avrupa birli i gdo mevzuat ve t rk bi yog venlik kanunu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avrupa Birliği GDO Mevzuatı ve T ü rk Bi yogüvenlik Kanunu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avrupa Birliği GDO Mevzuatı ve T ü rk Bi yogüvenlik Kanunu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Avrupa Birliği GDO Mevzuatı ve T ü rk Bi yogüvenlik Kanunu - PowerPoint PPT Presentation


 • 417 Views
 • Uploaded on

Avrupa Birliği GDO Mevzuatı ve T ü rk Bi yogüvenlik Kanunu. Dr. Rodolphe de Borchgrave Arcadia International® Türkiye Yem Sanayicileri Birliği 10. Uluslararası Yem Kongresi Antalya, 24 Nisan 2010. İçerik. KAPSAM GIDA VE YEMLERDE GDO KULLANIMI HAKKINDA AB MEVZUATI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Avrupa Birliği GDO Mevzuatı ve T ü rk Bi yogüvenlik Kanunu' - taima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
avrupa birli i gdo mevzuat ve t rk bi yog venlik kanunu

Avrupa BirliğiGDOMevzuatıveTürkBiyogüvenlikKanunu

Dr. Rodolphe de Borchgrave

Arcadia International®

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği

10. Uluslararası Yem Kongresi

Antalya, 24 Nisan 2010

slide2
İçerik
 • KAPSAM
 • GIDA VE YEMLERDE GDO KULLANIMI HAKKINDA AB MEVZUATI
 • TÜRK BİYOGÜVENLİK YASASIYLA KARŞILAŞTIRMA
 • İLERİYE DÖNÜK DÜŞÜNCELER
arcadia international
Arcadia International ®
 • Şirket Profili:
  • Tarım-gıdazinciridanışmanları
  • Uluslararası bir uzmanlar ağı
  • Bilgi için: www.arcadia-international.net
 • GDO ve ilgli konulardaki know-how:
  • AB politikalarının değerlendirmesi (GDO gıda, yem, tohum, vs.)
  • GD düzenlemeleri ve biyogüvenlik danışmanlığı
  • Global ölçekte “GDO/GDO’suz”tercihinin ekonomisi
  • 2001/18/EEC sayılı EC direktifi hakkında seminer
  • Bir FP6 araştırma projesi olan SIGMEA (GD ürünlerin ekolojik ve sosyo-ekonomik etkileri hakkında)
  • EFSA’nın denetlenmesi
g d o r nler nelerdir
GDO Ürünler Nelerdir ?

GDO: Değiştirilmiş gen  Değiştirilmiş protein

“GDO içeren veya GDO’dan oluşan” “GDO’dan üretilen”

- Tohum: DNA - Yağ

- Mahsul: DNA, protein - Lesitin

- Küspe: DNA, protein - İzoglikoz

 DNA yok, protein yok

Hayvancılık : “GDO ile beslenmiş”

 DNA yok, protein yok

ab de g d o d zenlemesi genel bak
AB’de GDO Düzenlemesi: Genel Bakış
 • GDO
 • Yetiştirme: Direktif 2001/18
 • Üye Devletler ve 3. ülkeler arasındaki hareketler (Cartagena): Yönetmelik 996/2003
 • Birlikte Mevcudiyet: ABKılavuz İlkeleri + Ulusal Mevzuat
 • Gıda Güvenliği
 • Beyaz Kitap
 • Gıda Kanunu: 178/2002
 • Pazarlama İzni:
 • Katkılar: Direktif 89/107
 • Takviyeler: 2002/46
 • Yeni Gıdalar: Yönetmelik 258/97

Gıda ve Yem “GDO paketi” (İthalat)

Yönetmelik 1829/2003 ve 1830/2003

yeti tirme 1990 18 i y r rl kten kald ran dire k ti f 2001 18
Yetiştirme(1990/18’i yürürlükten kaldıran Direktif 2001/18)
 • Kapsam:
  • Çevreye “kasti serbest bırakma”
  • Yetiştirme (Bölüm C) veyaAraştırma (Bölüm B)
 • Onay:
  • Bildirim + dosya bir üye devletin yetkili makamına sunulur.
  • Üye devletin yetkili makamı, sağlık ve çevre hususlarını da kapsayan bir risk analizi yapar.
  • Kamuoyuna danışılır.
  • Yetkili makam nihai kararını Avrupa Komisyonu’na bildirir.
  • İtiraz durumunda topluluk prosedürleri uygulanır.
 • Özellikler:
  • Tesadüfi mevcudiyet için etiketleme
  • Serbest dolaşım
  • Korunma klozu
d zenleme yakla mlar n n kar la t rmas
Düzenleme Yaklaşımlarının Karşılaştırması

Not: Arcadia, başlıca GD düzenleme çerçevelerinin tam bir karşılaştırmasını Haziran 2010’da yayınlayacaktır.

g da ve yem 2003 ncesindeki durum
GıdaveYem: 2003 öncesindeki durum
 • Yasal temel:258/97 sayılı Yönetmelik (Yeni Gıdalar Yönetmeliği)
 • Kapsam :
  • Gıda: “GDO’dan üretilen”veya“GDO içeren / GDO’dan oluşan”
  • Yem: Kısmen
 • Gıda için onay prosedürü:
  • “GDO’dan üretilenler” için:
    • Başvuru, üye devlete Avrupa Komisyonu üzerinden iletilir
    • “Esaslı Eşdeğerlilik” üye devlet tarafından tespit edilir
  • “GDO’dan oluşanlar” için:
    • Başvuru, risk analizi için bir üye devletin yetkili makamına sunulur (3 ay).
    • Sonrasında Komisyon tarafından diğer üye devletlere sunularak yorumları alınır (60 gün).
    • Başka değerlendirmeler gerekmiyorsa Pazara sunum
    • Başka değerlendirmeler gerekiyorsaDaimiKomite  Bakanlar Konseyi
g da ve yem 2003 sonras ndaki durum
GıdaveYem: 2003 sonrasındaki durum
 • Yasal temel:
  • Yönetmelik 1829/2003 ve 1830/2003
 • Kapsam:
  • GıdaveYem
  • “içeren/oluşan”ve“...’dan üretilen”
 • Amaç ve prensipler:
  • Güvenli ve sağlıklı gıda ve yemlerin serbest dolaşımı
  • İnsan hayatı ve sağlığının üst düzeyde korunması
  • Topluluk prosedürü izlenerek bilimsel temelli bir güvenlik değerlendirmesi
  • GDO gıda değerlendirmelerinde üye devletlerin yetkili makamları arasındaki farklılıkların giderilerek rekabette oluşabilecek çarpıklıkların önlenmesi
  • Merkezi prosedür : Risk analizinin EFSA tarafından yapılması
  • “Tek anahtar, tek kapı” : gıda ve yem -tüm kullanım amaçları için
onay p ro s ed r y netmelik 1829 2003
OnayProsedürü (Yönetmelik 1829/2003)

Süreler

6 ay +

Süre dondurma

3 ay

(30 gün danışma süresi dahil)

Belirsiz

3 ay

Dosyanın Sunulması

Üye Devlet Avrupa Komisyonu

Dosyanın Tetkiki

Risk Değerlendirmesi

EFSA Risk Değerlendirmesi

Risk Yönetimi

AvrupaKomisyonuSağlık ve Tüketici Genel Direktörlüğü (SANCO)

Gıda Zinciri ve Hayvan Sağlığı Daimi Komitesi (SCoFCAH)

KARAR

Bakanlar Konseyi

BENİMSEME

AvrupaKomisyonu

etiketleme ve zlenebilirlik y netmelik 1829 2003 ve 1830 2003
Etiketleme ve İzlenebilirlik(Yönetmelik 1829/2003 ve 1830/2003)
 • Etiketleme:
  • GDO kaynaklı veya %0.9 ve üstü GDO içeren gıda ve yem ürünleri
  • GDO’dan üretilen (mesela Yağ) gıda/yemler: “GDO’dan üretilmiştir”
  • GDO yemle beslenen hayvanlardan elde edilen hayvansal ürünler etiketlenmez.
  • Negatif etiketleme (“GDOiçermez”) yapılmaz (gözden geçirilmektedir!)
  • İstisnalar : işleme yardımcıları ve katkılar
 • İzlenebilirlik:
  • Mecburidir.
  • Bir kademe yukarı (ileri izleme), bir kademe aşağı (geriye dönük izleme)
   • Kayıtlar 5 yıl saklanır.
sorunlar
Sorunlar
 • Onay sürecinin etkinliği ve verimliliği
  • Süre
  • Şeffaflık
  • Maliyet
 • “İstifli” olayların onaylanması
 • Diğer onay rejimleriyle tutarlılık
 • Kararkriterleri: sosyo-ekonomikkriterler
 • Onaylardaki zamanlama uyumsuzluğu ve düşük seviyeli mevcudiyet için sıfır tolerans politikası
 • Etiketleme
  • Aslında GDO gıda/yemlerin etiketlenmesigerekli mi ?
  • Yağ gibi ürünler niçin“...’dan üretilmiştir”şeklinde etiketlenmeli ?
  • Tutarlılık: Bütün “GDO’dan” ürünler etiketlenmiyor.
  • “GD değildir”etiketiolmalı mı?
  • %0.9 eşiğinin anlamı ?
  • Etiketleme ve kamuoyunun kabulü
t rk g d o d zenlemesi genel bak
Türk GDO Düzenlemesi: Genel Bakış

BiyogüvenlikYasası(Mart 2010)

 • GDO onayı –tüm kullanım amaçları için

Gıda ve Yem Yönetmeliği (Ekim 2009)

 • Gıda ve Yem
 • İthalat, işleme, ihracat
 • İzin
 • Etiketleme
leriye d n k d nceler
İleriye dönük düşünceler
 • Hayvancılık sektörünün protein bağımlılığını göz önüne alın.
 • Dünya genelindeki GDgelişmelerini yakından takip edin ve esneklik sağlayıcı tedbirler alın.
 • Onayların zamanlaması kontrol altına alınmalıdır.
 • Keyfi ( bilimsel dayanağı olmayan) veyaorantısız yaptırımlardan kaçının.
 • Sıfır riskin maliyeti, keyfiolarak büyüme eğilimindedir.
 • Yasal belirsizliklerin oluşmasına izin vermeyin.
 • Bir referans düzenleme olarak, AB muhtemelen dünyadaki en sıkı onay rejimini uygulamaktadır !
slide18

İlginize teşekkürler !

rodolphe.deborchgrave@arcadia-international.net