1 / 20

STEP 7- M icro/WIN V 4.0

Siemens Micro Automation Software. STEP 7- M icro/WIN V 4.0. S7-200 Software : vylepšení ve verzi 4.0. STEP 7-Micro/WIN V4.0. Instrukční strom ‘ Stránkování ‘ datového bloku Vylepšené funkce PID Auto-Tune Stromy výběrů Vylepšené diagnostické funkce Grafy trendů

tender
Download Presentation

STEP 7- M icro/WIN V 4.0

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Siemens Micro Automation Software STEP 7-Micro/WIN V4.0

 2. S7-200 Software:vylepšení ve verzi 4.0 STEP 7-Micro/WIN V4.0 • Instrukční strom • ‘Stránkování‘ datového bloku • Vylepšené funkce • PID Auto-Tune • Stromy výběrů • Vylepšené diagnostické funkce • Grafy trendů • Průvodce pro PTO • Průvodce recepturami • Průvodce záznamem dat • Podpora paměťových modulů • Nový datový typ: řetězec • Ochrana projektu • Nové instrukce PLC • Podpora TD 200 Přehled Vyžaduje: Windows XPneboWindows 2000

 3. Stránky datového bloku Stránky DB souhlasí s logickým členěním v projektu Křížové odkazy Přímý přístup ke všem možnostem křížových odkazů Nástoje Výběr z několika Control Panelů Co je nového Záložka s nejnovějšími změnami Průvodci Přístup ke všem průvodcům – výběr z nové nebo starší konfigurace Instrukční strom Strom

 4. „Stránky“ datového bloku Stránky datového bloku (organizované jako oddělené bloky) Datový blok • Každá stránka DB má svoji vlastní záložku • Záložky udržují pořádek v datech, uchovává se každá konfigurace z průvodců • Rychlé vkládání DB: Automatická inkrementace adres na novém řádku (stiskem CTRL+Enter) • Vlastnostikaždé záložky včetně hesla a názvu • Chráněné záložky jsou zamčeny a neumožní změnu • Editor DB podporuje symbolické a absolutní adresování

 5. Tisk konfigurací průvodců Nastavení tisku obsahuje možnost vytištění konfigurace průvodců. Konfigurace průvodce Nastavení tisku Náhled tisku Tisk Vylepšené funkce Viditelné rozlišení Symboly konstant Snadný výběr symbolů Rozlišení časovače je viditelné přímo v instrukci. Symboly pro konstanty nyní fungují stejně jako normální adresní symboly! Definice, editování a výběr symbolů přímo v editoru Další vlastnosti

 6. Dostatečně jednoduché pro nováčky a pokročilé nastavení pro experty. PID Auto-Tune Control Panel Pouze pro nové CPU! Vizuální a interaktivnísamonastavující PID regulátor Okno pro zobrazení hodnot PID regulátoru PID Auto Tune Stavová oblast zobrazuje informace a varování Seznam všech PID v projektu. Takto si vyberete PID, který chcete nastavovat. Automatické nastavení se spustí a zastaví tlačítky Start a Stop Button ‘Pokročilé nastavení’pro experty

 7. Stromy vlastností • Stromy s vlastnostmi Vám poskytnou lepší přehled v dialogových oknech Možnosti nastavení Systémový blok Stromy vlastností

 8. Nové diagnostické funkce Pouze pro nové CPU! Uživatelsky konfigurovatelná LED • Konfigurace LED SF: • Jako nový parametr systémového bloku • Volitelně také jako nová instrukce DIAG_LED rozsvítí diagnostickou LED žlutě Možnost editace v režimu RUN Diagnostika • Parametr RT Edit: • Volitelný režim • Vypnutí editace uvolní v PLC další paměť v programovém bloku Záznam historie událostí • PLC zaznamenává události: • Zapnutí PLC • Přechody z režimu do režimu • Kritické chyby

 9. Kreslí průběh hodnot jako křivky Graf trendů Monitorování stavů hodnot v PLC v grafické formě Trendy • Vizuální odladění programu

 10. Přesné polohování velmi jednoduchým způsobem. Možnost zaoblení hran a velmi jemný pohyb pomocí krokových motorů. Průvodce pro integrované PTO Pouze pro nové CPU! Průvodce polohováním lze použít i pro integrované PTO Výběr PTOv průvodci Zadání parametrů motoru Nastavení času zrychlení a zpomalení 3. 1. 2. Průvodce PTO Vytvoření instrukcí, symbolů a DB pro PTO pro použití v programu. Konfigurace PTO jako profily pohybu 5. 4.

 11. Následuje přenos receptur do paměťového modulu: Micro/WIN Download Instrukce PLC S7-200 Explorer • Průvodce vytvoří instrukce pro receptury • Program dynamicky přenáší receptury mezi CPU a modulem pomocí instrukcí RCPx_READ a RCPx_WRITE • S7-200 Explorerse spouští z menu • Je možné jej použít nezávisle na Micro/WIN • Pomocí PC lze zjistit, zda jsou receptury na paměťovém modulu • Download je doplněn o možnost přenosu dat do paměťového modulu. Podpora receptur Pouze pro nové CPU! Průvodce pro definici receptur Vytvoření datových množin (unikátní data) Specifikace datových polí Průvodce vygeneruje instrukce, symboly a DB 2. 3. 1. Receptury

 12. Následuje přenos konfigurace datových záznamů do paměťového modulu Micro/WIN Download Instrukce PLC S7-200 Explorer • Průvodce vytvoří instrukce pro záznam dat • Přenosy jsou realizovány pomocí instrukce DATx_ WRITE • S7-200 Explorerse spouští z menu • Je možné jej použít nezávisle na Micro/WIN • Pomocí PC lzečíst datové záznamy jako CSV soubor • Download je doplněn o možnost přenosu dat do paměťového modulu Průvodce záznamem dat Pouze pro nové CPU! Průvodce záznamem dat Výběr možností (čas, datum, výmaz)a max. délka záznamu Definice zaznamenávaných oblastí do paměťového modulu Průvodce vytvoří instrukce, symbolya DB 1. 2. 3. Záznam dat

 13. Přehled paměťových modulů Jakékoliv soubory S7-200 Explorer Čtení S7-200 Explorer Zápis Receptury Uložení_RCP Načtení_RCP PLC instructions Datové záznamy Paměťové moduly S7-200 Explorer Čtení Uložení_DL PLC instruction

 14. Pomocný nástroj: S7-200 Explorer Samostatný nástroj pro správu souborů v paměťových modulech 1.Vyberte příkaz z menu: Simatic->STEP 7-Micro/WIN->S7-200 Explorer Objeví se okno se sítí PPI. 2.Ze stromu vyberte: My PPI Network 3.Levá část zobrazuje zařízení, které jsou online 4.Vyberte paměťový modul. Poté uvidíte celý obsah modulu v pravé části: Paměťové moduly • Části programu (SDB, DB, OB1) • Receptury • Datové záznamy • Jakékoliv jiné soubory (.DOC, MWP, .PDF, ...)

 15. Vylepšená ochrana projektu Ochrana heslem Vylepšené porovnávání projektů Ochrana projektu heslem • Včetně obsahu paměťových modulů • Odlišnosti jsou zobrazeny červeně Ochrana projektu

 16. Nové konstanty: řetězce Nový datový typ: řetězcové konstanty • Řetězcové konstanty: nový datový typ v Micro/WINv4.0 • Lze je využít v těchto případech: • Volitelný text pro zprávy na HMI zařízení • Odkazování řetězců do podprogramů • Větší možnosti při komunikaci ve Freeport režimu. • String Literals makes it easy to pass strings to Subroutines, Interrupts, and Libraries Existují 3 způsoby práce s řetězci: 1. Přímé použití symbolu nebo konstanty Použití nepřímého adresování Řetězce 2. Adresa v paměti PLC, která určuje počátek řetězce 3. POZNÁMKA: Tato metoda vyžaduje použití nejdříve instrukce MOV_DW pro vytvoření ukazatele na řetězec.

 17. Nové instrukce pro PLC Receptury Přenos dat receptur z/do paměťového modulu. RCPx_READ RCPx_WRITE Záznam dat Zápis struktury datových záznamů do paměťového modulu. DATx_WRITE Řízení diagnostické LED Smazání události přerušení CLR_EVNT DIAG_LED Odstraní výskyt vybraného přerušení z fronty. Programové řízení stavu diagnostické LED SF/DIAG. Uběhlý čas BGN_ITIME CAL_ITIME Způsob, jak vytvořit vlastní časovač v knihovně, SBR nebo kdekoliv jinde. Letní/zimní čas Po zavolání SET_RTCX se uloží letní/zimní čas a bude používán v PLC. SET_RTCX READ_RTCX Nové instrukce

 18. Průvodce novým TD200 a TD200C TD 200 V3.0 A TD 200C V1.0 POUZETD 200C V1.0 • Grafické symboly vložené do textových zpráv. • Vizuální zpětná vazba spojená s jakýmkoliv bitem zabezpečuje vizuální kontrolu na displeji • Několik jazykových variant včetně jejich přepínání online • Uživatelsky definované menu s hierarchií obrazovek • Podpora nových řetězcových datových typů PLC S7-200 Průvodce TD 200 má nový vzhled i funkce Základní konfigurace: Typ displeje, heslo, jazyk a další možnosti Uživatelské menu: Programátor si může nadefinovat vlastní menu až s 8 obrazovkami pro každou položku. Jsou to statické obrazovky (ne tedy bitově povolované), které jsou zobrazeny pouze pokud je obsluha chce vidět. Alarmy: Bitově spouštěné zprávy se nazývají ‘Alarmy’. Jsou zobrazeny pouze, pokud je příslušný bit v log. 1. TD 200/C

 19. Keypad Designer pro TD 200C Keypad Designer Grafický návrh Průvodce TD 200 • Definice vlastní klávesnice pomocí Keypad Designer TD 200/C

 20. S7-200 Software:vylepšení ve verzi 4.0 STEP 7-Micro/WIN V4.0 • Instrukční strom • ‘Stránkování‘ datového bloku • Vylepšené funkce • PID Auto-Tune • Stromy výběrů • Vylepšené diagnostické funkce • Grafy trendů • Průvodce pro PTO • Průvodce recepturami • Průvodce záznamem dat • Podpora paměťových modulů • Nový datový typ: řetězec • Ochrana projektu • Nové instrukce PLC • Podpora TD 200 Vyžaduje: Windows XPneboWindows 2000

More Related