1 / 9

LOL- Lievästi Outoa Liiketoimintaa

LOL- Lievästi Outoa Liiketoimintaa. Ohjausryhmä 27.8.2012. Agenda:. Hankkeen tilannekatsaus: mitä on tehty ? LOL-pelin syksyn aikataulu Maksatushakemuksen ja väliraportin läpikäynti ja hyväksyminen

tausiq
Download Presentation

LOL- Lievästi Outoa Liiketoimintaa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LOL- Lievästi Outoa Liiketoimintaa Ohjausryhmä 27.8.2012

  2. Agenda: • Hankkeen tilannekatsaus: mitä on tehty? • LOL-pelin syksyn aikataulu • Maksatushakemuksen ja väliraportin läpikäynti ja hyväksyminen • Muut asiat: OnlineEduca Berlin benchmarkkausmatka ja Educa–messut (ständi hankkeen levitykseen) • Kokouksen päättäminen

  3. Hankkeen tilannekatsaus: mitä on tehty? • Peli idea ja säännöt on kirjoitettu • Pelin graafinen ilme lyöty lukkoon • Pelilaudan viimeistely on työn alla • Ensimmäiset kolme yrityssaumaa kuvataan 4.-6.9.2012 • Ensimmäiset saumat seuraavilta yrittäjiltä: • Timo Karjalainen:Työnhakupeli • Tanja Griffin: Ravintola Henricus • Virpi Kantoluoto: Ekotavaratalo Ekotin Oy • Peli alkaa viikolla 37

  4. Pelilauta:

  5. Pelin etusivu:

  6. LOL –pelin syksyn aikataulu:

  7. Maksatushakemus ja väliraportti • Kuluja aikavälillä 1.1.2012-15.8.2012: yhteensä 23227,01€ • Palkkakulut ja henkilöstösivukulut: 15 818,14€ • Matkakulut: 144,44€ • Ostopalvelut yhteensä: 6802,50€ • FlowFactory Oy, pelin suunnittelu 2940€ • Mainostoimisto Värikäs, graafinen suunnittelu ja toteutus 3862,50€

  8. Muut asiat: • Mimmin ja Helenan osallistuminen OnlineEduca Berlin benchmarkkausmatkallehttp://www.online-educa.com/ • Noin 1000€/hlö • Educa–messut tammikuun lopussa • ständihankkeen tulosten levitykseen (ostopalvelut –budjetista) • Opiskelijoita mukaan (Kasavuori ja InnoOmnia)

  9. Projektin budjetti:

More Related