informacijski sustavi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informacijski sustavi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informacijski sustavi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Informacijski sustavi - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Informacijski sustavi . Definicija sustava: sustav je skup međusobno povezanih elemenata, koji čine cjelinu i svojim funkcioniranjem ostvaruju zajednički cilj ili ciljeve Kada sustav izgubi određeni sastavni element, tada gubi određena svojstva koja ga čine sustavom.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informacijski sustavi' - ziv


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informacijski sustavi
Informacijski sustavi
 • Definicija sustava: sustav je skup međusobno povezanih elemenata, koji čine cjelinu i svojim funkcioniranjem ostvaruju zajednički cilj ili ciljeve
 • Kada sustav izgubi određeni sastavni element, tada gubi određena svojstva koja ga čine sustavom
informacijski sustavi komponente
Informacijski sustavi-komponente
 • Svaki sustav ima 4 komponente:
  • Ulaz
  • Proces
  • Izlaz
  • Povratna veza
  • Ulaz su podaci, a izlaz su informacije
  • Zadatak povratne veze je kontrola izvršenja planiranih aktivnosti

ulaz

izlaz

proces

Povratna veza

informacijski sustav definicija
Informacijski sustav-definicija
 • Inf. Sustav – definicija
 • Aktivnosti i funkcije inf. Sustava
  • Prikupljanje podataka
  • Pohranjivanje podataka
  • Obrada podataka i stvaranje informacija
  • Analiza i upravljanje informacijama
  • Dostava informacija korisnicima i donositeljima odluka
struktura inf sustava
Struktura inf. sustava
 • Hardware: materijalno tehnička osnovica
 • Software: nematerijalni elementi (programi i programski paketi)
 • Lifeware: informatičari i korisnici inf. Sustava
 • Dataware: organizacija i spremanje podataka i svih ostalih informacija
 • Netware: povezivanje korisnika sa informacija putem računalnih mreža
 • Orgware: povezivanje software-a,hardware-a i lifeware-a u jednu cjelinu
struktura inf sustava1
Struktura inf. Sustava
 • Da bi IS bio stabilan svi njegovi građevni elementi bi trebali biti na podjednakoj razini kvalitete i usklađenosti
struktura inf sustava2
Struktura inf. sustava
 • Hardware: klijent – server tehnologija je temelj hardverske strukture
  • Mala poduzeća: jedan server i radne stanice(klijenti)
  • Srednja poduzeća: više servera i više radnih stanica
  • Velika poduzeća: mnogo servera i tisuće radnih stanica
struktura inf sustava3
Struktura inf. Sustava
 • Software: ukupna programska oprema u IS-u
 • Djeli se na:
  • Sustavski software (windows, linux…)
  • Aplikacijski software: programi koji rješavaju zadatke korisnika
   • Aplikacijski software se dijeli na:vlastiti, kupljeni
struktura inf sustava4
Struktura inf. sustava
 • Lifeware: komponenta inf. Sustava koja se sastoji od ljudskih resursa
  • Korisnici: menadžeri, izvršitelji raznih poslova, tj. Svi oni koji koriste inf. Tehnologije kao sredstvo za rad
  • Svi korisnici moraju biti motivirani za primjenu inf. Rješenja, pravilno educirani i moraju biti što uključeniji u izgradnji inf. Sustava kao i njegovo održavanje, jer se radi njih sustav i izgrađuje
struktura inf sustava5
Struktura inf. sustava
 • Profesionalni informatičari
  • Projektanti sustava: istražuju potrebe korisnika i provode sustavnu analizu
  • Programeri: izrađuju i održavaju aplikacijski software
  • Operateri: upravljaju radom hardware-a i održavaju ga
  • Administratori baze podataka: razvijaju i održavaju bazu podataka
  • Web page administratori: kreiraju i razvijaju inf. Usluge pomoću interneta
struktura inf sustava6
Struktura inf. sustava
 • Dataware: dio inf. Sustava koji se bavi pohranom podataka
  • Podatke možemo organizirati i pohraniti u dva temeljna oblika organizacije podataka:
   • Datoteke – samostalno središte istovrsnih podataka(datoteka dobavljača, datoteka kupaca….)
    • Većinom se oslanjaju na određenu aplikaciju i samo ta aplikacija ima pristup podacima
    • Nema standardiziranog pristupa podacima
    • Primjer: aplikacija za obračun plaća čita podatke o zaposlenicima iz određene datoteke(ime, prezime, jmbg…)
struktura inf sustava7
Struktura inf. sustava
 • Baze podataka- uređen skup raznovrsnih podataka inf. Sustava, on objedinjuje sve podatke o raznovrsnim objektima(sirovine, kupci, dobavljači…)
 • Postoji standard (opće poznato pravilo) kojim se pristupa podacima
 • Više aplikacija može koristiti bazu podataka
 • Zbog kompleksnosti baze podataka uveden je DMBS(database management system), neke od njegovih funkcija su:
  • Oblikovanje rječnika podataka(opis pojedinog podatka)
  • Osiguranje i zaštita podataka od neovlaštenog prsistupa
  • Zaštita podataka od uništenja
  • Izrada kompleksnih izvještaja
struktura inf sustava8
Struktura inf. sustava
 • Netware: dio inf. Sustava koji obuhvaća računalne mreže i sve telekomunikacijske uređaju
 • Razlikuje više vrsta računalnih mreža:
  • Interna ili lokalna mreža( primjer je naša informatička učionica)
   • Sastoji se od određenog broja računala i jednog ili više servera
   • Gubi na popularnosti zbog skupog i kompliciranog održava sustava, pogotovo navedenih servera
struktura inf sustava9
Struktura inf. sustava
 • MAN(metropolitan area network): računalna mreža koja pokriva veće područje i sastoji se od više lokalnih mreža(LAN)
  • Primjer: povezivanje računalne mreže naše škole i škole u Metkoviću ili povezivanje dviju banaka u dva ili više gradova
 • WAN: slična MAN-u, s tim da obuhvaća još veće područje
  • Primjer povezivanje svih banaka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
struktura inf sustava10
Struktura inf. sustava
 • Globalna mreža: mreža svjetskih razmjera (Internet) koja povezuje sva mjesta na svijetu koja imaju priključak na internet
 • Internet je postao nezaobilazna mreža u inf. Sustavima
  • Primjer: povezivanje svih škola u svijetu u jednu mrežu