html5-img
1 / 32

Het e-zorgplan

Het e-zorgplan. www.e-zorgplan.be. Wanneer een patiënt (zwaar) zorgbehoevend is, dan worden er soms verschillende zorgverstrekkers ingeschakeld om de patiënt de nodige zorgen toe te dienen. Het toedienen van deze zorgen dient op een gecoördineerde manier te gebeuren.  v ia een ZORGPLAN.

tana
Download Presentation

Het e-zorgplan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Het e-zorgplan www.e-zorgplan.be

 2. Wanneer een patiënt (zwaar) zorgbehoevend is, dan worden er soms verschillende zorgverstrekkers ingeschakeld om de patiënt de nodige zorgen toe te dienen. Het toedienen van deze zorgen dient op een gecoördineerde manier te gebeuren.  via een ZORGPLAN Inleiding: een zorgplan

 3. Een “zorgplan” is het draaiboek van alle gegevens met betrekking tot de zorgbehoevende patiënt • Medische gegevens (medicatieschema) • Administratieve gegevens • Taakafspraken • Contactgegevens • Evaluatieverslagen • … Een zorgplan

 4. www.e-zorgplan.be Van papier naar elektronisch

 5. Iedere zorgverstrekker kan de informatie rond een patiënt elektronisch beschikbaar stellen voor de andere betrokken zorgverstrekkers. • De zorgverstrekkers hebben een permanente toegang tot de recentste informatie m.b.t. de zorgbehoevende. • Beveiligde communicatie tussen de zorgverstrekkers m.b.t. de zorgbehoevende. • Rapportering naar de diverse overheden betreffende de zorgplannen. Doel e-zorgplan

 6. Zorg- en hulpverleners • Patiënten/cliënten • Mantelzorgers • SEL-medewerkers • Medewerkers diverse overheden  Steeds rekening houdend met de voorschriften rond privacy, medisch beroepsgeheim: getrapte toegang Wie heeft toegang?

 7. Rechten (pg. 43)

 8. Gestructureerd overleg • Efficiënte communicatiemogelijkheden • Taakafspraken en planning van de zorg • Streng beveiligde werkomgeving Belangrijke pijlers

 9. Gestructureerd overleg: • Één manier van werken • Alles geregistreerd op één centrale plaats • Alle nodige documenten voor administratie gemakkelijk af te drukken Belangrijke pijlers (1)

 10. Gestructureerd overleg • Efficiënte communicatiemogelijkheden • Taakafspraken en planning van de zorg • Streng beveiligde werkomgeving Belangrijke pijlers [2]

 11. Efficiënte communicatiemogelijkheden: • Brievenbus • Blad bereikbaarheid • Bijlagen • Uitgebreide afdrukopties • Link met eigen mailbox Belangrijke pijlers (2)

 12. Brievenbus

 13. Blad bereikbaarheid

 14. Bijlage(n)

 15. Uitgebreide afdrukopties

 16. Beste, U heeft een nieuw bericht ontvangen i.v.m. het zorgplan van Pegie Boom. Klik op de onderstaande link om het bericht te lezen. http://www.e-zorgplan.be/carePlan/mailbox/messageDetail.aspx?m=23164&cplid=5563 Om deze link te kunnen openen moet u een elektronische toegang hebben tot het vermelde zorgplan. Gelieve eventueel contact op te nemen met de helpdesk (helpdesk@e-zorgplan.be, 016-26 73 92, 0475-70 33 80). Met vriendelijke groet De helpdesk van het e-zorgplan Link met eigen mailbox

 17. Gestructureerd overleg • Efficiënte communicatiemogelijkheden • Taakafspraken en planning van de zorg • Streng beveiligde werkomgeving Belangrijke pijlers [3]

 18. Taakafspraken en planning van de zorg: • Taakafspraken • Geplande zorg Belangrijke pijlers (3)

 19. Taakafspraken

 20. Geplande zorg

 21. Gestructureerd overleg • Efficiënte communicatiemogelijkheden • Taakafspraken en planning van de zorg • Streng beveiligde werkomgeving Belangrijke pijlers [4]

 22. Beveiliging: • Zorg-/hulpverleners moeten zich aanmelden met hun token of elektronische identiteitskaart • Geen enkel medisch gegeven via mail • Conform regelgeving en orde geneesheren • Syteem van privé communicatie voor gevoelige onderwerpen Belangrijke pijlers (4)

 23. Aanmeldprocedure • Stap 1 Ga naar: http://www.e-zorgplan.be • Stap 2 Schrijf u in als zorgverlener • Stap 3 Aanmelden met: • token (aanvragen kan via website) • elektronische identiteitskaart Van start gaan met het e-zorgplan

 24. Stap 1: www.e-zorgplan.be

 25. Stap 2: Inschrijven

 26. Stap 3: Aanmelden

 27. Zorgplannen

 28. Beheer eigen zorgplannen

 29. Bestaande zorgplannen

 30. Helpdesk (e-mail)

 31. Opdrachten: • Ondersteuning en intervisie MDO-organisatoren • Promoten e-zorgplan • Patiënten, mantelzorger, hulpverleners ondersteunen in het zoeken naar een MDO-organisator • Administratieve opvolging van binnengekomen dossiers Opdracht SEL

 32. Een correct en doorgedreven gebruik van het elektronisch zorgplan ... een snellere, meer efficiënte en meer op maat van de patiënt afgestemde dienstverlening in de eerstelijnsgezondheidszorg. Besluit

More Related