po ta a obchod po ta a financie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Počítač a obchod, počítač a financie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Počítač a obchod, počítač a financie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Počítač a obchod, počítač a financie - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Počítač a obchod, počítač a financie. Maroš Jevočin 2.a. Internetový obchod. obchod na internete Opakom je klasický, niekedy prezývaný “ kamenný ”. Internet banking. jedna z najobľúbenejších metód obsluhy  bankových účtov  a kontaktov klienta s bankou  cez  webové  rozhranie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Počítač a obchod, počítač a financie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
internetov obchod
Internetový obchod
 • obchodnainternete
 • Opakom je klasický, niekedy prezývaný “kamenný”
internet banking
Internet banking
 • jedna z najobľúbenejších metód obsluhy bankových účtov a kontaktov klienta s bankou cez webové rozhranie
 • Pomocou internetového bankovníctva klient môže spravovať svoje bankové účty, napríklad zistiť aktuálne zostatky, zadať jednorazový alebo trvalý príkaz k úhrade a pod.
iarov k d
Čiarový kód
 • strojom čitateľné označovanie tovarov pomocou hrubých a tenkých čiar oddelených medzerami
 • Najpoužívanejší druh čiarového kódu je kód EAN. Väčšina čiarových kódov kóduje iba číslice, ale moderné čiarové kódy môžu kódovať všetky znaky ASCII
 • Na tlač čiarových kódov sa používajú špeciálne tlačiarne čiarových kódov, ale možno ich tlačiť aj pomocou univerzálnych tlačiarní schopných pracovať v grafickom móde
 • Na snímanie čiarových kódov sa používajú snímače čiarových kódov, ktoré sú založené buď na technológii CCD alebo snímajú pomocou lasera
 • Najdôležitejšími praktickými parametrami čiarového kódu je hustota a kontrast kódu. Množstvo zakódovanej informácie na jednotku dĺžky určuje hustota a druh kódu. Pre kódovanie menšieho počtu znakov sa používajú lineárne kódy, väčší objem informácií sa úspešne kóduje do dvojrozmerných kódov
platobn karta
Platobná karta
 • 1951 - prvá kreditná karta v Európe vydaná spoločnosťou FindersServices
 • Platobný nástroj v oblasti bezhotovostného platobného styku
 • Je plastová, štandardizovanej veľkosti, vybavená magnetickým kódom (pásikom) alebo čipom.
 • Vydavateľom je banka, resp. iná finančná inštitúcia
 • Držiteľ karty ju môže využiť pri bezhotovostných platbách v obchodoch prostredníctvom terminálu POS alebo prostredníctvom bezkontaktnej platby, na internete, alebo vyberať hotovosť z bankomatu, či na vybraných obchodných miestach
rozdelenie platobn ch kariet
Rozdelenie platobných kariet
 • kreditná karta
 • debetná karta
 • predplatená karta alebo tiež prepaidová karta
 • charge karta
 • Podľa spôsobu zobrazenia nápisov na plastovej karte rozlišujeme:
 • embosovanékarty (nie je potrebné zadávať PIN kód
 • neembosované, indentovanékarty
ochrann prvky platobnej karty
Ochranné prvky platobnej karty
 • Predná strana karty1. Logo banky2. Čip3. Hologram4. Číslo karty5. Logo vydavateľa karty6. Platnosť karty7. Meno držiteľa karty
 • Zadná strana karty1. Magnetický prúžok2. podpis držiteľa3. CVC kód
bankomat
Bankomat
 • technické zariadenie určené na výdaj peňažnej hotovosti zákazníkov banky z ich bankového konta.
 • identifikačný prostriedok slúži platobná karta zákazníka a príslušný PIN kód (, ktorý musí zákazník zadať pomocou klávesnice bankomatu
 • vydávajú len papierové bankovky

PIN - PersonalIdentificationNumber

digit lne peniaze
Digitálne peniaze
 • peniaze, ktoré sa vymieňajú výhradne elektronicky.
 • Využívajú sa hlavne pri používaní počítačových sieti, internetu. Elektronický prevod peňazí (EFT), kreditné či debetné karty sú príkladom elektronických peňazí.
 • reprezentácioa, alebo systém debetov a kreditov, používaných najmä na výmenu hodnoty s iným systémom alebo samotným systémom, na ktorom sa nachádzajú.
 • Niektoré súkromné organizácie, ako napríklad Americká armáda, používajú svoju vlastnú súkromnú menu nazývanú EagleCash. 
  • Súkromná mena môže byť na zvýšenie bezpečnosti krytá zlatom, potom hovoríme o zlatých elektronických peniazoch. Systém elektronických peňazí môže byť úplne krytý zlatom, čiastočne krytý alebo vôbec nemusí byť krytý zlatom.
slide11

Veľa systémov predáva elektronické peniaze priamo svojim koncovým používateľom ako napríklad PayPal, Payza a Web Money,

 • niektoré, ako napríklad e-Gold, na to využívajú výlučne tretie strany nazývané digitalcurrencyexchangers - nezávislých obchodníkov, ktorí obchodujú na trhoch a vymieňajú elektronické peniaze za nekryté peniaze (majú hodnotu na základe prísľubu vlády alebo si ich vláda vyžaduje napr. pri platení daní).
 • veľa nových možností ako napríklad projektRipplemonetarysystem,ktorý vyvíja distribuovaný systém elektronických peňazí, ktorý bude nezávislý na lokálnej mene.
 • otázky napríklad so zabezpečením proti krádeži, inflácií a pod.