stratej k pazarlama n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
STRATEJÄ°K PAZARLAMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

STRATEJÄ°K PAZARLAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 303 Views
 • Uploaded on

STRATEJİK PAZARLAMA. 21.03.2012. PAZAR BÖLÜMLENDİRME. Bir pazarın, her biri farklı pazarlama karması ve farklı ürün sunumu gerektiren, benzer ihtiyaçları, özellikleri ve davranışları olan homojen gruplara bölünmesidir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STRATEJÄ°K PAZARLAMA' - tam


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pazar b l mlend rme
PAZAR BÖLÜMLENDİRME
 • Bir pazarın, her biri farklı pazarlama karması ve farklı ürün sunumu gerektiren, benzer ihtiyaçları, özellikleri ve davranışları olan homojen gruplara bölünmesidir.
  • Pazar bölümlendirme ile işletmeler büyük ve heterojen pazarları daha küçük ve homojen bölümlere ayırırlar.
  • Farklı istek ve ihtiyaçlara sahip tüketicilere etkili ulaşım.
pazar b l mlend rme1
PAZAR BÖLÜMLENDİRME
 • Hemen hemen her pazar arz ve talebi etkileyen önemli karakterlere sahip alt pazara bölünebilir.
 • Tüketiciler homojen bir pazarın parçası olarak düşünülmemelidir.
 • Pazarın bölümlendirilmesi, o bölümün hedef kitlesine daha iyi hizmet edilmesini sağlar.
pazar b l mlend rme2
PAZAR BÖLÜMLENDİRME
 • Pazarın bölümlendirilmesi, küçük pazarların ihtiyaçlarını karşılayan özel firmaların gelişmelerini cesaretlendirmiştir (Niş stratejisi).
 • İdeal bölümlendirme aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır;
  • Potansiyel karlılık için yeterli alan
  • Büyüme potansiyeli
  • Üstün yetenekli yeni firma için fırsatlar
  • Tüketici iyi niyeti
  • Yeni pazar bölümleri, yeni ürünler piyasaya sürülerek ve farklılaştırma ile kalite artırımıyla mevcut olan pazarları yenileyerek geliştirilebilir.
pazar b l mlend rme3
PAZAR BÖLÜMLENDİRME
 • Pazar bölümlemesinin uygulanabilirliğini etkileyen faktörler;
  • Tanımlama, pazar araştırması bölümüne dahildir. Pazar tüketim karakterinin bilgisi, alt pazarların belirlenmesine olanak sağlamalıdır.
  • Ölçülebilirlik, tüketim alt sektör çeşitlerinin tahminiyle ilgilidir. Makul tahminler için sık ve sistematik soruşturmalar gereklidir.
  • Erişilebilirlik, firmanın özel segmentlere pazarlama enerjisini yöneltebilme yeteneğiyle ilgilidir.
  • Uygunluk, bölümlerin firmanın amaçlarına uygun olup olmadığı ile ilgilidir.
pazar b l mlend rmede kullanilan de kenler
PAZAR BÖLÜMLENDİRMEDE KULLANILAN DEĞİŞKENLER
 • Coğrafi bölümlendirme
  • Pazarı farklı coğrafi birimlere bölünmesidir. Örn, bölge, eyalet, ülke, şehir gibi.
 • Demografik bölümlendirme
  • Pazarı yaş, cinsiyet, aile büyüklüğü, aile yaşam döngüsü, gelir, meslek, eğitim, din, ırk, milliyet gibi değişkenlere göre bölümlendirir.
 • Psikografik bölümlendirme
  • Pazarın sosyal sınıf, yaşam tarzı ya da kişisel özelliklere göre farklı gruplara bölünmesidir.
   • Lüks mallar
   • Düşük gelir grubu
pazar b l mlend rmede kullanilan de kenler1
PAZAR BÖLÜMLENDİRMEDE KULLANILAN DEĞİŞKENLER
 • Davranışsal bölümlendirme
  • Pazarın tutumlara, kullanım alışkanlıklarına ya da ürüne verilen tepkilere göre bölünmesidir.
    • Durum
     • Anneler gününde hediye
    • Üründen beklenen fayda
     • Farklı bölümler üründen farklı fayda elde etmeyi isteyebilir. ÖRN, P&G’s farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik farklı deterjan markları
    • Kullanıcı durumu
     • Kullanmayanlar, eski kullanıcılar, potansiyel kullanıcılar, ilk kez kullananlar, sürekli kullananlar
    • Kullanım oranı
     • Az, orta, yüksek
    • Sadakat durumu
     • Marka, mağaza, işletme
etk l b l mlend rme
ETKİLİ BÖLÜMLENDİRME
 • Pazar bölümleri;
  • Ölçülebilir olmalı (büyüklük, satın alma gücü, bölümlerin profilleri).
  • Ulaşılabilir olmalı (etkili bir şekilde ulaşılabilir ve hizmet edilebilir olmalı).
  • Yeterli olmalı (bölümler yeterince büyük ve karlı olmalı ve bir pazar bölümü, bir pazarlama stratejisi uygulayabilmek için mümkün olan en büyük homojen gruptan oluşmalıdır).
  • Farklılaştırılabilir olmalı (farklı pazarlama karması program ve elemanlarına farklı tepki verebilir olmalı, ayırt edici olmalıdır).
  • Uygulanabilir olmalı (bölümlere hizmet vermek ve dikkat çekmek için etkili programlar oluşturulabilmelidir.)
r n ya am e r s anal z1
ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ ANALİZİ
 • Bu analizde aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:
  • Trendlerin belirlenmesi için belirli bir süre içinde trendler hakkında veri toplamak. Bu veriler satışları, kar marjlarını, yatırımın geri dönüşünü vb. içerir.
  • Rakiplerin sayı ve özelliklerine göre güncel trendleri takip etmek. Rakiplerin dağıtım, fiyatlandırma, promosyon stratejilerini takip etmek.
  • Kısa vadeli rekabet stratejilerinin analizi. Yeni tanıtılan ürünler, promosyon planlarının açıklanması
  • Benzer veya ilgili ürünlerin yaşam döngülerinin geçmişleriyle ilgili bilgilerinin oluşturulması
  • Toplanan bilgiye göre ileriki dönem stratejilerinin geliştirilmesi.
r n ya am e r s anal z2
ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ ANALİZİ
 • Öngörülen her yıl için artış gösteren kar oranlarının tahmin edilmesi. Ürün gelişme döneminde bu oran gelişirken, olgunlaşma aşaması yaklaştıkça kötüleşmeye başlar.
 • Ürünün yaşam döngüsünde kalan karlı yıllarının tahmin edilmesi.
 • Özetle;
 • Her dönemde şirketin satış ve kar yüzdeleri hesaplanmalı
 • Her dönemde karlılıktaki değişim gözlenmeli
 • Bu veriler ışığında ileriye dönük stratejik planlar geliştirilmeli
 • Hedef profil ve mevcut durum dengelenmeli
pazarlama portf y
PAZARLAMA PORTFÖYÜ
 • Portföy analizi, bir işletmenin ürünleri hakkında yatırım, geliştirme veya pazardan çekme kararlarını alabilmesi için yaptığı analizlerdir.
  • BCG Analizi (Pazar payı-Pazar Büyüme Oranı)
  • GE Pazar çekiciliği-İşletme Konumu Modeli
  • Shell Yönlü-Politika Matrisi
  • Portföy yönetimlerinin amacı yönetimsel karar almanın yerini almak değil ona yardımcı olmaktır.
  • Portföy planlama aşamaları;
  • Stratejik iş birimlerinin (SİB) tanımlanması
  • Her SİB’in matris kriterlerine göre değerlendirilmesi
  • SİB’lerin gelişim stratejileri
stratej k b r m s b
STRATEJİK İŞ BİRİMİ (SİB)
 • SİB, bir işletmenin tamamını kapsayabileceği gibi işletme bünyesinde ayrı birimler olarak düşünüldüğü veya değerlendirildiği sürece, bir bölüm, ürün hattı veya tek bir ürün dahi için hazırlanabilir.
 • Örneğin Koç Grubu’na ait Otoyol ve Otokar ayrı birer SİB olarak değerlendirilmektedir.
 • Stratejik iş birimi bölümlendirmeye zemin hazırlar.
s b ler n zell kler
SİB’LERİN ÖZELLİKLERİ
 • Tek başlarına iş olabilmelidirler. Tek başlarına var olmayı sürdürebilmelidirler.
 • Tek bir yönetici SİB’lerin sorumluluğunu alabilmelidir.
 • SİB’lerin ortak rollerden farkı olmalıdır.
 • SİB’ler açık bir pazar odağına sahip olmalıdır.
 • SİB’lerin işleri teknolojiye uygun olmalıdır.
 • SİB’ler coğrafi açıdan anlamlı olmalıdır.
pazar payla im stratej ler
PAZAR PAYLAŞIM STRATEJİLERİ
 • Yapılandırma stratejisi, yeni ürünler ve diğer sistematik pazarlama programlarıyla pazar payını arttıran planlı çabalara dayanmaktadır. Mevcut pazar durumu ve kaynakların, genişleme için potansiyel sağlaması durumunda geçerlidir.
 • Elinde tutma stratejisi, mevcut pazar payının korunması için tasarlanmıştır. Gelişmiş ekonomilerde işlerin çoğunluğu için en yaygın stratejik hedeftir.
pazar payla im stratej ler1
PAZAR PAYLAŞIM STRATEJİLERİ
 • Sonuç alma stratejisi, pazar paylaşımlarının daha yüksek kısa dönem kazançları ve artan nakit akışlarını koruyan politikaları içermektedir. Başarılı bir şekilde sadece büyük firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Yoksun bırakma stratejisi, işi satmada ya da ortadan kaldırmada kullanılmak üzere amaçlanır. Çünkü daha iyi büyüyen ve karı olan iş imkanları için fırsat sağlamaktadır.