optika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPTIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPTIKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

OPTIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 260 Views
 • Uploaded on

OPTIKA. =NAUKA O SVĚTLE A JEHO VLASTNOSTECH. CO JE TO SVĚTLO?. Většina věcí, které známe je tvořena z částic(židle, cihla, vzduch i voda) Známe však i takové, které se chovají jako vlnění(zvuk, telefonní signál, televizní či rádiové vysílání)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OPTIKA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
optika

OPTIKA

=NAUKA O SVĚTLE A JEHO VLASTNOSTECH

co je to sv tlo
CO JE TO SVĚTLO?
 • Většina věcí, které známe je tvořena z částic(židle, cihla, vzduch i voda)
 • Známe však i takové, které se chovají jako vlnění(zvuk, telefonní signál, televizní či rádiové vysílání)
 • SVĚTLO JE JEDINÁ ZNÁMÁ ˝VĚC˝, KTERÁ SE CHOVÁ I JAKO ČÁSTICE I JAKO VLNĚNÍ!
en sv tla
ŠÍŘENÍ SVĚTLA
 • Světlo se šíří přímočaře.
 • Světlo je nejrychlejší věc co známe
 • Rychlost světla závisí na prostředí, v němž se šíří.
 • Největší je ve vakuu
 • Rychlost světla ve vakuu je

2,99792458*108 m/s ≈ 300000 km/s

zdroje sv tla
ZDROJE SVĚTLA
 • PŘIROZENÉ
   • PŘ: OHEŇ, SLUNCE, HVĚZDY, …
 • UMĚLÉ
   • PŘ: ŽÁROVKA, LASER, ZÁŘIVKA, …
z kon odrazu
ZÁKONODRAZU
 • ŠÍŘÍ-LI SE NĚJAKÝ SVĚTELNÝ PAPRSEK NĚJAKÝM PROSTŘEDÍM A NARAZÍ-LI NA NĚJAKOU PŘEKÁŽKU, PAK SE OD NÍ ODRAZÍ.
 • PLATÍ PAK: ÚHEL DOPADU JE STEJNÝ JAKO ÚHEL ODRAZU, ODRAŽENÝ PAPRSEK LEŽÍ V ROVINĚ DOPADU
slide6

α

β

α je úhel dopadu

β je úhel odrazu

z kon lomu
ZÁKON LOMU
 • PROSTŘEDÍ, KTERÁ DOBŘE PROPOUŠTÍ SVĚTLO NAZÝVÁME PRŮHLEDNÁ(SKLO)
 • TA, KTERÁ SVĚTLO PROPOUŠTÍ JEN MÁLO NAZÝVÁME PROPUSTNÁ(KOUŘOVÁ SKLA)
 • TA, KTERÁ SVĚTLO NEPROPOUŠTÍ NAZÝVÁME NEPROPUSTNÁ(DŘEVO)
index lomu
INDEX LOMU
 • FYZIKÁLNÍ VELIČINA, ZNAČÍ SE n A JE BEZROZMĚRNÁ
 • POPISUJE OPTICKOU HUSTOTU PROSTŘEDÍ
 • ČÍM VĚTŠÍ JE INDEX LOMU, TÍM VĚTŠÍ JE OPTICKÁ HUSTOTA A TÍM MENŠÍ JE RYCHLOST ŠÍŘENÍ SVĚTLA V TOMTO PROSTŘEDÍ
 • NEJMENŠÍ JE VE VAKUU ( =1)
z kon lomu1
ZÁKON LOMU
 • PŘECHÁZÍ-LI SVĚTELNÝ PAPRSEK MEZI DVĚMA PROSTŘEDÍMI S RŮZNÝM INDEXEM LOMU(n1,n2), PAK PLATÍ:
 • JDE-LI PAPRSEK Z OPTICKY HUSTŠÍHO DO OPTICKY ŘIDŠÍHO PROSTŘEDÍ (n1>n2), LÁME SE OD KOLMICE DOPADU
 • JDE-LI PAPRSEK Z OPTICKY ŘÍDŠÍHO DO OPTICKY HUSTŠÍHO PROSTŘEDÍ (n1<n2), LÁME SE KE KOLMICI DOPADU
slide10

n1

n1

α

α

VZDUCH

VODA

VZDUCH

β

VODA

β

α>β

α<β

n2

n2

zobrazov n zrcadly
ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY
 • Zrcadlo = plocha, která odráží téměř všechny dopadající světelné paprsky
 • Dělení zrcadel
   • 1) Rovinná zrcadla
   • 2) Kulová zrcadla
   • 3) Parabolická zrcadla
 • U všech zrcadel samozřejmě platí zákon odrazu!
ad1 rovinn zrcadla
AD1) ROVINNÁ ZRCADLA
 • Plocha zrcadla je absolutně rovná
 • Obraz je tedy nezkreslený
 • Obraz vzniká vždy v místě, kde se kříží odražené paprsky(jsou – li odražené paprsky rozbíhavé, je nutno je prodloužit za zrcadlo)
 • Obraz v tomto typu je vždy zdánlivý, stejně velký jako vzor a přímý!
vlastnosti obrazu
VLASTNOSTI OBRAZU
 • Vzniká-li obraz za zrcadlem, je zdánlivý, vzniká-li naopak před zrcadlem, je skutečný
 • Je-li obraz větší nežli vzor, je zvětšený, je-li naopak menší, je zmenšený
 • Je-li obraz v téže poloze jako vzor, je přímý, je-li v opačné, je převrácený
ad2 kulov zrcadla
AD2) KULOVÁ ZRCADLA
 • Jsou tvořena částí kulové plochy
 • Obraz je téměř vždy zkreslený(zvětšený či zmenšený)
 • Dělení kulových zrcadel:
  • A) Dutá
  • B) Vypouklá
z kladn pojmy
ZÁKLADNÍ POJMY
 • Optická osa (o) = přímka kolmá na plochu zrcadla jdoucí jeho středem
 • Střed křivosti (S) = střed kulové plochy tvořící zrcadlo
 • Ohnisko (F) = místo, kde se protínají všechny paprsky rovnoběžné s optickou osou po svém odrazu od zrcadla
z kladn pojmy1
ZÁKLADNÍ POJMY
 • Poloměr křivosti (r) = poloměr kulové plochy tvořící zrcadlo
 • Ohnisková vzdálenost (f) = vzdálenost ohniska od zrcadla
 • Předmětová vzdálenost (a) = vzdálenost předmětu od zrcadla
 • Platí: r = 2·f
z sady zobrazov n
Zásady zobrazování
 • Pro zobrazování používáme 3 základních paprsků, pro něž platí :
  • 1) Paprsek jdoucí středem křivosti se odráží přesně zpět …obr.1
  • 2) Paprsek, který jde rovnoběžně s optickou osou se odráží do ohniska…obr.2
  • 3) Paprsek, který prochází ohniskem je po odrazu rovnoběžný s optickou osou…obr.3
slide21
ČOČKY
 • Narozdíl od zrcadel využíváme u čoček zákona lomu.
 • DĚLENÍ ČOČEK:
  • A) SPOJNÉ (SPOJKY)
  • B) ROZPTYLNÉ (ROZPTYLKY)
 • Čočky mají 2 středy křivosti a 2 ohniska.Vždy jedno obrazové a jedno předmětové
z kladn pojmy2
ZÁKLADNÍ POJMY

Předmětový prostor

Obrazový prostor

Optická osa

S1

F1

F2

S2

čočka

z klady zobrazov n
ZÁKLADY ZOBRAZOVÁNÍ
 • Opět máme tři paprsky a obraz vzniká v místě, kde se kříží lomené paprsky
 • 1) Paprsek jdoucí středem čočky prochází volně, aniž by se lámal
 • 2) Paprsek jdoucí rovnoběžně s optickou osou se láme do obrazového ohniska(F2)
 • 3) Paprsek jdoucí předmětovým ohniskem(F1) se láme rovnoběžně s optickou osou
zobrazovac paprsky
ZOBRAZOVACÍ PAPRSKY

Předmětový prostor

Obrazový prostor

F2

S2

Optická osa

S1

F1

čočka