teorie firmy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Teorie firmy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Teorie firmy - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Firma a odvětví. Koncentrace odvětví. Vztah firmy ke konkurentům a oligopol. Limitní cena. Kvantitativní modely duopolu. Cenové modely duopolu. Možnosti využití teorie her. Teorie firmy. Firma a odvětví (trh). Dokonalá konkurence Monopolistická konkurence Monopol Oligopol.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teorie firmy' - tassos


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teorie firmy

Firma a odvětví. Koncentrace odvětví. Vztah firmy ke konkurentům a oligopol. Limitní cena. Kvantitativní modely duopolu. Cenové modely duopolu. Možnosti využití teorie her.

Teorie firmy

firma a odv tv trh
Firma a odvětví (trh)
 • Dokonalá konkurence
 • Monopolistická konkurence
 • Monopol
 • Oligopol
dokonal konkurence
Dokonalá konkurence
 • Cílem firmy je maximalizace ekonomického zisku
 • Firma volí velikost výstupu
 • Neovlivňuje cenu produktů
 • Zisk se maximalizuje, když se mezní náklady rovnají mezním výnosům
 • Předpoklady:
  • Velký počet kupujících i prodávajících
  • Statky jsou homogenní
  • Volný vstup a výstup z/do odvětví
  • Dokonalé informace
  • Spotřebitelé usilují o maximalizaci užitku
monopolistick konkurence
Monopolistická konkurence
 • Na trhu působí velký počet subjektů
 • Existuje řada substitutů
 • Monopolistická firma může být zřídka cenovým vůdcem
 • Neexistují bariéry vstupu a výstupu do/z odvětví
monopol
Monopol
 • Na trhu působí jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu
 • Existují bariéry vstupu a výstup do/z odvětví
 • Monopol volí kombinaci výstupu a ceny podél křivky poptávky – je tak nejziskovější
oligopol
Oligopol
 • Oligopol je charakterizován malým počtem firem s poměrně vysokou mírou závislosti na vzájemném rozhodování
  • V odvětví působí pouze několik firem
  • Každá z firem má na trhu značný podíl
  • Každá z firem má značný vliv na ostatní firmy na trhu
  • Firmy vzájemně reagují na změnu ceny, výstupu, reklamy apod.
 • Druh oligopolu je dán:
  • Počtem firem v odvětví
  • Charakterem vyráběného produktu (homogenní, diferencovaný)
  • Bariérami vstupu do odvětví (legislativní, finanční apod.)
limitn cena
Limitní cena
 • Limitní cena je cena, která je stanovena na nižší úrovni než cena, při které by oligopolní firmy maximalizovaly zisk, kdyby nebyly ohrožovány vstupem firem z jiných odvětví.
 • Limitní cena je možnou bariérou vstupu nových firem do odvětví.
kartel
Kartel
 • Kartel je smluvním oligopolem (dle zákona není v ČR povolen)
 • Cílem kartelu je maximalizovat zisk daného odvětví
 • Zisk se dá vyjádřit jako suma zisků všech firem působících na trhu
cournat v model
Cournatův model
 • Je založen na předpokladu, že v odvětví existují právě dvě firmy
 • Obě firmy mají homogenní produkt
 • Obě firmy vykazují shodné nákladové křivky
 • Firmy znají tržní poptávkovou křivku (je klesající a lineární)
 • První firma považuje při rozhodování o velikosti svého výstupu výstup konkurenční firmy za konstatní
reak n k ivka
Reakční křivka
 • Reakční křivka stanovuje výstup firmy jako funkci výstupu druhé firmy v odvětví.
 • Rovnováha duopolu bude dána optimálními výstupy obou firem.
 • Cournatova rovnováha nastává ve chvíli, kdy obě firmy maximalizují svůj zisk.
 • Crournatův model se vyznačuje vysokou stabilitou
reak n k ivka1
Reakční křivka
 • Cournatův model dosahuje rovnovážného výstupu lépe než kartel.
 • Cournatův model je statický
reak n k ivka cournat v model oligopolu
Reakční křivka – Cournatův model oligopolu

q2

Reakční křivka první firmy

Q2*

Reakční křivka druhé firmy

q1

Q1*

stackelberg v model oligopolu
Stackelbergův model oligopolu
 • Vychází ze stejných předpokladů jako Cournatův model
 • Předpokládá reakci na změnu výstupu druhé firmy působící v oligopolu
oligopol s cenov m v dcem
Oligopol s cenovým vůdcem
 • Jedna firma v odvětví je schopna určovat cenu ostatním hráčům na trhu
 • Ostatní firmy cenu přejímají
 • Existují dvě formy:
  • S dominantní firmou
  • Barometrické cenové vůdcovství (předpokládá změny na pozici cenového vůdce)
model oligopolu se zalomenou popt vkovou k ivkou
Model oligopolu se zalomenou poptávkovou křivkou
 • Předpokládá se diferencovaný produkt
 • Křivka mezního příjmu není spojitá
modely oligopolu postaven na teorii her
Modely oligopolu postavené na teorii her
 • Ekonomické hry se člení na kooperativní o nekooperativní (uzavírání dohod mezi sebou)
 • Každé hry se účastní hráči, je stanovena strategie a hodnotí se výsledky
 • Strategií je míněna každá z možných činností, pro kterou se může hráč rozhodnout
 • Výsledky jsou výnosy pro každého z hráčů
 • Chybějící informace (vězňova dilema)
pou it literatura
Použitá literatura
 • DOHNALOVÁ, Z. Mikroekonomie I. - Teorie firmy. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 78 s. ISBN 80-7318-110-X.
 • KADEŘÁBKOVÁ, B. Teorie firmy : [určeno pro 1. - 3. roč. ekon. fak.]. Vyd. 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 1992. 133 s. ISBN 80-7082-052-7.
 • SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza : Vybrané kapitoly. Vyd. 3. Slaný : Melandrium, 2003. 256 s. ISBN 80-86175-30-8.
 • SOUKUPOVÁ, J. Teorie firmy. Vyd. 1. Slaný : Melandrium, 2003. 126 s. ISBN 80-86175-29-4.
 • SOUKUPOVÁ, J., et al. Mikroekonomie. 3. doplněné vydání. Praha : Management Press, 2003. 548 s. ISBN 80-7261-061-9.