dokonal konkurence n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dokonalá konkurence PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dokonalá konkurence

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Dokonalá konkurence - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Dokonalá konkurence. předpoklady DoKo výstup DoKo firmy v krátkém období nabídka DoKo firmy v krátkém období: - křivka individuální nabídky - bod ukončení činnosti firmy nabídka DoKo odvětví v krátkém období výstup DoKo firmy v dlouhém období nabídka Doko odvětví v dlouhém období:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dokonalá konkurence' - tannar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dokonal konkurence
Dokonalá konkurence
 • předpoklady DoKo
 • výstup DoKo firmy v krátkém období
 • nabídka DoKo firmy v krátkém období:

- křivka individuální nabídky

- bod ukončení činnosti firmy

 • nabídka DoKo odvětví v krátkém období
 • výstup DoKo firmy v dlouhém období
 • nabídka Doko odvětví v dlouhém období:

- LIS křivka při klesajících, konstantních a rostoucích cenách vstupů

 • efektivnost DoKo tržní struktury
p edpoklady dokonal konkurence
Předpoklady dokonalé konkurence
 • velký počet kupujících a prodávajících na každém trhu
 • nikdo není natolik silný, aby ovlivnil cenu nebo výstup odvětví
 • všechny statky jsou homogenní
 • na žádném trhu neexistují bariéry pro vstup a výstup
 • všichni výrobci a spotřebitelé jsou dokonale informováni o cenách a množstvích na trhu
 • firmy usilují o maximalizaci zisku, spotřebitelé o maximalizaci užitku
skute nosti vypl vaj c z p edpoklad
Skutečnosti vyplývající z předpokladů
 • firma je tzv. „price taker“ (cenový příjemce) – cena je dána objektivně trhem
 • tržní podíl každé z firem je pouze minimální
 • individuální poptávka firmy (poptávka po produkci jedné firmy) je nekonečně elastická – rovnoběžka s osou „x“ na úrovni tržní ceny
 • křivky průměrných a mezních příjmů jsou totožné a splývají s křivkou individuální poptávky
v stup firmy v sr
Výstup firmy v SR

Firma volí takový výstup, při kterém maximalizuje zisk, čili tam, kde:

 • je maximální rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady, neboli:
 • se rovnají mezní příjmy a mezní náklady

zlaté pravidlo maximalizace zisku:

MR = SMC

„zlaté“ proto, protože platí bez ohledu na typ tržní struktury

v stup firmy v sr1
Výstup firmy v SR

STC

TR

CZK

Q1: MR = SMC – maximální ztráta – nejde o rovnovážný bod, křivka SMC protíná křivku MR shora

Q2 a Q4: STC = TR, SAC = AR, výstupy, při nichž firma dosahuje nulového ekonomického zisku

Q3: MR = SMC – maximální ekonomický zisk – optimální výstup firmy v krátkém období

Q1

Q2

Q3

Q4

CZK/Q

SMC

SAC

AR=MR=P=d

Q1

Q2

Q3

Q4

zji t n optim ln ho v stupu firmy
Zjištění optimálního výstupu firmy

Firma maximalizuje zisk v bodě, pro který platí: MR = SMCV tomto bodě tedy platí:

TR – STC = EP max. Jak tedy postupovat: MR – SMC = 0 → zjistíme Q, při němž platí uvedená podmínka

rovnov ha firmy a odv tv v doko
Rovnováha firmy a odvětví v DOKO
 • Firma je v DOKO v rovnováze v bodě, kde MR = MC
 • Odvětví DOKO je v rovnováze, pokud firma dosahuje nulového EP, tj. za situace, pokud AR = AC.
 • Jeden z předpokladů DOKO: volný vstup a výstup z odvětví- pokud by firma v DOKO dosahovala kladného EP, do odvětví by vstupovaly další firmy- pokud by firma v DOKO dosahovala záporného EP, z odvětví by některé firmy odcházely.
firma v doko dosahuje kladn ho ep
Firma v DOKO dosahuje kladného EP
 • Pokud firma v DOKO dosahuje kladného EP, do odvětví vstupují další firmy
 • To vede k posunu nabídkové křivky doprava dolů (JV), tedy k poklesu rovnovážné ceny.
 • Pokles rovnovážné ceny zároveň znamená pokles AR a MR firmy, tedy i pokles EP.
 • Cena klesá tak dlouho, až EP klesne na 0, potom se žádné firmě nevyplatí do odvětví vstupovat.
firma v doko dosahuje z porn ho ep
Firma v DOKO dosahuje záporného EP
 • Pokud firma v DOKO dosahuje záporného EP (tj. ekonomické ztráty), z odvětví odcházejí některé firmy
 • To vede k posunu nabídkové křivky doleva nahoru (SZ), tedy k růstu rovnovážné ceny.
 • Růst rovnovážné ceny zároveň znamená růst AR a MR firmy a snižování ekonomické ztráty.
 • Cena roste tak dlouho, až EP dosáhne hodnoty 0, potom se žádné firmě nevyplatí z odvětví odcházet.
v stup firmy v lr
Výstup firmy v LR
 • v dlouhém období může firma měnit objem všech výrobních faktorů
 • optimální výstup – tam, kde P = MR = LMC
 • optimální výstup – ovlivněn volným vstupem do odvětví a výstupem z odvětví
 • DoKo. firma vykazuje dlouhodobě nulový ekonomický zisk – dlouhodobé optimum firmy

P = MR = SMC = LMC = SAC = LAC

efektivnost doko
Efektivnost DoKo.

Výrobní a alokační efektivnost:

 • Výrobní efektivnost: firma vyrábí daný výstup s minimálními LAC – v krátkém období firma nemusí vyrábět s minimálními AC !
 • Alokační efektivnost: je vyráběn takový výstup, který si spotřebitelé nejvíc přejí – realokací zdrojů nelze zvýšit výstup firmy ani užitek spotřebitele (neex. náklady mrtvé váhy) – platí pokud P=MC
p ebytek v robce
Přebytek výrobce

…je rozdíl mezi cenou, za kterou je výrobce ochoten prodat svůj výstup a cenou, kterou skutečně dostane

Přebytek výrobce = TR – VC nebo také TR – TC + FC, čili ZISK + FC

CZK/Q

SMC

Přebytek výrobce je plocha nalevo od křivky MC…

AVC

…přesněji – plocha nalevo od křivky nabídky firmy, tj. nalevo od rostoucí části křivky SMC zdola omezené AVC

AR=MR=P=d

Q2

Q1