ensenyaments de r gim especial n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ensenyaments de Règim Especial PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ensenyaments de Règim Especial

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Ensenyaments de Règim Especial - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Ensenyaments de Règim Especial . Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial. ESPORTIUS IDIOMES/EOI ARTÍSTICS ( música, dansa, arts plàstiques i disseny,…) ARTÍSTICS SUPERIORS. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament. Ensenyaments artístics.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ensenyaments de Règim Especial' - templeton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ensenyaments de r gim especial

Ensenyaments de Règim Especial

Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial

slide2

ESPORTIUS

 • IDIOMES/EOI
 • ARTÍSTICS ( música, dansa, arts plàstiques i disseny,…)
 • ARTÍSTICS SUPERIORS
slide5

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Els ensenyaments artístics tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música, la dansa, l’art dramàtic, les arts plàstiques i el disseny.

slide7

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Batxillerat

ESO

Primària

Infantil

ENSENYAMENTS SUPERIORS

GRAU EN MÚSICA

Centres

superiors

PROVA D’ACCÉS

+ 18

GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

simultaneïtat

Conservatoris

Centres professionals

PROGRAMA D:

Professionalitzador no conduent a titulació

PROVA D’ACCÉS

12-18

Escoles de música

ENSENYAMENTS DE LES ESCOLES DE MÚSICA

PROGRAMA C:

Avançat, no professionalitzador

PROGRAMA A:

Iniciació, sensibilització

PROGRAMA B:

Elemental, bàsic

4-12

slide8

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Escoles de músicaautoritzades

 • 172 titularitat municipal, Consells Comarcals o de Diputacions
 • 67 titularitat privada (1 integrada)
 • 1 Institut-Escola integrat: titularitat del Departament d’Ensenyament
slide9

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Ensenyaments professionals de música

 • 17 Conservatoris: titularitat municipal o de la Diputació
 • 4 Centres Professionals: titularitat privada (1 integrat)
 • 1 Institut-Escola integrat: titularitat del Departament d’Ensenyament
slide10

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Ensenyaments professionals de música

Especialitats:

Àrea d’instruments de l’orquestra: arpa, clarinet, fagot, flauta travessera, oboè, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió,violí, viola, violoncel i contrabaix

Àrea d’instruments polifònics: acordió, guitarra, piano, orgue

Àrea d’instruments de la música moderna i el jazz: guitarra elèctrica i baix elèctric

Àrea d’instruments de la música antiga: clavicèmbal, flauta de bec, instruments de corda polsada del renaixement i del barroc, viola de gamba.

Àrea d’instruments tradicionals: flabiol i tamborí, tenora, tible i instruments de pua

Àrea de cant: cant

slide11

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Ensenyaments professionals de música

CURRÍCULUM:

slide12

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Simultaneïtat d’estudis d’ESO i batxillerat amb estudis de Música

(*) Aquesta matèria específica de 4t d’ESO ha de ser la matèria de música o, en el cas que l’itinerari escollit per l’alumne/a no la inclogui, podrà correspondre a una altra matèria optativa específica.

slide13

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Escola de Música Municipal

Escola de Música privada autoritzada

slide14

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Conservatoris Professionals (públics)

Centres Professionals autoritzats (privats)

Centres Superiors (públics)

Centres Superiors (privats)

slide16

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Batxillerat

ESO

Primària

Infantil

GRAU EN DANSA

ENSENYAMENTS SUPERIORS

Centres

superiors

PROVA D’ACCÉS

+ 18

GRAU PROFESSIONAL DE DANSA

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

simultaneïtat

Conservatoris

Centres professionals

PROGRAMA D:

Professionalitzador no conduent a titulació

PROVA D’ACCÉS

12-18

Escoles de dansa

ENSENYAMENTS DE LES ESCOLES DE dansa

PROGRAMA C:

Avançat, no professionalitzador

PROGRAMA A:

Iniciació, sensibilització

PROGRAMA B:

Elemental, bàsic

4-12

ensenyaments professionals de dansa

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Ensenyaments professionals de dansa

Escoles de dansa autoritzades

8 titularitat municipal o Consell Comarcal

56 titularitat privada

1 Institut-Escola: titularitat del Departament d’Ensenyament

1 Conservatori integrat titularitat Diputació de Barcelona

2 Centres professionals titularitat privada

ensenyaments professionals de dansa1

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Ensenyaments professionals de dansa

Especialitats:

Dansa clàssica

Dansa contemporània

Dansa espanyola

slide19

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Ensenyaments professionals de dansa

CURRÍCULUM:

slide22

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny

slide23

FORMACIÓ PROFESSIONAL G.S.

PROVA D’ACCÉS

PROVA D’ACCÉS

+ 18

FORMACIÓ PROFESSIONAL G.M.

16-18

12-16

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i disseny

EASD, EA i

Centres autoritzats

Cicles Formatius de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i disseny

Batxillerat

EASD, EA i

Centres autoritzats

Primària i ESO

slide24

Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny:

8 famílies professionals

15 cicles formatius

17 centres*

933 alumnes

Art floral

Arts aplicades al llibre

Arts aplicades al mur

Arts aplicades de l’escultura

Ceràmica

Disseny gràfic

Esmalts artístics

Joieria d’art

Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny:

12 famílies professionals

23 cicles formatius

28 centres*

4.753 alumnes

Art floral

Arts aplicades a la indumentària

Arts aplicades al llibre

Arts aplicades al mur

Arts aplicades de l’escultura

Ceràmica artística

Disseny d’interiors

Disseny gràfic

Disseny industrial

Esmalts artístics

Joieria d’art

Tèxtils artístics

*7 EASD titularitat Departament d’Ensenyament, 17 EA titularitat municipal, 3 centres titularitat privada

slide25

Estructura dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior

d’arts plàstiques i disseny

 • Accés als cicles formatius:

GM, cal tenir el títol de graduat/ada d'educació secundària obligatòria o

equivalent.

GS, cal tenir el títol de batxiller o equivalent.

GM i GS, cal acreditar les aptituds per cursar-lo mitjançant la superació

d'una prova específica.

 • Durada dels cicles formatius:

GM, compresa entre 950 i 1.600 hores, repartides en 1 o 2 cursos.

GS, compresa entre 1.800h i 1.950h, repartides en 2 cursos.

 • Hores dedicades a: formació en un centre educatiu, formació pràctica en centres de

treball i realització d’una obra/projecte final.

slide26

Estructura dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior

d’arts plàstiques i disseny

 • El contingut curricular té relació directa amb la pràctica professional.
 • Capaciten per a l'exercici qualificat d'una professió concreta, permeten adquirir les competències professionals dels títols i orienten quant a l'organització i les característiques del sector corresponent i del seu mercat laboral, en l'àmbit de les arts plàstiques, els oficis artístics i el disseny.
 • Superació dels cicles formatius permet l'obtenció del títol de:

Tècnic/a d'arts plàstiques i disseny en l'especialitat corresponent, GM. Tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny en l'especialitat corresponent, GS.

slide27

Oferta dels ensenyaments de l’àmbit d’apd gestionats des del Departament d’Ensenyament

Titularitat del centre

Modalitat d’oferta

Curs 2011-12

EASD: CF + ESDI (7 centres. Titularitat: Departament d’Ensenyament)

EA: CF (17 centres. Titularitat: Municipal)

CAGS: CF (3 centres. Titularitat: Privada)

slide29

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

Característiques generals

Regulats per la LOE 2/2006

Adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i equivalents a tots els efectes als Graus i Màsters universitaris.

Quatre cursos de durada: 240 crèdits ECTS. Comprenen matèries de formació bàsica, obligatòries d’especialitat, optatives, pràctiques externes i treball final.

Prova específica d’accés.

S’imparteixen en centres públics d’ensenyaments superiors o en centres privats autoritzats.

Cada centre elabora el seu propi pla d’estudis que és sotmès a un procés de verificació externa prèvia a l’aprovació pel Departament d’Ensenyament.

slide30

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

ENSENYAMENTS SUPERIORS

ESTUDIS SUPERIORS / CFGS

+ 18

BATXI / CFGM

16-18

ESO

12-16

ENSENYAMENTS ARTÍTICS SUPERIORS

(equivalents a grau i màster universitari)

Centres d'ensenyaments artístics superiors

(de titularitat pública i privada)

PROVA D’ACCÉS

slide31

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

Normativa que els regula:

LOE. Arts. 45, 46 i 54-58.

LEC. Arts 65 a 68 i Disp.add. 20.

RD 1614/2009

RD 630 a 635/2010, específics per a cada ensenyament superior.

Altres disposicions (les més rellevants):

Resolució EDU 2536/2010 Permanència en els ensenyaments artístics superiors públics equivalents a grau.

Resolució ENS 2869/2011 Reconeixement de crèdits.

Resolució ENS 313/2012 Convocatòria de les proves d’accés.

slide32

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Accés: Batxillerat o proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i Prova específica d’accés.

Prova de maduresa en relació als objectius del batxillerat i prova específica d’accés per als majors de 19 anys que no posseeixin els requisits anteriors.

A Música i Dansa, el títol professional compta en la qualificació final de la prova.

Reserva de places d’accés directe als ensenyaments de Disseny i Conservació i Restauració de béns culturals per a la titulació de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny.

La prova específica d’accés es realitza en els diferents centres. La seva validesa és anual.

slide33

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

Música

Especialitats:

Interpretació

Direcció

Composició

Musicologia

Pedagogia

Sonologia

Producció i gestió

Dansa

Especialitats:

Coreografia

i interpretació

Pedagogia

Art Dramàtic

Especialitats:

Interpretació

Direcció escènica

i dramatúrgia

Escenografia

Disseny

Especialitats:

Disseny Gràfic

Disseny de producte

Disseny d’interiors

Disseny de moda.

Conservació i

Restauració

de

Béns

Culturals.

Especialitats:

Béns arqueològics

Escultura

Pintura

Document gràfic

slide34

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

CENTRES D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS A CATALUNYA

PÚBLICS

ESCRBC Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

ESDAP Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques.

ESMUC Escola Superior de Música de Catalunya

CSD Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre

ESAD Escola Superior Art Dramàtic de l'Institut del Teatre

PRIVATS

Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de Música Conservatori del Liceu

Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de Música Taller de Músics

Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de Disseny Felicidad Duce,

Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de Disseny IED,

Centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic Eolia.

slide35

Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament

 • ensere.ensenyament@gencat.cat

Gràcies per la vostra atenció.

Per a més informació: