hvad betyder digitaliseringen for geodata n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvad betyder digitaliseringen for geodata ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvad betyder digitaliseringen for geodata ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Hvad betyder digitaliseringen for geodata ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Formidling. Systemintegration. Systemintegration. Forædling. Trykte og digitale kort. Trykte og digitale kort. Integration. Geografisk Infrastruktur. Geografisk Infrastruktur. Traditionelt kortudbud. Bearbejdning. Indsamling. Dataproduktion. Dataproduktion. Dataproduktion.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvad betyder digitaliseringen for geodata ?' - talen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvad betyder digitaliseringen for geodata

Formidling

Systemintegration

Systemintegration

Forædling

Trykte og digitale kort

Trykte og digitale kort

Integration

Geografisk Infrastruktur

Geografisk Infrastruktur

Traditionelt kortudbud

Bearbejdning

Indsamling

Dataproduktion

Dataproduktion

Dataproduktion

Dataproduktion

Vertikal integration formindskes

Vertikal integration formindskes

Åben adgang til geografisk infrastruktur

Vertikal integration formindskes

Historisk set: Total vertikal integration

Hvad betyder digitaliseringen for geodata ?
 • Fremstilling og brug af kort og geodata
hvad er geografisk infrastruktur
Hvad er geografisk infrastruktur
 • Geografisk infrastruktur (spatial data infrastructure) defineres som “de teknologier, politikker, standarder og menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at indsamle, forarbejde, lagre, distribuere og øge nytten af geografiske data”
     • Federal Geographic Data Committee, 1994
anvendelser

Fysisk

Planlægning

Alarm

Landbrug

Digital

forvaltning

Navigation

Udstykning

Miljø

Finansiel sektor

Rute-

planlægning

Militær

Turisme

Anvendelser
national geografisk infrastruktur

Lokal

Regional

Central

Myndighed A

Myndighed B

Myndighed C

Myndighed D

National geografisk infrastruktur
den traditionelle udfordring
Den traditionelle udfordring
 • 80-90% af al information, der håndteres af det offentlige, har en geografisk dimension
 • …men det nyttiggøres ikke pga:
  • høje startomkostninger ved bred anvendelse af den geografiske dimension
  • mangel på specialiseret GIS viden
  • manglende adgang til aktuel information
hvad driver udviklingen
Hvad driver udviklingen
 • Forretnings drivere
  • Digital forvaltning
  • INSPIRE
 • Teknologi drivere
  • Service Orienteret Arkitektur (SOA)
  • Standarder
digital forvaltning
Digital forvaltning

Projekt Digital Forvaltning

 • Vision:
  • Digitalisering skal bidrage til at skabe en effektiv og sammenhængende offentlig sektor med høj servicekvalitet, hvor borgere og virksomheder er i centrum
 • Forankret i Finansministeriet - www.e.gov.dk
  • Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder
   • tidligere Projekt Digital Forvaltning / Den Digitale Taskforce
digital forvaltning www e gov dk
Digital forvaltning – www.e.gov.dk
 • Initiativer:
  • Servicefællesskaber www.e.gov.dk/redskaber_og_vejledninger/servicefaellesskaber
   • Servicefællesskabet for Geodata

www.xyz-geodata.dk

  • OIO – Offentlig Information Online

www.oio.dk

   • Formålet med oio.dk er primært at samle formidlingen af de mange initiativer og aktiviteter, der vedrører de tekniske og kommunikations-mæssige aspekter ved digital forvaltning og elektronisk betjening af borgere og virksomheder
indhold p oio
Indhold på OIO
 • OIO-portalen er opdelt i otte sektioner, der hver især dækker forskellige områder inden for offentlig it og kommunikation:
  • Kommunikation
  • Sikkerhed
  • Arkitektur
  • Standarder
  • Tilgængelighed
  • Ledelse og styring
  • Dataudveksling
  • Fælles løsninger
serviceorienteret arkitektur soa
Serviceorienteret arkitektur (SOA)

www.oio.dk/arkitektur/soa

 • Hvidbogen om it-arkitektur peger på at offentlige it-systemer i fremtiden skal indrettes så de overholder principper for en serviceorienteret arkitektur. Læs mere i Hvidbog om it-arkitektur.
  • på området som beskæftiger sig med standarder, er det muligt at orientere sig i OIO-kataloget, der indeholder anbefalinger vedrørende standarder som er relevante i forbindelse med en serviceorienteret arkitektur
technical standards including spatial
Technical standards – including spatial
 • http://standarder.oio.dk/English/

More information on standards can be found in the OIO catalog, which contains recommendations regarding standards relevant in service oriented architecture

List of technical standards: HTML, XHTML, CSS, WCAG 1.0, WAI, SVG, PNG, JPEG, JPG, GIF, DOM, SMIL, Flash, HTML + XHTML, WebDAV, PDF, OIOXML, XForms, RTF, DOC, WPD, OpenDocument, WDML, txt (tabulatorsepareret), SXC, XLS, wb2, SQL, XQuery 1.0, txt, mime, MIME text/html, Indlejret via klient, mul, EDI, ebXML, UBL, RSS 2.0, RSS 1.0, IMPP, XMPP, SOAP, WSDL, UDDI, BPEL, BPML, WS-Transaction, WS-Coordination, WS-Security, WS-Routing, DokForm-metadata, Tema/type-metadata, InfoStrukturbasen, OIOXML, ISO 11179, DTD, RDF, Topic Maps, Dublin Core, OIOXML, XML Schema, XSL, XSLT + XPath, UML, RDF, ISB, UTF-8, Unicode, ebXML, UBL, UN/SPSC, CPV, eClass, XMLsig, XMLenc, xmlenc-decrypt, XKMS 2.0, SAML, SPML, DSML, LDAP, HTTP, SMTP/MIME, S/MIME V3, POP, IMAP, FTP/HTTP, NNTP, SIMPLE, J2EE, .NET, RPC, RPC binding og XDR, RMI, CORBA, COM+, Web Services, IPSEC, ESP, SSL v3/TLS, OCES, TCP, UDP, IPv4, IPv6, 3DES, AES, Blowfish, RSA, DSA, DSA, RSA, SHA-1, MD5, SNMP2, WSDM, Atom, atompub, BGPv4, TIFF, BMP, XrML 2.0, ICE 2.0, Creative Commons, WS-Addressing, WS-Policy, WS-Reliability, WS-I Basic Profile, BP1.1, WS-I Basic Security Profile, OSPF, RIP2, RIP, 802.11b, 802.11g, Bluetooth 1.0, WEP, 802.11X(EAP), SSL v3/TLS IPSec, DNS, retningslinier/ guidelines, IRC, .NET Messenger Service, Yahoo! Messenger, WMA, MP3, Vorbis, Real Audio, GML, WMS, JSR168, WSRP, SCORM, CMI, LOM, IMS, OSCAR, ODBC, XBRL, FESD-datamodel, FESD-pakke. DokForm-udveksling, SXW, JDBC, JDO, ADO, ADO.NET, AAC, AC3, Speex, MP4, DivX, XviD, Theora, WMV, mpg, MPEG-2, M2V, Real Video, Ogg, MP4, ASF, Mov, AVI, ISO MF, RIFF, WAV, WAVE, WSRM, XACML, FESD-adressemodel, FESD-skanningsmodul, PDF, FESD-LIS, OWSA-model T, RBAC, ANSI INCITS 359-2004,

inspire en retslig ramme om geografisk infrastruktur
INSPIRE– en retslig ramme om geografisk infrastruktur

Afgrænsning af geografisk infrastruktur:

 • “infrastruktur for geografisk information” defineres som “metadata, geodatasæt og geodatatjenester, nettjenester og netteknologier, aftaler om gensidig tilrådighedsstillelse, adgang og anvendelse, samt koordinerings- og overvågningsmekanismer, processer og procedurer, der opbygges, drives eller stilles til rådighed i medfør af dette direktiv”
     • Udkast til INSPIRE direktiv
inspire en infrastrukturel ramme

B

NETTJENESTER

M

INSPIRE – en infrastrukturel ramme

INTEROPERABILITET MELLEM GEODATA-

SÆT OG -TJENESTER

METADATA FOR

GEODATASÆT OG -TJENESTER

betingelser

kvalitet

ansvarlige

begrænsninger

VIDEREGIVELSE AF DATA

SAMORDNING OG SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER

DATATEMA - 1

DATATEMA - 2

DATATEMA - 3

kortforsyningen
Kortforsyningen
 • Kortforsyningen er den fælles forretningsmæssige og tekniske ramme for KMS’ distribution af kort og geodata på internettet
    • Kort & Matrikelstyrelsen – Indsatsområder 2004
 • Et nøgleelement i den nationale geografiske infrastruktur
 • Annonceret i 2001 – i drift siden 2002
kortforsyningen1
Kortforsyningen
 • Fordele
  • formindsker teknologiske og økonomiske barrierer for anvendelse af geografisk information
  • forøger tilgængeligheden af ajourførte geografiske data og funktionalitet
 • Egenskaber
  • interface mellem den geografiske infrastruktur og dens anvendelse
   • teknologi- and data standarder
   • forretningsmodel
   • data og funktionalitet
   • service og support
forretningsmodel kortforsyningen
Forretningsmodel – Kortforsyningen
 • Spillere
  • Indholds udbydere
  • Brugere
  • System integratorer
 • Grundregler:
  • Åben adgang på lige vilkår
  • Konkurrence om udvikling af løsninger der indlejrer den geografiske infrastruktur
samarbejdsmodel formidling

Bruger

KMS

Partner

Samarbejdsmodel – formidling
 • KMS leverer geodata infrastruktur
  • datamodel
  • dataindhold
  • kartografisk opsætning
  • datadistribution
 • Partner udvikler og leverer løsninger
program for udviklingspartnere
Program for udviklingspartnere
 • Adgang til udviklingsmiljø
 • Adgang til support
 • Årligt udviklerseminar (forretning og teknik)
 • Udvikler hjemmeside
 • Månedligt nyhedsbrev
 • Årligt individuelt partnermøde
 • Adgang til demo miljø
 • Adgang til markedsføringsmaterialer
 • Omtale på KMS’ hjemmeside
forretningsmodel
KMS leverer geografisk infrastruktur

Partnere leverer system integration og løsninger

Partner leverer fuld løsning

Value-add produkt

Løsning med indlejrede data

Bruger

Bruger

Partner

KMS

Partner

KMS

Forretningsmodel
data og funktionalitet kortforsyningen

KMS

Externe

ADGANGS

KONTROL

WMS-service

WFS-service

Geo-koding

Print-on-Demand

B R U G E R E

KORTFORSYNINGEN

GEODATA WAREHOUSE

Spatial data file

SØKORT

Routing

REFERENCENET

LANDKORT

MATRIKEL

FORBRUG

Data og funktionalitet – Kortforsyningen
det bredere perspektiv

End-user

Solution

Solution

Solution

Solution

Solution

INTERNET

Interface

Interface

Interface

Interface

Interface

KMS

SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE

AuthorityA

Company B

Company C

AuthorityD

Det bredere perspektiv
kort og geodata brugere

ANA-

LYSERE

UNDERSØGE

VISUALISERE

Kort og geodata brugere

FE / WFS

FE / SLD / WMS

WMS

unders ge

WMS

WMS+SLD

WMS+SLD+FE

Undersøge
h j tilg ngelighed
Høj tilgængelighed
 • Single-point-of-failure elimination

SWBD

SWBD1

SWBD2

WS1

WS2

WS1

WS1

WS2

WS2

DB

DB

DB

prim rkontakter
Fleming Colstrup

Atkins

COWI

Geopartner

Hvenegaard

Intergraph

Informi GIS

JO Informatik

LE34

LIFA

Pallas Informatik

Rambøll

Primærkontakter
prim rkontakter fortsat
Tina Svan Hansen

Carl Bro

Geodata Danmark

Geograf

KMD

LandCAD

Orbicon

Sven Allan Jensen

Niels Broge

Dansk Land-brugsrådgivning

Zine Lange

CIBER

Geokon

U-GIS

Jens Hollænder

Euman

neoZone

Primærkontakter – fortsat