optika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPTIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPTIKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

OPTIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

OPTIKA. Zobrazovanie predmetov v optike. Mgr. Marek Beregsászi. OBSAH. Základné zákony optiky Možnosti zobrazovania Typy zrkadiel Druhy šošoviek Zobrazovanie rovinným zrkadlom Zobrazovanie dutým zrkadlom Možnosť prvá Možnosť druhá Možnosť tretia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OPTIKA' - helga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
optika

OPTIKA

Zobrazovanie predmetov v optike

Mgr. Marek Beregsászi

obsah
OBSAH
 • Základné zákony optiky
 • Možnosti zobrazovania
 • Typy zrkadiel
 • Druhy šošoviek
 • Zobrazovanie rovinným zrkadlom
 • Zobrazovanie dutým zrkadlom
 • Možnosť prvá
 • Možnosť druhá
 • Možnosť tretia
 • Zobrazovanie vypuklým zrkadlom
 • Zobrazovanie spojkou
 • Možnosť prvá
 • Možnosť druhá
 • Možnosť tretia
 • Zobrazovanie rozptylkou
 • Využitie v praxi
 • www odkazy
z kladn z kony optiky
Základné zákony optiky
 • Zákon odrazu
 • Veľkosť uhla odrazu sa rovná

veľkosti uhla dopadu

 • Zákon lomu
 • Je jav, ktorý nastáva

pri prechode svetelného

lúča na rozhraní dvoch

optických prostredí

Obsah

mo nosti zobrazovania
Možnosti zobrazovania
 • Zobrazovanie rôznymi typmi zrkadiel
 • Zobrazovanie rôznymi druhmi šošoviek

Obsah

typy zrkadiel
Typy zrkadiel
 • Rovinné zrkadlo
 • Duté guľové zrkadlo
 • Vypuklé guľové zrkadlo

Obsah

Prejsť na šošovky

druhy o oviek
Druhy šošoviek
 • Spojná šošovka (spojka)
 • Rozptylná šošovka (rozptylka)

Obsah

Prejsť na zrkadlá

zobrazovanie rovinn m zrkadlom
Zobrazovanie rovinným zrkadlom
 • Odrazené svetlo tvorí rozbiehavý zväzok lúčov, akoby lúče vychádzali z jedného bodu za zrkadlom
 • Obraz predmetu stojaceho pred zrkadlom je :
 • NESKUTOČNÝ
 • ROVNAKO VEĽKÝ AKO PREDMET
 • STRANOVO PREVRÁTENÝ

Obsah

zobrazovanie dut m zrkadlom
Zobrazovanie dutým zrkadlom
 • Poznáme 4 význačné smery dopadajúcich a odrazených lúčov
 • A, lúč, ktorý dopadá do vrcholu zrkadla, sa z neho odráža podľa

zákona odrazu

 • B, lúč, ktorý prechádza stredom krivosti zrkadla,

sa odráža od DGZ späť po tej istej priamke

 • C, lúče, ktoré dopadajú na DGZ rovnobežne s optickou osou, sa po

odraze zbiehajú do skutočného ohniska

 • D, lúč, ktorý pred dopadom na DGZ prechádza ohniskom, sa

odráža rovnobežne s optickou osou

 • Existujú 3 možnosti, v závislosti od polohy predmetu pred zrkadlom

Možnosť 1

Možnosť 2

Možnosť 3

Obsah

Prejsť na šošovky

mo nos prv
Možnosť prvá
 • Vzdialenosť predmetu od vrcholu DGZ je väčšia ako polomer krivosti zrkadla
 • Obraz je :
 • Skutočný
 • Prevrátený
 • Zmenšený

Obsah

Prejsť na DGZ

mo nos druh
Možnosť druhá
 • Predmet je umiestnený medzi stredom krivosti a ohniskom DGZ
 • Obraz je :
 • Skutočný
 • Prevrátený
 • Zväčšený

Obsah

Prejsť na DGZ

mo nos tretia
Možnosť tretia
 • Vzdialenosť predmetu od vrcholu DGZ je menšia ako ohnisková vzdialenosť
 • Obraz je :
 • Neskutočný
 • Priamy
 • Zväčšený

Obsah

Prejsť na DGZ

zobrazovanie vypukl m zrkadlom
Zobrazovanie vypuklým zrkadlom
 • Predmet je v ľubovoľnej vzdialenosti pred VGZ
 • Obraz je :
 • Neskutočný
 • Priamy
 • Zmenšený

Obsah

Prejsť na DGZ

zobrazovanie spojkou
Zobrazovanie spojkou
 • Prechod lúčov význačného smeru tenkou šošovkou:
 • A, Lúč, ktorý prechádza optickým stredom šošovky nemení svoj smer
 • B, Lúče rovnobežné s optickou osou spojky po prechode šošovkou sa zbiehajú do

skutočného obrazového ohniska

 • C, Lúč, ktorý prechádza skutočným predmetovým ohniskom spojky, vystupuje z nej

rovnobežne s optickou osou

Obsah

Možnosť 1

Možnosť 2

Možnosť 3

Prejsť na Rozptylku

mo nos prv1
Možnosť prvá
 • Predmet je pred spojkou vo vzdialenosti menšej, ako je ohnisková vzdialenosť spojky
 • Obraz je:
 • Neskutočný, priamy a zväčšený.

Obsah

mo nos druh1
Možnosť druhá
 • Predmet je pred spojkou vo vzdialenosti väčšej ako ohnisková vzdialenosť, ale menšej , ako je dvojnásobok „ f “
 • Obraz je:
 • Skutočný, prevrátený a zväčšený.

Obsah

mo nos tretia1
Možnosť tretia
 • Predmet je pred spojkou vo vzdialenosti väčšej ako je dvojnásobok ohniskovej vzdialenosti
 • Obraz je:
 • Skutočný, prevrátený a zmenšený.

Obsah

zobrazovanie rozptylkou
Zobrazovanie rozptylkou
 • Predmet je v ľubovoľnej vzdialenosti pred rozptylkou
 • Obraz je:
 • Neskutočný, priamy a zmenšený.

Obsah

vyu itie v praxi
Využitie v praxi
 • Zrkadla, ako aj šošovky rôznych typov majú všestranné použitie a stretávame sa s nimi každý deň!

Obsah

www odkazy
WWW odkazy
 • http://fyzweb.cuni.cz/knihovna/index.htm#opt
 • http://vk.upjs.sk/~tuleja/vscience/optika/ulohy.html
 • http://www.tahaky-referaty.sk/Geometricka-optika/6034/
 • http://kf-lin.elf.stuba.sk/~ballo/fyzika/Kapitola19-final.htm
 • http://www.glsfyzika.szm.sk/Maturita/21.doc

Obsah

akujem
ĎAKUJEM

„Učte sa, učte sa, učte sa.“ V.I. LENIN