slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Celní správa České republiky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Celní správa České republiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Celní správa České republiky. ( + 42 0 2 61 331 111  +420 261 332 010  podatelna @ cs.mfcr.cz. www.celnisprava.cz. Celní správa České republiky. Historie celní správy. Clo je úzce spojeno s vývojem obchodu a obchod je tak starý, jak je staré lidstvo samo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Celní správa České republiky' - hunter-cantu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Celní správa České republiky

( +420 261 331 111+420 261 332 010 [email protected]

www.celnisprava.cz

slide2
Celní správa České republiky

Historiecelní správy

 • Clo je úzce spojeno s vývojem obchodu a obchod je tak starý, jak je staré lidstvo samo.
 • S prvními písemnými zmínkami o clech se setkáme již v záznamech ze starověké Mezopotámie, kde cla tvořila část příjmů chrámů.
 • Doklady o existenci celníků najdeme i v Písmu svatém (Bibli). Například v Novém zákoně, v Evangeliu sv. Matouše, kde je zmínka o hostině Krista u celníka Matouše.
 • Celní řemeslo patří k nejstarším povoláním vůbec. Bibličtí celníci bylivýběrčí cla v Judei pro Řím. Toto povolání a samozřejmě jeho provozovatelé, celníci, byli svým židovským okolím opovrhováni.

www.celnisprava.cz

slide3
Celní správa České republiky
 • Historie celní správy v raném středověku
 • Vzhledem ke své důležitosti pro pokladnu panovníka bylo clo od dob Karla Velikého královským regálem (výhradním právem).
 • Úpravu vybírání poplatků za dovážené zboží na naše území a obchod s Byzantskou a Východofranskou říší upravuje již raffenstettenský celní řád pro obchod se Slovany na Dunaji, tzv. raffelstettenský statut z let 903-906.
 • Na území českého státu byla od nejstarších dob uzlovým bodem dálkového (zahraničního) obchodu Praha a v ní„nejstarší celnice“ v Týnském dvoře, podle poplatku tam vybíraného zvaná též Ungelt.
 • Do Prahy se vozila například sůl, šperky, drahé látky, koření apod. Z Čech pak vyváželi obchodníci kožešiny, slad, chmel, med a další zajímavé zboží.

www.celnisprava.cz

slide4
Celní správa České republiky
 • Historie celní správy ve středověku
 • Vstup na území Čech byl možný tzv. zemskými branami přes průseky v pohraničních hvozdech, které ochraňovaly strážnice později pomezní hrady jako například Chýnov, Doudleby, Netolice, Prachatice, Domažlice, Přimda, Tachov, Žandov, Loket, Bílina, Chlumec, Most, Litomyšl aj.
 • Vládce pověřoval zpočátku výběrem poplatků spojených s obchodem zvláštní úředníky – celníky při zemských branách.
 • Původní povinností celníků bylo krom výběru cla i zajištění ochrany země.

www.celnisprava.cz

slide5
Celní správa České republiky
 • Celní správa po rozpadu Rakouska - Uherska
 • Systém výkonu celní správy převzala po rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918 Československá republika - nejvyšší instancí celní správy bylo ministerstvo financí.
 • Celní službu zajišťovaly celní úřady, ostrahu státní hranice a vedlejší celní činnosti prováděla finanční stráž.
 • Celní kodex z roku 1927 – JUDr. Emil Martinec, autor prvního československého celního kodexu z roku 1927, položil základy tuzemského celního práva a odstranil tak téměř deset let trvající provizorium, kdy platil zcela zastaralý Celní a monopolní řád z roku 1835. Tento celní kodex (zákon) byl jedním z nejmodernějších v tehdejší Evropě, byl kontinuálně používán, s výjimkou protektorátu, až do roku 1952.
 • Rozvoj letecké dopravy si vyžádal v průběhu třicátých let zřízení celních letišťv Praze, Brně a Mariánských Lázních.
 • Období první republiky bylo ukončeno okupací a 1. října 1940 byl začleněn Protektorát Čechy a Morava do celní unie s Německem.

www.celnisprava.cz

slide6
Celní správa České republiky
 • Celní správa si svých „zakladatelů“ váží

www.celnisprava.cz

slide7
Celní správa České republiky
 • Celní správa po II. Světové válce
 • Po druhé světové válce byla obnovena celní správa podle modelu první republiky.
 • Na konci roku 1948 bylo rozhodnuto o výkonu celní správy národními výbory.
 • V roce 1949 byla zrušena finanční stráž.
 • Výkon celnictví pod národními výbory se neosvědčil a celnictví přešlo do resortu ministerstva zahraničního obchodu ( MZO).

www.celnisprava.cz

slide8
Celní správa České republiky
 • Celní správa v době „budování socialismu“
 • V roce 1952 byly položeny základy nové,dvoustupňové, organizační struktury celní správy.
 • Výkon v oblasti celnictví byl přizpůsoben sovětskému modelu. Celní správa vykonávala kontrolní činnosti zejména pro statistické účely. Fiskální úkony byly potlačeny na minimum.
 • Celní správě zůstaly pouze dva stupně řízení. Součástí MZO byla ústřední celní správa, která řídila celnice. Celnic bylo na území Československé republiky vytvořeno 86.
 • Po vytvoření krajů v roce 1960 byl snížen počet celnic na 40.

www.celnisprava.cz

slide9
Celní správa České republiky
 • Celní správa v době „budování socialismu“
 • Vytvoření československé federace v roce 1968si vyžádalo úpravy v celní správě.
 • Bylavytvořenadvě celní ředitelství (CŘ). Pro Českou socialistickou republiku v Praze, pro Slovenskou socialistickou republiku v Bratislavě.
 • Obě CŘ řídila ústřední celní správa, která byla integrální součástí federálního ministerstva zahraničního obchodu.
 • Celní ředitelství řídila celnice ve své části federace.
 • Celnic bylo na území federace celkem 38. Součástí celnic byly celní odbočky.
 • V tomto upořádání setrvala celní správa až do listopadu 1989.

www.celnisprava.cz

slide10
Celní správa České republiky
 • Celní správa od sametové revoluce do rozpadu Československa
 • Nová politická situace po listopadu 1989 si vynutila změny v celém správním aparátu státu.
 • Rozhodnutím ministra zahraničního obchodu koncem roku 1992byla ústřední celní správa se všemi svými podřízenými složkami převedena z působnosti federálního ministerstva zahraničního obchodu do působnosti federálního ministerstva financí.
 • Celní správa se vrátila ke svému původními poslání, výběru cel a dalším činnostem v oblasti celního řízení a dohledu.

www.celnisprava.cz

slide11
Celní správa České republiky
 • Celní správa od ledna 1993 do května 2004
 • V lednu 1993 vzniká samostatná Celní správa České republiky.
 • Celníci jsou podřízeni Ministerstvu financí České republiky.
 • Vznikají nové přechody – celnice na hranicích se Slovenskou republikou.
 • Mění se barva a střih uniforem – ze zelené do modro šedé kombinace.
 • Organizační strukturu tvoří Generální ředitelství cel, Celní ředitelství (8) a celní úřady (54).
 • V lednu 2004 se celníci stávají rovněž výhradními správci spotřební daně.

www.celnisprava.cz

slide12
Celní správa České republiky
 • Celní správa od května 2004 – vstup ČR do EU
 • 1.5.2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie.
 • Zanikly hraniční celní úřady.
 • Vyjma celního úřadu na letišti Praha – Ruzyně.
 • Celní správa ukončila pravidelné kontroly na hraničních přechodech.
 • Celní správu prošla složitým procesem transformace a organizačních změn.
 • Celní správě byly přiděleny k původním činnostem nové kompetence.

www.celnisprava.cz

slide13
Celní správa České republiky
 • Celní správa od ledna 2013
 • Základními právními předpisy, které nově upravují organizaci, postavení a věcnou a územní působnost celních orgánů jsou:
 • zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
 • vyhláška Ministerstva financí č. 285/2012, o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech,
 • zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška Ministerstva financí č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy.

www.celnisprava.cz

slide14
Celní správa České republiky
 • Celní správa od ledna 2013

Podle zákona č. 17/2012 Sb. je Celní správa České

Republiky soustavou správních orgánů a ozbrojeným bezpečnostním sborem.

Jako orgány celní správy, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu, se zřizují od 1. 1. 2013

 • Generální ředitelství cel,
 • celní úřady pro jednotlivé kraje + Celní úřad Praha Ruzyně.

www.celnisprava.cz

slide15
Celní správa České republiky
 • Celní správa od ledna 2013

Celní úřady

 • Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu celního úřadu, s výjimkou částí území vyššího územního samosprávného celku, které jsou součástí území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně.
 • Územní pracoviště celního úřadu, které se nenachází v jeho sídle, stanoví ministerstvo vyhláškou.

www.celnisprava.cz

slide16
Celní správa České republiky
 • Celní správa od ledna 2013

www.celnisprava.cz

slide17
Celní správa České republiky
 • Současné činnosti celní správy

Celnictví

 • Propouštění zboží do celních režimů
 • Výběr cla při dovozu zboží ze zemí mimo EU
 • (75% z vybraného cla se odvádí do pokladny EU)
 • Správa spotřebních daní
 • Komplexní správa spotřební daně
 • Dohled nad výrobou, skladováním, prodejem a dopravou vybraných výrobků
 • Vybranými výrobky se rozumí minerální oleje (pohonné hmoty), lihoviny, pivo, víno a tabákové výrobky

www.celnisprava.cz

slide18
Celní správa České republiky
 • Současné činnosti celní správy
 • Kontrolní
 • Daňové kontroly a místní šetření – spotřební daně
 • Následné kontroly po propuštění zboží do celních režimů
 • Kontroly v oblasti práv duševního vlastnictví - IPR
 • Kontroly v oblasti mezinárodní úmluvy CITES (ochrana přírody)
 • Kontroly nelegální zaměstnanosti - zaměstnávání cizinců
 • Kontroly v rámci státního dozoru v silniční dopravě
 • Pátrání
 • Odhalování trestné činnosti - clo, daně, CITES, IPR apod.
 • Protidrogová problematika

www.celnisprava.cz

slide19
Celní správa České republiky
 • Současné činnosti celní správy
 • Ostatní
 • Asistenční činnosti - podpora poskytovaná celním úřadem jinému celnímu úřadu nebo daňové správě ( např. předvádění osob,zajištění ochrany osob a majetku, zajištění dodržování veřejného pořádku např. na dražbách, převozy hotovostí a cenin apod.)
 • Vybírání a vymáhání peněžitých plnění – „Dělená správa“
 • INTRASTAT – sběr statistických údajů o vnitro-unijním obchodu ( obchod mezi ČR a jinými členskými státy EU)

Celní správa je zapojena do integrovaného záchranného systému

www.celnisprava.cz

slide20
Celní správa České republiky
 • Současné činnosti celní správy
 • Mezinárodní vztahy
 • Zajištění ochrany trhu a bezpečnosti mezinárodního obchodu.
 • Vzájemná spolupráce celních správ - výměna informací, předávání dokumentů, vzájemná pomoc při šetřeních.
 • Celní správa je dlouholetý člen WCO.
 • Celní správa provozuje jedno ze dvou výcvikových zařízení služební kynologie WCO na světě
 • Nejužší spolupráce s ostatními celními správami EU

www.celnisprava.cz

slide21
Celní správa České republiky
 • Jak se stát celníkem
 • Do služebního poměru muže být přijat občan, který
 • a) o přijetí písemně požádá,b) má občanství České republiky,c) je starší 18 let,d) je plně způsobilý k právním úkonům,e) je bezúhonný,f) splňuje stupeň (obor) vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,g) je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,h) k termínu přijetí do služebního poměru celníka není členem politické strany nebo politického hnutí,i) k termínu přijetí do služebního poměru celníka nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

www.celnisprava.cz

slide22
Celní správa České republiky

Služební slib

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

www.celnisprava.cz

ad