welkom zorg 2020 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom: Zorg 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom: Zorg 2020

play fullscreen
1 / 41
Download Presentation

Welkom: Zorg 2020 - PowerPoint PPT Presentation

tamal
106 Views
Download Presentation

Welkom: Zorg 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom: Zorg 2020 Dinsdag 27 november 2012

 2. Zorg 2020 Guy Schulpen 2

 3. 2020 8 jaren in de toekomst 2.920 dagen 1 miljoen mensen overleden 150 miljard sms 2 kabinetsperiodes

 4. Kostenverdeling 4

 5. Kostenontwikkeling 1975 - 10 miljard 1985 - 20 miljard 1995 - 30 miljard 2000 - 48 miljard 2010 - 88 miljard 5

 6. Kosten Zorg en Welzijn 2010 = € 87,6 miljard BKZ 2009 = € 60 miljard Ziekenhuis = € 22 miljard AWBZ = € 23 miljard GGZ = € 5 miljard Farma = € 6,2 miljard Gehandicapten = € 7,9 miljard Huisarts = € 2,5 miljard 6

 7. Kosten We betalen per norminkomen 25% Na 2040 + 24% (14% consumptief) Beaumol effect, technologie Kubus van de zorg: Meer comfort-kwalen (kaalheid) Minder ziektelast (verkoudheid) Grotere populatie 7

 8. 2020 8

 9. Trends Concentratie en differentiatie Extramuralisatie Professionalisatie Regionalisatie 9

 10. Concentratie en differentiatie Kwaliteitsdrempels Kwantiteitsdrempels Regiomaatschappen Minder ziekenhuizen 10

 11. Extramuralisatie Minder zorg in ziekenhuizen Minder zorg in verzorgingshuizen (<ZZP 4 thuis) Minder zorg in GGZ instellingen (tot soms 20%) 11

 12. Professionalisatie Kwaliteitsinstituut Van ambacht tot professie Nieuwe tijden, nieuwe rollen en verantwoordelijkheden 12

 13. Regionalisatie One size fit all? Beloonverschillen Experimenten Verzekeraars en Overheid 13

 14. En wat dan nog? Rol patiënt: individu vs collectief oud vs jong werkend vs nieu werkend ziek vs gezond Technologie 14

 15. Technologie • Scanadu X PRIZE Foundation and Qualcomm Foundation Set to Revolutionize Healthcare with Launch of $10 Million Qualcomm Tricorder X PRIZE 15

 16. Wat betekent dit nu? Regeren is vooruitzien 16

 17. 2020 17

 18. Tijdlijn Professional 1 dag(deel) Verzekeraar 1 jaar Regering 2 jaar En nu dus 8 jaar… 18

 19. De nieuwe eerstelijn Werkt samen: met elkaar tussen elkaar tussen de lijnen tussen de financiering 19

 20. De nieuwe eerstelijn Investeert kwaliteit personeel ICT ruimte 20

 21. 21

 22. Zorg 2020 Even een korte break… 22

 23. Zorg 2020 Frans Schoenmakers - ABN AMRO 23

 24. Wat gebeurt er om ons heen? Een speelveld dat in snel tempo verandert Politieke krachten dwingen een andere richting af Publiek eist een andere richting Klant verwacht een zorgprofessional Klant verwacht een ondernemer Verzekeraars dwingen een andere richting af Andere partijen om de zorgprofessional heen eisen een professionele ondernemer als counterpart Financiële wereld verandert sterk door wet- en regelgeving Economische tegenwind beperkt financiële mogelijkheden van banken Fundamentele verschuiving man/vrouw verhouding met een andere houding 24

 25. Wat betekent dit voor u? Ondernemersmodel van vroeger volstaat niet meer Uw klant verwacht meer van u Uw zorgverzekeraar verwacht meer van u De politiek verwacht meer van u Uw financiële partner (de bank) verwacht meer van u Het financieren van investeringen wordt een stuk moeilijker De praktijkfinanciering wordt strakker en beperkter Eigen inbreng, aflossen en een financieel plan wordt de norm Kortom: Met de mededeling: ik ben medicus en ik wil een financiering komt u niet ver… 25

 26. Wat verwacht uw financiële partner Een toekomstvisie: het fundament onder uw onderneming Een onderbouwd marktplan gebaseerd en getoetst op realiteit Aandacht voor managerial issues Aandacht voor benchmarking Een doortimmerde financiële paragraaf voor uw onderneming en uzelf 26

 27. Stelling:Zonder plan geen toekomst Frans Schoenmakers - ABN AMRO 27

 28. Zorg 2020 Willem Strik - Fysio Zuyd 28

 29. Verandering Toename comorbiditeit Toename complexe zorg Verbeteren kwaliteit van zorg 29

 30. Aanpassing Multidisciplinair Communicatie Nieuwe technologie 30

 31. Stelling:Eerst delen, dan vermenigvuldigen Willem Strik - Fysio Zuyd 31

 32. Zorg 2020 Pascal van der Heijde - Koenen en Co 32

 33. Praktijkruimte huren of kopen? 33

 34. Vroeger… 34

 35. Vroeger… (Bevoorrechte) student Praktijkervaring opdoen Bank stond op de stoep Starten eigen praktijk Praktijkruimte aan huis Hard werken, veel diensten Gezinnetje stichten Na 35-40 jaar werken verkoop praktijk inclusief onroerende zaak Genieten van pensioen (en waardestijging) 35

 36. Maar nu… Instroom van veel vrouwen en part-timers Studieschuld Praktijk in samenwerkingsvormen Veel in- en uittredingen in maatschappen Financiering veel moeilijker (aflossingen) Nadruk op zorginnovatie - ketenzorg Onzekerheid over waardeontwikkeling Fiscale aspecten 36

 37. Nieuwe praktijkruimte realiseren Vastgoedontwikkeling vak apart Waar praktijk vestigen? Praktijkscan Welke disciplines bij elkaar brengen? Samenwerkingsvormen realiseren Bouwkundige vertaling: wensen en eisen Financieringsstructuur opzetten Bouwbegeleiding - oplevering Beheer praktijkruimte 37

 38. Stelling:Beter huren dan kopen Pascal van der Heijde - Koenen en Co 38

 39. De stellingen Beter huren dan kopenZonder plan geen toekomstEerst delen, dan vermenigvuldigen 39

 40. Zorg 2020 Dus… morgen: … 40

 41. Bedankt voor uw aandachtTot ziens! Guy Schulpen Pascal van der Heijde Frans Schoenmakers Willem Strik 41