slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NEKILNOJAMOJO TURTO MOKES Č IO APSKAIČIAVIMO DEKLARAVIMO IR SUMOKĖJIMO TVARKA Jūratė Znamenskaitė 201 2 m., Kaunas PowerPoint Presentation
Download Presentation
NEKILNOJAMOJO TURTO MOKES Č IO APSKAIČIAVIMO DEKLARAVIMO IR SUMOKĖJIMO TVARKA Jūratė Znamenskaitė 201 2 m., Kaunas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKES Č IO APSKAIČIAVIMO DEKLARAVIMO IR SUMOKĖJIMO TVARKA Jūratė Znamenskaitė 201 2 m., Kaunas - PowerPoint PPT Presentation


 • 451 Views
 • Uploaded on

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKES Č IO APSKAIČIAVIMO DEKLARAVIMO IR SUMOKĖJIMO TVARKA Jūratė Znamenskaitė 201 2 m., Kaunas. Seminaro planas. Teisės aktai Mokes čio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifas. Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKES Č IO APSKAIČIAVIMO DEKLARAVIMO IR SUMOKĖJIMO TVARKA Jūratė Znamenskaitė 201 2 m., Kaunas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO APSKAIČIAVIMO DEKLARAVIMO IR SUMOKĖJIMO TVARKA

Jūratė Znamenskaitė

2012 m., Kaunas

seminaro planas
Seminaro planas
 • Teisės aktai
 • Mokesčio mokėtojai.
 • Mokesčio objektas.
 • Mokesčio tarifas.
 • Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas
 • Mokesčio deklaravimas ir mokėjimo terminai
 • Mokestinė vertė.
 • Mokesčio lengvatos.
 • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (NTMĮ) pakeitimai nuo 2012 metų.
 • Klausimai.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

teis s aktai
Teisės aktai
 • 2005-06-07 Nekilnojamojo turto mokesčioįstatymas Nr. X-233 (Žin., 2005, Nr. 76-2741, 2008, Nr.45-1681, 2009, Nr. 25-979; 2009, Nr.154-6954, 2010, Nr. 145-7415);
 • VMI prie FM viršininko 2007-05-29 įsakymas Nr. VA-40 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT711 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 63-2449).

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

teis s aktai1
Teisės aktai

2011-12-21Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2, 4, 6, 7, 11, 12, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymoįstatymas Nr. XI-1828 (2011, Nr. 163-7742), įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io mok tojai
Mokesčio mokėtojai

Nekilnojamojo turto mokestį moka

nekilnojamojo turto savininkai

 • Fiziniai asmenys
 • Juridiniai asmenys

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io mok tojai1
Mokesčio mokėtojai
 • Nekilnojamojo turto mokestį už įsigyjamą nekilnojamąjį turtą moka šį turtą įsigyjantis asmuo, jeigu duomenys apie sandorį yra įrašyti viešajame valstybės registre.

Įsigyjamas nekilnojamasis turtas – tai:

 • pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas
 • pagal pirkimo – pardavimo išsimokėtinai ar
 • pagal išperkamosios nuomos sutartį asmens valdomas nekilnojamasis turtas (ar jo dalis)

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

pavyzdys
Pavyzdys
 • Įmonė A iš lizingo bendrovės pagal finansinės nuomos sutartį (kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas) 2011 m. vasario mėn. Perėmė valdyti ir naudotis lizingo bendrovei nuosavybės teise priklausantį sandėlį. Sutartis apie sandorį viešajame valstybės registre buvo užregistruota 2011 m. kovo mėn.
 • Tokiu atveju, nekilnojamojo turto mokestį už sandėlį iki 2011 m. sausio mėn. turi mokėti lizingo bendrovė, kuriai nuosavybės teise priklauso statinys. Tačiau, nepaisant to, kad sutartis valstybės registre užregistruota tik 2011 m. kovo mėn., nuo 2011 m. vasario mėn. nekilnojamojo turto mokestį turi mokėti pagal finansinės nuomos sutartį nekilnojamąjį turtą perėmusi įmonė A
mokes io mok tojai2
Mokesčio mokėtojai

Juridiniai asmenys nekilnojamojo turto

mokestį skaičiuoja ir moka už:

 • nuosavybės teise turimą nekilnojamą turtą,
 • įsigyjamą nekilnojamąjį turtą ir
 • nekilnojamą turtą, kurį jie neterminuotai ar ilgiau kaip 1 mėn. perėmė naudotis iš fizinio asmens.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io objektas
Mokesčio objektas

Nekilnojamojo turto mokesčio objektas yra

nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos

Respublikoje, išskyrus :

Faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka;

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io objektas1
Mokesčio objektas

Išskyrus:

fiziniams asmenims priklausantį ar jų

įsigyjamąšių paskirčių nekilnojamąjį turtą:

-gyvenamosios, - pagalbinio ūkio,

- sodų, - mokslo,

- garažų, - religinės,

- fermų, - poilsio,

- šiltnamių, - žuvininkystės,

- ūkio, - inžinerinius statinius.

Jeigu minėtų paskirčių turto fizinis asmuo nenaudoja ekonominei ar individualiai veiklai arba neterminuotai ar ilgiau kaip 1 mėnesiui neperduoda naudotis juridiniam asmeniui.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io objektas2
Mokesčio objektas

Išskyrus:

valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, pagrindu sukurtą ar įgytą nekilnojamąjį turtą, kol vykdoma atitinkama valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis ir šis nekilnojamasis turtas naudojamas pagal toje sutartyje nustatytą paskirtį;

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io tarifas
Mokesčio tarifas
 • NTM tarifus nustato savivaldybių tarybos 0,3 –

1 proc. ribose.

 • Jeigu laiku nenustato ar po nustatyto termino

keičia NTM tarifus tos savivaldybės teritorijoje

kitą mokestinį laikotarpį taikomas 0,3 proc.

tarifas.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io tarifas1
Mokesčio tarifas
 • Kauno mieste esančiam nekilnojamam turtui 2011 metams yra nustatytas 0,9 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas;
 • 1 proc. nekilnojamojo turto mokesčiouž patalpas ir statinius, kurie nenaudojami arba naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti, neprižiūrimi.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io tarifas2
Mokesčio tarifas
 • 0,6 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas taikomas nekilnojamam turtui, esančiam Laisvės alėjoje ir Senamiestyje ir naudojamam vykdant šią veiklą:
 • Knygų mažmeninę prekybą specializuotose parduotuvėse;
 • Mažmeninę prekybą suvenyrais specializuotose parduotuvėse
 • Antikvarinių daiktų mažmeninę prekybą;
 • Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veiklą;
 • Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklą;
 • Komercinių meno galerijų veiklą.
mokes io apskai iavimas ir sumok jimas
Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

Juridiniai asmenys nekilnojamojo turto

mokestį skaičiuoja ir moka už:

 • nuosavybės teise turimą nekilnojamą turtą,
 • įsigyjamą nekilnojamąjį turtą ir
 • nekilnojamą turtą, kurį jie neterminuotai ar ilgiau kaip 1 mėn. perėmė naudotis iš fizinio asmens.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io apskai iavimas ir sumok jimas1
Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

Juridiniai asmenys NTM už 2011 metus pradeda skaičiuoti nuo mėnesio, kurį:

 • įgyja nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą,
 • perima valdyti įsigyjamą nekilnojamąjį turtą,
 • jiems grąžinamos teisės į įsigyjamą nekilnojamąjį turtą,
 • NT iš fizinio asmens perima naudotis neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui (NTMĮ 3 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju).

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io apskai iavimas ir sumok jimas2
Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

Juridiniai asmenys už 2011 metus NTM nebeskaičiuoja nuo mėnesio, kurį:

 • nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą perleidžia,
 • perleidžia teises į įsigyjamą nekilnojamąjį turtą ar šių teisių netenka,
 • perimtą iš fizinio asmens NT juridinis asmuo gražina fiziniam asmeniui (NTMĮ 3 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju).

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io apskai iavimas ir sumok jimas3
Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

Juridinių asmenų avansiniai mokėjimai

Juridiniai asmenys moka avansinius mokėjimus

(po 1/4 avansinių mokėjimų bazės):

 • iki einamų metų kovo 31 d.
 • iki einamų metų birželio 30 d.
 • iki einamų metų rugsėjo 30 d.
 • iki sekančių metų vasario 1 d. (sumokama likusi už mokestinį laikotarpį mokėtina mokesčio suma).

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io apskai iavimas ir sumok jimas4
Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

Avansinių mokėjimų bazė:

atitinkamų metų sausio 1 d. nuosavybės teise

juridinio asmens turimo ar jo įsigyjamo

nekilnojamojo turto mokestinė vertė.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io apskai iavimas ir sumok jimas5
Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

Avansinių mokėjimai

Jeigu einamaisiais metais turto mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais metais buvusią vertę, avansinis mokestis gali būti skaičiuojamas nuo praėjusiais kalendoriniais metais buvusios nekilnojamojo turto vertės.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io apskai iavimas ir sumok jimas6
Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

Avansiniai mokėjimai neprivalomi, jei:

Atitinkamų metų sausio 1 d. nuosavybės teise juridinio asmens turimo ar jo įsigyjamo nekilnojamo turto mokestinę vertę padauginus iš mokesčio tarifo, gaunama mažesnė kaip 1500 litų suma.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io apskai iavimas ir sumok jimas7
Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

Bendraturčiai

 • Mokestį moka proporcingai jų turimai nekilnojamojo turto daliai.
 • Mokestį už bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą gali deklaruoti ir sumokėti vienas iš bendraturčių.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io apskai iavimas ir sumok jimas8
Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas

Mokesčio sumokėjimo ir deklaravimo terminas

Nekilnojamojo turto mokestis turi būti

sumokėtas ir deklaracija pateikta pasibaigus

mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų vasario 1

dienos.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokes io deklaravimas ir mok jimo terminai
Mokesčio deklaravimas ir mokėjimo terminai

Mokesčio deklaracijos forma KIT711 pateikiama už visus metus iki sekančių kalendorinių metų vasario 1 d.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokestin vert
Mokestinė vertė

Nustatoma masinio vertinimo būdu:

Komercinio naudojimo (administracinių, maitinimo,

paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo,

kultūros, mokslo, sporto paskirties statinių ir patalpų),

gyvenamosios, sodų, garažų (automobilių garažų,

atvirų ar uždarų požeminių, antžeminių automobilių

saugyklų, elingų) ir pagalbinio ūkio paskirties

nekilnojamojo turto mokestinė vertė.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide26

Mokestinė vertė

Nustatoma atkuriamosios vertės metodu:

Inžinerinių statinių (kelių, elektros, geležinkelių, oro,

vandens uostų komunikacijų, naftos, dujų, ryšių,

šilumos, vandentiekio, nuotekų šalinimo bei kitų

inžinerinių tinklų, hidrotechninių, sporto ir kitų statinių)

ir kito nepaminėto NT (gamybos, pramonės,

transporto, sandėliavimo ir kitų pastatų bei patalpų)

mokestinė vertė yra NT vidutinė rinkos vertė

nustatyta ne anksčiau kaip prieš 5 metus.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokestin vert1
Mokestinė vertė

Nekilnojamojo turto vertinimas atliekamas

Vyriausybės nustatyta tvarka ne rečiau kaip

kas 5 metai.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokestin vert2
Mokestinė vertė

Mokesčių mokėtojo prašymu ir lėšomis

atkuriamosios vertės (kaštų) metodu

vertinamas nekilnojamasis turtas gali būti

pervertintas dažniau nei kas 5 metai.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokestin vert3
Mokestinė vertė
 • Jei keičiama nekilnojamojo turto paskirtis ir keičiasi nekilnojamojo turto vertinimo metodai, turi būti nustatoma nauja jo mokestinė vertė.
 • Nekilnojamojo turto mokestinė vertė turi būti nustatoma iš naujo, atlikus to turto kapitalinį remontą, atnaujinimą ar rekonstravimą.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokestin vert4
Mokestinė vertė
 • Mokesčių mokėtojų skundai dėl nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės pateikiami turto vertintojui – VĮ „Registrų centras“ per tris mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo momento (masinio vertinimo ar atkuriamosios vertės būdu).

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokestin vert5
Mokestinė vertė
 • Skundus VĮ „Registrų centras“ turi išnagrinėti per du mėnesius nuo skundo gavimo centriniame VĮ „Registrų centras“ padalinyje ir priimti sprendimą, kokią nekilnojamojo turto vertę laikyti mokestine to turto verte.
 • Patikslinta vertė galioja vietoj apskųstosios mokestinės vertės ir taikoma tiems mokestiniams laikotarpiams, kuriems būtų buvusi taikoma apskųstoji mokestinė vertė.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokestin vert6
Mokestinė vertė

NT mokestine verte gali būti laikoma vertė, nustatyta atlikus NT individualų vertinimą:

 • individualus vertinimas buvo atliktas taikant atkuriamosios vertės (kaštų) arba lyginamosios vertės ar naudojimo pajamų vertės nustatymo metodą,
 • Registrų centro nustatyta vertė skiriasi nuo NT vertės, nustatytos atliekant individualų vertinimą, daugiau kaip 20 procentų ir
 • NT individualaus vertinimo ataskaita atitinka LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme įtvirtintus reikalavimus

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokestin vert7
Mokestinė vertė
 • Prašymai dėl mokestinio laikotarpio eigoje įsigyto, naujai sukurto ar rekonstruoto, kapitališkai suremontuoto, atnaujinto nekilnojamojo turto vertės pateikiami bendra tvarka, t.y. kiekvieną mokestinį laikotarpį per 3 mėnesius nuo jo pradžios.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokestin vert8
Mokestinė vertė
 • Prašymus VĮ „Registrų centras“ turi išnagrinėti per du mėnesius nuo prašymo gavimo centriniame VĮ „Registrų centras“ padalinyje dienos ir priimti sprendimą, kokią nekilnojamojo turto vertę laikyti mokestine to turto verte.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

mokestin vert9
Mokestinė vertė
 • Įsigaliojus sprendimui, kuriuo patvirtinama patikslinta mokestinė vertė pagal atliktą individualų vertinimą, patikslinta vertė galioja vietoj apskųstosios mokestinės vertės ir taikoma tiems mokestiniams laikotarpiams, kuriems būtų buvusi taikoma apskųstoji mokestinė vertė.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

nt mokestin vert
NT mokestinė vertė

Nekilnojamojo turto, kuris vertinamas masiniu vertinimo būdu, mokestinę vertęgalima susirasti VĮ “Registrų centras” interneto svetainėje adresu: www.registrucentras.lt arba www.kada.lt, pagal unikalų nekilnojamojo turto numerį, nurodytą nuosavybės dokumentuose.

 • Savivaldybių interneto svetainių adresai skelbiami adresu: www.@savivaldybes.lt.
 • Savivaldybėse galiojantys nekilnojamojo turto mokesčio tarifai taip pat skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje adresu: www.vmi.lt.
mokes io lengvatos
Mokesčio lengvatos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

Mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas, už kurį mokestį moka fizinis asmuo:

 • nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas kulto apeigų reikmenų gamybai, taip pat socialinei globai ir socialinei priežiūrai;
 • nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas švietimo darbui;
 • nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas pajamoms iš žemės ūkio veiklos, kaip tai apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 33 dalyje, gauti;
mokes io lengvatos1
Mokesčio lengvatos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens naudojamas teikiant laidojimo paslaugas arba esantis kapinių teritorijoje;

nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), fizinio asmens, turinčio meno kūrėjo statusą, naudojamas kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai;

mokes io lengvatos2
Mokesčio lengvatos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

Mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas už kurį mokestį moka juridinis asmuo.

 • užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų ar jų atstovybių nekilnojamasis turtas;
 • laisvųjų ekonominių zonų įmonių nekilnojamasis turtas;
 • bankrutavusių įmonių nekilnojamasis turtas;
mokes io lengvatos3
Mokesčio lengvatos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas laidojimo paslaugoms arba esantis kapinių teritorijoje;

tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų nekilnojamasis turtas, o kitų religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai arba kulto apeigų reikmenų gamybai;

valstybės ar savivaldybių nekilnojamasis turtas;

mokes io lengvatos4
Mokesčio lengvatos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

aplinkos apsaugai ir priešgaisrinei apsaugai naudojamas nekilnojamasis turtas ir bendros paskirties objektai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą;

Objektų sąrašas patvirtintas LR Vyriausybės

2005 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1395

(Žin., 2005, Nr. 150-5489).

mokes io lengvatos5
Mokesčio lengvatos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

neįgaliųjų asociacijų, įmonių ir įstaigų, kurių dalyviai yra tik neįgaliųjų asociacijos, nekilnojamasis turtas;

daugiabučių namų savininkų bendrijų, namų statybos bendrijų, garažų eksploatavimo ir sodininkų bendrijų nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai;

mokes io lengvatos6
Mokesčio lengvatos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

juridinių asmenų, kurių daugiau kaip 50 procentų pajamų per mokestinį laikotarpį sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 28(1) dalyje, nekilnojamasis turtas;

mokes io lengvatos7
Mokesčio lengvatos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

labdaros ir paramos fondų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą, nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai;

mokslo ir studijų institucijų, nurodytų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, nekilnojamasis turtas;

mokes io lengvatos8
Mokesčio lengvatos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

švietimo įstaigų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, nekilnojamasis turtas;

socialines paslaugas teikiančių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, nekilnojamasis turtas;

mokes io lengvatos9
Mokesčio lengvatos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

profesinių sąjungų nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei profesinių sąjungų įstatuose numatytai veiklai;

juridinių asmenų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai

mokes io lengvatos10
Mokesčio lengvatos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

Lietuvos banko nekilnojamasis turtas;

juridinių asmenų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, nekilnojamasis turtas;

nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas teikiant tik sveikatos priežiūros paslaugas.

mokes io lengvatos11
Mokesčio lengvatos

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

įgijus teisę į lengvatą, lengvata pradedama taikyti nuo mėnesio, kurį įgyjama teisė į lengvatą;

praradus teisę į lengvatą, lengvata netaikoma nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prarandama teisė į lengvatą.

ntm pakeitimai nuo 2012 met
NTMĮ pakeitimai nuo 2012 metų
 • NTM apmokestinami tokie fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantys arba įsigyjami gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniai (patalpos), žuvininkystės statiniai ir inžineriniai statiniai, kurių vertė viršija 1 milijoną litų.
 • Toks NT, kurio mokestinė vertė viršija 1 mln. litų, apmokestinamas 1 proc. mokesčio tarifu.

(NTMĮ pakeitimo įstatymo 3 str. 2 dalis)

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

ntm pakeitimai nuo 2012 met1
NTMĮ pakeitimai nuo 2012 metų

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

 • Fiziniai asmenys, kuriems atsiranda prievolė mokėti 1 procento nekilnojamojo turto mokestį, deklaraciją turi pateikti ir mokestį sumokėti iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 15 dienos.
 • Mokestis įskaitomas į valstybės biudžetą.
ntm pakeitimai nuo 2012 met2
NTMĮ pakeitimai nuo 2012 metų

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

Juridiniai asmenys:

 • Mokestį pradeda skaičiuoti nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įgijo nuosavybės teisę į NT ar perėmė valdyti įsigyjamą NT ar jiems grąžintos teisės į įsigyjamą NT arba kurį NT yra jiems perduotas NTMĮ 3 str. 3 dalyje nurodytu atveju.
 • Mokesčio nebeskaičiuoja nuomėnesio, einančio po mėnesio, kurį nuosavybės teisę į NT perleido, perleido teises į įsigyjamą nekilnojamąjį turtą ar šių teisių neteko, o NTMĮ 3 str. 3 dalyje nurodytu atveju - nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį NT grąžino.
ntm pakeitimai nuo 2012 met3
NTMĮ pakeitimai nuo 2012 metų

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

Fiziniai asmenys:

 • Mokestį pradeda skaičiuoti nuo mėnesio,einančio po mėnesio, kurį įgijo nuosavybės teisę į NT, perėmė valdyti įsigyjamą NT, o NTMĮ 3 str. 3 dalyje nurodytu atveju - nuo mėnesio,einančio po mėnesio, kurį juridinis asmuo NT grąžino.
 • Mokesčio nebeskaičiuoja nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį nuosavybės teisę į NT perleido, perleido teises į įsigyjamą NT ar šių teisių neteko, o NTMĮ 3 str. 3 dalyje nurodytu atveju - nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį NT perdavė juridiniam asmeniui.
registracijos vmi seminarus b dai
Registracijos į VMI seminarus būdai:

Registracija:

 • elektroniniu būdu VMI svetainės www.vmi.ltskyrelyje Naujienos-Seminarai (http://www.vmi.lt/lt/?itemId=20324),

arba

 • telefonu 1882 (skambinant iš užsienio tel. +370 5 2553190, kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų abonentams — 8 700 55 882).

Registracijos atšaukimas:

 • telefonu 1882 (skambinant iš užsienio tel. +370 5 2553190, kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų abonentams — 8 700 55 882), arba
 • elektroniniu būdu, užpildant formą, esančią VMI svetainės skyrelyje El. paslaugos - Elektroniniai paklausimai (http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10215373), skiltyje „Klausimas“, nurodant, kuriame seminare atsisakoma dalyvauti.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

valstybin mokes i inspekcija primena kad
Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad:

Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu http://mic.vmi.lt.

Operatyviausiai ir greičiausiai atsakymus visais mokesčių klausimais gausite paskambinę telefonu 1882.

Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi.

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama

slide58
Dėkojame už dėmesį

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalomąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama