Program prewencji mia d ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych
Download
1 / 20

Program prewencji mia?d?ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Program prewencji miażdżycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych. Dr Med. Mieczysław Pasowicz. Miażdżyca - definicja. „Dynamiczny heterogenny proces zapalno-immunologiczny obejmujący ściany tętnic, który może prowadzić do ograniczenia przepływu przez

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program prewencji mia?d?ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych' - tara-tillman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program prewencji mia d ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych

Program prewencji miażdżycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych

Dr Med. Mieczysław Pasowicz


Mia d yca definicja
Miażdżyca - definicja metod diagnostycznych

„Dynamiczny heterogenny proces zapalno-immunologiczny obejmujący

ściany tętnic, który może prowadzić do ograniczenia przepływu przez

naczynie lub jego niedrożności czego następstwem są objawy kliniczne”


Program prewencji mia d ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych

Nacieki lipidowe metod diagnostycznych

Nacieki leukocytarne

Tworzenie komórek piankowatych

Proliferacja mięśni gładkich

Apoptoza komórek mięśni gładkich

Mineralizacja

Owrzodzenie lub pęknięcie blaszki

Tworzenie skrzepliny

W Polsce miażdżyca tętnic jest przyczyną 80 tys. zawałów serca i 60 tys. udarów mózgowych rocznie !


Program prewencji mia d ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych

Miażdżyca tętnic metod diagnostycznych


Ewolucja zmian mia d ycowych t tnic wie cowych
Ewolucja zmian miażdżycowych tętnic wieńcowych metod diagnostycznych

początkowe pogrubienie

blaszka miażdżycowa

pęknięcie/erozja

wygojenie

krwotok

ognisko zwapnienia

włóknisto-zwapniała blaszka

skrzeplina

zmiany w ścianie

niedrożność

zwężenie


Odpowied zapalna zwi zana z mia d yc i wzrost marker w zapalnych w surowicy krwi
Odpowiedź zapalna związana z miażdżycą i wzrost markerów zapalnych w surowicy krwi

Circulation. 1999;100:1148-1150


Przydatno hscrp w ocenie ryzyka wyst pienia incydentu sercowo naczyniowego
Przydatność hsCRP w ocenie ryzyka wystąpienia incydentu sercowo naczyniowego

 • standaryzowana, powtarzalna metoda

 • komercyjna dostępność oznaczeń

 • udowodniona wartość w przewidywaniu wystąpienia epizodów sercowo – naczyniowych zarówno w prewencji pierwotnej miażdżycy jak i w prewencji wtórnej


Terapia powoduj ca obni enie poziomu crp w surowicy krwi
Terapia powodująca obniżenie poziomu CRP w surowicy krwi sercowo naczyniowego

 • Aspiryna

 • Statyny

 • Aktywność fizyczna

 • Normalizacja masy ciała

 • Leki zmniejszające insulinooporność

 • Zaprzestanie palenia papierosów?

 • ACE inhibitory?

 • Beta blokery?

 • Umiarkowane spożycie alkoholu?

 • Ścisła kontrola cukrzycy t.2?

 • Witamina E?

 • Obniżenie poziomu homocysteiny ( kwas foliowy)?


Program prewencji mia d ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych

Implikacje kliniczne sercowo naczyniowego

 • Blaszki niehomogenne, w których zwapnienia sąsiadują z naciekami lipidowymi są bardziej narażone na pęknięcie z powodu różnej wytrzymałości na naprężenia

 • Lokalizacja zwapnień wpływa na sposób przebudowy naczynia (remodeling)

 • Brak zwapnień nie wyklucza obecności blaszki miażdżycowej

 • U kobiet ilość zwapnień jest zazwyczaj mniejsza niż u mężczyzn w tym samym wieku

 • Ilość zwapnień w tętnicach zwiększa się z wiekiem


Nieinwazyjne metody obrazowania
Nieinwazyjne metody obrazowania sercowo naczyniowego

 • Tomografia komputerowa

  • ocena zwapnień tętnic wieńcowych (Calcium Scoring)

  • wizualizacja tętnic wieńcowych (angiografia)

 • Tomografia rezonansu magnetycznego


Program prewencji mia d ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych

Obrazowanie zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych przy użyciu MSCT rozpoczęto w Polsce w październiku 2000 w Szpitalu im. Jana Pawa II w Krakowie

 • nieinwazyjne, ilościowe oznaczanie zwapnień w tętnicach wieńcowych – Calcium Scoring

 • angiografię tętnić wieńcowych,

Wykonujemy:


Program prewencji mia d ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych

Sposób obliczania wskaźnika uwapnienia przy użyciu MSCT rozpoczęto w Polsce w październiku 2000 w Szpitalu im. Jana Pawa II w Krakowie tętnic wieńcowych Calcium Scoring

Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych obliczany jest na podstawie wzorów uwzględniających:

 • ilość blaszek miażdżycowych,

 • powierzchnię,

 • objętość i masę,

 • średnią i maksymalną gęstość,

Agatston A.S. Janowitz W.R. et al., Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computer Tompgraphy J Am Coll Cardiol 1990, 15


Program prewencji mia d ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych
Masywne zwapnienia w prawej zatoce wieńcowej, proksymalnym odcinku PTW, proksymalnym odcinku gałęzi okalającej oraz w LTW


Program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca calcium scoring rok 2002
Program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca – calcium scoring rok 2002

Badana grupa obejmowała 315 osób:

w tym 154 (66 kobiet i 88 mężczyzn) z czynnikami

ryzyka miażdżycy bez choroby tętnic i cukrzycy


Czynniki ryzyka mia d ycy u badanych pacjent w
Czynniki ryzyka miażdżycy u badanych pacjentów calcium scoring

* Wśród osób z nadciśnieniem tętniczym 116 pacjentów wymagało kontroli lub intensyfikacji leczenia


Wyniki badania wska nika uwapnienia t tnic wie cowych
Wyniki badania wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych calcium scoring

U 47 (30,5 %) pacjentów z czynnikami ryzyka

miażdżycy, bez choroby tętnic i cukrzycy stwierdzono

zwapnienia w tętnicach wieńcowych


Program prewencji mia d ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych
hsCRP w grupie 88 mężczyzn z czynnikami ryzyka miażdżycy (bez objawów choroby niedokrwiennej serca i cukrzycy)


Program prewencji mia d ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych
Jednoczesna ocena zwężenia i morfologii blaszek miażdżycowych w MSCT przy zastosowaniu oprogramowania Vessel View (Sensation 16 Cardiac)

Pień LTW i początkowe odcinki GPZ, GO, Dg I

Niehomogenna zmiana miażdżycowa w VI segmencie GPZ

Obrazy uzyskane przy częstości serca > 70 przy użyciu 16 rzędowego aparatu MSCT w Krakowie