informacijski viri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFORMACIJSKI VIRI PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFORMACIJSKI VIRI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

INFORMACIJSKI VIRI - PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Uploaded on

INFORMACIJSKI VIRI. Oblikovanje in uporaba informacijskih zbirk NUK, november 2006 Ivan Kanič Centralna ekonomska knjižnica. Informacijski viri. Glede na izvor posredni - neposredni Glede na način shranjevanja/uporabe konvencionalni - nekonvencionalni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INFORMACIJSKI VIRI' - tass


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informacijski viri

INFORMACIJSKI VIRI

Oblikovanje in uporaba informacijskih zbirkNUK, november 2006

Ivan Kanič

Centralna ekonomska knjižnica

informacijski viri1
Informacijski viri
 • Glede na izvor posredni - neposredni
 • Glede na način shranjevanja/uporabekonvencionalni - nekonvencionalni
 • Glede na izčrpnost/strnjenost predstavitveprimarni – sekundarni – terciarni
informacijski viri 2
Informacijski viri (2)
 • NEPOSREDNI (neshranjeni)
  • individualni, kolektivni, zvočni in video zapisi, elektronska pošta, telekonference
 • POSREDNI (zapisani, shranjeni)
  • dokumenti, publikacije
  • podatki
p osredni i nformacijski viri
Posredni informacijski viri
 • DOKUMENTI, PUBLIKACIJE
  • po načinu shranjevanja oz. fizični obliki konvencionalni, nekonvencionalni
  • po izčrpnosti in izvoru vsebine primarni, sekundarni, terciarni
 • PODATKI
  • zbirke besedilnih in/ali numeričnih podatkov

razlike izginjajo zaradi elektronskega publiciranja

primarne sekundarne terciarne publikacije dokumenti
Primarne - sekundarne - terciarne publikacije/dokumenti
 • Primarni objavljeni, omejeno objavljeni rokopisni
 • Sekundarni popisi primarnih dokumentov - bibliografije, pregledi raznih virov informacij, priročniki
 • Terciarni popisi/pregledi bibliografij in bibliografskih pomagal in drugih sekundarnih virov, citatna kazala, pripomočki za zajemanje vsebine primarnih virov
primarni dokumenti objavljeni
Primarni dokumenti - objavljeni
 • monografski
  • monografije, učbeniki, zborniki, uradne publikacije, brošure
  • tehnični dokumenti - standardi, patenti, tehnična poročila, katalogi, navodila, prospekti
  • predpisi, poslovniki
  • zemljevidi, načrti
 • serijski (periodične, serijske publikacije)
 • analitični (članki in sorodni dokumenti)
primarni dokumenti objavljeni 2
Primarni dokumenti - objavljeni (2)
 • analitični
  • članki

izvirni znanstveni, pregledni znanstveni, strokovni, poljudni

  • referati v kongresnih zbornikih
  • prispevki v monografskih publikacijah
  • razprave
  • poročila
  • komentarji, polemike, recenzije
primarni dokumenti omejeno objavljeni ali neobjavljeni
Primarni dokumenti - omejeno objavljeni ali neobjavljeni
 • raziskovalna poročila
 • teze, dela, naloge

disertacije, magistrska, habilitacijska, diplomska, specialistična dela

 • referati (neobjavljeni)
 • učno gradivo (razmnoženo)
 • razni dokumenti

elaborati, ekspertize, analize, projekti, monografski / brošure, redkeje serijski ali analitični

primarni dokumenti rokopisni
Primarni dokumenti - rokopisni
 • deponirani rokopis
 • poročilo, zapis
 • korespondenca
 • pogodba, dogovor (tehnični, poslovni)
 • zapisnik
 • razsodba, sodna praksa
 • službeno poročilo

monografski/brošure

sekundarne publikacije
Sekundarne publikacije
 • sistematični popisi primarnih dokumentov
  • bibliografsko-referatni pregledi
   • bibliografije, kazala k periodičnim publikacijam, referatni časopisi, ekspres inf., digesti
  • katalogi knjižnic, kartoteke (v knjižnici, INDOK centru, distribuirani ali objavljeni)
  • založniški katalogi (zalog, novih izdaj)
  • pregledi napredka (analitično-sintetični pregledi posameznih virov)
sekundarne publikacije 2
Sekundarne publikacije (2)
 • pregledi informacijskih virov
  • priročniki / referenčna gradiva
   • enciklopedije, leksikoni, biografski leksikoni (bibliografski, “Who is who”), vodniki, adresarji, katalogi, šematizmi, slovarji, zbirke zakonov in predpisov, atlasi (zemljepisni, zgodovinski, jezikovni,itn.), koledarji, statistični pregledi,itn.
 • monografske sekundarne publikacije
  • osnovni priročniki (kompilacije, kompendiji)
sekundarne publikacije 3
Sekundarne publikacije (3)

OPOMBA!

Referenčno literaturo in vse osnovne priročnike nekateri prištevajo med terciarne publikacije, zanje so torej “prave” sekundarne publikacije samo sistematični popisi primarnih dokumentov.

 • Vsa tipologija dokumentov/publikacij je le orientacijska, ker se
  • razlike izgubljajo/stapljajo in
  • oblike menjajo

zlasti zaradi uveljavljanja elektronskega publiciranja

terciarne publikaciije
Terciarne publikaciije
 • popisi / pregledi bibliografij in bibliografskih pomagal (bibliografija bibliografij)
 • drugi pregledi sekundarnih virov informacij
 • citatna kazala
 • pripomočki za vsebinsko zajemanje primarnih virov informacij

geslovniki (predmetnih gesel), kontrolirani slovarji/slovarji deskriptorjev, tezavri, klasifikacijske sheme

signalne informacije
Signalne informacije
 • Tekoči bibliografski pregledi, kazala, seznami novosti
 • Tekoče vsebine (Current Contents)
 • Tekoča permutirana kazala
bibliografije
Bibliografije
 • Seznami opisov dokumentov
 • Namen: popisovanje
 • Različne vrste
  • avtorske, stvarne (specialne), jezikovne, nacionalne/mednarodne, časovne, založniške, itn.
 • Lahko samostojna dela ali dodatki drugim publikacijam
 • Navadno ena dostopna točka (npr. avtorjevo ime), lahko so jim dodani drugi indeksi
katalogi
Katalogi
 • Namen: omogočajo fizični dostop do dokumentov v neki zbirki
 • Imajo eno, navadno pa več dostopnih točk
  • te so navadno izdelane po določenih pravilih (npr. pravilih za oblikovanje značnic)
  • normativna kontrola
 • Opisi dokumentov so standardizirani (npr. s katalogizacijskimi standardi)
katalogi 2
Katalogi (2)
 • Različni nameni katalogov:
  • knjižničarji
   • nabavna politika
   • inventura
   • odločanje o postavitvi
   • poizvedovanje
  • uporabniki
   • kadar iščejo znane dokumente (po avtorju, naslovu)
   • ali neznane dokumente (po vsebini)
katalogi 3
Katalogi (3)
 • vrste katalogov
  • abecedni imenski
  • stvarni
  • Variante, kombinacije
 • oblike katalogov
  • knjižni
  • listkovni
  • COM katalogi
  • računalniški (OPAC)
 • lahko so lokalni ali vzajemni
 • razlike izginjajo
indeksi
Indeksi
 • omogočajo dostop do že analizirane vsebine dokumentov
  • omogočajo dostop do posameznih dokumentov, ki so vključeni v večjo zbirko
  • dostop do vsebine znotraj enega dokumenta
 • lahko so tiskani ali digitalni
  • mikrofiš, COM
  • CD-ROM ali mrežni dostop
 • skoraj vedno jih moramo plačati
citatni indeksi
Citatni indeksi
 • Nastanek: v ISI (Institute for Scientific Information, ZDA)
 • Izhodišča
  • možnost iskanja po predmetu/temi
  • Garfieldov zakon
  • Bradfordov zakon
  • zakonitosti zastarevanja objav – razpolovna doba
 • 3 osnovne serije citatnih kazal
  • SCI (naravoslovje, medicina), 1963
  • SSCI (družboslovje), 1973
  • A&HCI (umetnost in humanistika), 1978
citatni indeksi 2
Citatni indeksi (2)

Zgradba

 • Citation Index
 • Source Index
 • Permuterm Subject Index

Prednosti – ni jezikovnih/terminoloških problemov,ni omejitev glede podrobnosti obdelave, nezahtevna obdelava

Težave – ni normativne kontrole imen, problem več avtorjev, samo priimek in začetnica, napake