i zvori prava osiguranja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I zvori prava osiguranja PowerPoint Presentation
Download Presentation
I zvori prava osiguranja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

I zvori prava osiguranja - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

I zvori prava osiguranja. js. Pravo osiguranja obuhvata 2 vrste izvora:. 1. Izvori prava statusnog karaktera. 1. ZAKON Zakon o osiguranju (2007.) Ovim zakonom reguli š u se pitanja osnivanja , poslovanja, upravljanja i prestanka rada osiguravajućih organizacija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I zvori prava osiguranja' - cerise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 izvori prava statusnog karaktera
1. Izvori prava statusnog karaktera

1. ZAKON

 • Zakon o osiguranju (2007.)
 • Ovim zakonom regulišu se pitanja osnivanja, poslovanja,upravljanja i prestanka rada osiguravajućih organizacija.
 • Posebno su istaknuti oblici osnivanja osiguravajućih organizacija - AD.
 • Drugi zakoni:
  • Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju
  • Zakon o osiguranju imovine i lica
 • Pravni status reguliše se i brojnim podaktima i propisima (npr. Uredba o upisu u sudski registar i dr).
 • Pogledati: http://www.nbs.rs/internet/latinica/20/zakoni.html
1 izvori prava statusnog karaktera1
1. Izvori prava statusnog karaktera

2. AUTONOMNO PRAVO

 • Odnosi se na opšta akta koja donose osiguravajuće organizacije u skladu sa Ustavom i zakonom.
 • Ovde je reč o Statutu i raznim pravilnicima o radu:
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja finansijskog rezultata
 • Pravilnik o utvrđivanju matematičke rezerve i dr.
zakon
Zakon
 • Najvazniji izvor je Zakon o obligacionim odnosima.
 • Ovaj zakon sadrži detaljne odredbe o ugovoru o osiguranju, tako da seistim definišu odredbe za imovinska osiguranja i osiguranja lica, zaključivanju ugovora o osiguranju, obaveze osiguranika, odnosnougovarača osiguranja, obaveze osiguravača, trajanje osiguranja, kao i posebno osiguranje imovine i osiguranje lica.
 • Ovim zakonom nije obuhvaćeno:
  • plovidbeno osiguranje,
  • osiguranje potraživanja i kredita
  • reosiguranje.
op ti i posebni uslovi osiguranja
Opšti i posebni uslovi osiguranja
 • Opšte uslove osiguranja unapred priprema OSIGURAVAČ i oni čine sastavni deo ugovora o osiguranju.
 • Pozicija osiguravača kao ugovorne strane je jača u odnosu na ugovarača osiguranja upravo zbog činjenice da je sačinjavanje opštih i posebnih uslova u nadležnostiosiguravača i da ugovarač ne može na njih uticati u postupku donošenja.
 • Prilikom primene uslova osiguranja prednost imaju posebni uslovi nadopštim uslovima.
 • Posebni uslovi se odnose na rizik od koga se osigurava, stvari i lica koja se osiguravaju, sumu osiguranja, premiju osiguranja i sl.
obi aji i uzanse
Običaji i uzanse
 • Običaji – neka pravila ponašanja koja se formiraju u određenoj sredini i često ponavljaju u praksi.
 • Uzanse – trgovinski običaji sakupljeni, sređeni i objavljeni od strane ovlašćenih tela.
 • Kod nas, opšte uzanse donosi Vrhovni sud, a posebne uzanse donosi Privredna komora Srbije.
 • Značaj običaja kao izvor prava zadržan je u pomorskom saobraćaju.
 • Opšte uzanseza promet robe gube na značaju (zbog jasnih zakonskih regulativa).
op ta pravila gra anskog i privrednog prava
Opšta pravila građanskog i privrednog prava
 • Pravo osiguranja nastalo je iz ova dva prava.
 • To su dva dopunska izvora prava, jer je osiguravajuće društvo zapravo privredno društvo, a poslovi prava osiguranja su u vezi i sa privrednim i građanskim poslovima.
s udksa praksa i pravna nauka
Sudksa praksa i pravna nauka
 • Sudska praksa je interpretativni izvor, jer ona samo primenjuje pravila raznih izvora prava.
 • Pravna nauka koja se bavi osiguranjem je dosta razvijena kod nas. Postoji veliki broj udžbenika i časopisa koji mogu da posluže za rešavanje sporova.
pitanja
Pitanja
 • Koju su izvori prava osiguranja?
 • Koji su izvori prava statusnog karaktera?
 • Šta obuhvataju obligaciono-pravni izvori?
 • Šta su običaji i uzanse?