forældrebestyrelser
 • Ansatte
 • Interessenter
 • Forlange brug af FB
 • Lederteam
 • Nøglemedarbejdere
 • Team
 • Gå forrest i brugen af FB
 • Ja tak
 • HUSK:
 • Alle skal give sig til kende på FB
 • #elev
 • #lærer
 • #pædagog
 • #leder
 • #forældre
 • #xxxxx
praksisforskning

PRAKSISFORSKNING

- Medarbejderinddragelse i skabelse af fremtiden gennem Prøvehandlinger, Prototyper og Standarder

organisationers forhold til viden
Organisationers forhold til viden

Den traditionsbårne: vi gør, som vi altid har gjort

Videns forbrugeren:

Vi gør det, andre kan vise virker

Videns producenten:

Vi udvikler ny viden til os selv og andre

praksisforskning fase 1 bne fase pr vehandlinger
Praksisforskning. Fase 1: åbne fase ”Prøvehandlinger”
 • Prøvehandling = En afgrænset, beskrevet afprøvning af fremtidig (undervisnings)praksis
 • Betingelser: Prøvehandlingerne vælges med udgangspunkt i skolereformens indhold. Se liste med ”temaer” til inspiration

Lærere og pædagoger: Laver ”prøvehandlinger” (selv og i årgangsteam). Dvs. afprøver praksisser for at skabe synlig læring (se skabelon)

Leder: spørger og rammesætter (se skabelon)

Pædagogiske konsulenter: Kan hidkaldes til inspiration til opstart af arbejdet og/eller inspiration/fremdrift til det videre arbejde (både ledere og medarbejdere)

mulig temaliste
Mulig Temaliste
 • Læringsmål og evaluering
 • Læringssamtaler: feedback, feedforward og feedup
 • Lektiehjælp og faglig fordybelse
 • Motion og bevægelse
 • Understøttende undervisning: Den åbne skole
 • Inkluderende læringsfællesskaber: klasseledelse
 • Elevens alsidige udvikling
 • Integrerede dimensioner: innovation, international/global og it(?)
 • Læringsmål i fritidstilbuddet
praksisforskning fase 2 ordne fase prototyper produktion
Praksisforskning - Fase 2: Ordne fase ”Prototyper produktion”

En prototype illustrerer (med tekst, billeder, film, mm.) en undervisningspraksis, der skaber synlig læring. En prototype er mere velbeskrevet end en prøvehandling og har gennem praksis vist sit værd. Mål: alle årgangsteam i Aalborg producerer én prototype.

Prototypen: skal a) Bygge på erfaring/evidens fra prøvehandlinger fra fase 1 og b) Være en ”mini-udgave” af den fremtidige virkelighed, lærere og pædagoger ønsker at skabe (se skabelon)

Ledere: skabe betingelser for at prototype laves - Pædagogiske konsulenter: Kan hidkaldes til sparring

Planlægningsdag 9/12 med ledere:

 • Medbringer årgangsteamenes prototyper. Disse kategoriseres efter ”temaliste” og dertil de ”nye kategorier”, der er opstået gennem eksperimentering.
 • Ledere laver ”første kvalificering”: Hvordan bliver prototyper klar til Gigantium?.
 • Årgangsteam: færdiggør prototype mellem 9/12 og 8/1.
skabelon fra pr vehandlinger til prototyper
Skabelon: fra prøvehandlinger til prototyper
 • Årgangsteamet udfylder skabelon (næste slide). Dette gøres ved:
 • Årgangsteamet evaluerer udførte prøvehandlinger ved at undersøge: Ud fra tegn på læring, hvilke af vores prøvehandlinger var så mest virkningsfuld?
 • Teamet laver ud fra dette én prototype for fremtidig praksis
praksisforskning1
Praksisforskning

Fase 2: Ordne fase Gigantium ”Prototyper selektion”

Mål: at udvælge de prototyper, der skal indgå i visionsbog for fremtidig praksis = Standard for fremtidig praksis

Aktivitet på Gigantium:

 • Prototyper præsenteres i grupperne.
 • Deltagerne på Gigantium-dagen vælger, hvilke prototyper der skal indgå i den endelige bog = selektion af effektfuld og ønsket praksis
 • Feedback på prototype: hvad skal tilføjes, så prototypen kan omdannes til standard (samme skabelon som til prototype)
praksisforskning fase 3 lukke fase standarder bog formidling og anvendelse
PraksisforskningFase 3: lukke fase – Standarder, bog, formidling og anvendelse
 • Standarder: færdiggøres af årgangsteam med støtte fra læringskonsulenter (deadline: 23/1)
 • Redigering og opsætning af bog:
 • Formidling: Bogen gives til alle børn, medarbejdere og forældre
 • Anvendelser: Alle inviteres (brev) til at bruge bogen og til at fortsætte med at udvikle og skabe resultater
praksisforskning2
Praksisforskning
 • Fase 4: Efter fase – Inspiringlearninglife
  • Læringsfestival i Drammen med ekstra ordinære resultater.
  • 5-10 pædagogisk personale udvælges.
lederens opgaver pr vehandlinger prototyper standarder
Lederens opgaver: Prøvehandlinger, Prototyper, Standarder

Info om prøvehandlinger

Hjælp til prøvehandlinger

Spørgsmål til prøvehandlinger

Rammesætte prototyper

Indsamle prototyper

Kvalificere prototyper

Standarder

9/12

8/1

23/1

visionsagenter

VISIONSAGENTER

Eleverne som agenter for skabelse af fremtiden

treenigheden elevinddragelse
”Treenigheden” - Elevinddragelse

Ledelse

Kontaktlærer

Elevråd

slide45

VISIONSAGENTERNE mm.

Elevaktiviteter

Interessent

visionsseminarer

Seminar:

Visions

agenter

Elevrådsformænd +

kontakt

Lærere

Logo

Seminar:

Visions

agenter

Elevrådsformænd

Kontakt Lærere

Åben skole

”GreenRoom”

Åben skole

med

interessenter omkring den enkelte

Skole

reaktioner kontaktl rene
Reaktioner - Kontaktlærene
 • Elevsporet
 • -    Fedt med et bottom-up perspektiv på visionsprocessen
 • -    Fedt at elevernes stemme høres og inddrages i arbejdet med visionen
 • -    Fedt med flahsmobs – det vil eleverne synes er sjovt
 • -    God idé at skabe positiv opmærksomhed
 • -    Dejligt at der gives indflydelse og plads til både elevernes og lærernes stemme i visionsprocessen
 • -    Vigtigt med tryghed for de mindste elevrødder, så seminarerne bliver en god oplevelse
 • -    Vigtigt at få fat i processen fra starten af, så den opleves som energigivende
 • -    Timingen er ikke god ift. ressourcer på skolerne – lederne bliver vigtige ift. at skabe tid og plads til arbejdet
 • -    Det er en stor opgave – der kræver ressourcer af både kontaktlærerne og elevrødderne
 • -    Håber at det bliver en anderledes vision, når inddragelsen er så massiv – vigtigt at måle flere steder; både resultatet og processen er vigtig
 • Hej Lasse
 • Tak for et godt møde i går - super spændende projekt, og jeg synes, at timingen er perfekt. Passer meget godt ind i skolereformen.
slide47

Forventningertillederne

Seminar:

Visions

agenter

Elevrådsformænd +

kontakt

Lærere

Logo

 • Informer resten af lærerværelset om processen. Gerne kort update hver uge.
 • Frigør Kontaktlærerne til at deltage
 • Sikre at forældrene er informeret
 • Sikre at eleverne er informeret og repræsenteret
 • Generelt:
 • Poste små oplevelser I processen på facebook

Elevaktiviteter

 • Bakke op om lærere og elever I processen
 • Opfordre til at filme, tage billeder og poste på facebook
 • Være klar til at kunne besvare spørgsmål fra forældre, presse, politikere og andre..
slide48

Forventningertillederne

Seminar:

Visions

agenter

Elevrådsformænd

Kontakt Lærere

Åben skole

”GreenRoom”

 • Informer kontaktlærer om interessenter ift. åben skole.
 • Sikre at der er kontakt til interessenterne og at de er inviteret – Sende spørgsmål til interessenter så de forbereder sig.
 • Sikre at kontaktlærerne kan deltage
 • Lederen deltager sammen med kontaktlæreren og elevrådsformand + næstformand.
 • Byder velkommen og sætter rammen.
 • Elever fortæller om god læring og lærerne supplerer.
 • Interessenterne fortæller om hvad de er optaget af, som kan blive interessant for den enkelte skole.

Åben skole

med

interessenter omkring den enkelte

Skole

slide49

Åben skole

“Skolerneskalihøjere grad åbne sig over for detomgivendesamfundved at inddragelokaleidrætsforeninger, musik- ogbilledskoler, museerellerandrelokaleforeninger. Samarbejdetskalbidragetil, at elevernelærer mere ogstyrkerdereskendskabtilforeningslivogsamfund”. UVM

STATEMENTS fra arrangement den 7. maj2014

”Udvikle elevernes rettethed mod omverdenen.”

”Nysgerrighed, involvering, forståelse for samfundslivet”.

”Pirre fantasien og skabe lyst til nye ”livsmål” eller interesser”.

”Fokus på kobling mellem elevernes læring i skolen og elevernes læring i samarbejde udenfor skolen”.

slide50

Forventningertillederne

Interessent

visionsseminarer

Interessent seminarerne styres af AGORA. Her skaber interessenter input til visionsprocessen, på baggrund af åben skole arrangementerne.

Ledelsesdeltagelse ikke påkrævet, men er altid meget velkommen

for ldrebestyrelser
Forældrebestyrelser
 • Formænd - to seminarer
 • 18. Sep – Introduktion til processen og materiale til forældrebestyrelsesarbejde og fokus på forældreinddragelse
 • November – Opsamling og kondensering af Bestyrelsesarbejdet – Produktion af input til vision
 • Forældrebestyrelsesarbejde
 • Forældrebestyrelserne arbejder med udleveret materiale op til bestyrelsesmøde og på bestyrelsesmøde.
 • Forældrebestyrelsen aktiverer forældregruppen i visionsprocessen
for ldreinddragelse
Forældreinddragelse
 • Alle forældre aktiveres i at undersøge god praksis – Der fokusere især på to områder:
 • Børns læring
 • Forældre undersøger hvad der sker når deres børn virkelig lærer noget – Fagligt og socialt
 • Forældre formidler konkrete eksempler
 • Forældresamarbejde
 • Forældre registrer hvad de selv gør og hvad læreren gør når forældresamarbejdet er bedst
 • Forældre formidler konkrete eksempler
lederopgaver vedr for ldreinddragelse
Lederopgaver vedr. forældreinddragelse
 • Bestyrelser og formænd
 • Lederne deltager i seminar for bestyrelsesformænd
 • Ledere tilbyder formænd aktiv støtte til formændendes opgaver
 • Alle forældre
 • Opfordrer til forældre deltagelse gennem sædvanlige kommunikationskanaler
 • Støtter elever, elevrådsformænd og kontaktlærere i deres aktiviteter vedr. forældreinddragelse
eksempel p fb indl g fagligt motion og bev gelse
Eksempel på ”FB-indlæg” – fagligt/motion og bevægelse
 • #forældre - Min søn Asger er en aktivt dreng og i går kom han super glad hjem og fortalte at deres matematiklærer havde sendt dem i skolegården for at lave regneløb i matematik. Asger havde været rigtig glad for timen og synes selv at han havde lært en masse, han havde især lært en ny måde at gange på som han synes er meget sjovere og lettere. Skønt med lærere, der tænker i alternative læringsstile – til gavn for de aktive elever.
eksempel p fb indl g socialt
Eksempel på ”FB-indlæg” – socialt
 • #forældre - Da jeg lagde min datter Smilla i seng i aftes, efter hun havde haft første skoledag på Skansevejens Skole, fortalte hun mig hvad de havde lavet på klassen. Hende og hendes klassekammerater skulle hver rejse sig og fortælle kort om deres familie. Læreren havde formået at gøre klasserummet så trygt, at Smilla have rejst sig i forsamlingen og fortalt om hendes mor, far og lillebror. Så sejt af Mille og godt arbejde af hendes nye klasselærer.
produkter 15 september 2014
Produkter – 15. september 2014
 • Den 15.09.14 ligger der følgende materiale klar i jeres mail
 • Præsentation af visionsprocessen, herunder prøvehandlinger
 • Skabeloner til arbejdet med prøvehandlinger
 • FAQ med svar på de mest gængse spørgsmål
 • Temaer og eksempel til inspiration for prøvehandlinger
 • Link til www.facebook.com/aalborgkommunesskoler
 • FB introduktion og vejledning
 • Link til hjemmeside med relevant materiale
det vigtigste
Det vigtigste
 • ”Nemmere, sjovere og bedre”
 • ”Vi hjælper hinanden”
 • ”Ikke en ny reform – men Aalborg kommunes udgave af skolereformen”
 • ”Bøvl er et vilkår – fælles vej er målet”
 • ”Vi tror på at vores medarbejdere og ledere er dygtige”