1 8 2011 tampereen teatterikes tekij hankkeen esittelytilaisuus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1.8.2011 Tampereen Teatterikesä TEKIJÄ-hankkeen esittelytilaisuus PowerPoint Presentation
Download Presentation
1.8.2011 Tampereen Teatterikesä TEKIJÄ-hankkeen esittelytilaisuus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

1.8.2011 Tampereen Teatterikesä TEKIJÄ-hankkeen esittelytilaisuus - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

1.8.2011 Tampereen Teatterikesä TEKIJÄ-hankkeen esittelytilaisuus. TEKIJÄ 2011-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

1.8.2011 Tampereen Teatterikesä TEKIJÄ-hankkeen esittelytilaisuus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tekij 2011 2013
TEKIJÄ 2011-2013
 • Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima TEKIJÄ-Teattereiden kiertuejärjestelmä - Turnénätverk för Teater -hanke toteutetaan vuosina 2011-2013. TEKIJÄ-hanke on niin sanottujen kiinteiden ammattiteattereiden ja vapaiden ryhmien kiertuejärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämishanke 2011-2013.
 • Hankkeen päätavoite on toimivan valtakunnallisen teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston kehittäminen sekä toiminnan ulottaminen yli kielirajojen. Hankkeessa järjestetään esitysten pilottikiertueita, koulutusjaksoja yhteistyössä hankkeen osatoteuttajan, Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa, sekä neljä seminaaria, joista yksi toteutetaan Baltic Circle:n (Q-Teatteri ry) toimesta.
tekij t
TEKIJÄT
 • TEKIJÄ-hankkeen päärahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yrittäjyyden kansainvälistymisen ja kasvun ESR-kehittämisohjelma. Muita rahoittajia ovat mm. Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Baltic Circle (Q-Teatteri ry), Porin kulttuuriasiainkeskus sekä Luova Tampere -kehittämisohjelma.
 • Kiinteitä ammattiteattereita hankkeessa edustavat Espoon, Kotkan, Lappeenrannan, Kokkolan, Jyväskylän, Turun, Seinäjoen, Kouvolan  ja Hämeenlinnan kaupunginteatteri, Teatteri Vanha Juko sekä Tampereen Työväen Teatteri.
tekij hankkeen projektihenkil kunta
TEKIJÄ -hankkeen projektihenkilökunta
 • Projektipäällikkö Maria Salomaa
  • maria.salomaa@uta.fi
  • +358 401 904 154
 • Projektiassistentti Noora Honkanen
  • noora.honkanen@uta.fi
  • +358 401 901 201
 • Kiertuekoordinaattori Petri Pöyhönen
tekij hankeen ohjausryhm
TEKIJÄ -hankeen ohjausryhmä
 • Mika Lehtinen, johtaja, Tutkivan teatterityön keskus. Varajäsen: Anne Cavén, suunnittelupäällikkö, Tutkivan teatterityön keskus.
 • Maaria Kuukorento, toiminnanjohtaja, Teatterikeskus ry. Varajäsen: Esa Kylmälä, varapuheenjohtaja, Teatterikeskus ry.
 • Tommi Saarikivi, toimitusjohtaja, Suomen Teatterit ry. Varajäsen: Jussi Helminen, teatterinjohtaja, Espoon Kaupunginteatteri.
tekij hankkeen ohjausryhm
TEKIJÄ -hankkeen ohjausryhmä
 • Ann-Christin Hellberg-Sågfors, projektipäällikkö, Produforum -hanke. Varajäsen: Matilda Sundström, hallintojohtaja, Viirus Teater.
 • Eva Neklyaeva, festivaalijohtaja, Baltic Circle (Q-Teatteri). Varajäsen: Jukka Hytti, freelancetuottaja, Baltic Circle (Q-Teatteri).
 • Jaakko Kuusi, teatterinjohtaja, TEHDAS Teatteri. Varajäsen: Annika Tudeer, taiteellinen johtaja, Oblivia.
tekij hankkeen ohjausryhm1
TEKIJÄ -hankkeen ohjausryhmä
 • Leena Björkqvist, lehtori, Metropolia AMK. Varajäsen: Milla Laasonen, sv. Koulutuspäällikkö, Metropolia AMK.
 • Ilkka Laasonen, teatterinjohtaja, Kotkan Kaupunginteatteri. Varajäsen: Jari Juutinen, teatterinjohtaja, Lappeenrannan kaupunginteatteri.
 • Lisäksi Valtteri Karhu, rakennerahastoasiantuntija (Hämeen ELY-keskus), toimii rahoittajaviranomaisen edustamana asiantuntijajäsenenä ohjausryhmässä.
tekij hankkeen ty valiokunta
TEKIJÄ -hankkeen työvaliokunta
 • Maaria Kuukorento, toiminnanjohtaja, Teatterikeskus ry
 • Jussi Helminen, teatterinjohtaja, Espoon Kaupunginteatteri
 • Jari Juutinen, teatterinjohtaja, Lappeenrannan kaupunginteatteri
 • Erik Pöysti, toiminnanjohtaja, Kulttuuritalo Karelia
 • Maria Salomaa, projektipäällikkö, TEKIJÄ -hanke
tekij tavoitteet
TEKIJÄ - Tavoitteet
 • Valtakunnalliset teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston kehittäminen
 • Vapaiden ryhmien esitysten yleisöpohjan kasvu ja esityskauden pidentyminen
 • Vapaiden ryhmien ja freelance-toimijoiden liikkuvuuden kasvu ja kehittäminen
 • Maakunnallisten teatterilaitosten yhteistyöpohjan laajentaminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti
 • Kiertuetoimintaan erikoistuneiden agentuurien perustaminen
tekij tavoitteet1
TEKIJÄ - Tavoitteet
 • Kiertueverkoston toiminnan laajentaminen kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Yhteis- ja kehitystyön jatkuminen koko teatterikentällä (esim. yhteistyöhankkeet, yhteistuotannot)
 • Teatterin saavutettavuuden lisääntyminen kiertuetoiminnan kasvun myötä
 • Teatterialalla toimivien tuottajien kiertueosaamisen kasvattaminen
tekij tavoitteet2
TEKIJÄ - Tavoitteet
 • Uusien liiketoiminta mallien luominen teatterialalle
 • Esitysmyynnin ja tuotantotaitojen laajentaminen kiertuetoiminnan rakentamiseksi useamman teatterin kanssa
 • Kiertuesopimuskäytäntöjen ja toimitapojen kehittäminen
 • Kulttuuripoliittinen asennemuutos
 • Suomen ja ruotsinkielisen teatterin toimintarajojen rikkominen
 • Vapaiden teatteriryhmien omarahoitusosuuksien kasvaminen
tekij kohderyhm t
TEKIJÄ - Kohderyhmät
 • TEKIJÄ-hankkeen kohderyhmiä ovat:
  • Kiinteät teatterit ja niiden henkilökunta
  • Vapaan teatterikentän ryhmät ja niiden henkilökunta
  • Teatterituottajat, yleisötyöntekijät, freelancetaitelijat
  • Suomenkieliset, ruotsinkieliset ja kansainväliset teatterialan organisaatiot, verkostot ja toimijat
tekij toimintamallit
TEKIJÄ - Toimintamallit
 • Kiertuetoiminnan pilottikokeilut Suomessa
 • Pienimuotoiset kansainväliset yhteistyömallit ja –kokeilut
 • Liiketoimintamallien ja –mahdollisuuksien kartoittaminen pilottikiertuetoiminnasta kertyneen palautteen perusteella
 • Kiertuetoimintaan ja -tuottamiseen liittyvä koulutus
 • Tulosten levittäminen teatterikentälle mm. TEKIJÄ-hankkeen www-sivustolla
 • Uudet toimenpide-ehdotukset ja toimintamallit hankkeen päättyessä
tekij hankkeen pilottikiertueet
TEKIJÄ-hankkeen pilottikiertueet
 • Hankkeen pilottikiertuetoimintaan ovat sitoutuneet kaikki hanketta rahoittavat yhteistyöteatterit
 • Pilottikiertueet toteutetaan ajalla kevät 2012 - kevät 2013
 • Kiertäviä esityksiä haetaan avoimella tarjouspyynnöllä
 • Valittavat esitykset pääsevät mukaan hankkeen puitejärjestelyyn, yksittäisistä esitysvierailuista sovitaan kuitenkin tapauskohtaisesti
 • TEKIJÄ-hanke pyrkii toteuttamaan myös pienimuotoisia kansainvälisiä esitysvierailuja
tekij hankkeen pilottikiertueet1
TEKIJÄ-hankkeen pilottikiertueet
 • Ensimmäinen pilottikiertuehaku järjestetään syyskuussa 2011, jolloin etsitään esityksiä kiertämään yhteistyöteattereissa 1.12.2011-30.11.2012
 • Haku on julkinen ja avoin
 • Hankintamenetelmänä käytetään puitejärjestelyä
 • Puitejärjestelyyn valitaan mahdollisimman monta vaadittavat kriteerit täyttävää esitystä
 • Pilottikiertueet organisoidaan yhteistyössä vastaanottavan teatterin ja TEKIJÄ-hankkeen kiertuekoordinaattorin kanssa.
tekij hankkeen pilottikiertueet2
TEKIJÄ-hankkeen pilottikiertueet
 • Pilottikiertueista kerätään palautetta ja tilastotietoa;
  • Hankkeen päätteeksi kerätään kiertueteatteritoiminnan ja –tuottamisen hyvien käytäntöjen opas, jota koostetaan pilottikiertueista saadun palautteen sekä koulutusjaksojen materiaalien pohjalta
  • Hanke tilastoi kiertuetoiminnan todelliset kulut ja laatii niistä raportin hankkeen päättyessä
koulutus
Koulutus
 • Koulutusjaksojen tarkoituksena on antaa osallistujilleen uusia työkaluja kiertuetoiminnan harjoittamiseen ja helpottaa sen aloittamista.
 • Koulutus järjestetään yhteistyössä Metropolia AMK:n Kulttuurituotannon koulutusohjelman kanssa.
 • Koulutusjaksot ovat etupäässä tarkoitettu niille ryhmille, jotka toteuttavat hankkeen pilottikiertueet sekä hankkeen yhteistyöteattereiden henkilökunnalle. Jos koulutuksiin jää tilaa, täytetään paikat ilmoittautumisjärjestyksessä.
mik on koulutuskokonaisuus
Mikä on koulutuskokonaisuus?
 • Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä kaksipäiväisestä koulutusjaksosta. (5 x 2 päivää = 10 päivää)
 • Hankkeen aikana tarjotaan 3 koulutuskokonaisuutta

elokuu 2011 – helmikuu 2012

maaliskuu 2012 – lokakuu 2012

marraskuu 2012 – huhtikuu 2013

koulutusjaksot
Koulutusjaksot
 • I koulutusjakso: Tuotantosuunnittelu
 • II koulutusjakso: Taloussuunnittelu & sopimusasiat
 • III koulutusjakso: Teknis-taiteellinen tuotantosuunnittelu
 • IV koulutusjakso: Tiedotus ja markkinointi
 • V koulutusjakso: Uudet toiminta- ja yhteistuotantomallit
koulutuskokonaisuus 2011 2012
Koulutuskokonaisuus 2011 - 2012
 • I Tuotantosuunnittelu 1.-2.8.2011, Tampere, Tutkivan teatterityön keskus
 • II Taloussuunnittelu & sopimusasiat 24.-25.10.2011, Lahti, Teatteri Vanha Juko
 • III Teknis-taiteellinen tuotantosuunnittelu, joulukuu 2011, Helsinki
 • IV Tiedotus ja markkinointi, tammikuu 2012
 • V Uudet toiminta- ja yhteistuotantomallit, helmikuu 2012
koulutuspaikkakunnat
Koulutuspaikkakunnat
 • Espoo
 • Helsinki
 • Hämeenlinna
 • Jyväskylä
 • Kokkola
 • Kotka
 • Kouvola
 • Lahti
 • Lappeenranta
 • Seinäjoki
 • Tampere
 • Turku
seminaarit
Seminaarit
 • 27.3.2011 Aloitusseminaari. Paikka: TEHDAS Teatteri, Turku.
 • 17.-18.11.2011 Touring in Scandinavia and the Baltics. Paikka: Baltic Circle -festivaali, Helsinki.
 • Syksy 2012, III seminaari
 • Toukokuu 2013, TEKIJÄ-hankkeen päätösseminaari, Espoo
tekij hankkeen www sivut on avattu hein kuussa 2011
TEKIJÄ-hankkeen www-sivut on avattu heinäkuussa 2011!
 • Kaikki TEKIJÄ-hankkeen tuoreet kuulumiset pilottikiertuehausta sekä koulutusjaksoista yms. ajankohtaisista tapahtumista löytyy osoitteesta:

www.tekija.info

Tervetuloa TEKIJÄ-hankkeen nettisivuille!!!