slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úvod PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úvod

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Úvod - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Úvod. V posledních letech se stále zvyšuje konkurence a nutnost snižovat náklady ve všech organizacích a to se stalo hybnou silou vyvolávající změny. Pro management z toho vyplývá, aby posiloval „firemní kulturu, myslet světově na všech úrovních“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úvod' - melva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Úvod

V posledních letech se stále zvyšuje konkurence a nutnost snižovat náklady ve všech organizacích

a to se stalo hybnou silou vyvolávající změny.

Pro management z toho vyplývá, aby posiloval „firemní kulturu, myslet světově na všech úrovních“

tzv. za hranice EU, a chápat, že konkurence je globální.

Management a zaměstnanci by měli být schopni se vyrovnat se změnami, k nímž neustále dochází.

Hlavní problém je analyzování, jaký je způsob práce v organizaci, z pohledu procesů.

Principem je návrat k zjednodušování pracovních postupů.

Zjednodušování pracovních procesů je důležité pro levnou a vysoce jakostní výrobu nebo služby.

Podstatné je :

- angažujeme zaměstnance, aby se svým srdcem a myslí zabývali neustávajícími,

harmonickými a produktivními změnami, jejichž účelem je dosáhnout výsledků,

o něž skutečně všichni usilují a jež akcionáři organizace chtějí.

slide2

Deset hlavních zásad

Prvním pravidlem je :

- vytvořit v organizaci důvěryhodné a efektivní vedení na všech úrovních.

- předpoklad čestnosti se dostal z mnoha dalších vlastností na vrchol osobní charakteristiky

úspěšného managera.

Jestliže zaměstnanci pociťují, že manager neříká o něčem pravdu, vzniká problém.

Nedůvěra k managementu je stále obvyklým jevem zejména vůči starší generaci předešlého

režimu.

Efektivní a věrohodné vedení na základě těchto tří tvrzení:

- Máme věrohodné vedoucí na všech úrovních.

- Lidé na vedoucích místech jsou kompetentní.

- Lidé na vedoucích místech projevují svůj zájem o své zaměstnance.

Pro všechny zaměstnance organizace je stanoveno, jaká práce se od každého očekává a

každému to bylo sděleno.

Vedoucí představují ten správný příklad etického chování pro všechny oblasti.

slide3

Deset hlavních zásad

Druhým pravidlem je :

 • - zaměřit se na zaměstnance organizace.
 • - Je nutné splňovat jejich potřeby a všímat si zaměstnanců na všech úrovních.
 • - Je třeba jednat s nimi důstojně a s respektem. Jsou důležití tak jako jejich práce.
 • Každý v organizaci ví, co se od něj očekává.
 • Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodovacího procesu.
 • Každému zaměstnanci se poskytují rutinní zpětné informace.
 • Se všemi zaměstnanci se jedná důstojně a s respektem.
 • Celá organizace je prostoupená týmovou prací.
slide4

Deset hlavních zásad

Třetím pravidlem je :

 • - zaměřit se na zákazníky
 • - Kdo jsou naši zákazníci ?
 • - Co chtějí od nás ?
 • - Znáte své zákazníky?
 • Zákazníci mohou být vnitřní či vnější. Zákazníkem je každý, kdo od vedení firmy něco dostává,
 • ať jde o údaje, listiny nebo počítačovou službu.
 • Každý v organizaci zná své zákazníky.
 • Jsou definovány a zdokladovány zákazníkovy požadavky.
 • Reklamace od zákazníků se dokladují a provádějí se nápravné akce.
 • Zákaznickému servisu se dává demonstrativně přednost.
 • Pravidelně se zákazníků ptáme, jak se můžeme zlepšit.
slide5

Deset hlavních zásad

Čtvrtým pravidlem je :

 • - že známe práci, která má být vykonána.
 • - Jaká práce je třeba v tomto procesu, v této profesi, v tomto oddělení ?
 • - Ví zaměstnanci, jakou práci je nutné vykonat a jak ?
 • Existuje systém, jímž se vydávají pracovní postupy a postupy pro kontrolu práce
 • Jasně sepsané a současné postupy jsou používány v celé organizaci.
 • Každý zaměstnanec ví a rozumí, „co je nutné udělat“.
 • Jsou zdokladovány a dodržují se instrukce pro specifickou práci.
 • Stanovují se komplexní cíle a jejich plnění se měří.
slide6

Deset hlavních zásad

Pátým pravidlem je :

 • - fungující systém jakosti.
 • Nesmí to být byrokratický systém kvality, nýbrž vycházející z praktického uvažování,
 • jímž se jednoduše zjišťuje, jak dobře se práce provádí.
 • Je podporován dokladováním, jež podává vysvětlení, „jak v naší organizaci pracuje“.
 • Manuál pro řízení jakosti je základem pro jakostní systém.
 • Definice jakostního systému obsažené v manuálu přinášejí tyto výhody:
 • poskytují strukturu řízení jakosti
 • zákazníkovi tím sdělujeme, jak vážnou záležitostí je pro vás jakost
 • z manuálu se stává nástroj pro řízení a kontrolu kvality
 • Jakostní systém vycházející ze všeobecné praxe, zahrnuje postupy, metody a měření.
 • Používají se aktualizovaný manuál o jakosti.
 • Provádění rutinní vnitřní audity a zabývání se jejich výsledky.
 • Management pravidelně kontroluje jakostní systém.
 • Jakosti se v denním provozu demonstrativně dává přednost.
slide7

Deset hlavních zásad

Šestým pravidlem je :

 • - praktikovat neustálé zlepšování.
 • Jak můžeme příště zlepšit svoji práci ?
 • Zaměstnanec vykonávající práci je právě tím nejpovolanějším, aby řekl, jak lze příště odvést
 • lepší práci.
 • Jak se můžeme ujistit, že se účastníme na neustálém zlepšování ?
 • Musíme jednoduše rozhodnout o třech bodech :
 • - systematicky přikročujete k neustálému zlepšování.
 • - rozhodujete na základě faktů.
 • - v celé organizaci používáte vhodných nástrojů pro neustálé zlepšování
 • Uplatňují se zdokladované nápravné akce.
slide8

Deset hlavních zásad

Sedmým pravidlem je :

 • - vyvarovat se plýtvání.
 • V každé organizaci je šest kategorií plýtvání :
 • - čekání - předělávky - škody na zboží a zařízení
 • - překážky výkonnosti - nespokojení zákazníci - nespokojení zaměstnanci
 • Čekání představuje metlu produktivity.
 • - „ ne více než tři telefonní zazvonění“
 • - „ ne více než tři lidé ve frontě“
 • Zaměstnanci jsou zapojeni do snižování (odstraňování) plýtvání.
 • Zaměřujete se na odstraňování příčin plýtvání.
 • Vrcholní management pravidelně kontroluje výsledky snižování plýtvání.
slide9

Deset hlavních zásad

Osmým pravidlem je :

- vytvořit si vlastní rezervy.

Poradci mohou pomoci vytvořit reingenieringový proces a vést a cvičit zaměstnance,

avšak potřebujete si současně vytvořit vaše vnitřní rezervní zdroje.

Úlohy: - Analýza výcviku a školení za poslední dva roky.

- Vypracovat plán školení pro každou profesi.

- Školení se zavádí, kdykoli vznikají nové procesy, postupy nebo je používáno

nové zařízení.

- S každým zaměstnancem se pravidelně probírají potřeby a cíle budoucího školení.

- Pravidelně se kontrolují a plánují zdroje, k nímž patří vybavení, zařízení, finanční

rozpočet a personál.

slide10

Deset hlavních zásad

Devátým pravidlem je :

 • - důsledné měření výsledků
 • Jaké jsou ukazatele úspěchu v organizaci ?
 • Máte stanoveno pět nebo šest klíčových ukazatelů ?
 • Měříte spokojenost zaměstnanců ?
 • Výsledky efektivního měření by měly zahrnovat :
 • - jakost - produktivita
 • - bezpečnost práce - výsledky jsou měřitelné
 • Kvantitativní měření spokojenosti zákazníků.
 • Výsledky snižování plýtvání.
 • Ukazatelé spokojenosti zaměstnanců.
slide11

Deset hlavních zásad

Desátým pravidlem je :

 • - používat efektivně technologii.
 • Každá společnost si musí najít způsoby, jak nejlépe technologické přístupy využívat
 • ke svému zlepšování produktivity.
 • Pro efektivní využívání technologie by se mělo vyžadovat následující:
 • Zkoumat použití technologií pro svůj předmět podnikání.
 • Seznámit zaměstnance s procesními základy dříve, než se stali závislými na technologii.
 • Používat zařízení (procesy), jež jsou na současné úrovni.
 • Zaměstnanci se musí neustále vzdělávat v počítačové technice.
 • Používá se špičkové zařízení pro usnadnění a zjednodušení práce.

Nechat si poradit.

Učící se organizace.