Takojšnje sporočanje (Instant Messaging) - PowerPoint PPT Presentation

tahlia
takoj nje sporo anje instant messaging n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Takojšnje sporočanje (Instant Messaging) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Takojšnje sporočanje (Instant Messaging)

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Presentation Description
97 Views
Download Presentation

Takojšnje sporočanje (Instant Messaging)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Takojšnje sporočanje (Instant Messaging) Avtor: Blaž Bencak Mentorica: doc. dr. MAUČEC SEPESY MIRJAM

 2. SPLOŠNO IM • Komunikaciranje v realnem času • Komunikacija med dvema ali večimi udeleženci prek interneta • Učinkovito komunikaciranje

 3. ZGODOVINA • Pojavilo se je že pred internetom na multi-user OS. (1960)‏ • Z razvojem omrežja, širjenje protokolov. • Peer-to-peer okrog 1980 (talk, ntalk, ytalk)‏ • Ostali zahtevajo povezavo s strežnikom (irc 1988, talker)‏ • Zgodnjih 1990 Quantum Link ponudi user to user “On-Line Messages”

 4. PRIMER TALK-A

 5. ZGODOVINA • Moderni messaging clienti z GUI vmesnikom (sredina 1990)‏ • Prvi je bil ICQ (1996)‏ • Sledi mu AOL IM (1997)‏ • Razvoj podjetij, svojih lastnih aplikacij z svojimi protokoli (Excite, MSN, Ubique, Yahoo)‏ • Ponujene video ter voip storitve

 6. MODERNI GUI VMESNIK

 7. KAJ PONUJA IM DANES • Pošiljanje datotek • Video klic • Shranjevanje sporočil • Sporočanje večhi oseb hkrati • Lista stikov • Offline sporočila

 8. PRIMERJAVA NAJPOGOSTEJŠIH IM PROTOKOLOV • AOL IM, MSN Messenger, Yahoo Messenger • Client server za normalne operacije, ponavadi peer-to-peer za zvok.

 9. AOL instant messaging • Prijava / Avtorizacija • Glavni kotrolni kanal in IM podatkovni kanal • Email kontrolni kanal in sporočila • “User interest” kontrolni kanal in sporočila • Zahteva za kreiranje/priključitev v govorno sobo • Uporablja dovoljenje za zadrževanje IP naslova govorne sobe • Pogovor s strežnikom gostitelja

 10. MSN MESSENGER • Poišče Notification server • Kontrolni kanal • Login / avtorizacija • IM in chat pogovori

 11. YAHOO MESSENGER • Login / avtorizacija • Kontrolni kanal • IM in chat pogovori

 12. VPRAŠANJA • Kaj je instant messaging? • Kaj vse ponuja instant messaging? • V preteklosti najbolj razširjen protokol, ki se je obdržal še danes?

 13. VIRI • http://en.wikipedia.org/wiki/Instant_messaging • http://www.ksk.si/zapik/zapik0507.asp?clanek=/0507/09.asp • http://www.zps.si/sl/racunalnik-in-telefon/internet/varno-takojsnje-sporocanje.html