ligj rata e art e parandalimit l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ligjërata e Artë e Parandalimit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ligjërata e Artë e Parandalimit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Ligjërata e Artë e Parandalimit - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Ligjërata e Artë e Parandalimit. Ndërtimi i Rrjetit Botëror te Parandalimit per të Shpërndarë Njohuri dhe Dituri. Hygeia   Ne mitologjine Greke: Perendesha e Shendetesise Higjiena: Shkenca qe ka te beje me mbajtjen dhe promovimin e shendetit. Shtator 19, 2003 Dita e Hippocrates.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ligjërata e Artë e Parandalimit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ligj rata e art e parandalimit

Ligjërata e Artëe Parandalimit

Ndërtimi i Rrjetit Botëror te Parandalimit per të Shpërndarë Njohuri dhe Dituri

slide2

Hygeia  

Ne mitologjine Greke: Perendesha e Shendetesise

Higjiena: Shkenca qe ka te beje me

mbajtjen dhe promovimin e shendetit.

Shtator 19, 2003

Dita e Hippocrates

Kjo ligjërate i dedikohet nje njeriu qe eshte I njohur is “I ati” I mjeksise. Per shkak te punes se tij, mjekuesit u shnderruan ne mjeke e jo magjistare. Betimi i Hipokratit eshte pjese e çdo ceremonie te diplomimit nga shkollat moderne te mjeksise.

synimet
Synimet
 • Të definohet parandalimi dhe të shqyrtohet rëndësia e parandalimit në shëndetin global.

2. Të diskutohet rëndësia e Rrjetit në kontekst të Supercours’it, dhe të fillojmë të organizojmë globalizimin për parandalim duke përdorur internetin.

3. Të shpërndajmë Ligjëratën e Artë tek 1 milion ligjërues, studentë dhe profesionista në mbarë botën.

definicioni i parandalimit
Definicioni i Parandalimit

“Veprimet që synojnë eliminimin apo minimizimin e ndikimit të sëmundjes apo paaftësisë. Koncepti I parandalimit, më së lehti definohet në bazë të niveleve, tradicionalsht ato ndahen në parandalimin parësor, dytësor dhe terciarë.”

Fjalori 5 Epidemiologjise, Edicioni 4

John M. Last

sh ndeti publik dhe higjiena publike
Shëndeti Publik dhe Higjiena Publike

Arritjet e shekullit 20:

 • Përmirësime në praktikat e higjienës
 • Përmirësimet në trajtimin e ushqimeve (Ngrirja)
 • Përmirësimet në trajtimin e ujit dhe kanalizimeve
 • Praktikat e vaksinimit
ritja n pritjet p r gjat sine e jet s
Ritja në pritjet për gjatësine e jetës

Burimi: United Nations (U.N.) Population Division, Demographic Indicators, 1950-2050 (The 1996 Revision) (U.N., New York, 1996).

parandalimi dhe religjioni
Parandalimi dhe Religjioni

Pastrimi i duarve:

 • Duart duhet të pastrohen kur njeri prek gjësend të papastër apo të ndotur; poashtu para dhe pas ngrënies.
  • Profeti, Paqja qoftë mbi te, tha: “Kushdo që fle, dhe duart e tij nuk janë të pastra nga yndyra dhe kështu swmuret, nuk duhet ta fajësoj askend tjetër përveç veten.”
shembuj historik t parandalimit bot ror
Shembuj Historik të Parandalimit Botëror

*Modeli për agjent të infektimit akut

slide9

Shkalla e vdekjes për Tuberkulozë:1860-1960, në Shtetet e Bashkuara, Burimi: Zyra e Censusit, SHBA, Statistikat Historike për SHBA, Kohët e Kolonisë tek më 1970 (Washington, D.C: Zyra Qeveritare e Botimit, 1975), Pjesa 1 faqe58,63.  Note: Të dhënat ndërmjet 1860 dhe 1900 vetëm për Massachusetts.

Koch

identifikon

Agjentin tubercle

bacillus

Paraqitja e Streptomycinit

Vaksinimi është

i gatshëm

revolucioni sanitar dhe ngritja e sh ndetit publik
Revolucioni Sanitar dhe Ngritja e Shëndetit Publik

Revolucioni sanitar krijoj transformimin më të madh në sistemin e shpërndarjes së sëmundjeve, që nga koha kur njerëz shtegtues (Nomad) u vendosën përfundimisht nëpër fshatra, dhe së fundi krijuan komunitetet moderne urbane dhe industriale.

shkalla e vdekjes nga fruthi measles n f mij nd r 15 vjeq angli dhe wales 1850 1970
Shkalla e vdekjes nga Fruthi (Measles) në fëmijë ndër 15 vjeq, Angli dhe Wales 1850-1970

Vdekje për 1 milion fëmijë

Imunizimi filloi

Burimi: Thomas McKeown, The Modern Rise of Population (Academic Press, San Francisco, 1976), pp. 93, 96.

shembuj t programeve t suksessh m n kub rrezultatet e programeve t vaksinimit
Shembuj të programeve të suksesshëm në Kubë, Rrezultatet e programeve të Vaksinimit

Polio Eliminuar që nga 1962

Diphtheria Eliminuar që nga 1969

Tetatus për të sapolindur Eliminuar që nga 1972

Rubella Kongjeniale Eliminuar që nga 1989

Meningitis pas shytave Eliminuar që nga 1989

Fruthi Eliminuar që nga 1993

Kollë e mirë Transisioni i ndaluar q ë nga 1994

Rubella Transmisioni i ndalua q ë nga 1995

Shytja (Mumps) Transmisioni i ndalua q ë nga 1995

Sëmundshmëria

Sëmundja Meningococcial Reduktim 93%

Ethet Tifoide Reduktim 75%

Hepatitis B Reduktim 52%

introduction
Introduction
 • Kanceri i zverkut (cervics) është canceri i 2të më i shpeshtë për femra në botë
 • Mortaliteti (Vdekshmëria) është më e lartë në vendet në zhvillim për shkak të mangësive të programeve të egzaminit (screening) dhe parandalimit.
shpenzimet e kontrollit t malarias
Shpenzimet e kontrollit të Malarias

Qeveria-investon US $99,970/vit, mbron 3.4 milion njerëz në zonat e transmetimit/përhapjes ($0.03 për kokë)

 • Inspektimi i gjakut (vëzhgimi) – 25%
 • Vëzhgimi i vektorëve (Agjent Transmetues) (njohuri stragegjike) – 12%
 • Menagjimi i rasteve (kontrolli i përhapjes së sëmundjes) -60%
slide17

meAIDS

për 1000 lindje të gjalla

250

200

150

100

50

0

pa AIDS

Botswana

Kenya

Malawi

Tanzania

Zambia

Zimbabwe

Vlerësimi i ndikimit të AIDS’it në mortalitetin e fëmijëve ndër 5 vjeq – Në disa vendte të Afrikës, 2010

Burimi: US Bureau of the Census

slide18

750

Shkalla e Vdekjes nga Sëmundja e Koronare e Zemrës e radhitur sipas Shtetit:

FIN

USA

AUST

SCOT

NZ

CAN

500

SING

USSR

250

ITY

SPN

FRAN

JPN

HK

CHN

0

Meshkuj te Moshës 35-74, 1970 dhe 1993 (shkalla për/100,000)

slide19

Faktorët nga Stili i Jetës

“Gjenet ngarkojnë pushkën.Stili i jetës e ngreh shkrehësën.”

Dr. Elliot Joslin

marr dh nia midis s mundjes koronare t zemr s dhe ldl c statin experimente

2° Parandalimi

25

30

20

% with

15

1° Parandalimi

CHD event

10

5

0

90

110

130

150

170

190

210

Mesatarja LDL-C level at follow-up (mg/dL)

Marrëdhënia midis Sëmundjes Koronare të Zemrës dhe LDL-C Statin (experimente)

(LDL–C) low-density lipoprotein cholesterol –

Lipoprotein Kolesteroli I densitetit te ulet, parashikues I semundjes se zemres

slide22

Parandalimi dhe Interneti: “Epidemia” e Internetit

Numri I perdoruesve te internetit (milion)

Viti

metoda modeli i superkursit

Arsimtar ne Aleksandri

Arsimtar ne Kairo

Arsimtar ne Pittsburgh

Arsimtar ne Tanzani

Arsimtar ne Paris

Arsimtar ne Moske

Metoda: Modeli i Superkursit
slide24

Telepreventive Medicine

Sisteme te lira me bandwidth te ulet apo te larte, te disajnuara per te arritur nje numer te madh te njerzve te shendoshe per te parandaluar semundje.

Tele-Medicine

Systeme te shtenjta me bandwidth te larte, te disajnuara per te arritur tek nje numrer I vogel I njervze te semure per ti sheruar.

perfundimi
Perfundimi
 • Rritje ne pritjet per jete ne shekullit e fundit eshte arritur nepermjet permiresimeve ne higjiene publike (sanitation) dhe parandalim te semundjeve
 • Parandalimi i suksesshem ne te ardhmen duhet te jete i rrenjosur ne rrjetin e profesionisteve te shendetesise nga e tere Bota per te shperndare njohurite e tyre.
 • Shperndarja e informatave permes internetit eshte çelesi per parandalim.
fare eshte e ardhmeja e parandalimit
Çfare eshte e ardhmeja e parandalimit?
 • Globalizimi I Parandalimit
 • Rrjetezimi (Networking) I njerezve ne parandalim
 • Shperndarja e te dhenave, njohurise dhe diturise.

Ju lutem ua shperndani Ligjeraten e Arte studenteve, profesoreve dhe profesionisteve te shendetit ne vendin tuaj.

rishikimi i ligjerates nga te barabartet peer
Rishikimi i ligjerates nga te Barabartet (Peer)

Te dhenat dhe reagimi juaj eshte shume I rendesissshem per zhvillimin e metutjeshem te Superkursit dhe te kesaj ligjerate. Ju lutem kompletoni formen qe gjindet me poshte, dhe dergoje me email tek: super2@pitt.edu