Latvijas Labākās Universitātes skatījums uz savas pilsētas un Zemgales nākotni - PowerPoint PPT Presentation

taji
latvijas lab k s universit tes skat jums uz savas pils tas un zemgales n kotni n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Latvijas Labākās Universitātes skatījums uz savas pilsētas un Zemgales nākotni PowerPoint Presentation
Download Presentation
Latvijas Labākās Universitātes skatījums uz savas pilsētas un Zemgales nākotni

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Latvijas Labākās Universitātes skatījums uz savas pilsētas un Zemgales nākotni
125 Views
Download Presentation

Latvijas Labākās Universitātes skatījums uz savas pilsētas un Zemgales nākotni

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Latvijas Labākās Universitātes skatījums uz savas pilsētas un Zemgales nākotni

 2. Ir dažādu veidu cilvēki -tie, kuri ienāk istabā un saka: ”te nu es esmu !” un tie, kuriem ienākot saka: ”o-o! Tu esi šeit !” • Mēs esam tie, kuriem ir dota iespēja izvēlēties, jo katra izvēle dzīvē mūs virza tālāk un norāda, kurā virzienā mēs varam augt un attīstīties – ja vien to vēlamies...

 3. Mēs lepojamies ar: • To, ka Jelgava ir studenta pilsēta; • Jelgavas pili – universitātes galveno mītni – tā ir viena no izcilākajiem Latvijas arhitektūras pieminekļiem un lielākā baroka pils Baltijā; • To, ka ir ļoti plašas izaugsmes iespējas; • Jelgavas Krekliem.

 4. Foršāko pirmo prakses vietu lauku saimniecību ‘’Vecauce’’; • Zemgales neskaitāmajiem apskates objektiem –Tērveti, Dobeli, Bausku, Rundāli utt.; • Eiropas čempionātuautokrosā “Mūsas” trasē; • Ledus skulptūru festivālu Jelgavā; • Piena paku regati.

 5. Tā mēs dzīvojam! • Jelgavā ir 10 dienesta viesnīcas; • Mūsu otrās, ja ne pat pirmās mājas; • Patstāvīgas dzīves sākums; • Kojas nav rožu dārzs; • Iemācies sadzīvot un pielāgoties! • Nav ’’personīgās telpas’’ • Nezaļi dzīvojam.

 6. Sadarbība ar pašvaldību • Fakultāšu dienas; • MEHU dienas • Studentu dienas; • Azemitologs; • Zinātniskās konferences; • Studenti tiekas ar Jelgavas domes deputātiem.

 7. Jauniešu iesaistīšana pašvaldības darbā • Interešu jomas: • Izglītība; • Kultūra; • Izklaide; • Piedāvāt un popularizēt brīvprātīgā darba iespējas; • Pastāsti saprotami!

 8. Kaimiņubūšana • Sadarboties var jebkurā jomā, ja vien ir abpusēja vēlme un iniciatīva; • Konferences; • Saliedēšanās pasākumi; • Pieredzes apmaiņa; • Neformālā izglītība.

 9. Ļaujiet mums palīdzēt! • Dodiet iespēju izpausties apkārtējā vidē; • Mākslas dienas; • Izstādes; • Mūzika ielās; • Ēnu dienas; • Atvērto durvju dienas.

 10. Dzīves esence • Darba iespējas; • Aktīva sabiedriskā dzīve; • Kvalitatīvas izglītības iespējas; • Droša vide; • Spēļu laukumi bērniem;

 11. Mūsu uzņēmums • Ražošana – cilvēkiem vajadzīgas preces un pakalpojumi; • Cilvēku nodarbinātība; • ” Brīvību Villijam!” • «Atkritumu – šķietami nederīgu lietu» otrreizēja pārstrāde – otrā elpa; • Par ZAĻU vidi

 12. Uzņēmēju piesaiste • Potenciālais darba spēks – ar radošām idejām; • Pieejami resursi; • Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis un plašais ceļu tīkls; • Plašas iespējas attīstīties; • Atbalsts no pašvaldībām; • Mēs izmantotu visus iespējamos resursus, ko sniedz Zemgale.

 13. Reģiona zīmols • Saulains – atbilstoši Zemgalei; • Pozitīvs – sadarbība starp pilsētām; • Atmiņā paliekošs; • Intriģējošs; • Nebeidzama attīstība; • Pilnveidošanās; • Es mīlu savu zemīti... Tā ir mūsu nākotne.

 14. “Šovakar ziņās:...” • Reportāža par cilvēkiem, kas dara! • Stāsts “Toreiz un tagad”; • Pozitīvs piemērs citiem; • Viss notiek Jelgavā; • Augsta dzīves kvalitāte; • Labvēlīga sociālā dzīve; • Jelgavā – Eiropas līmeņa izglītība.

 15. Paldies par uzmanību 