hva skal vi gj re med nye tjenestepensjoner verkt y for lo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva skal vi gjøre med nye tjenestepensjoner? verktøy for LO? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva skal vi gjøre med nye tjenestepensjoner? verktøy for LO?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Hva skal vi gjøre med nye tjenestepensjoner? verktøy for LO? - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Hva skal vi gjøre med nye tjenestepensjoner? verktøy for LO?. LO i Oslo Januar 2014 Utredningsleder Eystein Gjelsvik. Reform i mange etapper. 2015. Ny uføretrygd. VÅRT MARKED. ARBEIDSMARKEDET (NB flere inndelinger) Totalt 2,7 mill sysselsatte i 2012

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hva skal vi gjøre med nye tjenestepensjoner? verktøy for LO?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva skal vi gj re med nye tjenestepensjoner verkt y for lo

Hva skal vi gjøre med nye tjenestepensjoner?verktøy for LO?

LO i Oslo Januar 2014

Utredningsleder Eystein Gjelsvik

reform i mange etapper
Reform i mange etapper

2015

Ny uføretrygd

slide4

ARBEIDSMARKEDET (NB flere inndelinger)

Totalt 2,7 mill sysselsatte i 2012

(hvorav 160 000 næringsdrivende)

Stat

285 000

30 prosent

Offentlig andel

Kommune

520 000

1,9 mill

slide5

PENSJONER I ARBEIDSMARKEDET

Stat

Lovfestet i SPK

Gode kollektive tjenestepensjoner inntil videre

Kommune

Tariffavtale i KLP og egne kasser

Fra gode til dårlige bedriftsbaserte ordninger, halvparten på minstenivå

figur4 3 aktive medlemmer i ytelses og innskuddspensjonsordninger 2002 2012 kilde fafo
Figur4.3. Aktive medlemmer i ytelses- og innskuddspensjonsordninger 2002 – 2012.Kilde FAFO
viktige 25
VIKTIGE 25 %
 • LOs andel av arbeidstakerne
 • Samlet innbetaling til en god pensjon
slide8

Pengene er der

(for 1953-årgangen*) med god tjenestepensjon

80 % fra 67 år

90-95 etter skatt!

* Lønn 400 000, full opptjening FT-AFP

og god ytelsesordning

slide9

Levealdersjustering 2025(1963-årg):

fra 50 til 45%

eller

fra 50 til 47 ½ ?

* Lønn 400 000, full opptjening FT-AFP

og god ytelsesordning

slide10

Hull 1: Slutter eller skifter

jobb før 62

 • Hull 2: Terskel for å ta ut ved 62

* Lønn 400 000, full opptjening FT-AFP

og god ytelsesordning

slide11

Med AFPerandelensomkvalifiserer for 100 pstuttakved 62 årpå 89 pst og øker for de med retttilAFP, på 71 pst og synker for de uten

andel med og uten afp som kvalifiserer for avgang ved 62 r privat og offentlig
Andel med og uten AFP som kvalifiserer for avgang ved 62 år, privat og offentlig

Terskelen for å kvalifisere er hevet som følge av økt nivå på minstepensjon.

Over tid vil flere kvinner kunne gå av med tidligpensjon blant annet fordi yngre årskull av kvinner har stadig høyere pensjonsopptjening.

slide13

1.Stor variasjon 2-15%

 • 2.Sikre ordninger på vei ut;
 • nå kun 300 000 arbeidstakere
 • 3. Toget går; usikker framtid
 • overgang til innskudd
 • tilpasning til reformen
 • nye varianter
 • bort fra sluttlønn
 • bort fra uføre?

* Lønn 400 000, full opptjening FT-AFP

og god ytelsesordning

slide14

Tjenestepensjonene kommer i tilleggEn skisse av pensjonssystemet- i dag fast pensjonsalder 67år, fra 2011 kan tas ut fleksibelt fra 62 år- ytelsesordning gir mest til høytlønte

forskjell offentlig privat fra 2011
Forskjell offentlig-privat fra 2011

100%

Lønn

Offentlig

AFP

Folketrygden

62 år

67 år

Livsvarig

Garanti løper ut fra 1958-årgang. Levealder kan ikke kompenseres med gammel AFP. Fordel for deltid samordnes vekk

Tjenestepensjon

Lønn ?

Lønn

Utsatt for svekkelse ikke avtalefestet

Tjenestepensjon

Privat

AFP

Folketrygden

Livsvarig

62 år

67 år

slide16

Fem kilder til ulikepensjon i bedriftsmarkedet for pensjon

 • Kjønnsforskjellen
 • Huller i opptjening
 • Høyt og lavt nivå med oppstykking
 • Uføre
 • Medinnflytelse
slide18
Oppstykket system gir manglende oversikt, dyrere og dårligere pensjonDe som rammes av omstilling taper
ny tjenestepensjonslov hybrid
Ny tjenestepensjonslov - hybrid
 • Ikke felles premie for kvinner og menn men premier basert på dødelighet for menn, og en tilleggspremie for kvinner på grunn av lavere dødelighet
 • Innskudd i fast pst av lønn. Ikke tidlig opptjening som i AFP
 • Ramma 7 pst opp til 7,1 G, 25 pst over opp til 12 G –for lav til 66 pst uten AFP
 • Kostnad for adm. og forvaltning betales av bedriften
 • Ikke sluttlønn
 • Ellers følges forslagene fra Banklovkommisjonen opp
tjenestepensjon fyller fortsatt opp til 66 pst sammen med folketrygden
Tjenestepensjon fyller fortsatt opp til 66 pst sammen med Folketrygden

Tjenestepensjon, Ny hybrid

Folketrygden

hva er problemet
Hva er problemet?
 • TP under bedriftens styringsrett – liten arbeidstakerinnflytelse
 • Markedsdrift gir usikre og dårligere pensjoner
  • Medfører nedbygging og overgang til innskudd (forutsigbarhet og kostnader)
  • stor spredning i kvalitet med økende risiko for arbeidstaker.
  • Mangler også dekninger for uføre og etterlatte, ca. 50 pst i privat sektor har slike
 • Historisk tidsvindu – pensjon i støpeskjeen pga. nye lover. Sjansen kommer ikke en gang til
r ein vidundermedisin brede avtalefestete ordninger virker mot
Rein vidundermedisinBrede avtalefestete ordninger virker mot
 • Kjønnsdiskriminering
 • Unødige dyre og uoversiktlige ordninger (stor og samdriftsfordeler). 20 pst mer pensjon for pengene
 • Bremser økende forskjeller
 • Oppstykket opptjening og tap ved bytte av jobb (arbeidslinja)
 • Store forskjeller i uføredekninger
hybriden en flopp
Hybriden en flopp?
 • Et modernisert pensjonsprodukt
 • Gir sikrere pensjon og mer pensjon for pengene (dødelighetsarv)
 • Forutsigbar premie for bedriftene-ingen nye kostnadssjokk
 • Bedre tilpasset jobbskifter og regnskapsregler, alt er ferdig betalt
 • Skreddersydd for bredere kollektive ordninger –enda mer for premien –enklere system og mer kan fylles på ved behov
 • Innskuddsnivået kan tilpasses den enkelte bedrifts lønnsevne også i fellesordninger
 • Ved avtalefesting kan økte kostnader belastes oppgjørene
slide25
Pensjon viktigste personalgoderangeres foran mer fleksitid, firmabil mv.skal bedriftene styre en skattestimulert ordning alene?
skisse av avtale
Skisse av avtale

Avtalen må bygge på følgende elementer

 • Bred kollektiv ordning (en eller flere fellespensjonskasser)
 • Felles styre og kapitalforvaltning, effektiv administrasjon
 • Konkurranseevne. Bedriften skal ikke i utgangspunktet forplikte seg til høyere pensjonskostnader enn i dag (selv dette gir en styrking. Dødelighetsarv gir 9% mer)
 • Nivået styrkes gjennom lokale og sentrale bidrag
 • Innskudd fra medlemmene (trekk i lønn)
 • Bedriftene må unngå balanseføring i størst mulig grad
 • Pensjonen må være levealdersjustert (eller tidsavgrenset)
 • Premien skal være kjønns- og aldersnøytral