zasady pami ci
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZASADY PAMIĘCI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

ZASADY PAMIĘCI - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

ZASADY PAMIĘCI. 5 ZASAD PAMI Ę CI. Zapami ę tywanie pierwszego i ostatniego elementu Je ż eli potrafimy znale źć schematy i skojarzy ć ze sob ą poszczególne elementy, czyli nada ć struktur ę ł atwiej zapami ę tujemy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZASADY PAMIĘCI' - tejano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5 zasad pami ci
5 ZASAD PAMIĘCI
 • Zapamiętywanie pierwszego i ostatniego elementu
 • Jeżeli potrafimy znaleźć schematy i skojarzyć ze sobą poszczególne elementy, czyli nadać strukturęłatwiej zapamiętujemy
 • Zapamiętywane są elementy, które nas zaskakują albo różnią się od pozostałych i nie pasują do schematu
 • Zdolność przywoływania z pamięci zwiększa się, jeżeli powtarzamy to, czego się nauczyliśmy
 • Im więcej wskazówek zaangażowanych w zapamiętanie materiału tym lepsze wydobycie
1 efekt pierwsze stwa i wie o ci
1 EFEKT PIERWSZEŃSTWA I ŚWIEŻOŚCI
 • Dziel sesje, zebrania, posiedzenia na minispotkania- jest wówczas więcej początków i końców
 • Wyraźnie akcentuj początek i koniec
 • Zaczynaj i kończ na sprawach, na których zapamiętaniu Ci zależy
 • Nie zostawiaj kontrowersji na koniec- może to wywrzeć negatywne wrażenie
 • Dbaj o regularne przerwy
 • Na początku i końcu mów o tym co ma pozytywny wydźwięk
2 zasada g boko ci przetwarzania
2 ZASADA GŁĘBOKOŚCI PRZETWARZANIA
 • Zachęcaj do znajdowania powiązań pomiędzy tym co na pozór wydaje się niepowiązane
 • Posługuj się przystępną analogią, dowcipem, wymownym rysunkiem
 • Podawaj z wyprzedzeniem tematykę, którą będziesz się zajmował
 • Dbaj o porządek przekazywanych informacji
 • Stwarzaj okazję do dyskusji, dialogu, wymiany
 • Poszukaj adaptacyjności alternatywnego wyjaśnienia
3 dysonas poznawczy
3 DYSONAS POZNAWCZY
 • Używaj przykładów spoza swojej branży, które dostarczają obrazowych skojarzeń
 • Posługuj się zaskakujacymi przykładami czy porównaniami, aby wzmocnić przekaz rutynowych, ale ważnych informacji
 • Przedstawiaj zagadnienie jako problem do rozwiązania a nie zasadę
 • Podważ dotychczasową wiedzę jako niezadowalającą
 • Wzmacniaj konflikt poznawczy pomiędzy “starym” a “nowym”
4 powtarzanie
4 POWTARZANIE
 • Określ swoje oczekiwania i powiąż to z tym co już zostało zrobione, ustalone, osiągnięte
 • Podsumowuj to co już zostało wypracowane lub co się sprawdziło
 • Powtarzaj to co powinno być opanowane często i w całości
 • Zachęcaj do powtarzania wiedzy informcji własnymi słowami
 • Esencjonalnie podsumowuj przekazywane informacje
 • Zadawaj zadania domowe
5 zasada specyficzno ci kodowania
5 ZASADA SPECYFICZNOŚCI KODOWANIA
 • Wykorzystuj standardowe lub osobiste mnemotechniki
 • Stwarzaj okazję do korzystania ze zdobytych informacji w różnych sytuacjach
 • Wzmacniaj multisensoryczny kontekst i wielokanałowy przekaz informacji
 • Stwórz okazję do zastosowania wiedzy
 • Aranżuj sytuacje uczenia się przez doświadczanie
k ocham sarsa
KŁOCHAMSARSA
 • KATEGORYZOWANIE (GRUPOWANIE)
 • Metoda polegająca na organizowaniu zapamiętywanego materiału w grupy oparte na jakiejś zasadzie (np. podobieństwo wizualne lub wspólna kategoria pojęciowa); warunkiem jej użycia jest możliwość zastosowania typowych a jeśli to niemożliwe to również nietypowych kategorii
 • Przykład: Jeżeli musisz zrobić zakupy, łatwiej Ci będzie zapamiętać dzieląc poszczególne produkty na kategorie: owoce, nabiał, pieczywo itd.
k ocham sarsa1
KŁOCHAMSARSA
 • ŁAŃCUSZKA METODA (OGNIW METODA, METODA POWIĄZAŃ ASOCJACYJNYCH)
 • Metoda służąca do zapamiętywania materiałów seryjnych (np. listy słów), polegająca na wytwarzaniu skojarzeń wyobrażeniowych między dwoma kolejnymi elementami (A-B, B-C, C-D itd.); powstaje w ten sposób łańcuch obrazów, w którym odtworzenie jednego elementu automatycznie przypomnia następny.
 • Przykład: Oto lista pozornie niezwiązanych ze sobą wyrazów: samolot,kula, hiena, maź, ser, pomnik, księżyc,listonosz, wulkan, obiad. Oto utworzone ogniwa: Pierwsze słowo brzmi “samolot”. Po prostu je zapamiętaj, jako element spustowy będzie uruchamialo szereg. Następny wyraz to “hiena”, załóżmy więc, że: pasażerowie samolotu są hienami i pogryzają ser, a każde dziecko wie, że księżyc jest zrobiony z sera, na którym jest wulkan. Podczas wybuchu wulkan wyrzuca z siebie kule pokryte mazią. Kule mają na sobie tyle mazi, że jak szybko poszybują, to dolecą do pomnika Kościuszki, przy którym listonosz je obiad.
k o cham sarsa
KŁOCHAMSARSA
 • OBRAZÓW INTERAKTYWNYCH
 • Metoda polegająca na tworzeniu interaktwnych obrazów ( np. słów, faktów, budowli, wydarzeń) w taki sposób, aby powstała scena, która może być nierealna, ale zintegrowana
k o ch am sarsa
KŁOCHAMSARSA
 • HAKI (METODA KOŁKÓW, METODA WIESZKÓW)
 • Mnemotechnika wykorzystująca podczas zapamiętywania i przypominania dobrze wyuczoną listę słów- haków, które są łatwe do wyobrażenia i na stałe skojarzone z liczbami; dobrze znany tekst, np. wierszyka lub utrwalony obraz jest szkieletem dla nowo nabytej informacji
 • HAKI
 • 1-ołówek;
 • 2- łabędź,
 • 3-piersi;
 • 4-krzesło,
 • 5-haczyk;
 • 6-kij od golfa;
 • 7-kosa;
 • 8-bałwan;
 • 9-lupa;
 • 10- widelec i talerz 
k och a m sarsa
KŁOCHAMSARSA
 • ALINEARNA NOTATKA (MAPAPOZNAWCZA, MAPA UMYSŁU, MINDMAPPING, SIEĆ SKOJARZENIOWA, STRATEGIA MAPPING, GRAFICZNA FORMA REPREZENTACJI TEKSTU)
 • Technikapisemno-graficzna, która polega na hierarchicznym uporządkowaniu złożonej informacji w postaci specyficznego diagramu; aby stworzyć taką mapę odwracamy kartkę o 90 stopni, tak, żeby dłuższa krawędź była pozioma, na środku umieszczamy tytuł, albo rysunek i obrysowujemy go; wybieramy najważniejsze zagadnienia, albo hasła związane z tym, co chcemy przdstawić i rysujemy linie od centralnego konturu w stronę brzegów kartki i podpisujemy je, następnie rysujemy krótsze linie, jak gałezie drzewa, odchodzące od tych głównych, możemy dorysowywać także mniejsze gałązki, jeżeli przyjdzie nam do głowy coś, co jest częścią głównych gałęzi; kiedy mapa zaczyna już nabierać kształtu, możemy dodać kolejne linie, łączące kolejne odgałezienia, możemy opatrzyć mapę dopiskami, posłużyć się kolorami, znakami zpytania, podkreśleniami- wszystkim, co tylko pomoże nam w tworzeniu skojrzeń
k ocha m sarsa
KŁOCHAMSARSA
 • MIEJSC METODA (METODA LOCI, PAŁAC PAMIĘCI)
 • Technika polega na nałożeniu nowej wiedzy na dobrze utrwlony zapis pamięciowy, związany z lokalizacją przestrzenną charakterystycznych obieków; polega na wytwarzaniu wyobrażeń odpowiadających elementom zapamiętanego materiału i umieszczaniu ich w dobrze wyuczonym, łatwym do wyobrażenia, stałym układzie miejsc (łac. loci), np. w kolejnych pomieszczeniach dobrze znanego budynku lub wzdłuż znanej ulicy; w czasie przypominania należy odbyć w myślach drogę przez te miejsca i na podstawie wyobrażeń odtworzyć treść
 • Przykład: Chcemy zapamiętać wszystkich po kolei polskich królów. Każdego z nich kojarzymy z bydynkami mijanymi na naszej drodze. Staramy się jednocześnie wkomponować wyobrażenie danego króla w obraz danego budynku. Mieszko I może wyglądać przez okno na parterze budynku stojącego obok naszego domu. Bolesław Chrobry, oparty na berle stoi w bramie następnego domu itd.
k ocham s arsa
KŁOCHAMSARSA
 • SŁOWA- KLUCZE
 • Metoda służąca do uczenia się słówek obcego języka; słowo kluczowe to słowo języka ojczystego, które ma podobne brzmienie do zapamiętanego słowa obcego, a zarazem jest łatwe do wyobrażenia; metoda polega na tworzeniu wyobrażenia łączącego znaczenie słowa obcego ze słowem kluczowym, dzięki czemu powstaje skojarzenie między znaczeniem i brzmieniem obcego słowa.
 • Przykład:
 • włoskie regalo oznacza prezent i brzmi podobnie jak polski regał i może być zapamiętane dzięki wyobrażeniu sobie „pięknie zapakowanego prezentu leżącego na regale“
 • angielskie blue to niebieski i współbrzmi z polskim słowem bluzka, powstaje wyobrażenie „niebieskiej bluzki“
k ocham s a rsa
KŁOCHAM SARSA
 • AKROSTYCH
 • Metoda polegająca na układania zdania, aby pomóc sobie zapamiętać nowe słowa, pojęcia zaczynające się od tych samych liter co wyrazy w zdaniu
 • Przykłady:
 • Układ Słoneczny: Mój Wujek Zapisał Mi, Jak Streścić Układ Naszych Planet.
 • Symbole kierunków stron świata: Na Ekranie Siedzi Wrona. (angielskie symbole, czytane zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
 • Rodzaje przypadków: Mama Dała Celinie Bułkę Nasmarowaną Masłem Wiejskim
 • Kolory tęczy: Czemu Patrzysz Żabko Zielona Na Głupiego Fanfarona
 • Pisownia "rz" po pierwszych literach: Prosiła Babka Tadka, Daj Kawałek Gnatka Wołała Jeszcze Chrzan
 • Cyfry rzymskie (50, 100, 500, 1000): Lecą Cegły, Dom Murują
k ocham sa r sa
KŁOCHAM SARSA

RYMONIM

 • Technika pamięciowa polegająca na ułożeniu krótkiego rymowanego wierszyka, mającego na celu łatwiejsze zapamiętanie waznej informacji
 • Przykłady:
 • Układ kości nadgarstka: Łódka płynie księżyc świeci trójgraniasty groszek leci na trapezie trapeziku wisi główka na haczyku
 • Wartości funkcji trygonometrycznych w posczególnych ćwiartkach układu współrzędnych:W pierwszej ćwiartce same plusy, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i cotanges a w czwartej cosinus
 • Pola trójkąta nie licz na oko, mnóż pół podstawy przez jego wysokość
 • Kuć i orać w dzień zawzięcie,

bo plonów niema bez trudu.

Złocisty szczęścia okręcie, kołyszesz…

kuć! My nie czekamy cudu.

k ocham sar s a
KŁOCHAM SARSA
 • SYSTEM CYFROWO-LITEROWY

1=T,D

2=N

3=M

4=R

5=L,Ł

6=W,F

7=G,K,H

8=J

9=P,B

0=C,Z,S

Tam nad morzem rośnie las

Wytną go jak przyjdzie czas

k ocham sars a
KŁOCHAM SARSA
 • AKRONIM (KLAMERKA PAMIĘCI)
 • Wymyślenie słowa lub wyrażenia, w którym każda litera zastępuje jakieś słowo lub pojęcie tak jak np. USA, WBK; akronimy działają jak klamerki ponieważ pomagają zapamiętać porządek np. jakiegoś ważnego procesu; można tworzyć z akronimy nieznaczące lub akronimy znaczące.
 • Przykłady:
 • Akronimy znaczące
 • ADEK- lista witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.
 • PESTKA- nazwy ważniejszych hormonów wydzielanych przez gruczoły dokrewne
 • Progesteron, Estrogeny, Somatotropina, Testosteron, Kortykosterydy,Adrenalina
 • Akronimy nieznaczący
 • MIGOSEPP: gałęzie psychologii: medyczna, indywidualna, genetyczna, ogólna, społeczna, edukacyjna, prawnicza, przemysłowa.
 • ViCoBaTel- akronim ułożony z pierwszych sylab nazwisk kompozytorów barokowych - Bach, Corelli, Teleman, Vivaldi
ad