region ln anal za doprava n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REGIONÁLNÍ ANALÝZA Doprava PowerPoint Presentation
Download Presentation
REGIONÁLNÍ ANALÝZA Doprava

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

REGIONÁLNÍ ANALÝZA Doprava - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. REGIONÁLNÍ ANALÝZA Doprava. 10. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REGIONÁLNÍ ANALÝZA Doprava' - teigra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
region ln anal za doprava

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

REGIONÁLNÍ ANALÝZADoprava

10

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

d lka st tn ch a region ln ch silnic celkem km
Délka státních a regionálních silnic celkem (km)

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

slide3

http://www.rsd.cz/sdb_intranet/sdb/img/mapy/cr_tahy_mezinarodni.pnghttp://www.rsd.cz/sdb_intranet/sdb/img/mapy/cr_tahy_mezinarodni.png

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

elezni n s v r
Železniční síť v ČR

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

koleje km
Koleje (km)

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

trat km
Tratě (km)

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

provozn d lka trat km
Provozní délka tratí (km)

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

provozn d lka elektrizovan ch trat km
Provozní délka elektrizovaných tratí (km)

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

p eprava cestuj c ch po eleznici mil oskm
Přeprava cestujících po železnici (mil. oskm)

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

leti t v r
Letiště v ČR

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

infrastruktura leteck dopravy
Infrastruktura letecké dopravy

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

splavn vodn cesty v r
Splavné vodní cesty v ČR

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

splavn vodn cesty pro pravidelnou dopravu km
Splavné vodní cesty pro pravidelnou dopravu (km)

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

slide14
Vývoj podílu počtu firem v dopravě a spojích na celkovém počtu firem v ČR a jejich podíl na celkové tvorbě HDP

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

slide15
Vývoj podílu počtu zaměstnanců v dopravě a spojích na celkovém počtu zaměstnanců a jejich podíl na tvorbě HDP

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

v voj hdp a dotac do ve ejn dopravy
Vývoj HDP a dotací do veřejné dopravy

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

v voj po tu obyvatel a po tu osobn ch automobil
Vývoj počtu obyvatel a počtu osobních automobilů

Ročenka dopravy 2008

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

mo n sc n e budouc ho v voje dopravy
MOŽNÉ SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE DOPRAVY
 • ovlivněn řadou faktorů:
  • budoucí vývoj na trhu s energetickými surovinami
  • značné environmentální vlivy plynoucí se stávajícího uspořádání dopravního trhu
  • vliv informačních a telekomunikačních technologií
 • vzhledem k růstu provozu v některých přepravních směrech dochází k disproporcím mezi poptávkou a existující kapacitou.

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

zdroje
ZDROJE
 • http://people.hofstra.edu/geotrans/
 • Toušek, Václav; Kunc, Josef; Vystoupil, Jiří a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4
 • http://www.geografiedopravy.cz/dwnl/zeleznicni_doprava_jako_faktor_reg_rozvoje.pdf
 • Ministerstvo dopravy: Ročenka dopravy 2008, dostupné na: http://www.sydos.cz/cs/rocenka-2008/index.html
 • http://www.gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/18_Geografie_dopravy.pdf
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR - http://www.rsd.cz/

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102