referat diagramy wsp pracy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Referat: Diagramy współpracy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Referat: Diagramy współpracy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Referat: Diagramy współpracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Referat: Diagramy współpracy. Gr. 651 Joanna Gronowska Tomasz Majkowski Emilia Matusiak Anna Monasterska Krzysztof Sędkowski. Metody Analizy Systemów semestr letni 2004. Agenda. Pojęcie oraz zastosowanie Elementy występujące na diagramach współpracy Stosowana notacja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Referat: Diagramy współpracy' - taryn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
referat diagramy wsp pracy
Referat: Diagramy współpracy
 • Gr. 651
 • Joanna Gronowska
 • Tomasz Majkowski
 • Emilia Matusiak
 • Anna Monasterska
 • Krzysztof Sędkowski

Metody Analizy Systemów

semestr letni 2004

agenda
Agenda
 • Pojęcie oraz zastosowanie
 • Elementy występujące na diagramach współpracy
 • Stosowana notacja
 • Sposoby numerowania komunikatów
 • Przykłady
 • Podsumowanie
d iagramy wsp pracy kolaboracji
Diagramy współpracy (kolaboracji)
 • Stanowią jeden z rodzajów diagramów interakcji, opisują one w jaki sposób współpracują ze sobą grupy obiektów znajdujące się na diagramie klas.
 • Przedstawiają zachowanie systemu w ramach jednego przypadku użycia, bądź tylko pewnego jego fragmentu opisanego jednym z możliwych scenariuszy danego przypadku użycia.
 • Podstawowym celem konstruowania diagramów współpracy jest identyfikacja atrybutów, asocjacji między klasami oraz operacji w klasach, co pomaga w uzupełnianiu diagramu klas o brakujące elementy, niezbędne do realizacji zleconych systemowi zadań.
d iagramy wsp pracy zawarto
Diagramy współpracy: Zawartość
 • Prosty diagram współpracy (bez uwidaczniania interakcji między obiektami), stanowi coś w rodzaju “wystąpienia fragmentu diagramu klas”.
 • W skład diagramu współpracy wchodzą inicjator rozpoczynający sekwencję komunikatów niezbędnych do wykonania zadania (aktor), obiekty oraz powiązania między nimi.
 • Możliwejest pokazanie na diagramie więcej niż jednego obiektu danej klasy.

:Rower

:Sprzedawca.

:ModelRoweru

:Klient.

d iagramy wsp pracy zawarto1
Diagramy współpracy: Zawartość
 • Oprócz wymienionych już wyżej elementów na diagramie współpracy może pojawiać się podobnie jak na diagramie klas dodatkowa informacja tj.: kierunki nawigowania, nazwy linków, itp, jednak, tylko pod warunkiem gdy zwiększy, a nie zmniejszy to czytelność diagramu.
 • Przedstawiane na diagramie obiekty, połączone są “linkami” i stanowią rodzaj “kolektywu”, zwanego tu kolaboracją. Linki odpowiadają powiązaniom, czyli wystąpieniom asocjacji z diagramu klas, a to oznacza, że odpowiednia asocjacja powinna istnieć na diagramie klas.
interakcja na d iagram ach wsp pracy
Interakcja na diagramach współpracy

Diagramy współpracy mogą dodatkowo pokazywać interakcje zachodzące między obiektami zaangażowanymi w realizację danego przypadku użycia. Sekwencja interakcji oznacza tu sekwencję komunikatów przesyłanych między współpracującymi obiektami.

komunikat wysyłany

od aktora do obiektu

klasy Klient.

:Rower

:Sprzedawca.

4: Drukuj rachunek

3: Czy nie zarezerwowany

kup (rower)

:Klient.

: ModelRoweru

2: Czy rower jest dostępny

1: Czy możekupić

interakcja na d iagram ach wsp pracy1
Interakcja na diagramach współpracy
 • Komunikaty przedstawiane są w postaci strzałek etykietowanych nazwą operacji i rysowanych wzdłuż linków między współpracującymi obiektami. Na diagramie nie pokazuje się odpowiedzi na komunikaty, ponieważ odpowiedź na komunikat nie jest komunikatem.
 • Zalecane jest numerowanie komunikatów kolejnymi liczbami naturalnymi, bądź też wykorzystując numerację zagnieżdżoną. Numeracja zagnieżdżona oznacza, że gdy konkretny obiekt otrzyma komunikat o numerze n, to n będzie dołączane jako prefiks do każdego komunikatu wysyłanego przez ten obiekt.
 • Jeśli nie jest to konieczne komunikat wysyłany od inicjatora (aktora) nie musi być numerowany.
diagram klas dla przypadku u ycia zakup roweru

EgzemplarzRoweru

Klient

czyBrakRezerwacji ()

zarezerwuj (Klient)

pożycz (model)

czyDostępny ()

zarezerwuj (egzemplarzRoweru)

1..*

Diagram klas dla przypadku użycia: zakup roweru

kupił

0..1

Rower

sprzedaj (model, Klient)

scenariusz przypadku u ycia zakup roweru
Scenariusz przypadku użycia: zakup roweru
 • Wariant optymistyczny
 • Rower znajduje się w sklepie czyli jest rower który chce kupić klient,
 • Rower który chce kupić klient nie jest zarezerwowany,
 • Rezerwuj rower który chce kupić klient
 • Wariant pesymistyczny
 • Rower nie znajduje się w sklepie
 • Rower znajduje się w sklepie ale jest już zarezerwowany
diagram wsp pracy odpowiadaj cy diagramowi klas dla przypadku u ycia zakup roweru
Diagram współpracy odpowiadający diagramowi klas dla przypadku użycia: zakup roweru

: Rower

:Sprzedawca.

sprzedaj (Rower)

:Sprzedaż

1.2.2: zarezerwujRower

(Klient)

1.2.1: czyBrakRezerwacji ()

1: kup (Rower)

1.3: zarezerwuj (Rower)

:Klient

: ModelRoweru

1.2: kup (model, Sprzedawca)

1.1: czyDostępny ()

diagram klas dla przypadku u ycia wprowadzenie informacji o odbytym szkoleniu

Umowa

Szkolenie

/czas trwania

Diagram klas dla przypadku użycia: wprowadzenie informacji o odbytym szkoleniu

Firma

Pracownik

*

jest kierowany

*

nazwa

adres

imię

nazwisko

NIP

{umowa jest zawierana z pracownikiem, gdy koszt szkolenia przekracza 4 tys zł.}

nazwa szkolenia

data rozpoczęcia

data zakończenia

koszt

nr {unique}

kwota

termin obowiaz.

data zawarcia

1

podpisuje

1

zawiera

*

*

sporządź umowę ()

zaksięguj wpłatę ()

dokonaj wpłaty ()

*

dokonuje zwrotu kosztów szkolenia

1

{w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego lub złożenia}

scenariusz przypadku u ycia wprowadzenie informacji o odbytym szkoleniu
Scenariusz przypadku użycia: wprowadzenie informacji o odbytym szkoleniu
 • Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy Pracownik Działu Szkoleń (aktor) wprowadza do systemu informację o odbytym przez pracownika szkoleniu.
 • Wariant pesymistyczny dla przeszkolonego pracownika:
 • cena szkolenia przekracza 4 tys. zł - pracownik podpisuje umowę o zwrocie kosztów za odbyte szkolenie w przypadku złożenia wymówienia z pracy lub zwolnienia dyscyplinarnego.
 • pracownik jest zwalniany dyscyplinarnie i musi zwrócić koszty szkolenia.
 • Wariant optymistyczny nr 1 dla przeszkolonego pracownika:
 • cena szkolenia nie przekracza 4 tys. zł – pracownik nie musi podpisywać
 • umowy.
 • Wariant optymistyczny nr 2 dla przeszkolonego pracownika:
 • cena szkolenia przekracza 4 tys. zł – pracownik podpisuje umowę o zwrocie kosztów za odbyte szkolenie w przypadku złożenia wymówienia z pracy lub zwolnienia dyscyplinarnego.
 • Pracownik nie został zwolniony dyscyplinarnie, ani nie złożył wymówienia w terminie obowiązywania umowy.
slide13
Diagram współpracy odpowiadający diagramowi klas dla przypadku użycia: wprowadzenie informacji o odbytym szkoleniu

:Pracownik Działu Szkoleń

Nr :Umowa

Sprawdź, czy istnieje konieczność podpisania umowy

2:sporządźUmowę

Zarządzanie projektami: Szkolenie

Krzysztof Sędkowski : Pracownik

1: czyKosztSzkoleniaPrzewyższa 4 tys. zł ()

diagram wsp pracy odpowiadaj cy diagramowi klas dla przypadku u ycia
Diagram współpracy odpowiadający diagramowi klas dla przypadku użycia

:Pracownik Działu Szkoleń

Nr :Umowa

Sprawdź, czy istnieje konieczność podpisania umowy

2:sporządźUmowę

Zarządzanie projektami: Szkolenie

Krzysztof Sędkowski : Pracownik

1: czyKosztSzkoleniaPrzewyższa 4 tys. zł ()

diagram klas dla przypadku u ycia wystaw wniosek urlopowy
Diagram klas dla przypadku użycia: wystaw wniosek urlopowy

1

wystawia

*

Pracownik

Wniosek urlopowy

0..1

akceptuje zastępstwo

*

/ilość dni wykorzystanych

/ilość dni pozostałych

/ilość dni urlopu zaległego

Data przyjęcia

Imie

Nazwisko

Identyfikator

/wymiar urlopu

/staż

Akceptacja managera

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Akceptacja zastępcy

Znajdź zastępcę ()

Wyślij do zastępcy ()

Wyślij do managera ()

Udziel zgody ()

Przypisz wymiar urlopu ()

Aktualizuj statystyki ()

Aktualizuj dane pracownika ()

scenariusz przypadku u ycia wystaw wniosek urlopowy
Scenariusz przypadku użycia: wystaw wniosek urlopowy
 • Scenariusz rozpoczyna się od wypełnienia przez pracownika formularza wniosku urlopowego, w którym podaje planowaną datę rozpoczęcia urlopu, datę zakończenia oraz zastępcę. Następnie system sprawdza, czy pracownik ma uprawnienia do urlopu we wnioskowanym wymiarze.
 • jeśli nie, pracownik otrzymuje komunikat, że nie posiada wystarczającej liczby dni urlopu do wykorzystania i wniosek zostaje odrzucony
 • jeśli tak, to wniosek zostaje wysłany do akceptacji do osoby wskazanej jako zastępca. Akceptacja wniosku przez zastępcę stanowi odrębny przypadek użycia, w którym aktorem jest zastępca.
diagram wsp pracy odpowiadaj cy diagramowi klas dla przypadku u ycia wystaw wniosek urlopowy
Diagram współpracy odpowiadający diagramowi klas dla przypadku użycia: wystaw wniosek urlopowy

:Pracownik

:Pracownik

Wystaw wniosek

2:Wyślij wniosek do zastępcy

: Pracownik

:Wniosek urlopowy

1: Czy, możliwy urlop we wnioskowannym wymiarze ?

podsumowanie
Podsumowanie
 • Głównym zadaniemdiagramówwspółpracyjestwsparcie projektanta w procesie konstruowania modelu obiektowego (konkretnie diagramu klas). Pomoc polega na analizie zachowania systemu w trakcie realizacji jegozadań i identyfikowaniu nowych czy też korekcie już istniejących elementów modelu, np.: klas, ich atrybutów/metod oraz asocjacji między klasami.
 • Diagramy współpracy, będące wystąpienia fragmentu diagramu klas, bardzo dobrze przedstawiają związki między obiektami biorącymi udział w realizacji danego zadania przez cołatwiej można odwzorowywać efekty oddziaływania na pojedynczy obiekt.
 • W literaturze mówi się o dwóch kierunkach wykorzystywania diagramów, które pozostają wobec siebie w pewnej sprzeczności:

1. Specyfikacja wymiany komunikatów między obiektami w sposób tak prosty jak to tylko jest możliwe,

2. Generowanie za pomocą narzędzi CASE odpowiedniego kodu.