slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Optika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Optika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Optika - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Optika. ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM. Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku?. Zrcadla jsou tělesa s optickou plochou určenou k odrazu světla ( skleněná plocha natřená zezadu cínovým amalgámem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Optika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Optika

  2. ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

  3. Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku?

  4. Zrcadla jsou tělesa s optickou plochou určenou k odrazu světla (skleněná plocha natřená zezadu cínovým amalgámem anebo stříbrem, vyleštěná kovová plocha...). Zrcadla vytvářejí obraz předmětů na základě zákona odrazu světla. Zrcadla mohou být: 1. rovinná, 2. kulová, 3. parabolická.

  5. Zobrazení rovinným zrcadlem Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je neskutečný. Paprsky vycházející z předmětu se na zrcadle odráží podle zákonu odrazu. Po odrazu jsou rozbíhavé, protínají se za zrcadlem.

  6. Zobrazení rovinným zrcadlem Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je neskutečný. a - předmětová vzdálenost a/ -obrazová vzdálenost Obrazová vzdálenost a/je stejně velká jako předmětová vzdálenost a.

  7. Zobrazení rovinným zrcadlem Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je neskutečný. • Obraz je: • - přímý, • stejně velký jako předmět, • souměrný s předmětem podle roviny zrcadla.

  8. Vysvětlete, co je zobrazeno na obrázku.

  9. ODRAZ SVĚTLA NA KULOVÝCH ZRCADLECH aneb O obrazech na lžičkách

  10. Pozorně se podívejte na obrázek. Umíte vysvětlit, co je zobrazeno na obrázcích?

  11. Světlo se odráží také od povrchu zakřiveného tělesa. Ze zakřiveného povrchu koule je možno zhotovit duté nebo vypuklé zrcadlo.

  12. Duté a vypuklé kulové zrcadlo duté zrcadlo vypuklé zrcadlo Duté odráží světlo na vnitřní straně kulové plochy. Vypuklé odráží světlo na vnější straně kulové plochy.

  13. Duté a vypuklé kulové zrcadlo duté zrcadlo vypuklé zrcadlo S - střed křivosti zrcadla, r - poloměr křivosti zrcadla o - optická osa zrcadla V - vrchol zrcadla

  14. ZOBRAZOVÁNÍ KULOVÝMI ZRCADLY aneb Kdy a jaký obraz vidíme v kulovém zrcadle PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

  15. Duté kulové zrcadlo Světelné paprsky dopadající na kulová zrcadla se odráží podle zákonu odrazu. • Paprsky procházející středem křivosti S zrcadla • dopadají na plochu zrcadla kolmo, odráží se zpět do • středu křivosti zrcadla S.

  16. Duté kulové zrcadlo Světelné paprsky dopadající na kulová zrcadla se odráží podle zákonu odrazu. • Paprsky rovnoběžné s optickou osou • se po odrazu protínají v bodě na optické ose. • Tento bod se nazývá ohniskoF.

  17. Duté kulové zrcadlo Světelné paprsky dopadající na kulová zrcadla se odráží podle zákonu odrazu. • Paprsky procházející ohniskem • po odrazu se šíří rovnoběžně s optickou osou.

  18. Ohnisková vzdálenost kulového zrcadla f - je vzdálenost ohniska F od vrcholu zrcadla V. Ohnisková vzdálenost kulového zrcadla f se rovná polovině vzdálenosti středu S a vrcholu zrcadla V.

  19. Duté kulové zrcadlo Geometrická konstrukce obrazu předmětu Je-li předmět za středem křivosti S, pakvlastnosti obrazu předmětu jsou: - je převrácený, zmenšený, skutečný.

  20. Duté kulové zrcadlo Geometrická konstrukce obrazu předmětu Je-li předmět ve středu křivosti S, pakvlastnosti obrazu předmětu jsou: - je převrácený, stejně velký jako předmět, skutečný.

  21. Duté kulové zrcadlo Geometrická konstrukce obrazu předmětu Je-li předmět mezi středem křivosti S a ohniskem F, pakvlastnosti obrazu předmětu jsou: - je převrácený, zvětšený, skutečný.

  22. Duté kulové zrcadlo Geometrická konstrukce obrazu předmětu Je-li předmět mezi ohniskem F a vrcholem zrcadla V, pakvlastnosti obrazu předmětu jsou: - je přímý, zvětšený, neskutečný.

  23. Vlastnosti obrazu Vlastnosti obrazu utvořeného v dutém kulovém zrcadle závisí na poloze předmětu před zrcadlem.

  24. Vypuklé kulové zrcadlo Světelné paprsky dopadající na kulová zrcadla se odráží podle zákonu odrazu. • Paprsky směřující do středu optické plochy S • po odrazu se šíří v opačném směru.

  25. Vypuklé kulové zrcadlo Světelné paprsky dopadající na kulová zrcadla se odráží podle zákonu odrazu. • Paprsky rovnoběžné s optickou osou • po odrazu se po prodloužení v opačném směru protínají • v bodě na optické ose. Bod je ohniskoF.

  26. Vypuklé kulové zrcadlo Světelné paprsky dopadající na kulová zrcadla se odráží podle zákonu odrazu. • Paprsky směřující do ohniska • po odrazu se šíří rovnoběžně s optickou osou.

  27. Vypuklé kulové zrcadlo Geometrická konstrukce obrazu předmětu Obraz předmětu utvořený ve vypuklém kulovém zrcadle je vždy neskutečný (nachází se za zrcadlem), zmenšený a vzpřímený.

  28. Rozdíly mezi odrazem paprsků dutým a vypuklým kulovým zrcadlem Paprsky odražené od dutého zrcadla jsou sbíhavé. Paprsky odražené od vypuklého zrcadla jsou rozbíhavé.

  29. Rozdíly mezi odrazem paprsků dutým a vypuklým kulovým zrcadlem skutečné ohnisko Ohnisko dutého zrcadla je skutečné; světelné paprsky jím skutečně prochází (nachází se v něm světelná energie).

  30. Rozdíly mezi odrazem paprsků dutým a vypuklým kulovým zrcadlem neskutečné ohnisko skutečné ohnisko Ohnisko vypuklého zrcadla je neskutečné; neprochází ním skutečné paprsky, ale pouze jejich prodloužení za zrcadlo (světelná energie se v něm nachází).

  31. Řešte úlohu Dokreslete směr světelného paprsku, jenž dopadl na zrcadlo v bodě B a odrazil se.

  32. Řešte úlohu Dokreslete směr odraženého světelného paprsku, jenž dopadl na zrcadlo v bodě B.

  33. Využití zrcadel: 1. Dutá kulová zrcadla: - v osvětlovací technice (reflektory),

  34. Využití zrcadel: 1. Dutá kulová zrcadla: - v osvětlovací technice (reflektory), - světlomety automobilů.

  35. Využití zrcadel: 1. Dutá kulová zrcadla: - v osvětlovací technice (reflektory), - světlomety automobilů. 2. Vypuklá kulová zrcadla: - v nepřehledných zatáčkách,

  36. Využití zrcadel: 1. Dutá kulová zrcadla: - v osvětlovací technice (reflektory), - světlomety automobilů. 2. Vypuklá kulová zrcadla: - v nepřehledných zatáčkách, - zpětná zrcátka v autě,

  37. Využití zrcadel: 1. Dutá kulová zrcadla: - v osvětlovací technice (reflektory), - světlomety automobilů. 2. Vypuklá kulová zrcadla: - v nepřehledných zatáčkách, - zpětná zrcátka v autě, - v dalekohledech.

  38. ČOČKY

  39. Spojné čočky (spojky) Druhy spojných čoček: značka tenké spojky dvojvypuklá dutovypuklá ploskovypuklá Soustřeďují sluneční paprsky do jednoho bodu. Spojky jsou v středu silnější než na okrajích.

  40. Rozptylné čočky (rozptylky) Druhy rozptylných čoček: značka tenké rozptylky dvojdutá vypuklodutá ploskodutá Rozptylky rozptylují sluneční paprsky. Rozptylky jsou silnější na okrajích než uprostřed.

  41. Spojné čočky (spojky) Základní pojmy S1, S2- středy optických ploch o - optická osa čočky V1, V2 - vrcholy čočky O - střed čočky

  42. Rozptylné čočky (rozptylky) Základní pojmy S1, S2- středy optických ploch o - optická osa čočky V1, V2 - vrcholy čočky O - střed čočky

  43. Ohnisko čočky spojka rozptylka F/ - skutečné obrazové ohnisko spojky Paprsky rovnoběžné s optickou osou se za spojkou protínají na optické ose - ve skutečném obrazovém ohnisku spojky.

  44. Ohnisko čočky spojka rozptylka F/ - skutečné obrazové ohnisko spojky F/ - neskutečné obrazové ohnisko rozptylky Paprsky rovnoběžné s optickou osou se za rozptylkou roz- bíhají, zdánlivě vycházejí z bodu na optické ose před ní. Tento bod je neskutečné obrazové ohnisko rozptylky.

  45. Ohnisko čočky spojka rozptylka F/ - skutečné obrazové ohnisko spojky F - předmětové ohnisko spojky F/ - neskutečné obrazové ohnisko rozptylky F - předmětové ohnisko rozptylky Každá čočka má dvě ohniska - předmětové a obrazové.

  46. Ohnisková vzdálenost čočky f spojka rozptylka Vzdálenost předmětového a obrazového ohniska čočky od optického středu čočky O je pro tenkou čočku stejná,nazývá se ohnisková vzdálenost čočky f.

  47. Význačné směry paprsků spojka rozptylka Paprsky procházející optickým středem čočky nemění po lomu svůj směr.

  48. Význačné směry paprsků spojka rozptylka • Paprsky procházející rovnoběžně s optickou osou: • spojky po lomu směřují do ohniska, • rozptylky se lámou tak, jakoby vycházely z ohniska.

  49. Význačné směry paprsků spojka rozptylka • Paprsky procházející ohniskem: • - spojky jsou po lomu rovnoběžné s optickou osou, • rozptylky (směřující do něho) po lomu jsou rovnoběžné • s optickou osou.

  50. Víte, jakou čočkou a jak se dá zapálit papír?