Thema 3 mens en milieu - PowerPoint PPT Presentation

thema 3 mens en milieu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Thema 3 mens en milieu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Thema 3 mens en milieu

play fullscreen
1 / 11
Thema 3 mens en milieu
372 Views
Download Presentation
lela
Download Presentation

Thema 3 mens en milieu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Thema 3 mens en milieu Oorzaken van milieuproblemen en de gevolgen daarvan

 2. Beïnvloeding mens-milieu • Milieu leverancier van: • zuurstof, • voedsel • energie voor mens • stoffen waarvan andere producten worden gemaakt kleding, • huisvesting • recreatie

 3. Milieu beïnvloed door de mens • Heel vroeger: • Elementen toevoegen ( bemesting) • Elementen onttrekken ( oogst, bomen kappen ) • Milieu veranderen ( irrigatie) • Nu: • Milieuproblemen verstoring door mens •  toevoegen : vervuiling •  onttrekken : uitputting • veranderen : aantasting

 4. Oorzaak milieuproblemen • Enorme bevolkingstoename ( bevolkingsdruk) • Manier van leven van huidige mens

 5. Andere levenswijze • Sinds industriële revolutie: gebruik machines •  uitputting natuurlijke energiereserves •  afvalstoffen komen vrij • Nieuwe energievormen • Chemische industrie  nieuwe kunstmatige stoffen • Plastic, nylon rubber, verf, cosmetica, medicijnen •  afvalstoffen komen vrij , sommige giftig •  in het verleden geloosd : in water, bodem, lucht

 6. Stoommachine  (hier ververij)

 7. landbouw • Bevolkingsdruk steeds meer productie •  grotere oppervlakten grotere machines • ruilverkaveling landschap veranderd • Bio-industrie

 8. Infrastructuur • Verkeersvoorzieningen  snel over grote afstanden verspreiden • Mens steeds minder afhankelijk van natuurlijke omgeving • Kunstmatige ecosystemen: weilanden , akkers grotere productie + gezondheidszorg • hierdoor grotere bevolkingsgroei • Alleen armst e landen sterven mensen door voedselgebrek

 9. ontbossing / Vervuiling •  soms geen dierlijk of plantaardig leven mogelijk •  otter en wolf uitgestorven • das en marter bedreigde diersoorten •  heleboel (roof)vogels • Planten bedreigd • Afgelopen 100 jaar : 1300 plantensoorten in het wild nu ongeveer ½ bedreigd in hun voortbestaan

 10. Bedreigde of verdwenen vogels • Blauwe kiekendief Circus cyaneusssp. cyaneus gevoelig Boerenzwaluw Hirundo rustica ssp. rustica gevoelig BontbekplevierCharadriushiaticulassp. hiaticula kwetsbaar BoomvalkFalco subbuteo ssp. subbuteo kwetsbaar BrilduikerBucephalaclangulassp. clangula gevoelig DraaihalsJynx torquilla ssp. torquilla ernstig bedreigd DuinpieperAnthuscampestrisssp. campestris ernstig bedreigd DwergmeeuwLarus minutus ernstig bedreigd DwergsternSterna albifrons ssp. albifrons kwetsbaar Engelse gele kwikstaartMotacillaflavassp. flavissima bedreigd Gele kwikstaartMotacillaflavassp. flava gevoelig GoudplevierPluvialis apricaria verdwenen GraspieperAnthuspratensisssp. pratensis gevoelig Grauwe gors Miliaria calandrassp. calandra ernstig bedreigd Grauwe kiekendief Circus pygargus ernstig bedreigd Grauwe klauwierLaniuscolluriossp. collurio bedreigd Grauwe vliegenvangerMuscicapa striata ssp. striata gevoelig GrielBurhinus oedicnemus ssp. oedicnemus verdwenen Groene spechtPicus viridis ssp. viridis kwetsbaar Grote karekietAcrocephalus arundinaceus ssp. arundinaceus bedreigd Grote mantelmeeuwLarus marinus gevoelig Grote sternSterna sandvicensis ssp. sandvicensis bedreigd Grote zilverreigerCasmerodius albus ssp. albus gevoelig Grutto Limosa limosassp. limosa gevoelig HopUpupaepopsssp. epops verdwenen Huismus Passer domesticusssp. domesticus gevoelig HuiszwaluwDelichon urbica ssp. urbica gevoelig KemphaanPhilomachuspugnax ernstig bedreigd KerkuilTyto alba ssp. guttata kwetsbaar KlapeksterLaniusexcubitorssp. excubitor ernstig bedreigd Kleine zilverreigerEgrettagarzettassp. garzetta gevoelig Kleinst waterhoenPorzanapusillassp. intermedia verdwenen KneuCardueliscannabinassp. cannabina gevoelig KoekoekCuculuscanorusssp. canorus kwetsbaar KorhoenTetrao tetrix ssp. tetrix ernstig bedreigd KortsnavelboomkruiperCerthiafamiliarisssp. macrodactyla gevoelig KramsvogelTurduspilaris gevoelig KuifleeuwerikGaleridacristatassp. cristata ernstig bedreigd Kwak Nycticorax nycticoraxssp. nycticorax niet meer wild KwartelkoningCrexcrex kwetsbaar LachsternSternaniloticassp. nilotica verdwenen MatkopParus montanus ssp. rhenanus gevoelig Middelste zaagbekMergusserrator gevoelig NachtegaalLuscinia megarhynchos ssp. megarhynchos kwetsbaar NachtzwaluwCaprimulguseuropaeusssp. europaeus kwetsbaar OeverloperTringahypoleucos gevoelig OrtolaanEmberizahortulana ernstig bedreigd PaapjeSaxicolarubetra bedreigd PatrijsPerdixperdixssp. perdix kwetsbaar PijlstaartAnasacutassp. acuta bedreigd PorseleinhoenPorzanaporzana kwetsbaar PurperreigerArdeapurpureassp. purpurea bedreigd RaafCorvuscoraxssp. corax gevoelig RansuilAsio otus ssp. otus kwetsbaar Ringmus Passer montanus ssp. montanus gevoelig RoerdompBotaurus stellaris ssp. stellaris bedreigd RoodhalsfuutPodicepsgrisegenassp. grisegena gevoelig RoodkopklauwierLanius senator ssp. senator verdwenen SlechtvalkFalcoperegrinusssp. peregrinus gevoelig SlobeendAnasclypeata kwetsbaar SnorLocustellaluscinioidesssp. luscinioides kwetsbaar SpotvogelHippolaisicterina gevoelig Steenuil Athene noctua ssp. vidalii kwetsbaar SteltkluutHimantopushimantopus gevoelig StrandplevierCharadriusalexandrinusssp. alexandrinus bedreigd TapuitOenantheoenanthessp. oenanthe bedreigd TureluurTringatotanusssp. totanus gevoelig VeldleeuwerikAlauda arvensis ssp. arvensis gevoelig VelduilAsioflammeusssp. flammeus ernstig bedreigd VisdiefSterna hirundo ssp. hirundo kwetsbaar WatersnipGallinagogallinagossp. gallinago bedreigd WielewaalOriolusoriolusssp. oriolus kwetsbaar WintertalingAnascreccassp. crecca kwetsbaar WoudaapIxobrychus minutus ssp. minutus ernstig bedreigd ZomertalingAnasquerquedula kwetsbaar ZomertortelStreptopeliaturturssp. turtur kwetsbaar Zuidelijke bonte strandloperCalidris alpina ssp. schinzii verdwenen Zwarte sternChlidoniasnigerssp. niger bedreigd

 11. Natuurlijke ecosystemen in Nederland • Bijna geen meer • Als er zijn : versnipperd door grote verkeerswegen • Weinig plekken ongerepte natuur waar dieren niet gestoord worden door recreanten of verkeerslawaai