interdyscyplinarne centrum nowoczesnych technologii laboratorium neurokognitywne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Laboratorium NeuroKognitywne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Laboratorium NeuroKognitywne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Laboratorium NeuroKognitywne - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Laboratorium NeuroKognitywne. Włodzisław Duch & Co Katedra Informatyki Stosowanej, WFAiIS , UMK. Cel i Grupa Badawcza. Laboratorium zorganizowała Katedra Informatyki Stosowanej, Google: Katedra KIS UMK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Laboratorium NeuroKognitywne' - hedwig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
interdyscyplinarne centrum nowoczesnych technologii laboratorium neurokognitywne

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych TechnologiiLaboratorium NeuroKognitywne

Włodzisław Duch & Co

Katedra Informatyki Stosowanej, WFAiIS, UMK

cel i grupa badawcza
Cel i Grupa Badawcza
 • Laboratorium zorganizowała Katedra Informatyki Stosowanej, Google: Katedra KIS UMK
 • Jest to samodzielna jednostka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, istnieje od 1991 roku.
 • 3 profesorów: W. Duch, O. Sokolov i J. Meller, pracujący w KIS oraz Uni. Cincinnati + Children'sHospital Research Foundation.

2 dr hab. (R. Adamczak, N. Jankowski), 3 dr i 2 mgr.

 • Laboratorium ma być bazą eksperymentalną dla badań neurokognitywistycznych, wspierając rozwój naukowy kadry związanej z unikatowym kierunkiem studiów „Kognitywistyka”, prowadzonym na UMK od 2009 roku.
 • Wykorzystywane będzie przez współpracowników z innych jednostek UMK i spoza UMK, również z zagranicy.
fmri analiza sygna u
FMRI – analiza sygnału
 • Siła sygnału fMRI jest zależna od poziomu utlenienia krwi w obserwowanych wokselach, stąd określenie „sygnał BOLD” = Blood Oxygen Level Dependent”.
 • Utlenienie krwi jest przyjmowane za miarę aktywności neuronalnej w niedawnej (5-7 sek) przeszłości w danym obszarze, np. aktywność przez 300 sek.
 • Informacja zbierana jest co kilka sekund i pozwala na lokalizację miejsca aktywności w przestrzeni z dokładnością do kilku mm (mln neuronów, 10 mld synaps).
 • Połączenie z EEG pozwala na lokalizację zdarzeń w czasie, ale jest technicznie trudne (silne zakłócenia).
fmri trudno ci interpretacji
FMRI – trudności interpretacji
 • Zarówno pobudzanie jak i hamowanie aktywności zużywa energię, widzimy tylko różnice pomiędzy dwoma stanami.
 • Zmiany są bardzo małe i potrzeba wielokrotnych powtórzeń by zebrać jednoznaczną informację.
 • Utlenienie krwi jest przyjmowane za miarę aktywności neuronalnej ale brakuje odniesienia do geometrii układu krwionośnego: gdzie może dopływać krew, jak szybko, w jakich ilościach, czy wszędzie w mózgu jednakowo?
 • Wiele innych czynników wpływa na sygnał BOLD: ruchy głowy, oddychanie, poziom glukozy, CO2i kofeiny we krwi, zmiany ciśnienia i przepływu krwi, pobudzenie emocjonalne i dodatkowe procesy myślowe nie związane z samym eksperymentem … duża wariancja wyników, trudno uśredniać.
neuronalny determinizm
Neuronalny determinizm

Ogranicza nas genetyczny i neuronalny determinizm.

Neuronalny determinizm:

wynik doświadczeń życiowych, wychowania, prania mózgu; nie możemy myśleć inaczej, niż pozwala nam na to aktywność neuronalna.

Genetyczny determinizm częściowo ma wpływ na neuronalny.

co zosta o do odkrycia
Co zostało do odkrycia?
 • Pierwsze badania ludzi w 1992, mamy 20 lat opóźnienia.
 • Pomimo trudności technicznych fMRI doprowadził do wielu odkryć pozwalających lepiej zrozumieć mózgi.

Nadal jest wiele do zrobienia, nie tylko w medycynie:

 • Lepsze zrozumienie relacji sygnał–aktywność neuronalna.
 • Zwiększenie powtarzalności wyników przez odpowiednie przygotowanie badanych (poziom glukozy, stan mentalny, neurofeedback, TMS?)
 • Indywidualne różnice konektomu i przepływu informacji przez mózgi w różnych warunkach, procesy spontaniczne.
 • Świadomość, relacje przeżyć subiektywnych i stanów mózgu.
 • Wyobraźnia: agnozje, nowa dziedzina w neuropsychologii, przydatna do oceny talentu muzycznego i artystycznego.
slide8

Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego

Światowe Centrum Słuchu, Kajetany

Podpisano umowę naukową z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w ramach którego działa Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego.

Centrum w Kajetanach powstało w 2009 roku

i specjalizuje się w badaniach czynnościowych mózgu z wykorzystaniem techniki fMRI oraz jednoczesnych rejestracji EEG/fMRI (ponad 2 tysiące przeprowadzonych badań).

Ścisła współpraca interdyscyplinarnych zespołów z Kajetan i Torunia gwarantuje wysoką jakość badań i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii i metod analizy badań MR i EEG.

NCOB, Kajetany

slide9

Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego

Światowe Centrum Słuchu Kajetany

 • Doświadczenie:
 • Metodologia wspólnej rejestracji EEG i fMRI
 • Badania plastyczności ośrodków korowych
 • Badania czynnościowe wyższych funkcji poznawczych
 • Badania funkcji ośrodków drogi słuchowej
 • Badania czasowego przesunięcia progu słyszenia w wyniku zmęczenia słuchowego
 • Monitorowanie zmian w korze ruchowej i czuciowej w wyniku rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniach mózgu
 • Badania lateralizacji mózgowej
 • Badanie emocji
 • Przetwarzanie informacji symbolicznej związanej z językiem u osób zdrowych oraz osób z zespołem Aspergera.

NCOB, Kajetany

lab eeg erp bci neurofeedback
Lab. EEG-ERP-BCI-neurofeedback
 • Badanie wyobrażeniowej agnozji słuchowej za pomocą analizy potencjałów wywołanych ERP, wpływ różnic na strategie uczenia.
 • Interfejsy mózg-komputer (BCI, Brain-Computer Interface) w rehabilitacji po udarze.
 • Neuroekonomia: wpływ nieuświadomionych bodźców na reakcje fizjologicznych i podejmowane decyzje.
 • Wczesna diagnostyka i terapia dysleksji w oparciu o metody kognitywistyczne.
 • Neurofeedback jako forma terapii dzieci nadpobudliwych, do korekcji słuchu i wymowy, do wspomagania procesów uczenia się, analizy i regulacji emocji, wzmacniania woli i kreatywności.
rozw j niemowl t
Rozwój niemowląt
 • Projekt inteligentnej kołyski i zabawek kognitywnych, do wczesnej diagnostyki, wykrywania nieprawidłowości rozwoju, ciągłego monitorowania dziecka i ukierunkowania rozwoju.
 • Inteligentna kołyska: czujniki ruchu, smoczek telemetryczny, mikrofony i kamery, analiza sygnałów.
 • Stymulacja słuchu, wzroku i dotyku, analiza reakcji.
 • Stymulacje rozwoju słuchu fonematycznego umożliwią dzieciom naukę dowolnego języka, w tym języków tonalnych.
 • Stymulacje rozwoju słuchu muzycznego.
 • Rozwój inteligencji przez stymulację pamięci roboczej.
 • Rozwój ciekawości i potrzeby działania dziecka.
 • Patent: Układ aktywnego stymulatora ośrodków mowy, zwłaszcza niemowląt i dzieci (2002).
lab bada psycho akustycznych
Lab. badań psycho-akustycznych
 • Opracowanie systemu diagnostyczno -doradczego wspomagającego ocenę stanu i planowanie terapii pacjentów z ubytkami słuchu, uczenia mowy z implantami ślimakowymi, badań audiometryczne, testy sprawności umysłowej, zdolności muzycznych.
 • Chronometria, badania rozdzielczości czasowej i częstotli-wościowejdźwięków, przetwarzania bodźców muzycznych, synchronizacji senso-motorycznej, związku z inteligencją.
 • Badania agnozji klasycznych i agnozji wyobrażeniowych połączone z badaniami słuchowych potencjałów wywołanych (ERP) – nowa dziedzina w neuropsychologii, przydatna do oceny talentu muzycznego i artystycznego.