metody nauczania opracowanie bogumi a dziepak n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metody nauczania opracowanie: Bogumi?a Dziepak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Metody nauczania opracowanie: Bogumi?a Dziepak - PowerPoint PPT Presentation


 • 318 Views
 • Uploaded on

Metody nauczania opracowanie: Bogumiła Dziepak. Metoda nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, a także rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metody nauczania opracowanie: Bogumi?a Dziepak' - tamara-dillon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metody nauczania opracowanie bogumi a dziepak

Metody nauczaniaopracowanie: Bogumiła Dziepak

Metoda nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, a także rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych.

podzia metod nauczania

dyskusja

inscenizacja

Podział metod nauczania

zapamiętujemy:

 • aktywne
 • podające
 • praktyczne

i programowe

 • bibliografia

10% tego, co słyszymy

wykład

20 % tego, co widzimy

demonstracja

40 % tego, o czym

rozmawiamy

90 % tego, co

robimy

metody aktywizuj ce wyb r
analiza SWOT

burza mózgów

debata za i przeciw

drama

drzewo decyzyjne

dyskusja

dyskusja punktowana

metaplan

metoda biograficzna

praca w grupach

sześć myślących kapeluszy

Metody aktywizujące(wybór)
metody podaj ce
Metody podające
 • opis
 • opowiadanie
 • rozmowa nauczająca

Jan Vermeer „Dziewczyna

z kolczykiem z perły”

metody praktyczne programowe
metoda projektu

portfolio

wycieczka historyczna

praca z mapą

praca z podręcznikiem

Metody praktyczne programowe
analiza swot
Analiza SWOT
 • określenie problemu przez nauczyciela
 • praca nad problemem – wypełnianie karty
 • ustalenie wspólnego stanowiska
burza m zg w
Burza mózgów
 • etap wstępny: podanie problemu przez nauczyciela, uzasadnienie zajęcia się nim
 • etap zasadniczy: zgłaszanie pomysłów, zapisywanie ich na kartkach, przyklejanie do tablicy, ustalenie kryteriów oceny pomysłów, porządkowanie, analiza i ocena pomysłów
 • etap końcowy: wybór najlepszego pomysłu dotyczącego rozwiązania problemu
 • UWAGA: nie krytykuje się ucznia, wszystkie pomysły są zapisywane
debata za i przeciw
Debata za i przeciw
 • etap wstępny: określenie tematu debaty, podział klasy na grupy gromadzące argumenty za i przeciw, określenie czasu debaty
 • etap właściwy: debata, wnioski mogą być notowane na plakacie lub tablicy
 • etap końcowy: podsumowanie wyników, dokonanie oceny jakości argumentów, ustalenie, które były najbardziej przekonujące
drama przyswajanie tre ci kszta cenia poprzez prze ycie do wiadczenie i zabaw
Drama (przyswajanie treści kształcenia poprzez przeżycie, doświadczenie i zabawę)

1. etapy: wybór tematu, dobór techniki, drama, omówienie pracy uczniów

2. w dramie:

 • nie ma scenariusza
 • nie ma prób
 • gra odbywa się raz
 • nie ma aktorów (każdy uczestnik jest sobą w określonej, wcześniej sobie nieznanej sytuacji)
 • zasadniczy temat (treść lekcji) jest rozwiązywany technikami dramowymi – działanie spontaniczne
drzewo decyzyjne graficzny zapis procesu podejmowania decyzji
Drzewo decyzyjne (graficzny zapis procesu podejmowania decyzji)
 • przygotowanie schematu drzewa
 • podanie problemu tak, aby uczniowie mieli możliwość wyboru (wpisanie go w pień)
 • określenie celów i wartości branych pod uwagę
 • podawanie rozwiązań (tyle, ile gałęzi drzewa)
 • określenie pozytywnych i negatywnych skutków każdego rozwiązania
 • podjęcie decyzji
dyskusja zorganizowana wymiana pogl d w
Dyskusja(zorganizowana wymiana poglądów)

Rodzaje:

a) dotycząca poprzedzającego ją wykładu

b) okrągłego stołu – forum ekspertów

c) wielokrotna – w małych grupach, potem – wybór najlepszego rozwiązania

d) podzielona: eksperci (prawo do głosu jako pierwsi) i słuchacze (mogą włączyc się po ekspertach)

UWAGI!

zasady prowadzenia dyskusji
Zasady prowadzenia dyskusji
 • wypowiadaj się tylko na temat
 • wysłuchaj argumentów kolegi
 • używaj tylko konkretnych argumentów
 • mów w swoim imieniu
 • nie mów jednocześnie z kolegą
 • nie przeszkadzaj
 • nie obrażaj się
 • nie ośmieszaj kolegi
dyskusja punktowana propozycja systemu punktowania
PUNKTY DODATNIE

podanie faktu +1

skomentowanie faktu +2

podanie nowej inform. +2

zaangażowanie nowej osoby w dyskusję +1

zwróc. uwagi na błąd +2

kultura zachowania +1

przestrzeganie planu +1

PUNKTY UJEMNE

błędna wypowiedź -2

wypow. nie na temat -1

nieprzestrzeganie planu dyskusji -1

przeszkadzanie -1

brak udziału w dyskusji -2

Dyskusja punktowana(propozycja systemu punktowania)
schemat metaplanu
Schemat metaplanu

problem

Jak być powinno?

Jak było?

Dlaczego nie było tak,

jak być powinno?

wnioski

metoda biograficzna
Metoda biograficzna
 • wybór postaci – na podstawie jej życiorysu poznaje się określony problem
 • zbieranie i opracowywanie materiałów dot. wybranej postaci
 • określenie tematu gry
 • przygotowanie zestawu pytań, na które gra ma dać odpowiedzi
 • opracowanie scenariusza gry
 • przygotowanie zadań dla uczniów na podstawie scenariusza
 • „wejście w rolę” przez uczniów – odegranie roli postaci
 • omówienie gry
 • zebranie najistotniejszych wiadomości
 • ocena uczniów
praca w grupach
Praca w grupach
 • podział klasy na grupy (losowy, dzieli naucz. lub sami uczniowie)
 • przedstawienie zadania – problemu
 • wyjaśnienie zadania
 • określenie czasu pracy
 • praca (grupy wspólnie wykonują całość zadania lub ich uczestnicy opracowują po fragmencie)
 • przekazanie grupie – klasie wyników pracy
 • podsumowanie

USTALENIE ZASAD POWINNO BYĆ WSPÓLNE

sze my l cych kapeluszy
„Sześć myślących kapeluszy”
 • przygotowanie na kartkach opisukolorów
 • przygotowanie kolorowych kartek dla wszystkich uczniów (tylko dwie niebieskie!)
 • wykonanie 6 kapeluszy w tych kolorach
 • podział klasy na zespoły, losowanie kolorów
 • losowanie kapeluszy – to reprezentanci zespołów
 • podanie problemu
 • dyskusja w zespołach
 • dyskusja „kapeluszy” na forum klasy
 • niebiescy zapisują na tablicy argumenty
 • podsumowanie przez „niebieski kapelusz”
metoda projektu
Metoda projektu
 • Wybór materiału
 • Określenie tematu i celów projektu (typu)
 • Podział tematu projektu na zadania
 • Podział uczniów na grupy zadaniowe
 • Przygotowanie instrukcjidla każdej grupy zadaniowej
 • Określenie czasu, miejsca i sposobu realizacji projektu
 • Zbieranie i opracowywanie materiałów przez uczniów
 • Prezentacjai ocena projektu
 • Kryteria: wykorzystanie dodatkowych źródeł, pomysłowość, wkład pracy poszczególnych członków grupy
metoda projektu cd
Metoda projektu – cd.
 • Typy projektów: badawczy – porządkuje informacje na temat określonych zagadnień, rezultatem – albumy, rysunki, wywiady; działanialokalnego – rezultatem np. lokalna lista zabytków
 • Instrukcja dla grupy zadaniowej zawiera: *zadanie do wykonania, *materiały i źródła, *terminy konsultacji z nauczycielem
 • Formy prezentacji: ~wystawa prac, ~wystawa książek, broszur, gazet, ~pokaz filmu wideo, ~inscenizacja, ~prezentacja planu, ~prezentacja modelu,
portfolio teczka
Portfolio (teczka)
 • zapoznanie uczniów z zasadami tej metody
 • podanie tematu do gromadzenia materiałów
 • określenie rodzaju materiałów
 • ustalenie kryteriów oceniania
 • gromadzenie, kompletowanie, porządkowanie materiałów
 • ocena portfolio
 • wykorzystanie zgromadzonych materiałów na lekcji
dla dociekliwych wyb r bibliografii publikacje
Dla dociekliwych:(wybór bibliografii - publikacje)
 • J. Królikowski, Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych, Warszawa 2000
 • D. Gołębniak, G. Teusz, Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się, Warszawa 1999
 • J. Królikowski, E. Tołwińska – Królikowska, Metody nauczania, [w:] Europa na co dzień – pakiet edukacyjny, Warszawa 1998
 • M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1996
 • J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczyciela, Toruń 1996
 • K. Pankowska, Drama – zabawa – myślenie, Warszawa 1990
 • Aktywizacja uczniów w nauczaniu historii, pod red. A. Zieleckiego, Rzeszów 1989
 • W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987
ad