Internationalt m de h jskolernes hus 1 apr 2014
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Internationalt møde - Højskolernes Hus 1. apr. 2014. Dagens program 10.00 Intro: Velkomst v/Niels Glahn, Generalsekretær FFD Højskolernes Internationale arbejde so far og orientering om den nye Internationale pulje, v/Rasmus Kolby Rahbek, tidligere International konsulent FFD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - terra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Internationalt m de h jskolernes hus 1 apr 2014
Internationalt møde - Højskolernes Hus 1. apr. 2014

Dagens program

10.00 Intro:

 • Velkomst v/Niels Glahn, Generalsekretær FFD

 • Højskolernes Internationale arbejde so far og orientering om den nye Internationale pulje, v/Rasmus Kolby Rahbek, tidligere International konsulent FFD

  10.30 Idégenerering:

 • Hvad ønsker vi os på det internationale område? Formulering af fælles behov og ønsker.

  12.00-12.30 Frokost

  12.30-13.30 To inspirationsoplæg:

 • At invitere verden ind i klasseværelset – global dannelse i det 21. århundrede, v/Sara Skovborg Mortensen, International konsulent FFD

 • 10 gode ideer til internationalt arbejde på frie skoler, v/Jakob Clausager Jensen, International Konsulent i efterskoleforeningen.

  13.30-14.30 Konkretisering:

 • Hvordan ser vores ideer ud? Formulering af konkrete ideer som højskolerne og den internationale konsulent skal arbejde videre med.

  14.30-15.00 Opsamling på dagen

 • Hvad er vi blevet enige om? Aftaler og tidsplan.


Internationalt m de h jskolernes hus 1 apr 2014

At invitere verden ind i klasseværelset – global dannelse i det 21. århundrede

v/ Sara Skovborg Mortensen


Udgangspunkt en udvidelse af medborgerskabsbegrebet
Udgangspunkt: en i det 21. århundredeudvidelse af medborgerskabsbegrebet.

 • Hvor du som borger ikke bare har rettigheder og pligter ift. din nationalstat, men også ift. Europa i kraft af at være unionsborger og verdenssamfundet i kraft af at være menneske.

  (Ove Korsgaard mfl.)


Speciale om global dannelse
Speciale om global dannelse i det 21. århundrede

 • Stillede spørgsmålet: Hvad er det for viden, værdier og kompetencer vi som borgere bør besidde for at imødekomme de muligheder og udfordringer en global verden stiller os overfor?

 • Fulgte gymnasieudviklingsprojektet Globale Gymnasier. Interviews med elever og lærere.


Regeringens globaliseringsr d
Regeringens globaliseringsråd i det 21. århundrede

 • Undervisningen i engelsk styrkes.

 • Flere skal studere i udlandet.

 • Ny karakterskala.

 • Markedsføring af DK som uddannelsesland.

 • Mindst et internationalt projekt i løbet af ungdomsuddannelsen.

  (Globaliseringsrådet 2006)


Peter kemp dansk filosof
Peter Kemp, dansk filosof i det 21. århundrede

”Man lærer således, hvordan man kan klare sig i verden, men ikke hvordan man kan bidrage til, at verden kan klare sig”

(Kemp 2005:34)


Europakommissionens f lleserkl ring
Europakommissionens fælleserklæring i det 21. århundrede

 • ”At give alle borgere i Europa mulighed for livet igennem, at holde sig underrettet om og forstå globale udviklingsspørgsmål og den lokale og personlige relevans af disse spørgsmål, samt at udøve deres rettigheder, og leve op til deres ansvar som indbyggere i en kompleks og foranderlig verden ved at arbejde for en retfærdig og bæredygtig verden.”

  (Europakommissionen i Cowi og Danicom 2008:60).


Internationalt m de h jskolernes hus 1 apr 2014

Flydende betegner: i det 21. århundrede Global Dannelse Diskurs: Økonomisk diskurs/konkurrencediskurs Tekst:Globaliseringsrådet (2006): ”Fremgang, fornyelse og tryghed”, Regeringen

Kernepunkt: global dannelse = at øge unges markedsværdi


Internationalt m de h jskolernes hus 1 apr 2014

Flydende i det 21. århundredebetegner: Global Dannelse Diskurs: bæredygtigheds diskurs/Verdensborgerdiskurs Tekst: Peter Kemp: Verdensborgeren som pædagogisk ideal, 2005 (s.27-36).

Kernepunkt: global dannelse = unges evne til at løse verdens udfordringer


Udfordringer i det etablerede uddannelsessystem
Udfordringer i det etablerede uddannelsessystem i det 21. århundrede

 • Der eksisterer to overordnede diskurser for formålet med den globale dannelse.

 • Manglende didaktiske og fagfaglige anvisninger/erfaringer.


H jskolernes s rlige muligheder
Højskolernes særlige muligheder i det 21. århundrede

 • Ikke bundet af pensum og karakterkrav – mulighed for at blive retningsgivende i udviklingen af et område.

 • Mulighed for at udfordre samfundsdiskursen om ‘Studenter i verdensklasse’.


Oplagte indsatsomr der
Oplagte indsatsområder i det 21. århundrede

 • Arbejdet med internationale elever.

 • Det internationale aspekt i undervisningen.

 • Studierejsen som særligt læringsrum.

 • Styrke højskolernes stemme om global dannelse i den offentlige debat.


Muligt tema
Muligt tema: i det 21. århundrede

Deltagende medborgerskab: Om fællesskabets betydning for dannelsen af engagerede medborgere i en global verden

Hvorfor:

 • Læner sig op af igangværende aktiviteter i foreningen.

 • Tilpas bredt til at de fleste vil kunne finde en relevant vinkel.


Ideer til f lles aktiviteter
Ideer til fælles aktiviteter i det 21. århundrede

 • Rejsekursus for lærere.

 • Inspirationsmateriale.

 • Efteruddannelse Sociale medier.

 • En fælles platform på nettet til medieproduktioner.

 • Fælles kulmination på Folkemødet 15

 • Erfaringsdelingsseminar udenlandske elever.


Mulig proces
Mulig proces: i det 21. århundrede

Efterår 14:

 • Efteruddannelsestilbud for lærere.

 • Produktion af inspirations-/undervisningsmaterialer.

  Forår 15:

 • Internationale aktiviteter med forårshold på skolerne.

  Folkemødet 15:

 • Vi mødes til Folkemødet 2015 til fælles dialog, debat og events.


Nu og her
Nu og her: i det 21. århundrede

 • #MyEurope14

 • Oplæg med Elena og Peter på højskolerne i efteråret, se mere på voreseuropa.dk

 • 15.-16. september 2014 seminar om Deltagende Medborgerskab – også i et internationalt perspektiv.


Internationalt m de h jskolernes hus 1 apr 2014

 • slut i det 21. århundrede