seminar prava manjina u srednjebanatskom okrugu i temi varskoj upaniji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminar: Prava manjina u Srednjebanatskom okrugu i Temišvarskoj županiji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminar: Prava manjina u Srednjebanatskom okrugu i Temišvarskoj županiji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Seminar: Prava manjina u Srednjebanatskom okrugu i Temišvarskoj županiji - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Seminar: Prava manjina u Srednjebanatskom okrugu i Temišvarskoj županiji. Centar za razvoj civilnog društva (CRCD). Seminar je deo projekta koji finansira Evropska Unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju. Međunarodni standardi u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seminar: Prava manjina u Srednjebanatskom okrugu i Temišvarskoj županiji' - telyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
seminar prava manjina u srednjebanatskom okrugu i temi varskoj upaniji
Seminar: Prava manjina u Srednjebanatskom okrugu i Temišvarskoj županiji

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD)

Seminar je deo projekta koji finansira Evropska Unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju

slide3
Uvod
 • Odnos Rumunije i Srbije
slide4
Međunarodni dokumenti za zaštitu prava nacionalnih manjina:
 • Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Ujedinjene nacije, 1966. godine (član 27)
 • Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina, Savet Evrope, 1994. godine
  • Značaj na Zapadnom Balkanu ogleda se u obavezi podnošenja državnih i alternativnih (podnose ga nevladine organizacije) izveštaja Savetodavnom komitetu, koji daje svoje komentare
slide5
Međunarodni dokumenti za zaštitu prava nacionalnih manjina:
 • Deklaracija o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, verskih i jezičkih manjina, Ujedinjene nacije, 1992. godine
 • Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima, 1992. godine
slide6
Međunarodne organizacije i standardi za zaštitu prava nacionalnih manjina
 • Savet Evrope, jedini ima razvijene standarde
 • OEBS (OSCE)
  • Visoki komesar za nacionalne manjine
  • Preporuke iz Haga o obrazovanju na manjinskim jezicima
  • Preporuke iz Osla o informisanju na jezicima manjina
  • Preporuke iz Lunda o participaciji pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu
slide7
Evropska unija i standardi zaštite nacionalnih manjina
 • Situacija usled nepostojanja manjinske politike, standarda, procedura i institucija usmerenih prema nacionalnim manjinama(Francuska, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima)
slide8
Evropska unija i standardi zaštite nacionalnih manjina
 • Zahtevi Evropske unije prema svojim članicama i zemljama koje to žele da postanu svedeni su na osnovna dva:
  • zadovoljstvo manjina njihovim položajem unutar pojedinih zemalja
  • da li položaj manjina stvara rascepe u državama i njihovim javnim mnjenjima
 • Primer Turske
slide9
Evropska unija i standardi zaštite nacionalnih manjina
 • Evropski parlament
  • doneo je 4 rezolucije o zaštiti manjinskih prava, počev od 1981. godine, koje pojačavaju značaj pitanju prava nacionalnih manjina na nivou EU
 • Preporuke iz Kopenhagena, 1993. godine, nacionalne manjine kao uslov za prijem u EU kroz 2 kriterijuma:
  • da manjine budu zadovoljne
  • da ne izazivaju rascep u javnom mnjenju konkretne zemlje
slide10
Evropska unija i standardi zaštite nacionalnih manjina
 • Dokument iz Soluna, 2003. godine, o mogućnosti integracije Balkana
 • Manjinska pitanja jesu važna u procesu proširenja EU
slide11
Ostali univerzalni i regionalni instrumenti za zaštitu manjinskih prava
 • Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
 • Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju genocida
 • Međunarodno pravno nasleđe obuhvata i činioce mekšeg karaktera, ipak pogodnih za stvaranje klime jačanja ili prihvatanja legislative vezane za zaštitu manjinskih prava (primer iskustva sa osnivačke konferencije OSCE (tada KEBS) iz Helsinkija)
slide12
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
 • Implementacija u Srbiji
  • Problem u Vojvodini – ostvarivanje prava na političko reprezentovanje
   • U širem kontekstu nema diskriminacije po pitanju ostvarivanja prava na delotvorno učešće u javnom životu (Senta)
  • Problem u celoj Srbiji – nepriznavanje Rumunske pravoslavne crkve
  • Etnička mimikrija (Rumuni, Vlasi)
  • Problem u Srbiji van Vojvodine – potpuno obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina na osnovnoškolskom nivou (Bosilegrad)
okvirna konvencija za za titu nacionalnih manjina
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina
 • Napomene:
  • Naglasak na pojedinačnim pravima pripadnika nacionalnih manjina (kolektivna dimenzija članova 10, 11 i 14)
  • Nema precizne definicije pojma nacionalne manjine
  • Član 22 Konvencije
  • Preambula Konvencije
me unarodni standardi u oblasti za tite prava nacionalnih manjina1
Međunarodni standardi u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina
 • Problemi međunarodnih standarda u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina
  • formulacije u međunarodnim dokumentima
 • Konferencija u Strazburu 2003. godine (povodom 5 godina monitoringa Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina)