1 / 8

Kyse on yritysviestinnästä

Kyse on yritysviestinnästä. Kaikki yritykset viestivät Riippumatta siitä mitä myy, ostaa, välittää tai muuten liike-elämän keinoin toimii, ilman viestintää ei ole liiketoimintaa Kilpailutilanne viimeistään ajaa tekemään asian eteen jotakin

ping
Download Presentation

Kyse on yritysviestinnästä

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kyse on yritysviestinnästä • Kaikki yritykset viestivät • Riippumatta siitä mitä myy, ostaa, välittää tai muuten liike-elämän keinoin toimii, ilman viestintää ei ole liiketoimintaa • Kilpailutilanne viimeistään ajaa tekemään asian eteen jotakin • Suurilla yrityksillä yritysviestinnän hallinta on elinehto • Pienemmillekin se voi tuoda merkittävää etua

  2. Visuaalinen yritysviestintä • Yritysviestinnän tavoitteena on asiapohjaisen tiedottamisen lisäksi luoda yritykselle imago • Imago on taas brändiajattelun pohjana • Ilman kunnollista imagoa ei voi pyrkiä erottautumaan markkinoiden muista toimijoista • Suuremmilla yrityksillä tähän panostetaan luonnostaan • Pk-sektorilla tämä on pahasti kesken

  3. Historiakatsaus • Jo muinaiset roomalaiset jne. harrastivat liikekylttien laatimista • Kaivauksista onlöydetty kylttejä • Tavoitteena sama kuinnykyäänkin: tulla huo-matuksi, erottua, saadaasiakkaat juri omaan liikkeeseen

  4. Logoja vanhalta ajalta • Ehkäpä tunnetuinvanhan ajan logo: • Senatus PopulusqueRomanum – Rooman valtakunnan senaatti

  5. Keskiajalle tultaessa • Parturiliikkeet toimivat myös kuppareina • Verenlaskussa käytetyt työkalut koottiin liikemerkiksi • verenlaskuastia alimmaisena • käytetty ja puhdas sidetarvike kierrettynä tolpan ympäri • yllä puhtaiden siteiden astia • Sivumerkitys on poistunut mutta edelleen parturiliikkeen tunnus

  6. Mitä minimissään tarvitaan? • Yritysten pitäisi tunnistaa yritysviestinnän tarpeensa • Pitää sijoittaa sen verran rahaa ja aikaa, että saadaan • Visuaalinen ohjeisto • Logo • Väriskeema • Koulutusta näiden käyttöön • Tarvitaan myös näkemys siitä, että yritysviestinnän graafinen puoli elää ja sen pitää kehittyä

  7. Palasia suuressa palapelissä • Missio – miksi firmamme on olemassa ja mihin pyrimme • Visio – missä aiomme olla 2010 • Väriskeema – mitkä värit viestivät meistä • Logo – millainen on liikemerkkimme / logomme • Fontit – millaisia fontteja sanomamme tarvitsee • Kuvamaailma – piirrokset ja valokuvat • Käyntikortit • Noin miljoona muuta pientä asiaa

More Related