praten met mens en machine n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRATEN MET MENS EN MACHINE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

PRATEN MET MENS EN MACHINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

PRATEN MET MENS EN MACHINE. Louis C.W. Pols Leerstoelgroep Fonetische Wetenschappen (IFA) Herengracht 338, 1016 CG Amsterdam Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) / LOT Opleiding Taalwetenschap (Ba/Ma Linguistics) Afdeling / OW-instituut Taal- en Letterkunde

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRATEN MET MENS EN MACHINE' - tayten


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praten met mens en machine

PRATEN MET MENS EN MACHINE

Louis C.W. Pols

Leerstoelgroep Fonetische Wetenschappen (IFA)

Herengracht 338, 1016 CG Amsterdam

Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC)/LOT

Opleiding Taalwetenschap (Ba/Ma Linguistics)

Afdeling/OW-instituut Taal- en Letterkunde

Faculteit der Geesteswetenschappen (voorheen Letteren)

Universiteit van Amsterdam

Lezing TUD, do. 15 april 2004

Jaffalaan 5

Fac. Techniek, Bestuur en Management

overzicht
Overzicht
 • praten is communiceren via gesproken taal
 • pratende computers = spraaksynthese
 • luisterende computers = spraakherkenning
 • spraaksignaalanalyse software ‘praat’
 • 10 M woorden Corpus Gesproken Nederlands
 • conclusies
 • informatie over taal- en spraaktechnologie, zie o.a. http://www.taalunieversum.org/tst/ en http://www.fon.hum.uva.nl/

Fac. TBM - TUD

praten
Praten
 • praten is communiceren, meestal met anderen, voornamelijk via gesproken taal
 • klanken, woorden, zinnen, grammatica, taal
 • spreekstijl, stemkwaliteit, tempo, emotie, dialect, taalvaardigheid, beurtgedrag, aarzelingen, versprekingen
 • woordklemtoon, zinsaccent, frasering
 • disambigueren
  • ga naar/Ghana, koninklijke/koleke, kanon, verspringen
  • Daan zei de baas is te laat  wie is er te laat?

Fac. TBM - TUD

mens vs machine

luisteraar

spreker

mens

spraaksignaal

commun. kanaal

spraaksynthese

automatische

spraakherkenning

machine

Mens vs. machine

menselijke communicatieketen:

concept, uiting selecteren, articulatie, spraakgeluid, transmissiekanaal, geluidwaarneming, interpretatie

Fac. TBM - TUD

spraaksynthese
Spraaksynthese
 • pratende machine = spraaksynthese
 • database-info, concept, tekst in  spraak uit
 • evt. taalgeneratie, orthografie
 • tekstanalyse (drs.; §; TUD; € 10,-; herv gem)
 • grafeem/foneem conversie (lexicon en regels)

extra  /’Ekstra:/ wegnemen  /w’Exne:m@/

 • woordklemtoon, zinsaccent, pauzes
 • prosodie (co-articulatie, F0, duur)
 • akoestische realisatie (difonen)

Fac. TBM - TUD

demonstratie fluent dutch
Demonstratie Fluent Dutch
 • Fluent Dutch Text-To-Speech
 • ontwikkeld door A. Dirksen en L. Mehnert
 • eerst Fluency Speech Technology, Utrecht
 • toen van Dale Lexicografie, Utrecht

o.a. sprekend woordenboek, gesproken e-mail

 • nu Fluency weer eenmansbedrijf
 • andere Nederlandse synthesesystemen:

IPO, Nijmeegse allofoonsynthese, Polderland,

Speechworks RealSpeak, Infovox, NEXTENS

Fac. TBM - TUD

toepassingen spraaksynthese
Toepassingen spraaksynthese
 • sprekende computer
 • info per telefoon (e-mail, banktegoed, koers)
 • sprekend woordenboek
 • hulpmiddel voor visueel gehandicapten

toetsenbord, polshorloge, thermostaat, etc.

 • onderdeel van dialoogsysteem (OVIS, IMIX)
 • miniaturisatie (onleesbare schermpjes)
 • volledige taal/spraak kennis  perfekte synth.

Fac. TBM - TUD

spraakherkenning
Spraakherkenning
 • luisterende computer = autom. spraakherk.
 • woorden herkennen vs. spraakverstaan
 • geluidsinvoer (microfoon, ADC)
 • kenmerkrepresentatie (filterwaarden/10 ms)
 • herk. woordsjablonen (templates, DTW), òf
 • getrapte herkenning (en evt. interpretatie)
  • fonemen: HMM phone like units (PLU’s) of ANN
  • woorden: woordmodellen, norm. uitspraak wrd.
  • zinnen: taalmodellering (n-gram)

Fac. TBM - TUD

slide9

5

Time (s)

2

0

slide10

5-state HMM phone or word model

aii = selfloop probability; aij = between state transition prob.;

bj(ot ) = observation probability from Wang (1997)

aspekten van ash
Aspekten van ASH
 • spreekstijl (woord voor woord, continu)
 • woordenschat (2 - 60.000 woorden, onbeperkt)
 • sprekerpopulatie (een, meerdere, dialect, taal)
 • training (spreker en vocab. (on)afh., spr. adaptief)
 • dialoogstructuur (simpel  pseudo-natuurlijk)
 • robuustheid in gebruik (spreker, micr., omgeving, leeftijd, taalvaardigheid, gespreksonderwerp)
 • out-of-vocabulary words (OOV)
 • foutenscore (substitutie, deletie, insertie; begrip)

Fac. TBM - TUD

demonstratie dragon naturally speaking
Demonstratie Dragon Naturally Speaking
 • ontwikkeld door Dragon Dictate, ook Ned.
 • opgekocht door (nu zelf failliete) L&H, nu Scansoft
 • sprekerspecifiek (urenlange training)
 • vlotte invoer, real-time op snelle PC
 • taalmodel heel belangrijk, evenals training
 • tekstinvoer naast commando’s
 • andere systemen voor het Nederlands:
  • Philips Freespeech
  • IBM ViaVoice
  • Scansoft SpeechWorks VoCon

Fac. TBM - TUD

toepassingen van spraakherkenning
Toepassingen van spraakherkenning
 • dicteersysteem, tekstverwerker
 • systeemcontrole (industrie, speelgoed, beveiliging, huishouden)
 • iedere telefoon een terminal
 • computer assisted language learning (CALL)
 • hulpmiddelen voor gehandicapten
 • onderdeel van een dialoogsysteem (OVIS, tel. 0900-9292; IMIX)
 • spraak naast andere modaliteiten
 • miniaturisatie (te kleine knopjes)

Fac. TBM - TUD

spraaksignaalanalyse
spraaksignaalanalyse
 • in-huis ontwikkeld software pakket ‘praat’
 • wereldwijd verspreid, open source
 • mogelijkheden voor opname, generatie, weergave, selectie, analyse (spectrum, duur, toonhoogte), manipulatie, segmentatie en labeling, statistiek, etc.
 • werken met scripts
 • uitstekende grafische uitvoermogelijkheden
 • en nog veel meer, zie site praat.org (demo)

Fac. TBM - TUD

corpus gesproken nederlands
Corpus Gesproken Nederlands
 • Vlaams-Nederlands initiatief
 • 10 Mƒ, 10 M woorden (ca. 1000 uur spraak)
 • start juni 1998, 5 jaar, 7 releases (audio + annotaties)
 • allerlei spreekstijlen ook over telefoon, volwassenen, wel varianten ABN geen dialect
 • t.b.v. taalkundigen, T/S technologie, en anderen
 • rechten bij NTU

(http://www.taalunie.nl/)

 • voor informatie zie http://lands.let.kun.nl/cgn/

Fac. TBM - TUD

onderdelen cgn
Onderdelen CGN
 • corpusontwerp en -opbouw
 • opname en digitalisering
 • orthografische transcriptie
 • lemmatisering en (POS) part-of-speech tagging
 • lexicologische koppeling (CGN lexicon)
 • brede fonetische transcriptie
 • signaalkoppeling
 • syntactische annotatie
 • prosodische annotatie
 • exploitatiesoftware COREX

Fac. TBM - TUD

conclusies
Conclusies
 • menselijke spraakproduktie en -perceptie minstens zo interessant als machinale
 • spraaktechnologie is niet alleen synth. / herk.

spraakcodering, taalherkenning, sprekerverificatie, keyword spotting, document retrieval, vertalen, web avatars, etc.

 • zeer interdisciplinair vakgebied
 • veel potentie in toepassingssfeer, maar…
 • bedankt voor jullie aandacht

Fac. TBM - TUD